Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu Krajský úřad Jihomoravského.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu Krajský úřad Jihomoravského."— Transkript prezentace:

1 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012

2 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 Program 1.Zahájení Ing. Ludmila Hrachovinová 2.PAP Ing. Jana Tomková 3.Bezúplatný převod majetku mezi VÚJIng. Jana Tomková 4.Vývoj účetní legislativy Ing. Antonín Špaček 5.Volby do kraj. zastupitelstev a Senátu PČR Ing. Marek Kurka 6.Příprava rozpočtu obcí na rok 2013 Ing. Marek Kurka 7.Zákon o státním rozpočtu na rok 2013 Ing. Marek Kurka 8.Souhrnný finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2013 9.Daňový výhled pro rok 2013 Ing. Marek Kurka 10.Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní Ing. Marek Kurka 11.Rozpočtová odpovědnost obcíIng. Antonín Špaček 12.Monitoring hospodaření obcí Ing. Jana Tomková 13.Novela zákona č. 218/2000 Sb. – účty státní pokladny Ing. Marek Kurka 14.Novela vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě Ing. Marek Kurka 15.Dotazy, diskuse a závěr 2

3 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 Krajský úřad Jihomoravského kraje - kontakty odbor ekonomický, oddělení financování obcí Vedoucí oddělení financování obcí - Ing. Antonín Špaček (telefon 541 652 233, e-mail: spacek.antonin@kr-jihomoravsky.cz )spacek.antonin@kr-jihomoravsky.cz hlavní metodik rozpočtu - Ing. Marek Kurka (telefon 541 652 202, e-mail: kurka.marek@kr-jihomoravsky.cz )kurka.marek@kr-jihomoravsky.cz hlavní metodička účetnictví - Ing. Jana Tomková (telefon 541 652 200, e-mail: tomkova.jana@kr-jihomoravsky.cz )tomkova.jana@kr-jihomoravsky.cz Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 3

4 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 Stránky KrÚ JMK Domácí stránka › Krajský úřad › Dokumenty odborů krajského úřadu › OE Odbor ekonomický › Účetní reforma v oblasti veřejných financí - účetnictví státu od roku 2010 metodiky http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=156690&TypeID=2 Domácí stránka › Krajský úřad › Dokumenty odborů krajského úřadu › OE Odbor ekonomický › Účetní reforma v oblasti veřejných financí - účetnictví státu od roku 2010 aktuální právní předpisy informace k PAP http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=177142&TypeID=2 Domácí stránka › Krajský úřad › Metodické listy odborů krajského úřadu › OE Odbor ekonomický › Oddělení financování obcí › Metodika Zprávy financování obcí Metodické pokyny http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=6092&TypeID=1 Domácí stránka › Krajský úřad › Dokumenty odborů krajského úřadu › OE Odbor ekonomický Příprava rozpočtu obcí na rok 2012 Porady OE s obcemi II. a III. Typu http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=113422&TypeID=1 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 4

5 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 Portál MFČR – Státní pokladna Aktuality - Podpora (KC) kontrolní vazby aktuální XSD schémata pro PO http://www.statnipokladna.cz/cs/ Aktuality CSÚIS otázky a odpovědi k účetním metodám a postupům http://www.statnipokladna.cz/cs/ Portál České daňové správy legislativa a metodika k DPH http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/index.html?year=0 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 5

6 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 Vyhodnocení sběru výkazů PAP za 06/2012 výkazy PAP za I. popoletí 2012 v CSÚIS 6

7 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 Vyhodnocení sběru výkazů PAP za 06/2012 7 Zpracování dávky ukončeno - výsledek : Chyba #VYKWU4802 - VÝSLEDEK KONTROLY: CHYBA mezivýkazové kontroly části XI. na část III. nejsou v pořádku #VYKWU4802 -ZQ_MVK030Q005_ZM_PAPK02/11/00647/sl.5 - !! CHYBA 00647 sl.5, část XI. <> části III. část III., sl.5 část XI., sl.5 rozdíl 35.260,00 35.260,00 #VYKxU4807 - ČÁST XI. - VÝPIS NEPOVOLENÝCH PARTNERŮ TRANSAKCE #VYKIU4807 - č.nákladu/výnosu partner transakce hlavní činnost hospodářská činnost #VYKWU4807 - 67299 00000000 2.000,00- #VYKWU4807 - 67299 00270071 sl. 1 NEKOREKTNÍ IČO #VYKWU4807 - 67299 00871838 sl. 1 NEKOREKTNÍ IČO #VYKxU4807 - ČÁST X. - VÝPIS NEPOVOLENÝCH PARTNERŮ AKTIVA/PASIVA #VYKIU4807 - č.aktiva/pasiva partner aktiva/pasiva PS suma MD suma Dal KS #VYKWU4807 - 31531509 62060092 sl. 2 NEKOREKTNÍ IČO #VYKWU4807 - 31531509 62060092 sl. 4 NEKOREKTNÍ IČO

8 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 Vyhodnocení sběru výkazů PAP za 06/2012 8 Zpracování dávky ukončeno - výsledek : Varování #VYKWU4802 - Výkaz PAP část V. není za toto období načtený, nebo je nulový #VYKxU4802 - MEZIVÝKAZOVÁ KONTROLA VÝKAZU PAP - KONTROLA ČÁSTÍ XII. A XIII. NA ČÁST VI. provést kontrolu, zda je opravdu zmíněná část výkazu PAP nulová! aktualizace software pro období 09/2012 – již by to mělo být s výsledkem OK Zpracování dávky ukončeno - výsledek : OK Ideální stav

