Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Blanka Žánová Název DUM: VY_32_Inovace_5.1.19 Česká republika – demokratický stát Téma: Česká republika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Blanka Žánová Název DUM: VY_32_Inovace_5.1.19 Česká republika – demokratický stát Téma: Česká republika."— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Blanka Žánová Název DUM: VY_32_Inovace_5.1.19 Česká republika – demokratický stát Téma: Česká republika jako součást Evropy Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Materiál je určen žákům 5. tříd k výkladu učiva o demokratických principech ČR. Materiál se dá využít při práci s interaktivní tabulí, multimice, v počítačové učebně.

2

3 POLSKO SLOVENSKO RAKOUSKO NĚMECKO

4  Na jaké celky se dělí ČR?  Znáš některá krajská města?  Jak se jmenuje hlavní město ČR?  Vyjmenuj některé národnostní menšiny, které žijí na našem území  Jaký je úřední jazyk v naší republice?

5  Jak se volí prezident?  Jak se volí vláda?  Jak se volí parlament?  Kde jsou zakotvena práva našich občanů?  Jak stát trestá ty, kteří nedodržují zákony?  Jak to řeší v pohádce?  http://www.youtube.com/watch?v=3lkIFABZt18 http://www.youtube.com/watch?v=3lkIFABZt18

6  Trest nebo také sankce je uvalení nějakého omezení, újmy, ztráty nebo bolesti, jímž oprávněná osoba vymáhá dodržování mravních, společenských nebo právních pravidel daného společenství. Smyslem trestu může být náprava, odstrašení, ochrana společnosti nebo obnovení narušeného řádu. Tresty se užívají v právu, ve výchově, v náboženství a ve sportu.právuvýchověnáboženstvísportu Jak stát trestá ty, kteří nedodržují zákony?

7  Odnětí svobody: Odnětí svobody  klasické odnětí svobody – zásadně nejvýše na 20 let,  výjimečný trest – nad 20 až do 30 let, nebo na doživotí. výjimečný trest  Alternativní tresty: Alternativní tresty  domácí vězení, domácí vězení  obecně prospěšné práce, obecně prospěšné práce  propadnutí majetku, propadnutí majetku  peněžitý trest, peněžitý trest  propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty  zákaz činnosti, zákaz činnosti  zákaz pobytu, zákaz pobytu  zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce  ztráta čestných titulů nebo vyznamenání, ztráta čestných titulů nebo vyznamenání  ztráta vojenské hodnosti, ztráta vojenské hodnosti  vyhoštění – pouze pro cizince. vyhoštění

8  čeština slovenština (částečně úřední na celém území), polština (částečně úřední na části území), bulharština,chorvatština, maďarština, něm čina,romština, rusínština, ruština, řečtina,slovenšti na, srbština, ukrajinština(jazyky úředně uznaných národnostních menšin) čeština slovenštinapolštinabulharštinachorvatštinamaďarštinaněm činaromštinarusínštinaruštinařečtinaslovenšti nasrbštinaukrajinština

9  Prezidenta České republiky volí občané přímou volbou. Až do 1. října 2012 byl však volen nepřímo parlamentem na společné schůzi obou jeho komor.

10  Vládu jmenuje prezident, který zpravidla pověří jejím sestavením vůdce nejsilnější parlamentní strany, a schvaluje jí parlament. Parlament také může vyslovit vládě nedůvěru.

11  Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají na základě poměrného systému s kandidátkami politických stran či jejich koalic. Kandidátní listiny jsou vázané s možností preferenčních hlasů. Poslanecká sněmovna má 200 poslanců volených na dobu čtyř let. Pasivní volební právo (právo být volen) vzniká pro občany České republiky dosažením věku 21 let.  Volby do Senátu Parlamentu České republiky upravuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, v platném znění. Konají se tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva podle dvoukolového většinového systému. Kandidát je zvolen již v prvním kole, pokud získá nadpoloviční většinu hlasů. Pokud žádný kandidát nadpoloviční většinu nezíská, postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů do druhého kola volby. V druhém kole je pak zvolen ten kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů.většinového systému

12  Ústava České republiky je základní zákon České republiky. Byl přijat jako ústavní zákon Českou národní radou 16. prosince 1992 a publikován v české Sbírce zákonů pod č. 1/1993 Sb.Sbírce zákonů  Česká Ústava je psanou ústavou, když je písemně zachycena v psaném (ústavním) zákoně v promulgačním listu – Sbírce zákonů.

