Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky NET University s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky NET University s.r.o."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky NET University s.r.o.

2 Řízené ONLINE vzdělávání Firma má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z různých oblastí Veškerý vzdělávací obsah pro zaměstnance na jednom místě a ONLINE Úložiště vzdělávacího obsahu Možnost studovat vlastním tempem Možnost zjišťovat zpětnou vazbu Možnost získat po úspěšném absolvování kurzů CERTIFIKÁTY Proč e-learning ve Vaší firmě? Vhodný pro interní a externí vzdělávání zaměstnanců Jako doplněk zaškolení zaměstnanců Vzdělávání zaměstnanců na pobočkách v rámci ČR, atd. Pro přípravné kurzy pro studenty SŠ Využití:

3 LMS dneška LMS Unifor doc, pdf, html, ppt, audio, video… Webináře, videokonferenční moduly Pokročilé sledování výsledků vzdělávání, statistiky, vyhodnocování

4 Co umí LMS? Komunikač ní nástroje Testy, dotazníky a ankety Systém pro řízení výuky Evidence a správa studentů Evidence a správa kurzů Hodnocen í Úložiště vzdělávacíh o obsahu Správa uživatelů/r olí

5 LMS Unifor E-learningový výukový systém Vhodný pro interní i externí vzdělávání Plně webová aplikace Česká a anglická verze Komunikační nástroj Uložiště studijních materiálů Nástroj pro online testy a online dotazníky LMS = Learning Management System - vzdělávací prostředí pro řízení vzdělávání a e-learning

6 Moduly v LMS Unifor Hlav ní mod ul Angličtin a Nápověd ní videa Editační modul Webový Tutor Registrač ní modul Kalendář Statistický modul Video- konferenč ní moduly Dotazníko vý modul Aplikace Tutor Knihovn a Modul tutoriálů a zkoušek Ankety Testova cí modul Modul nápověd a Diskuzn í fóra PDF modul Chat RSS Hledání

7 Hlavní modul obsahuje: Tutorskou část Studentskou část Vzdělávací obsah : kurz – modul – disciplína- kapitola Systém úkolů (krátké i dlouhé) Novinky Osobní stránku studenta i tutora Komunikační nástroje Hlavní modul v LMS Unifor Hlav ní mod ul

8 Dotazníkový modul Vhodné použití:  Tam, kde je nutné provádět dotazníková šetření, různé evaluace apod.  Při vstupním průzkumu v personalistice nebo ve vzdělávání  Pro zjištění aktuálního stavu znalostí, dovedností, ale i potřeb respondentů v oblasti vzdělávání apod.  Pro zjišťování zpětné vazby od různých cílových skupin Formy použití:  Plně anonymní dotazování  Anonymní dotazování v rámci kódem chráněných skupin  Řízené anonymní dotazování  Kombinace kódem chráněných skupin s a řízeným anonymním dotazováním.

9 Testovací modul  Vhodný pro vstupní, průběžné, ale i výstupní testování znalostí Testovací modul je používán:  na mnoha školách různých typů  ve firmách, např. v personalistice,  ve veřejné správě. Lze použít všude tam, kde je potřeba:  Testovat úroveň znalostí (např. při příjímacích řízeních),  Ověřovat získané vědomosti a předané informace (na školeních a dalších vzdělávacích akcích),  Ověřovat potřebné předpoklady, např. pro určitou pracovní pozici. Testovací systém není omezen pouze na texty, ale v rámci testů lez použít i multimediální obsah (obrázky, audio atp.).

10 Go2meeting Služba GoToMeeting nabízí snadnou organizaci online seminářů, prezentací nebo školení. Videokonferenční moduly Flash chat je aplikací umožňující audiovizuální komunikační kanál (podobný Skype). na rozdíl od této aplikace však Flash chat nevyžaduje instalaci speciálního software, protože je integrální součástí Uniforu a jako takový je tudíž k dispozici všem uživatelům.