9 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 Sběr výkazů PAP za 09/2012 nový typ kontroly od 3. čtvrtletí 2012 - křížové kontroly (KRK) Pro sběr a zpracování PAP za 3. čtvrtletí 2012 má informace o vzniklé chybě KRK pro danou ÚJ informativní charakter. Není tedy blokující pro konečné uznání přijetí výkazu PAP do CSÚIS. Je přesto žádoucí a pro odladění KRK potřebné, aby v případě existence chyby KRK již při sběru a zpracování za 3. čtvrtletí 2012 daná ÚJ komunikovala s partnerskou ÚJ důvod vzniklé chyby a aby došlo k opravě této chyby a zaslání opraveného výkazu do CSÚIS. 9

10 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 Sběr výkazů PAP za 09/2012 Příklad křížové vazby Metodika Křížových kontrol – PAP - verze 1.0. http://www.statnipokladna.cz/cs/CSUIS-Technicke-informace-CSUIS-PAP-Metodika-krizovych-kontrol.html 10

11 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 Sběr výkazů PAP za 09/2012 11

12 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 Sběr výkazů PAP za 09/2012 POZOR ZMĚNA – společně s výkazy PAP bude ÚJ zasílat rovněž na automat pap.obce@kr-jihomoravsky.cz i účetní výkazy Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát ve formátu XML nejlépe vše v jednom e-mailu. Termín pro předložení výkazu PAP za období 09/2012 23. říjen 2012 12

13 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 PAP v roce 2013 nebude rozšiřován počet municipálních účetních jednotek předávajících Pomocný analytický přehled v roce 2013 http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/pap_info_predani_pap2013_72645.html POZOR! příspěvkové organizace, jejichž aktiva celkem (netto) přesahují 100 mil. Kč ve dvou bezprostředně předcházejících účetních obdobích (dle návrhu nového znění §3a odst. d) vyhl. 383/2009 Sb.)… u nás tuto skutečnost zjistíme až při předání výkazů za 12/2012 … tj. někdy kolem 20.2.2013 … musí ÚJ hlídat sama obce, jejichž počet obyvatel k 1.1.2012 je vyšší než 3000 umíme zjistit – viz. následující tabulka – stejné obce jako v roce 2012 13

14 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 Obce s PAP v roce 2013 14

15 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 Bezúplatný převod majetku mezi VÚJ Příklad 1: Vysokorychlostní internet od JMK Podpis smlouvy25.7.2012 zůstatková hodnota majetku uvedená ve smlouvě je k 1.4.2012 ve výši 229 206,80 na evidenční kartě k 30.6.2012 je pořizovací hodnota 393 437,80 zůstatková hodnota 220 711,80 nerozpuštěný transfer 21 990,51 MD D 022 0xxx 393 437,80 082 0xxx 172 726,00 403 04xx 21 990,51 401 05xx 198 721,29 15

16 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 Příklad 2: Převod části souboru movitých věcí (v ceně pod 40 tis. Kč) DSO předává obci majetek (pořízený jako soubor movitých věcí pro více obcí z investiční dotace) pořizovací cena předané části souboru movitých věcí 26.400,00 vytvořené oprávky 917,50 nerozpuštěný transfer 25.482,50 nabrání majetku MD 022 26 400,00 Dal 082 917,50 Dal 403 25 482,50 přeřazení majetku MD 028 / Dal 022 26 400,00 MD 082 / Dal 088 917,50 "rozpuštění" dotace MD 558 / D 088 25.482,50 MD 403 / D 672 25.482,50 16

17 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 17 zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. vyšlo ve sbírce zákonů pod č. 239/2012 Sb., umožnění dalším uživatelům získávat informace z CSÚIS (vyžádání Ú záznamů) NKÚ dle Z č. 166/1993 Sb., § 21 kontrolní orgán dle Z č. 320/2001 Sb. kontrolor dle Z č. 420/2004 Sb. konsolidované příspěvkové organizace nebudou moci aplikovat zjednodušený rozsah vedení účetnictví, zjednodušený způsob ocenění majetku bezúplatně převáděného mezi vybranými ÚJ: NE RPC, ale přebírání ocenění (včetně oprávek, ale bez opravných položek) schvalování účetní závěrky – nová prováděcí vyhláška ÚJ MOHOU stanovit ROZHODNÝ DEN pro inventuru = den, ke kterému se zjišťuje skutečný stav. Vývoj účetní legislativy

18 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 18 novela vyhlášky č. 410/2009 Sb. předložena do vnitřního připomínkového řízení na Ministerstvu financí, obsahové vymezení účtu 029 - nepatří sem zvířata v zoologických zahradách, služební psi a služební koně snaha lépe vymezit obsahové vymezení účtu 315 - zejména pohledávky z titulu pokut, penále, sankcí, místních a správních poplatků a jiné pohledávky vzniklé v rámci hlavní činnosti účetní jednotky nebo v souvislosti s ní, účet 431 - obsahuje výsledek hospodaření minulého účetního období do okamžiku rozhodnutí příslušného orgánu schválení účetní závěrky. účty 645, 646 - obsahují i prodeje drobných majetků, nová část výkazu Příloha - část L. L.1. Dlouhodobé úvěry ke spolufinancování L.2. Ostatní dlouhodobé úvěry L.3. Krátkodobé úvěry ke spolufinancování L.4. Ostatní krátkodobé úvěry Vývoj účetní legislativy

