Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psp 5.5.2011 1 Prevence a ochrana zdraví se vzdaluje občanům MUDr. Daniela Fránová Ing. Jan Tůma Zdravotní ústav se sídlem v Plzni Poslanecká sněmovna.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psp 5.5.2011 1 Prevence a ochrana zdraví se vzdaluje občanům MUDr. Daniela Fránová Ing. Jan Tůma Zdravotní ústav se sídlem v Plzni Poslanecká sněmovna."— Transkript prezentace:

1 psp Prevence a ochrana zdraví se vzdaluje občanům MUDr. Daniela Fránová Ing. Jan Tůma Zdravotní ústav se sídlem v Plzni Poslanecká sněmovna

2 psp Občan v terénu  Žije v okresním městě, do krajského i hlavního města je daleko na jeden den řádné dovolené  Jeho práva a povinnosti se neliší od jiných občanů  Je řádný občan, plní své povinnosti, chová se rozumně, spolupracuje

3 psp Partnerství  Partnerem občana v terénu je instituce s mnoha tvářemi:  Vybírá daně, zatěžuje povinnostmi x stará se o bezpečnost, veřejnou dopravu, zdraví veřejnosti … přímo nebo regulací  Zkráceně a nepřesně = stát  Kvalita partnerství – marker spokojenosti

4 psp Občan v terénu  Občan v terénu žije např. v bývalém okresním městě, modelově Tachov.  Z hlediska veřejného zdraví:  Původní stav ( ) – Tachov byl okresním městem se všemi příslušnými institucemi, včetně všech funkcí ochrany veřejného zdraví

5 psp Občan v terénu  Stav 2003 – Ve městě je pracoviště krajské hygienické stanice i zdravotního ústavu (vznik delimitací laboratoří KHS). Tučně označeny ty, které pokládáme na úrovni okresu za nezbytné:  laboratorní vyšetření vod pitných, vod pro koupání, povrchových vod, vod ze studní, vrtů …  biologickou kontrolu správné funkce sterilizačních přístrojů pomocí bioindikátorů  měření radonu v objektech  měření hluku, vibrací a osvětlení, mikroklimatu  stanovení prašnosti, chemických škodlivin a aerosolů v ovzduší  konzultační činnost v oboru  zajištění informací a vakcinace obyvatel např. před zamýšlenou cestou do zahraničí, proti klíšťové encefalitidě, žloutence, chřipkové nákaze …  provádí poradenství HIV, zajišťuje bezplatné odběry krve a další činnosti v oboru podpory zdraví a zdravotní výchovy pro obce, školy, firmy …  smluvně zajišťuje závodní lékařskou péči  zajišťuje a provádí preventivní lékařská vyšetření pro pracovníky podle platné legislativy

6 psp Občan v terénu - do 2010  Do r – postupné utlumování činností, některých bez náhrady:  laboratorní vyšetření vod pitných, vod pro koupání, povrchových vod, vod ze studní, vrtů …  biologickou kontrolu správné funkce sterilizačních přístrojů pomocí bioindikátorů  měření radonu v objektech  měření hluku, vibrací a osvětlení, mikroklimatu  stanovení prašnosti a aerosolů v ovzduší  konzultační činnost v oboru  informuje a zajišťuje vakcinaci obyvatel např. před zamýšlenou cestou do zahraničí, proti klíšťové encefalitidě, žloutence, chřipkové nákaze …  provádí poradenství HIV, zajišťuje bezplatné odběry krve a další činnosti v oboru podpory zdraví a zdravotní výchovy pro obce, školy, firmy …  smluvně zajišťuje závodní lékařskou péči  zajišťuje a provádí preventivní lékařská vyšetření pro pracovníky podle platné legislativy  Nově: sběrné místo pro analýzu vod (prodloužení dodání výsledků 3x)

7 psp Občan v terénu ?  Cílový ideální stav ochrany zdraví? Je definován ?  Cílový stav podle novely (květen 2010) zákona č. 258/2000 Sb. – ?

