Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY ŠKOLY ZŠ Želechovice nad Dřevnicí 4. Května 336, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY ŠKOLY ZŠ Želechovice nad Dřevnicí 4. Května 336, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí."— Transkript prezentace:

1 SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY ŠKOLY ZŠ Želechovice nad Dřevnicí 4. Května 336, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

2 Odpady - SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY:SLABÉ STRÁNKY: Škola nakupuje ve velkých baleních. Šmíráky se dále používají. Kopíruje se oboustranně. Vytříděné odpady se dále ve škole používají málo. Více jak 50% žáků používá na svačiny a pití plastové krabičky a lahve používané opakovaně. V kontejnerech se objevuje odpad, který sem nepatří. Celá škola třídí odpad do kontejnerů k tomu určených, kterými jsou vybaveny všechny učebny,sborovna i chodby školy (plasty,papír). Chybí kontejnery v kabinetech. Z hygienických důvodů bylo nutno upustit od třídění bioodpadu ve třídách. Odpad technického rázu recyklujeme v kontejnerech Recyklohraní a máme speciální kontejner na baterie. Barva kontejnerů se liší od veřejných sběrných nádob. (Jsou ale zřetelně označeny symboly) Škola má vlastní kompost, který se dále využívá na šk. Zahradě. Škola pořádá 4x ročně sběr starého papíru (přes 10t ročně). Školní jídelna používá vratné obaly. Zbytky z kuchyně odebírá soukromá firma, jídlo se nevyhazuje. Zbytkový odpad končí v komunálních sběrných nádobách, odpad sváží TS Zlín.

3 Prostředí - SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY:SLABÉ STRÁNKY: Škola má k dispozici dvě prostorné, vzdušné budovy. Ve škole jsou neútulné chodby a šatny. Na chodbách je nedostatečná výzdoba. Součástí pozemku je rozsáhlý sad, zahrada, před školou park. Ve třídách na II.stupni je málo pokojových květin. V areálu byla vybudována venkovní učebna a atrium. V blízkosti školy je rušný komunikace. Máme malý počet žáků – rodinné prostředí. Je třeba upravit okolí jezírka v zahradě. Chybí latě na zpevnění břehu nad atriem. V okolí školy je dostatek zeleně Chybí orientační tabule – zaměření školy (kroužky), orientační tabule, kde co ve škole je.

4 SILNÉ STRÁNKY:SLABÉ STRÁNKY: V minulém školním roce byl do školy zakoupen nový skleník. Větší zapojení dětí do péče o školní pozemek (málo hodin prakt.činností). Na pozemku byly instalovány tabule upozorňující na výskyt některých druhů rostlin a živočichů. V zahradě bylo umístěno jezírko. Podařilo se nám z projektu vysázet malé arboretum, ve výsadbě stromů a keřů stále pokračujeme.

5 Energie - SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY:SLABÉ STRÁNKY: Vyměněná plastová okna.Nezateplená budova školy. Nefunkční regulace teploty na radiátorech. V některých třídách jsou nová svítidla – zářivky. Kolem plastových oken ve fyzice i přírodopise táhne – špatné osazení, absence izolace. Podařilo se vyměnit některé radiátory.Zastaralý typ svítidel na chodbách a v některých učebnách. Snižování provozní teploty v době prázdnin – odumření rostlin. Některé radiátory - starý typ – málo efektivní.

6 SILNÉ STRÁNKY:SLABÉ STRÁNKY: Prosklená plocha u schodiště – škvíra. Zbytečné svícení v době přestávek neefektivní větrání. Zastaralý typ žárovek ve svítidlech. Střecha by mohla být využita pro solární ohřev vody. Efektivnější využití prostor budovy (obrovské chodby – ztráta tepla). Zbytečné svícení v době přestávek neefektivní větrání.

7 SILNÉ STRÁNKY:SLABÉ STRÁNKY: Absence osvěty ohledně šetření energií Vypínače světel jsou nelogicky zapojené – nutnost označení Absence informací o umístění a údajích na elektroměru v domácnosti u žáků Absence informací o významu energetického štítku


Stáhnout ppt "SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY ŠKOLY ZŠ Želechovice nad Dřevnicí 4. Května 336, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google