19 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 19 novela vyhlášky č. 383/2009 Sb. předložena do vnitřního připomínkového řízení na Ministerstvu financí, Pomocný analytický přehled nepředávají a) zdravotní pojišťovny, b) dobrovolné svazky obcí, c) obce, jejichž počet obyvatel zveřejněný Českým statistickým úřadem je na počátku bezprostředně předcházejícího účetního období menší než 1 000 3 000, a d) příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je obec, kraj nebo dobrovolný svazek obcí a jejichž aktiva celkem (netto) nepřesahují alespoň v jednom ze dvou bezprostředně předcházejících účetních období výši 10 000 000 100 000 000 Kč. vybrané účetní jednotky předávají konsolidační účetní záznamy poprvé za účetní období roku 20132014, a to ve stavu k 31. prosinci roku 20132014. dochází ke zrušení některých analytik, doplnění a zpřesnění typů změn vyplývajících z požadavků praxe a v souvislosti s prvním sběrem dat do CSÚIS v rámci zajišťování informací pro účely monitorování a řízení veřejných financí. Vývoj účetní legislativy

20 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 20 návrh ČÚS č. 709 – Vlastní zdroje návrh ČÚS č. 710 – Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek diskuse nad nimi zahájena již v prosinci 2011 Sekce pro metodickou podporu veřejného sektoru při MF ČR - JMK má svého zástupce do konce roku - pravděpodobně novely ČÚS 701 a ČÚS 707, případně ČÚS 703 případná novelizace dalších ČÚSů také dle průběhu schvalování velkých a malých rozpočtových pravidel nové ČÚS v roce 2013 – Kursové rozdíly, Zúčtovací vztahy, KFM a DFM - ve fázi rozpracovanosti náměstek Minčič - příslib, že nové předpisy nebudou publikovány v závěru roku. Vývoj účetní legislativy - ČÚS

21 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 21 VYBRANÁ USTANOVENÍ Z ČÚSů 709 a 710 vklad majetku s investičním transferem - transfer se přiřadí k finančnímu majetku, směny majetků - přiřadit transfer k nabývanému majetku nebo zúčtování, směna majetku x reálná hodnota vypořádání transferu po uvedení majetku do užívání návrh na výsledkové zúčtování při nezměněném transferovém podílu pořadí účetní zápisů při vyřazení majetku (OP, ZC, samotné vyřazení) uveden postup použití účtu 389 při zařazení majetku a zúčtování rozdílů (551) - od okamžiku uvedení do používání se výše ocenění nemění, není-li stanoveno jinak, snaha řešit drobný majetek zatím neuvedený do používání (11x, 381.. ) 018, 028 / 078, 88 k okamžiku zahájení užívání. Vývoj účetní legislativy

22 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 22 na webu JMK zveřejněno metodické sdělení OE KrÚ JMK příspěvkovým organizacím zřízeným JMK 6/2012 - Změna odpisových plánů příspěvkových organizací zřízených JMK v souvislosti se změnou metody odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2013, sporné záležitosti způsob zohlednění skutečnosti týkající se okamžiku vyřazení dlouhodobého majetku z užívání (zohlednění zaúčtování zůstatkové ceny dlouhodobého majetku při jeho vyřazení) dle bodu 4.11. Českého účetního standardu č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku výpočet ze vstupní ceny x výpočet z ceny snížené o "zbytkovou" hodnotu "historické" dotace na účtu 403 - jak daleko jít zpět? poslední odpis, odpisy při čtvrtletní a roční frekvenci odpisování. Aplikace ČÚS 708 a PO od 1.1.2013

23 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 23 problematika korekcí oprávek u PO při aplikaci ČÚS 708 původní verze ČÚS 708 = základní varianta odpisování zjednodušená přechod z rovnoměrného (např. 120 let) na zjednodušený (80 let) znamená rozdíly I. varianta - "staré doběhnout, nové dle nového" - nehomogenní odpisy, uživatelsky nepřijatelné II. varianta - body 7.3.2. a 7.3.3. zkrácení doby odpisování (=vyšší oprávky) - dopočet oprávek proti 406 menší oprávky - ponechají se v původní výši (náklad by se účtoval znovu, duplicitní tvorba IF) aktuální verze ČÚS 708 - zjednodušený způsob okrajová záležitost (2013 nelze aplikovat, z řad PO v roce 2012 pravděpodobně nikdo ani neaplikoval) PO tudíž před aplikaci ČÚSu 708 používaly rovnoměrný způsob, i po aplikaci ČÚSu 708 budou nadále aplikovat rovnoměrný způsob je tudíž důvodné přemýšlet o nějaké změně metody? "rovnoměrný" měníme na "rovnoměrný aplikovaný podle ČÚS 708"... Aplikace ČÚS 708 a PO od 1.1.2013

24 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 24 problematika korekcí oprávek u PO při aplikaci ČÚS 708 úprava postupu rovnoměrného způsobu změna životnosti, stanovení zbytkové hodnoty... 5.1.2. Pokud účetní jednotka provádí změnu způsobu odpisování, s výjimkou postupu podle bodu 7.3., upraví pro již odpisovaný dlouhodobý majetek odpisový plán s přihlédnutím ke zbývající době používání. V tomto případě účetní jednotka neprovádí dopočet oprávek za období, po které dlouhodobý majetek užívala a odpisovala. mezní situace odpisování od měsíce následujícího po zařazení - nevýznamný vliv, navíc představující snížení oprávek, tudíž se neprovádí konkrétní způsob aplikace "zbytkové" hodnoty při výpočtu - představuje snížení oprávek, tudíž se neprovádí povinnost přejít na výkonový způsob (skládky) - to již představuje jinou metodu odpisování a použití účtu 406 je důvodné. krajní situace - razantní snížení doby odpisování - 408? Aplikace ČÚS 708 a PO od 1.1.2013

