Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předpisy a normativní akty proviantní služby Odborné shromáždění zaměstnanců VZK ve dnech 14. – 15. května 2014 Vranov n. Dyjí mjr. Ing. Karel HOURA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předpisy a normativní akty proviantní služby Odborné shromáždění zaměstnanců VZK ve dnech 14. – 15. května 2014 Vranov n. Dyjí mjr. Ing. Karel HOURA."— Transkript prezentace:

1 Předpisy a normativní akty proviantní služby Odborné shromáždění zaměstnanců VZK ve dnech 14. – 15. května 2014 Vranov n. Dyjí mjr. Ing. Karel HOURA

2 Pl at né předpisy proviantní služby Prov-1-5, Zabezpečení stravování v AČR Prov- 2-2, Příprava stravy u vojsk Prov- 51-4, Doporučené skladby jídel pro stravování vojenského létajícího personálu v letových dnech Prov- 51-2 /1, Nauka o proviantní výstroji I.díl, Proviantní výstroj útvaru a svazku

3 Ostatní platné normativní akty proviantní služby RMO 22/2005, Závodní stravování NV MO 10/2012, o finančních hodnotách náležitostí potravin a krmiva a o finančních pro hospodaření s materiálem v resortu MO

4 Novelizovaný předpis Prov-1-5, Zabezpečení stravování v AČR Vlastní předpis, + 7 příloh 1.Peněžní stravní hospodaření 2.Účet potravin 3.Účetní zásady pro VZK 4.Soupravy proviantní výstroje 5.Postupy a standardy závodního stravování 6.Hodnocení nákladů na zabezpečení stravování 7.Prevence rizik ve stravovacích službách

5 Vlastní předpis Prov-1-5, Charakterizuje základní typy stravování:  Bezplatné a naturální stravování  Stravování mimo stálou posádku  Specifické formy stravování  Řízení proviantního zabezpečení  Závodní stravování

6 Příloha 1 Peněžní stravní hospodaření Peněžní stravní hospodaření je systém hospodaření s potravinami k přípravě stravy v rámci stanovené finanční náležitosti potravin. Jedná se o stravování a vyúčtování potravin při výcviku.

7 Zásady vedení účtu stravního hospodaření Příloha 1 k Prov-1-5 čl.2 a)vedou všechny útvary rezortu MO – které, hospodaří s potravinami k přípravě stravy v rámci stanovené finanční náležitosti potravin. Zabezpečují vojáky, popř. služební zvířata podle vyhl. 266/1999; b)Zapisují se zde fa za závodní stravování (catering, smluvní stravování, FKSP u útvarů u VSZ) c)Kompletně se vyúčtovává polní výcvik s přípravou stravy za každou samostatně cvičící jednotku. d)Uzávěrka do 15 dne následujícího měsíce, u útvaru s odloučenými jednotkami do 20 dne následujícího měsíce předloží se všemi přílohami pověřenému log. orgánu ke kontrole a ten do 20. resp. 30. dne předloží veliteli k podpisu. Jako odloučené jednotky se rozumí i cvičení.

8 Příloha 2 ÚČET POTRAVIN Příloha řeší naturální stravní hospodaření. Naturální stravní hospodaření je systém hospodaření s potravinami k přípravě stravy v rámci stanovených proviantních náležitostí. Jedná se o stravování při přídělovém systému hospod+aření. (válečný konflikt, živelná katastrofa).

9 Příloha 3 Účetní zásady pro VZK Tato příloha rozpracovává a stanovuje v návaznosti na RMO č. 22/2005 Věstníku Závodní stravování, zásady zpracování účetních dokladů ve VZK a jejich předkládání k zúčtování AF.

10 Příloha 4 Soupravy proviantní výstroje Příloha stanovuje složení souprav proviantní výstroje MU 1.0.  Automobilní soupravy  Polní kuchyně (přívěsné soupravy)  Soupravy pro výdej a přípravu stravy (převozné soupravy)  Soupravy pro rozdělování potravin a výdej stravy

11 Příloha 5 Postupy a standardy závodního stravování Doporučené standardy a postupy při zabezpečování a realizaci závodního stravování.