11 Vzdělávací obsah v LMS Unifor DISCIPLÍNA KURZ MODUL DISCIPLÍNA KAPITOLA MODUL DISCIPLÍNA KAPITOLA Kurz Je hlavní prvek struktury, který se dále obsahuje jednotlivé moduly. Kurzem mohou být např. pobočky ve firmě. Modul Je určen k rozdělení struktury dle organizační struktury firmy (management, obchod a prodej, marketing, finance … ) Disciplína Ve struktuře představuje rozdělení do jednotlivých oblastí. (např. marketing – Public Relations, obchodní prezentace, inzerce, …) Kapitola Představuje již jednotlivou kapitolu (část) konkrétní disciplíny, (např. inzerce – jak vytvořit inzerci v grafickém programu, SEO apod. ) Rozdělení struktury na jednotlivé části – Kurz, Modul, Disciplína, kapitola > je vytvořen přímo „na míru“ dané konkrétní firmě. ! Pobočka Zlín Management Marketing Public Relations Inzerce Obchodní prezentace Jak vytvořit inzerci v grafických programech SEO Jak inzerovat v sociálních sítích Jak vytvořit PPC reklamu

12 Role v LMS Unifor Tutor Administrátor Účastník školení (zaměstnanec) má nástroje ke studiu kurzů do nichž je přihlášen. může číst texty připravené pro jeho studium vyplňovat testy odesílat vypracované úkoly může komunikovat se svým tutorem i ostatními studenty. TUTOR má nástroje pro svou tutorskou práci: organizuje studium, připravuje studijní texty, úkoly, testy vypisuje tutoriály a zkoušky dostává informace od studentů: jejich odeslané úkoly vyplněné testy zprávy přiděluje body za splněné úkoly či testy posílá svým studentům zprávy, hodnocení. může vystupovat v roli studenta ADMINISTRÁTOR používá všechny nástroje LMS Uniforu včetně aplikace Tutor pro správu monitoruje celý systém zabezpečuje zálohování spolupracuje se všemi uživateli LMS Uniforu při řešení případných potíží.

13 Firemní vzdělávání - školení Pohled účastníka školení (zaměstnanec) Pohled školitele (lektor, tutor) Na firemní vzdělávání v prostředí LMS Unifor můžeme nahlížet ze dvou pohledů:

14 Pohled na vzdělávání ze strany tutora Tutor v LMS Unifor: organizuje studium připravuje studijní texty, úkoly, testy dostává informace od zaměstnanců/kolegů: jejich odeslané úkoly vyplněné testy zprávy přiděluje body za splněné úkoly či testy posílá svým studentům zprávy, hodnocení

15 Školitel může využít všech nástrojů k přípravě kurzu/školení. Stěžejními pomocníky také jsou: 1.Disciplína (texty, odkazy, apod.) 2.Testy 3.Ankety 4.Dotazníky 5.Komunikace Pohled na školení ze strany tutora

16

17 1. Disciplína Kapitoly – textová podpora školení Test Soubory - ke školení můžete připojit libovolnou studijní oporu. Úkoly – samozřejmě můžete zadat práci do dalšího školení.

18 2. Příprava testů V této části školitel vytvoří celý test, včetně samotných otázek. Dále je pro požadovanou funkčnost test správně nastavit.

19 3. Tvorba anket Nástroj ankety slouží k různému dotazování účastníků školení. Její tvorba je velmi jednoduchá, jak si ukážeme v následující online ukázce.

20 4.1 Příprava dotazníku – 1. část Ke zjištění hlubších názorů či poznatků je ideálním nástrojem dotazník. Obsahuje více voleb než anketa.

21 4.2 Příprava dotazníku – 2. část Můžete vybrat Vámi požadovaná kritéria Stanovíte otázky a podotázky, které chcete zodpovědět A také nastavíte omezení pro kterou skupinu či předmět má být dotazník omezen

22 5.1 Komunikační nástroje – 1.část Stejně jako účastník školení i tutor může využívat komunikační nástroje. Jak jsme již uvedli, můžeme komunikovat pomocí posílání zpráv, vytvořit chatovou místnost…posílání zprávchatovou místnost

23 5.2 Komunikační nástroje – 2.část Dále můžeme debatovat v diskuzních klubech… …nebo využít novinky flash chatu.

