Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TOP 10 problémů města Vsetína z roku 2014 - opatření a řešení Fórum s občany S námi pro vás, za jeden provaz, Vsetín, 26.3.2015, Dům kultury.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TOP 10 problémů města Vsetína z roku 2014 - opatření a řešení Fórum s občany S námi pro vás, za jeden provaz, Vsetín, 26.3.2015, Dům kultury."— Transkript prezentace:

1 TOP 10 problémů města Vsetína z roku 2014 - opatření a řešení Fórum s občany S námi pro vás, za jeden provaz, Vsetín, 26.3.2015, Dům kultury

2 Výsledky TOP 10P z roku 2014 TOP 10 největších problémů města Vsetína po anketě:

3 Grafické vyjádření výsledků TOP 10P - 2014

4 1. Nedostatek pracovních příležitostí pro absolventy, problém migrace do velkých aglomerací Příspěvek Města Vsetín ke stabilizaci pracovních míst: Průmyslová zóna Bobrky I. a II.  Bobrky I. Celková plocha lokality: 50, 9 tisíc m2 Využití plochy v %: obsazená/v jednání/volná 10/43/47 Současný plánovaný potenciál pracovních míst je 160.  Bobrky II. Celková plocha: 50,9 tisíc m2 Využití plochy v %: obsazená/v jednání/volná 84/6/10 Současný plánovaný potenciál pracovních míst je 210.

5 Investice dokončené v r. 2014 Česká pošta – Depo Vsetín

6 Investice dokončené v r. 2014 Firma E&M Vsetín

7 Investice dokončené v r. 2014 Firma Ezechýl

8 Investice, zahájené v r. 2014, s dokončením v r. 2015 8 Firma Vizocargo s.r.o.

9 2. Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením včetně seniorů  Ve Vsetíně - Rokytnici vznikne Chráněné bydlení pro 12 klientů – 2 samostatné skupinové domácnosti rodinného charakteru  Investorem akce je Zlínský kraj  Předpokládané ukončení ve 2. pololetí 2015

10 3. Obavy o bezpečnost občanů sídliště Trávníky před nepřizpůsobivými občany  V roce 2014 MěP Vsetín evidovala celkem 2914 událostí  Z toho 348 v m.č. Trávníky V 59 událostech označena minorita (cca 18%)  23 událostí v m.č. Trávníky - Poschlá  36 jinde v m.č. Trávníky

11 Systém řízení bezpečnosti občanů v sídlišti Trávníky APK Strážníci okrskáři Občané - oznamovatelé POZN.: APK = asistenti prevence kriminality 3. Obavy o bezpečnost občanů sídliště Trávníky před nepřizpůsobivými občany

12 4. Podpora škol aplikujících inkluzivní pedagogiku - stanovit normativ na integrované žáky v rámci provozních prostředků škol  Není potřeba řešit z pozice města  Problém aktuálně řeší novela školského zákona, která je v současnosti ve schvalovacím řízení a definuje se v ní:  Nový systém podpory vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  Právo žáků na bezplatné poskytování podpůrných opatření (nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka).  Hrazení výdajů ze státního rozpočtu prostřednictvím krajských úřadů.  Nově nastavena i poradenská pomoc školského poradenského zařízení.

13 5. Řešení dopravy - křižovatka u čerpací stanice Shell (Dolansko) Město Vsetín:  2014 Zpracována Technická studie „I/69 Vsetín, rampa Mostecká“ 2014 – komplexní řešení křížení I/57 a I/69 Ředitelství silnic a dálnic:  2015 – 2017 komplexní zpracování dokumentace k akci, požadavek 10,5 mil. Kč  2018 – předpokládaná realizace stavby