25 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 25 §25 odst. 6 Zákona o účetnictví (znění účinné od 9/2012) V případě majetku podle odstavce 1 písm. l) se reprodukční pořizovací cena nepoužije v případě bezúplatné změny příslušnosti k hospodaření s majetkem státu nebo svěření majetku do správy podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních samosprávných celků, výpůjčky nebo bezúplatného převodu nebo přechodu majetku mezi vybranými účetními jednotkami; v těchto případech účetní jednotka při ocenění majetku navazuje na výši ocenění v účetnictví účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala. jednotlivá ustanovení ČÚS 708 – odpisy (danou metodu již předpokládá v roce 2011) – zejména se jedná o bod 6.3. ČÚS 708 V případě bezúplatné změny dispozice nebo bezúplatného zcizení dlouhodobého majetku mezi vybranými účetními jednotkami, se kterou souvisí změna účetní jednotky provádějící odpisování tohoto majetku, navazuje účetní jednotka přebírající tento majetek na výši ocenění a výši oprávek. i přes všechny možné diskuse se jedná o srozumitelný postup, pro účetní jednotky poměrně velmi dobře aplikovatelný... Problematika převzetí ocenění od jiné vybrané účetní jednotky

26 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 26 u předávajících účetních jednotek se objevují chyby požadavek proúčtovat opravu u této předávající ÚJ - iluzorní představa... nedochází k poskytnutí relevantních informací - přebírající účetní jednotka však účtovat musí.. Příklad 1 vybudován sběrný dvůr, dokončení 2013, stále veden 2013 svěření majetku PO v lednu 2014 s informací o původní výši pořizovací ceny, bez oprávek... má PO striktně převzít majetek a začít odpisovat? případné korekce - 401 x 408 408 by měla být korekce "vlastního" HV... Příklad 2 PF předává obci pozemky s komunikacemi, protokol hovoří pouze o hodnotě na účtu 031 (není přitom jasné, zda 031 obsahuje i komunikace či nikoliv - vysoká hodnota však dává tušit, že ano) má obec zachytit pozemky v dané hodnotě a komunikace řešit jako inventurní rozdíl? NEBO má obec rozpočítat hodnotu mezi pozemky a stavby (s případným dopočtem oprávek)? Problematika převzetí ocenění od jiné vybrané účetní jednotky - praxe

27 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 27 Příklad 3 ÚZSVM převádí na obec stavby a pozemky, VARIANTA 1: sděleny pořizovací ceny, nesdělena hodnota oprávek MÁ OBEC PŘEVZÍT JAKO NOVÝ MAJETEK? NEBO OBHAJOVAT OCENĚNÍ RPC ČI DOPOČÍTAT OPRÁVKY? VARIANTA 2: oprávky sděleny na úrovni 5% hodnoty, ačkoliv jde o starý majetek MÁ OBEC PŘEVZÍT ZJEVNĚ CHYBNÉ OPRÁVKY? Příklad 4 aktuální případ z praxe - převedení majetku (charakteru DDHM) vedeného za 1,- Kč... Problematika převzetí ocenění od jiné vybrané účetní jednotky - praxe

28 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 Volby do kraj. zastupitelstev a Senátu PČR 12. a 13. října 2012, volby do Senátu PČR v okrese Břeclav a Brno-město, společný ÚZ 98193, aktualizace směrnice MF zveřejněná ve Věstníku vlády dne 19.9.2012 a ve Zprávách MF ČR 03/2012, doplnění výdajů spojených se zajištění telefonního spojení do každé volební místnosti, zrušení povinnosti odvádět z odměn členů OVK zdravotní pojištění, na webových stránkách kraje zveřejněna: Informace k volbám do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČRInformace k volbám do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 28

29 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 Volby do kraj. zastupitelstev a Senátu PČR Rozdělení dotace: Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 29 Charakter obce Volby do krajských zastupitelstev Volby do krajských zastupitelstev a Senátu PČR Výše dotace v Kč Obce do 450 obyvatel19.000,-25.000,- Obce nad 450 obyvatel23.000,-30.000,- Obce II. typu (POÚ)26.000,-32.000,- Obce III. typu (ORP)28.000,-32.000,- Městské části Města Brna30.500,-36.000,-

30 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 Příprava rozpočtu obcí na rok 2013 Aktuální informace k přípravě rozpočtu na rok 2013 budou zveřejněny na stránkách JMK: Krajský úřad » Dokumenty odborů krajského úřadu » OE Odbor ekonomický » Příprava rozpočtu obcí na rok 2013 Vyhláška č. 281/2012 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, Příloha k vyhlášce č. 281/2012 Sb., Aktuální daňová predikce 2012/2013, Příspěvek na výkon státní správy pro rok 2013, Souhrnný finanční vztah pro obce na rok 2013. 30