13  ČR se dělí na 14 krajů – umíš pojmenovat?

14

15  Středočeský – Praha  Jihočeský – České Budějovice  Plzeňský – Plzeň  Karlovarský – Karlovy Vary  Ústecký – Ústí nad Labem  Liberecký – Liberec  Královéhradecký – Hradec Králové  Pardubický – Pardubice  Vysočina – Jihlava  Olomoucký – Olomouc  Jihomoravský – Brno  Moravskoslezský – Ostrava  Zlínský – Zlín  Praha

16

17  Podle výsledků sčítání lidu v roce 2011 se k české národnosti hlásilo 90,4% obyvatel, čímž Česká republika byla jedním z nejvíce národnostně homogenních (stejnorodých) států v Evropě (po Polsku, Albánii, Islandu a Maltě). Ostatní národnosti byly v ČR zastoupeny jen následovně:moravská (3,7 %), slovenská (1,89 %), slezská (0,10 %), polská (0,51 %), německá (0,38 %), ukrajinská (0,22 %), vietnamská (0,17 %), roms ká (0,11 %) a ostatní (2,47 %).Ovšem zejména v případě romské národnosti neodpovídaly výsledky sčítání etnickému původu.českénárodnostimoravskáslovenskáslezskápolskáněmeckáukrajinskávietnamskároms ká

18  Úřední neboli státní jazyk je jazyk stanovený zákonem pro komunikaci s úřady, včetně školství. Pro podání žádosti a její vyřízení je to vnější jazyk, pro komunikaci mezi úřady navzájem a uvnitř úřadu je to vnitřní jazyk. V laickém pojetí je úřední jazyk ten jazyk, kterým se na území daného státu převážně komunikuje.  Úředním jazykem v naší zemi je čestina

19  Jak se volí prezident?  Jak se volí vláda?  Jak se volí parlament?  Kde jsou zakotvena práva našich občanů?  Jak stát trestá ty, kteří nedodržují zákony? Přímou volbou občanů Vládu jmenuje prezident, který pověří jejím sestavením zpravidla předsedu nejsilnější parlamentní strany a schvaluje ji Parlament Přímou volbou občanů Ústava je právním výrazem existence státu a vytváří pravidla výkonu státní moci a zaručuje občanům základní lidská práva. Zákony a podzákonné právní předpisy musejí být podle pravidla v souladu s Ústavou a ústavními zákony, které dohromady tvoří ústavní řád Soud uděluje trest dle sazeb trestního zákona.

20  http://www.treking.cz/mapy/ceska-republika.jpg http://www.treking.cz/mapy/ceska-republika.jpg  NEZNÁMÝ. Wikipedia.cz [online]. [cit. 7.3.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1tina#Ofici.C3.A1ln.C3.AD_status http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1tina#Ofici.C3.A1ln.C3.AD_status  NEZNÁMÝ. wikipedie.cz [online]. [cit. 20.3.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Parlamentn%C3%AD_republika http://cs.wikipedia.org/wiki/Parlamentn%C3%AD_republika  NEZNÁMÝ. wikipedie.cz [online]. [cit. 20.3.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Trest#Tresty_v_.C4.8Desk.C3.A9m_pr.C3.A1vu http://cs.wikipedia.org/wiki/Trest#Tresty_v_.C4.8Desk.C3.A9m_pr.C3.A1vu  Galerie klippartů řady Office


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Blanka Žánová Název DUM: VY_32_Inovace_5.1.19 Česká republika – demokratický stát Téma: Česká republika."

Podobné prezentace


Reklamy Google