12 Příloha 6 Hodnocení nákladů na zabezpečování stravování Tato příloha rozpracovává a stanovuje postupy při výpočtu nákladovosti jednotlivých stravovacích provozů.

13 Příloha 7 Účetní zásady pro VZK Příloha stanovuje závazné postupy pro řízení a prevenci rizik ve stravovacích provozech při pořizování a skladování potravin, přepravě, výdeji a konzumaci stravy.

14 Stravování a stravovací služby Zabezpečuje-li organizační složka státu nebo příspěvková organizace závodní stravování, zabezpečuje je ve vlastních zařízeních závodního stravování nebo prostřednictvím jiné organizační složky státu, právnické nebo fyzické osoby pro své zaměstnance, žáky středních odborných učilišť nebo speciálních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť, pokud není jejich stravování zajištěno podle zvláštních právních předpisů, žákům, studentům a vědeckým aspirantům po dobu jejich činnosti v organizační složce státu nebo příspěvkové organizaci, pokud není jejich stravování zajištěno podle zvláštních právních předpisů. Organizační složka státu nebo příspěvková organizace může v souladu s kolektivní smlouvou zabezpečit závodní stravování ve vlastních stravovacích zařízeních též důchodcům, kteří v ní pracovali při odchodu do důchodu, a zaměstnancům činným u organizační složky státu nebo příspěvkové organizace na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Organizační složka státu nebo příspěvková organizace může poskytnout závodní stravování též občanům, k jejichž stravování se zavázala smlouvou o závodním stravování s jinou organizační složkou státu, právnickou nebo fyzickou osobou, a zaměstnancům jiných zaměstnavatelů, kteří jsou u ní na pracovní cestě nebo pro ni jinak činní. Náklady na závodní stravování a jejich úhradu upraví ministerstvo vyhláškou. Zákonný podklad pro závodní stravování, § 69, zák. č. 218/2000 Sb., ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA

15 Vyhláška MF 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích.

16 Vyhláška MO č. 266/1999 Sb.,o způsobu zabezpečení bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání Poslední novelizace změnila přílohu 1. Stravní dávky a přídavky potravin na osobu a den a normy jejich energetických a výživových hodnot.

17 Vyhláška MO č. 272/1999 Sb. o rozsahu a způsobu poskytování naturálních náležitostí vojákům v základní nebo náhradní službě a vojákům v záloze povolaným na vojenské cvičení

18 o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol (od 1. 9. 2014 bude novelizována) VYHLÁŠKA Ministerstva obrany 105/2008 Sb. ze dne 25. března 2008

19 Podávání alkoholu ve vojenských zařízeních Je zakázáno kromě akcí podle RMO 1/2006. čl.13. pohoštění (AN včetně piva nad 10%) jen jako součást O,V ve společensky nutné míře a podle protokolárních zvyklostí.

20 Alkohol a společenské kluby Neplatný RMO 20/2005 Prevence sociálně nežádoucích jevů, čl. 24 Zákaz podle ustanovení čl. 23 tohoto rozkazu se nevztahuje na prodejny umístěné v prostorech vojenských ubytoven a obdobných zařízeních (např. společenské kluby), které poskytují služby vojákům a občanským zaměstnancům v době jejich nepřetržitého odpočinku, o dovolené nebo při preventivní rehabilitaci. Současně platný RMO 53/2010 (Prevence sociálně nežádoucích jevů) nikde termín společenský klub neuvádí. Veškeré podávání alkoholických nápojů v objektech resortu MO není v souladu s platnými INA.


Stáhnout ppt "Předpisy a normativní akty proviantní služby Odborné shromáždění zaměstnanců VZK ve dnech 14. – 15. května 2014 Vranov n. Dyjí mjr. Ing. Karel HOURA."

Podobné prezentace


Reklamy Google