31 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 Zákon o státním rozpočtu na rok 2013 Sněmovní tisk 812 předložený vládou do PS PČR 27.9.2012, Schodek státního rozpočtu ve výši 100 mld. Kč, Předložený návrh státního rozpočtu počítá i s příjmy dosud neschváleného sněmovního tisku 801 o změně některých daňových a pojistných zákonů, Přílohy č. 5, 6, 7 – finanční vztahy SR k územním rozpočtům, Příloha č. 8 – Postup pro stanovení příspěvku na výkon státní správy, Součástí i materiál Rozpočty územních samosprávných celků, DSO a Regionálních rad (predikce hospodaření ÚSC, daňová predikce, vybrané dotace z kapitoly VPS) – sešit G. Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 31

32 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 Souhrnný finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2013 Obsahuje pro rok 2013 již pouze tyto dotace a příspěvky: 1)Příspěvek na výkon státní správy 2) Dotace na vybraná zdravotnická zařízení 32

33 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 Příspěvek na výkon státní správy Obce I. a II. typu (tj. bez ORP):  Příspěvek nebyl valorizován, promítnuty pouze vlivy vyplývající ze změny počtu obyvatel,  Změněn způsob výpočtu – návrat ke kumulovanému způsobu výpočtu příspěvku jaký byl do roku 2009, tj. příspěvky za jednotlivé vykonávané působnosti se sčítají, nepočítá se jen s nejvyšším rozsahem přenesené působnosti,  Snížení výše příspěvku pro základní působnost na úroveň 90 % loňského roku, 33

34 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 Příspěvek na výkon státní správy Obce s rozšířenou působností:  Příspěvek pro rok 2013 nebyl valorizován, promítnuty pouze vlivy vyplývající ze změny počtu obyvatel,  Způsob výpočtu zůstal zachován,  Navýšen příspěvek pro obce s rozšířenou působností se zvláštním postavením tj. pro město Šlapanice o 3.950 tis. Kč z důvodu nárůstu výdajů na provoz druhého pracoviště úřadu. 34

35 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 Příspěvek na výkon státní správy  Příspěvky za jednotlivé působnosti se sčítají a celková částka se zaokrouhluje na celé stokoruny,  Příloha č. 6 – Finanční vztahy SR k rozpočtům obcí, částky zde uvedené u příspěvku jsou uvedeny v zaokrouhlení na stokoruny dříve bylo uvedeno i uvolněno z MF v zaokrouhlení na tisíce,  Celkově dojde ke snížení příspěvku na výkon státní správy pro JMK oproti roku 2012 o cca 922 tis. Kč včetně navýšení pro Město Šlapanice. 35

36 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 Dotace na vybraná zdravotnická zařízení  Dotace nebyla pro rok 2012 valorizována.  Dotace na 1 místo je stanovena na 93 068,- Kč.  V Jihomoravském kraji se tato dotace týká Statutárního města Brna, které je zřizovatelem takového zdravotnického zařízení. 36

37 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 Příspěvek na školství  Příspěvek je pro rok 2013 zrušen,  Finanční prostředky byly přesunuty do daňových výnosů obcí, které jsou zřizovateli mateřských a základních škol. 37

38 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 Dotace na výkon zřizovatelských funkcí  Dotace byla pro rok 2013 zrušena a to v souvislosti se změnou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a s realizací úsporných opatření ve státním rozpočtu,  V Jihomoravském kraji tato dotace představovala 33.744 tis. Kč, a byla určena pro obce, které jsou zřizovateli knihoven, které byly do zrušení Okresního úřadu Brno-venkov finančně napojeny na Okresní knihovnu Brno-venkov (celkem 120 obcí), dále pro Město Hodonín (pro Městskou knihovnu Hodonín) a Město Vyškov (pro Knihovnu Karla Dvořáčka). 38

39 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 Dotace pro obce z kapitoly VPS na rok 2013  Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Tato dotace nebude pro rok 2013 již poskytována z kapitoly VPS, bude přesunuta do kapitoly MPSV.  Dotace v rámci programového financování opět na nižší úrovni oproti roku 2012 v souvislosti s dalšími úspornými opatřeními (265 mil.Kč). 39

40 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 Daňový výhled pro rok 2013 Predikce MF ČR pro rok 2013 předpokládá nárůst daňových příjmů pro obce oproti roku 2012 o 11 % (14,8 mld. Kč). Nárůst způsoben novelizací zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, Predikce MF ČR již počítá s příjmy, které by měl přinést tzv. stabilizační balíček (SN 801), Jeho neschválení znamená propad celkových daňových příjmů o cca 25 mld. Kč, v případě obcí by to představovalo snížení daňových příjmů o cca 5 mld. Kč, Dopad „metylové“ kauzy do daňových výnosů? Teoretický propočet sdílených daní obcí a srovnání současného systému RUD s návrhem nového RUD – vychází z reálných čísel? 40

41 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 41

42 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní  novelizace zákonem č. 295/2012 Sb.  posílení sdílených daní obcí o 12 mld. Kč ze státního rozpočtu (z toho 1,5 mld. Kč příspěvek na školství),  zachováno spec. postavení největších měst Prahy, Brna, Plzně a Ostravy,  snaha o dosažení průměrného výnosu na 1 obyv. min. ve výši 9 tis. Kč,  největší města ztrácí již „jen“ 1,1 mld. Kč, ztrácí i dalších 60 obcí s velkou rozlohou, 42

43 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní Kritéria nového rozdělení sdílených daní:  zavedení nového kritéria počtu žáků s váhou 7 %,  úprava kritéria rozlohy obce (max. 10 ha na obyvatele) s váhou 3 %  posílení kritéria prostého počtu obyvatel na 10 %,  postupné přechody váha 80 %. 43