24 Pohled na školení ze strany zaměstnance

25 Pohled na vzdělávání ze strany zaměstnance Student v LMS Unifor: Má připravené výukové texty pro své studium Kromě textů má přístup k videím a dalším vzdělávacím materiálům připraveným tutorem Vyplňuje zadané testy a úkoly Odesílá vypracované úkoly Komunikuje se svým tutorem i ostatními studenty

26 Pro úspěšné absolvování školení jsou pro účastníky školení důležité tyto části systému: 1.Kurz > modul > disciplína (texty, odkazy, apod.) 2.Testy 3.Ankety 4.Dotazníky 5.Komunikace (interkom, videokonferenční modul, …) 6.Nápověda Pohled na školení ze strany zaměstnance

27 Nevyžaduje koordinaci časových plánů a prostor Nejsou žádné výrazné náklady na lektory a prostory Nevyvolává cestovní náklady Jednoduše se uchovává a standardizuje Lze studovat kdykoliv a kdekoliv Možno studovat svým vlastním tempem Možné zjišťování zpětné vazby Proč e-learning ve firmě?

28 Návratnost investic (RoI) měří příjmy v porovnání s náklady potřebnými k jejich dosažení: Snížení nákladů efektivním využíváním LMS:  úspory na administrativě (20-50%)  značné úspory na výrobě obsahu (až 40%)  zvýšení produktivity  Neměřitelné výhody: spokojenost zákazníků spokojenost zaměstnanců apod. Návratnost investic

29 Přístup tutorů i účastníků školení k informacím nezávisle na čase a místě (díky online řešení) Možnost sledování aktivity účastníků školení a případný růst jejich kompetencí, včetně nástrojů pro hodnocení Rozvoj různých metod učení a respektování individuálních schopností a dovedností každého účastníka školení Veškeré vzdělávací podklady a vědomostní testy na jednom místě Snadné zveřejnění studijních materiálů účastníkům školení Vzdělávací obsah je přehledně seřazen do kapitol, které lze doplnit o zajímavé zdroje – odkazy, video, audio Zefektivnění komunikace a spolupráce - podpora vzdělávání pomocí komunikačních nástrojů tutora s účastníkem školení Chat, diskuzní fóra, flashchat místnosti Rychlá zpětná vazba od účastníků školení k tutorovi nebo obráceně Spousta moderních modulů, které usnadní práci tutorům Výhody využití LMS Unifor firmy

30 Proč používat LMS Unifor? 5 Data jsou chráněná jako v trezoru 1 Vše o vzdělávání na jednom místě 7 Rádi Vám pomůžeme 6 Žádné speciální technické vybavení 3 Velké množství modulů 4 Webová aplikace online 2 Ušetříte čas i peníze

31 Sofistikovaný, propracovaný, komplexní systém s mnoha funkcionalitami usnadňující práci a čas uživatelům Je prověřen ostrým provozem u desetitisíců spokojených uživatelů Možnost customizace a integrace s ostatními IS Kvalifikovaná zákaznická podpora Zákazník je pro nás partner v dlouhodobém horizontu Proč LMS Unifor?

32 Produkty LMS UNIFOR Basic Hlavní modul –základ Diskuzní fóra Registrační modul Editační modul Nápovědní videa Optimum Hlavní modul –základ Diskuzní fóra Registrační modul Editační modul Nápovědní videa Knihovna Kalendář Testovací modul Statistický modul Modul tutoriálu a zkoušek Angličtina na webovém prostředí Complet Hlavní modul –základ Diskuzní fóra Registrační modul Editační modul Nápovědní videa Knihovna Kalendář Testovací modul Statistický modul Modul tutoriálu a zkoušek Angličtina na webovém prostředí Modul Chat RSS modul Ankety Dotazníky Nápověda PDF modul Videokonferenční modul Aplikace Tutor Webový tutor

33 Vybrané reference LMS UNIFOR

34 Komplexní nabídka řešení od NET- University NET University nabízí ucelený, kompletní ekosystém pro vzdělávání, zahrnující informační systémy a technologie pro vzdělávání, vzdělávací kurzy, školení a semináře, vzdělávací portál a integrační systémy všechno propojující. Naše zaměření Naše nabídkaNaše výhoda LMS Unifor ClassIS TSU LSD Prezenční a online kurzy Internetový informační portál a další služby Komplexní EDU Systém Vzdělávací systém použitelný samostatně i v rámci celku E-learningový systém Školní informační systém Testovací systém Dotazníkový systém Školení, kurzy a semináře + = Informační systémy a technologie pro vzdělávání EDU Systems Vzdělávání EDUcation Vzdělávací portál další služby EDU Portal

35 V případě že Vás systém LMS Unifor zaujal, neváhejte nás kontaktovat: NET University s.r.o. university@net-university.cz Tel. 581 110 882 www.net-university.cz


Stáhnout ppt "Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky NET University s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google