8 psp Problematika HIV / AIDS  Součást ochrany veřejného zdraví  Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let je schválen Vládou ČR v usnesení č. 130 ze dne 11.února 2008

9 psp Poradny HIV / AIDS  Zařízení určená široké veřejnosti  Pro osoby s rizikovým chováním  Poskytují kvalifikované poradenství a testování  V ČR začaly vznikat koncem 80. let minulého století při OHS a KHS

10 psp Poradny HIV / AIDS v ČR 2004 ZÚ KHS

11 psp Poradny HIV / AIDS v ČR 2011 ZÚ ostatní (FN, ČSAP, SZÚ)

12 psp Poradny HIV / AIDS v ČR 2012 ? ZÚ ostatní (FN, ČSAP, SZÚ)

13 psp POČET VYŠETŘENÍ A POČET HIV+ V ČESKÉ REPUBLICE v jednotlivých letech (jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem) Absolutní údaje ke dni Zdroj dat: Státní zdravotní ústav

14 psp CELKOVÝ POČET VYŠETŘENÍ NA VLASTNÍ ŽÁDOST V JEDNOTLIVÝCH LETECH (jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem) Absolutní údaje ke dni Zdroj dat: Státní zdravotní ústav

15 psp TESTOVÁNÍ KREVNÍCH VZORKŮ V TRANSFÚZNÍ SLUŽBĚ V JEDNOTLIVÝCH LETECH (jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem) Absolutní údaje Zdroj dat: Státní zdravotní ústav

16 psp Preventivní materiály HIV / AIDS v roce 2008

17 psp Preventivní materiály HIV / AIDS v roce 2009, 2010

18 psp Tisk letáků a informativních materiálů s tématikou HIV / AIDS  Do r ve Státním zdravotním ústavu pro celou ČR  Náklady cca 1,5 mil. Kč/rok/ČR  V roce 2009 a 2010 nebyl vytištěn jediný leták – nejsou finanční prostředky!!!

19 psp Prevence HIV / AIDS  Poradenství HIV / AIDS není komerční činnost  Je vhodný současný stav, kdy poradenství je poskytováno na zdravotních ústavech – jako státních zdravotnických zařízeních  Tuto činnost nelze převést na soukromé subjekty ani neziskové organizace  Při dobré prevenci lze ušetřit náklady na léčbu

20 psp Regionální aktivity ZÚ Plzeň  Prevence HIV, STD, hepatitid  Prevence rizikového chování dospívajících  Poradenství  Školení pedagogů, lékařů, pracovníků K- center  Poskytování informací veřejnosti  Výhled do budoucna?????

21 psp Činnost ZÚ 

22 psp činnost zdravotních ústavů  Zdravotní ústavy jsou, jako příspěvkové organizace, zdravotnickými zařízeními s nulovým příspěvkem státu  Zdravotní ústavy jsou součástí hygienické služby  Zdravotní ústavy zaměstnávají velmi kvalifikované odborné pracovníky a týmy  Pro zřizovatele i stát představují referenční pracoviště a zachovávají tak schopnost objektivního posouzení a analýzy

23 psp Vývoj - restrukturalizace 2003současnostcíl Ostrava Ostrava Ostrava Olomouc Zlín Brno Brno Jihlava Hradec Králové Liberec Liberec Pardubice Praha Plzeň Plzeň České Budějovice Kolín Praha Praha Karlovy Vary Ústí nad Labem

24 psp Rozumný kompromis?  Stát by měl pro občana v terénu zajistit jeho  běžné potřeby nejvýše na úrovni bývalých okresů,  speciální na úrovni krajů a  jedinečné v centru.  Řešení: odborné, ekonomické, zejména politické

25 psp Princip subsidiarity  Politická zásada, podle níž se rozhodování a zodpovědnost ve veřejných záležitostech má odehrávat na tom nejnižším stupni veřejné správy, který je nejblíže občanům. Vyšší úrovně správy mají rozhodovat jen tam, kde si to povaha věci vyžaduje. Uplatnil se při zakládání Evropské unie a je jednou z hlavních zásad Maastrichtské smlouvy z roku 1992, výslovně se uvádí v Lisabonské smlouvě a v dalších dokumentech EU (wikipedia.org). Politickáveřejné správyobčanům Evropské unie Maastrichtské smlouvy1992Lisabonské smlouvě Politickáveřejné správyobčanům Evropské unie Maastrichtské smlouvy1992Lisabonské smlouvě


Stáhnout ppt "Psp 5.5.2011 1 Prevence a ochrana zdraví se vzdaluje občanům MUDr. Daniela Fránová Ing. Jan Tůma Zdravotní ústav se sídlem v Plzni Poslanecká sněmovna."

Podobné prezentace


Reklamy Google