44 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 44

45 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 Od roku 2013 budou rozdělovány sdílené daně dle následujících procent: 2013-2015 20,83 % 23,58 % 22,87% 23,58 % od 2016 21,93 % 23,58 % 45 Zákon č. 243/2000 Sb., o rozp. určení daní DPH DPFO (podnikání) DPFO (závislá činnost) DPFO (srážková) DPPO(sdílená)

46 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní  vydání nové vyhlášky, o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů v souladu s platnou novelou zákona o RUD,  nepřesnosti v počtu žáků v materiálu zveřejněném na stránkách MF ČR (teoretický propočet sdílených daní….)  údaje o počtu žáků jsou předávány z MŠMT, chyby by měly být odstraněny, JMK je připomínkové místo v rámci připomínkového řízení,  novela školského zákona – v PSP prošla 3. čtením (ST 732), vypuštění nároků obcí na úhradu neinvestičních výdajů na žáka (v souvislosti s RUD. 46

47 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 47 v prezentaci z porady 26. června 2012 podrobně představen původní návrh, 27. červen - konferenční vypořádání připomínek k návrhu zákona na MF ČR představena výrazně pozměněná podoba zákona v této pozměněné podobě návrh předložen Vládě ČR, čeká na projednání předpokládaná účinnost právní úpravy je k 1. lednu 2014. srpen 2012 - návrh na změnu základního pravidla pro ÚSC opuštění konceptu 8-letého fiskálního pravidla nové pravidlo: Územní samosprávný celek hospodaří tak, aby celková výše jeho dluhu nepřekročila 60 % průměru jeho skutečných celkových příjmů za poslední čtyři roky. Rozpočtová odpovědnost obcí

48 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 48 činí-li výše zadlužení nejméně 48 % a výše hrubého domácího produktu, územní samosprávný celek schválí svůj rozpočet na následující rok pouze jako vyrovnaný nebo přebytkový výší zadlužení se rozumí výše veřejného dluhu po odečtení výše státního dluhu vzniklého emisí státních dluhopisů, z jejíhož výnosu je vytvářena rezerva peněžních prostředků při financování státního dluhu Rozpočtová odpovědnost obcí - současný návrh

49 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 49 územní samosprávný celek hospodaří tak, aby celková výše jeho dluhu nepřekročila 60 % průměru jeho skutečných celkových příjmů za poslední čtyři roky překročí-li celková výše dluhu územního samosprávného celku 60 % průměru jeho skutečných celkových příjmů za poslední čtyři roky, sníží územní samosprávný celek své zadlužení ročně nejméně o 5 % z rozdílu mezi celkovou výší dosaženého dluhu a výší dluhu představujícího 60 % průměru jeho skutečných celkových příjmů za poslední čtyři roky. nesníží-li územní samosprávný celek ročně svůj dluh podle výše uvedeného, stát ročně zadrží výnos daní, které jsou určeny územnímu samosprávnému celku, ve výši 5 % z rozdílu mezi celkovou výší dosaženého dluhu a 60 % průměru jeho skutečných celkových příjmů za poslední čtyři roky. zadržený výnos daní určených územnímu samosprávnému celku lze uvolnit pouze na splacení dluhových závazků územního samosprávného celku uzavřených před rokem, v němž došlo k zadržení. Rozpočtová odpovědnost obcí - současný návrh

50 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 50 vymezení celkových příjmů a dluhu bude navázáno na připravovaný zákon o pravidlech rozpočtové kázně, pravidlo je obdobné jako v jiných zemích, i na Slovensku pravidlo ponechává značnou volnost územním samosprávným celkům v jejich hospodaření a vymezuje pouze dluhovou kapacitu, kterou lze v obecné rovině považovat za „bezpečnou“ dodržování zásady rozpočtového hospodaření ÚSC bude vyhodnocováno každý rok součástí zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je výrok o dodržování zásady rozpočtového hospodaření orgán přezkoumávající hospodaření územních samosprávných celků bude povinen informovat ministerstvo financí o ÚSC, které tuto zásadu nedodržely zásada rozpočtového hospodaření bude nadále podporována „majetkovými“ ukazateli monitoringu hospodaření prováděného ministerstvem financí. Rozpočtová odpovědnost obcí - současný návrh

51 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 51 vzhledem k tomu, že tento ústavní zákon nabude účinnosti v roce 2014, bude první hodnocení provedeno na jaře 2014 samotný mechanismus zadržení výnosu daní však bude účinný až od roku 2018 zásadu rozpočtového hospodaření by k 31. prosinci 2011 nedodrželo 422 obcí (v tom 32 měst, z toho 3 statutární města), tj. cca 6,8 % všech obcí v intervalu mezi 60 a 70 % se ve stejném období nachází 115 obcí v intervalu 70 až 80 % 78 obcí v intervalu 80 až 90 % pak 39 obcí v intervalu 90 až 100 % 38 obcí ukazatel vyšší než 100 % v daném období vykázalo celkem 154 obcí u 82 % obcí vykazuje hodnotu ukazatele pod 30 %, přičemž bez dluhových závazků je cca 57 % obcí důvod u převážné většiny - předfinancování projektů s přislíbenou podporou z fondů EU a způsobu účtování o těchto prostředcích (lze řešit zesílenou metodickou podporou a výraznějším rozfázováním projektů realizovaných malými obcemi, bude řešeno i při koncepci definice dluhu). Rozpočtová odpovědnost obcí - současný návrh