14

15  V současné době objekt Domu kultury je pasportizován, existují 3D pohledy do objektu jako podklad pro zadání projektu na realizaci.  Existují 3 varianty řešení architektonického záměru zpracované firmou RT project:  Pouze venkovní úpravy  Pouze vnitřní úpravy  Kombinace obou variant  Problému vzhledu Domu kultury se dotkla i firma CITY UPGRADE, která zpracovala v roce 2014 architektonické studie obnovy města Vsetína v širším kontextu.  V současné době se hledají prostředky na realizaci akce. 6. Rekonstrukce domu kultury

16 Vnější vizualizace dle CITY UPGRADE

17 Existují čtyři varianty stavebních úprav:  Zbourání stávající budovy nová dostavba navazující na budovu zdravotnické školy a objekt kina, budova dívčí školy bude hlavním vstupem do úřadu.  Odbourání několika pater budovy, technické řešení stavebních úprav obvodového pláště a propojení s budovou zdravotnické školy.  Technické řešení stavebních úprav obvodového pláště a propojení s budovou zdravotnické školy.  Pouze technické řešení stavebních úprav obvodového pláště. V současnosti se zvažuje optimální varianta finálního řešení včetně finančního krytí celé akce. 7. Rekonstrukce MěÚ Vsetín

18 Varianta komplexního řešení celé lokality

19 8. Udržování a technické zhodnocování budov škol a vzdělávacích zařízení  2014 byla provedena rekonstrukce ZŠ Vsetín, Ohrada - zateplení a výměna oken

20  Realizováno 5 přírodovědných učeben z projektu „Člověk a příroda“ ZŠ Luh, Ohrada, Rokytnice, Sychrov, Trávníky 8. Udržování a technické zhodnocování budov škol a vzdělávacích zařízení ZŠ Rokytnice – výstavba přírodovědné učebny:

21 9. Podpora vedení při vyjednávání o výstavbě interního oddělení vsetínské nemocnice  Investorem stavby Zlínský kraj.  Hodnota stavebních prací je vyčíslena na 235 milionů Kč.  Zastupitelé Zlínského kraje v únoru 2015 schválili finanční krytí.  Nemocnice by měla zajistit financování vybavení - asi 75 mil. Kč.  Zahájení stavby nového pavilonu v roce 2015.  Plán dokončení stavby: 2017.  Konkrétní termíny vzejdou až z veřejné zakázky na dodavatele.

22 Vizualizace budovy nového interního pavilonu, dle LT Projekt

23 10. Zpracovat transparentní systém financování sportovních organizací  Město Vsetín má koncepci sportu s definovanými prioritními sporty  Zastupitelstvo města Vsetín každoročně schvaluje schéma Výzvy k podávání žádostí o dotace na sportovní činnost  Hodnocení žádosti probíhá na základě detailně stanovených hodnotících kritérii:  prioritní sporty dle koncepce sportu  obdrží výraznější podporu s ohledem na výši nákladů spojených s užíváním prostor na činnost (zejména nájem, služby)  ostatní sporty  hlavními kritérii jsou výše nákladů spojených s užíváním prostor na činnost (zejména nájem, služby) a rozsah členské základny, zejm. počet členů do 26 let ze Vsetína  dalšími kritérii jsou sportovní úroveň soutěže a možnost zajistit si finanční prostředky z vlastních či jiných zdrojů  Hlavní platformou hodnocení je nyní sportovní komise, která byla sestavena tak, aby v ní byly zastoupeny velké i malé sportovní organizace, individuální a kolektivní sporty.

24 Děkuji za pozornost za kolektiv autorů Zdravého města Vsetína Mgr. Simona Hlaváčová I. místostarostka, politik ZM a MA 21 Vsetín tel.: 571 491 518 e-mail: simona.hlavacova@mestovsetin.czsimona.hlavacova@mestovsetin.cz


Stáhnout ppt "TOP 10 problémů města Vsetína z roku 2014 - opatření a řešení Fórum s občany S námi pro vás, za jeden provaz, Vsetín, 26.3.2015, Dům kultury."

Podobné prezentace


Reklamy Google