52 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 Monitoring hospodaření obcí za rok 2011 52 KrajPočet hodnocených obcí Počet obcí s rizikovým hospodařením (z intervalu celkové likvidity ) %Počet obcí s vyšší mírou rizika hospodaření % 12sl. 2/ sl. 14sl. 4/ sl. 1 Hl. m. Praha100,000 Středočeský1 142938,14141,23 Jihočeský622355,6371,13 Plzeňský501458,9851,00 Karlovarský131139,9232,29 Ústecký354318,7651,41 Liberecký215219,7731,40 Královéhradecký448316,9240,89 Pardubický450398,67112,44 Vysočina704608,5270,99 Jihomoravský672517,5950,74 Olomoucký3985112,8171,76 Zlínský3055919,3472,30 Moravskoslezský3003010,0062,00 Celkem6 2435598,95841,35 Počty obcí s rizikovým hospodařením a obcí s vyšší mírou rizika hospodaření v rozdělení podle krajů k 31. 12. 2011

53 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 Monitoring hospodaření obcí za rok 2011 53 Velikostní kategorie (počet obyvatel obce) Počet obcí Počet zadlužených obcí % Počet obcí s rizikovým hospodařením (z intervalu celkové likvidity ) % Počet obcí s vyšší mírou rizika hospodaření % 12sl. 2/sl. 14sl. 4/sl. 16sl. 6/sl. 1 1 - 1004819920,6194,020,4 101 - 2001 05229728,2726,8151,4 201 - 5001 96479640,51728,8291,5 501 - 1 0001 35577857,41279,4211,5 1 001 - 2 00072550469,58812,1111,5 2 001 +66961591,98112,160,9 celkem6 2463 08949,55598,9841,3 Souhrnný přehled o zadluženosti obcí a přehled rizikových obcí k 31. 12. 2011 podle velikostních kategorií obcí

54 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 Monitoring hospodaření obcí 2011 54 5 obcí v JMK vyhodnoceno jako obec s vyšší mírou rizika hospodaření spadají do 1 kategorie, tedy méně závažných příčin – povinné předfinancování a financování projektů podpořených z evropských fondů nebo národních dotačních titulů nejvíce jsou ohroženy obce, jimž byl nařízen odvod za porušení rozpočtové kázně a obce, které učinily investiční rozhodnutí na základě chybných předpokladů nárůst počtu rizikových obcí je zapříčiněn zejména prvním použitím metody odpisování, kdy došlo u řady obcí k významnému poklesu Netto hodnoty dlouhodobého majetku. rizika pro hospodářskou situaci obcí jsou v nedodržení dotačních podmínek projektů podpořených z fondů EU, ale i z národních programů

55 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 Monitoring hospodaření obcí – návrh změny od r. 2012 55 Navrhuje se upravit stávající algoritmy SIMU tak, aby odpovídaly nové struktuře rozvahy a náplni jednotlivých syntetických účtů V ukazateli 7 – Aktiva celkem se navrhuje zdroj dat „Účetní výkaz – Rozvaha, sloupec „BĚŽNÉ OBDOBÍ – NETTO““ nahradit zdrojem dat „Účetní výkaz – Rozvaha, sloupec „BĚŽNÉ OBDOBÍ – BRUTTO“. (Brutto hodnoty zachycují hodnoty aktiv v pořizovací ceně a nepodléhají možné „manipulaci“ ze strany účetní jednotky. Netto hodnoty prostřednictvím odpisů vyjadřují opotřebení majetku, ale nejsou jimi vyjadřovány změny v reálné hodnotě. Na druhou stranu jsou Netto hodnoty nenahraditelné v oblasti pohledávek, u kterých zachycují vytvořené opravné položky snížení očekávaného ekonomického prospěchu. ) Navrhuje se nahradit ukazatel 15 – Cizí zdroje na 1 obyvatele ukazatelem „8-leté saldo“. Tento ukazatel je součtem rozdílů mezi příjmy a výdaji vždy za posledních osm let. Tento ukazatel je střednědobým pohledem na výsledky finančního hospodaření obcí.

56 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 56

57 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 Novela zákona č. 218/2000 Sb. – účty státní pokladny  schváleno v PS PČR ve 3. čtení,  úprava původního znění v otázce účtů státní pokladny pro obce,  účty územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí určených k příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu; tyto účty územních samosprávných celků jsou určeny též k příjmu výnosů daní nebo podílu na nich, převáděných těmto příjemcům správcem daně podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní, pokud ÚSC tuto možnost nevyloučí písemným oznámením ministerstvu a správci daně, 57

58 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 Novela zákona č. 218/2000 Sb. – účty státní pokladny  v rámci pozměňovacích návrhů p. Benda navrhl poněkud jinou formulaci tj. pokud o to územní samosprávný celek písemným oznámením ministerstvu a správci daně požádá, budou na tyto účty ÚSC poukazovány též příjmy výnosů daní nebo podílu na nich, převáděné těmto příjemcům správcem daně podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní,  další snaha p. Doktora o vrácení návrhu zákona do druhého čtení, z důvodu postavení ČNB na bankovním trhu a poskytování komerčního bankovnictví a nekonzultování nových pravomocí ČNB s Evropskou centrální bankou. 58

59 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 Novela vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě  11. novela rozpočtové skladby,  z hlediska obcí nepřináší novela zásadnější změny,  změna názvu územních finančních orgánů na orgány Finanční správy ČR v náplních položek 1211 a 5362,  zavedení položky 5198 na výplatu sociálních dávek poukázkami,  zavedení dalších nových položek do třídy 8 – Financování pro účely státního rozpočtu s dočasnou platností týkajících se kapitoly OSFA, úvěrů z EIB, jaderného a důchodového účtu, 59

60 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 Novela vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě  položka 8216 - Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků z dlouhodobých úvěrů ze zahraničí - pro změny stavu běžného účtu (platebního účtu), na který přijímá a z nějž převádí peněžní prostředky od Evropské investiční banky, které představují dlouhodobé úvěry od této banky.  paragraf 4350 – Domovy pro seniory - příjmy a výdaje domovů pro seniory (§ 49 zákona č. 108/2006 Sb.)  paragraf 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se zvláštním režimem - příjmy a výdaje domovů pro osoby se zdravotním postižením (§ 48 zákona č. 108/2006 Sb. a domovů se zvláštním režimem (§ 50 zákona č. 108/2006 Sb.) 60

61 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 Novela vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě  paragraf 6118 – Volba prezidenta republiky,  paragraf 6119 – Ostatní zastupitelské orgány a volby - výdaje na činnost jiných zastupitelských orgánů, než jsou Parlament ČR a zastupitelstva ÚSC, pokud by vznikly, a příjmy z této činnosti. Výdaje na volby do jiných zastupitelských orgánů než do Parlamentu ČR, zastupitelstev ÚSC a Evropského parlamentu, pokud by se zavedly, a případné příjmy, které s nimi souvisejí.  připomínkovány náplně položek 8902 (kurzové rozdíly) a 8905 (kontokorentní úvěry) v tom smyslu, že jejich použití představuje účetní operaci. 61

62 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 62 Dotaz 1: Je v připomínkovém řízení návrh prováděcí vyhlášky MF k zákonu o účetnictví, kde by se mj. specifikovaly termíny pro schvalování účetních závěrech obcí a p.o. v zastupitelstvu/radě obce? návrh vyhlášky kraje obdrželi v červnu 2011 jako neoficiální materiál, s možností neoficiálních připomínek, termíny byly ve vyhlášce navrženy takto schválení do 6 měsíců ode dne jejího sestavení... schválení do 2 měsíců od termínu pro předání účetní závěrky do CSÚIS v oficiálním vnějším připomínkovém řízení vyhláška doposud není. Dotaz 2: Kontrola realizace projektu požaduje, aby veškeré účetní doklady týkající se projektu byly doloženy k projektu originálem dokladu, a v účetnictví nechť jsou ověřené kopie. Auditorka požaduje, aby v účetnictví byly veškeré originály v souladu se zákonem o účetnictví. Navrhli jsme kontrolnímu orgánu ověřené fotokopie, ale požadují stále originály. Jak toto vyřešit? dle našeho názoru se jedná o interní záležitost (navíc pravidla hovoří o příjemcích dotace obecně, ne jeho vnitřním organizačním členění), doporučení originální doklady mít v účetnictví, pro účely kontroly předložit kompletní účetnictví projektu (zpravidla bývá samostatné ve vazbě i na bankovní účty apod.). Dotazy, diskuse...

63 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 63 Výnosy z "hazardu" na základě požadavků obcí MF odhadlo jejich příjmy z hazardu v roce 2012 dle dostupných čísel v roce 2010, zástupci obcí byli zcela jasně upozorněni, že realita se může od tohoto orientačního odhadu lišit, zejm. pokud obce ruší herní zařízení na svém území, již nyní je zřejmé, že obce jako celek získají v roce 2012 o několik miliard korun více než v roce 2011, u konkrétních obcí se však mohou projevit změny týkající se místních podmínek, obcím navíc neposílá peníze Ministerstvo financí, ale jsou přerozdělovány na základě celostátního výnosu mezi stát a obce prostřednictvím daňové správy, není též možné porovnávat odhad za celý rok 2012 pouze se skutečností prvního pololetí letošního roku Ve zkratce...

64 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 64 Účtování "restitucí" začínají se objevovat dotazy ohledně vyřazení majetku při restitucích dosavadní názor - rozvahové vyřazení, stejné jako u převodu mezi vybranými účetními jednotkami, i když půjde o převod i mimo vybrané účetní jednotky důvod - lze očekávat větší rozsah případů kvůli církevním restitucím (nejen stavby, ale i pozemky...) tento majetek obce nepořizovaly (mimo případná TZ), ale byl získán právě přes vlastní zdroje je možné volit mezi rozvahovým způsobem a nákladovým, náklad na 543 se však nejeví jako vhodný nákladový způsob významně mohl ovlivnit VH, a to ne zcela správně z hlediska PAP je potřeba určit typ změny. Ve zkratce...

65 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 65 Pořizování textových částí výkazu Příloha nutno pořizovat do všech tří sloupců k položce komentář částka s touto strukturou počítá i XML schéma výkazu Ve zkratce...

66 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 Termíny podzimních seminářů zaměřených na oblast účetnictví a rozpočtu 66

67 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 Další porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu út 11. prosinec 2012 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 67

68 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 Děkujeme Vám za pozornost Oddělení financování obcí odboru ekonomického Krajský úřad Jihomoravského kraje Ing. Ludmila Hrachovinová Ing. Antonín Špaček, tel. 541 65 22 33 Ing. Jana Tomková, tel. 541 65 22 00 Ing. Marek Kurka, tel. 541 65 22 02 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 68


Stáhnout ppt "Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 4. říjen 2012 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu Krajský úřad Jihomoravského."

Podobné prezentace


Reklamy Google