Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Náš domov Pojištění majetku a odpovědnosti. Náš domov 2 Pojištění domků a domácností mění nejen kabát Od 1.6.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Náš domov Pojištění majetku a odpovědnosti. Náš domov 2 Pojištění domků a domácností mění nejen kabát Od 1.6.2015."— Transkript prezentace:

1 Náš domov Pojištění majetku a odpovědnosti

2 Náš domov 2 Pojištění domků a domácností mění nejen kabát Od 1.6.2015

3 Náš domov 3 Na co se například můžete těšit?

4 Náš domov – co je nového? 4 Víte, co dokáže strakapoud? Umím dělat velké díry Bohužel i do fasády Nové riziko: Poškození fasády živočichy

5 Náš domov – co je nového? 5 Věříte, že výrobky jsou vyráběny tak, aby vydržely jen po dobu záruky ? Nové riziko: Technická porucha Ať už se porouchá sama od sebe nebo ji rozbijete svou nešikovností, uhradíme Vám škodu

6 Náš domov – co je nového? 6 Víte, že, když se Vám na půdě uhnízdí sršni, už Vám hasiči nepomohou? Rozšířené: Asistenční služby V rámci asistenčních služeb uhradíme zásah odborníka na desinsekci

7 Náš domov – co je nového? 7 Kam s ním? Nová místa pojištění: Společné prostory Máte miminko a kočárek, který se Vám nevejde do bytu? Uhradíme Vám odcizení kočárku, ať už jej necháte v kočárkárně nebo na chodníku před ordinací

8 10.000 20.000 Náš domov – co je nového? 8 Zdáli se Vám naše limity nízké? Zvýšené limity: Sklo all risk, Graffiti

9 Náš domov – co je nového? 9 Chyběly Vám mobilheimy a jiné pojízdné domovy? Nový předmět pojištění: mobilheim Nově pojistíme i mobilheimy, maringotky určené k trvalému bydlení

10 Náš domov 10 A novinek je mnohem více…nejprve se však pojďme seznámit s novým uspořádáním produktu…

11 Struktura produktu 11 Domácnost Stavba Standard Dominant Premiant Standard Dominant Premiant Povodeň a záplava Nadstandardní asistence Povodeň a záplava Odpovědnost za újmu Nadstandardní asistence Asistenční služby zdarma Klient zvolí 1 ze 3 variant Stejně jako v Domově 2014 je možné zvolit připojištění. Odpovědnost lze zvolit pouze 1x Základní Volitelné Náš domov Základní Volitelné

12 Struktura produktu 12 Standard Stejné jako stávající Domov 2014 + něco navíc Dominant Stejné jako Standard + něco navíc Premiant Stejné jako Dominant + něco navíc Klient si vybere jeden z balíčků Nové Pro snazší zapamatování jsme ponechali stejné názvy jako u OPV Skladba rizik, resp. předmětů pojištění pro Domácnost a Stavbu se odlišují, projdeme si podmínky postupně Stejné podmínky pro Stavbu i Domácnost

13 Náš domov 13 Co obsahují varianty pojištění Stavby? Stavba

14 Varianty pojištění 14 Standard Stejné jako Domov 2014 Dominant Standard Premiant Dominant Vyšší limit pro sklo all risk Rozšířená asistence Ztráta vody Poškození fasády živočichy Atmosférické srážky Zkrat a přepětí Odcizení a vandalismus Technická porucha Stavba Pouze u Stavby Nové riziko Mráz Zkrat a přepětí Pouze jako volitelné pojištění

15 Varianty pojištění 15 zřícení skal nebo zemin vodovodní škoda sesuv půdy nebo lavin tíha sněhu nebo námrazy pád stromů, stožárů náraz vozidla sklo all risk zkrat a přepětí nadzvuková vlna kouřpožár krupobití vichřice pád letadla úder blesku výbuch zemětřesení mráz Nové Standard jako stávající Domov 2014 + něco navíc Základní rizika Stavba

16 Varianty pojištění 16 mráz zkrat a přepětí sklo all risk vodovodní škoda Nové základní riziko: Škody způsobené mrazem či přetlakem na vodovodních a kanalizačních potrubích, topných, klimatizačních, solárních nebo hasicích systémech včetně zařízení na ně připojených Nově stanoven limit na náklady na odstranění závady na vodovodním zařízení, tj. bourání zdiva, výměna potrubí, zazdění, obklady Limit 5.000 Původní limit zvýšen: Limit 20.000 Ve variantě Standard pouze jako volitelné pojištění s limitem 10.000 na rok Stavba

17 Varianty pojištění 17 Dominant Standard *PP…pojistné plnění, *PČ …pojistná částka Rizika automaticky zahrnutáLimit PP* Odcizení a vandalismus= PČ* domácnost Zkrat a přepětí20.000 na rok Zatečení atmosférických srážek do budovy 20.000 na rok Poškození fasády živočichy20.000 na rok Poškození zateplení, např. ptáky Nevztahuje se na srážky vniknuvší nedostatečně uzavřenými okny, dveřmi a jinými zjevnými otvory Vztahuje na věci mladší 10 let Vztahuje na věci mladší 10 let Stavba Nové

18 Premiant Dominant Varianty pojištění 18 *PP…pojistné plnění Rizika automaticky zahrnutá Limit PP* Ztráta vody100.000 na rok Technická porucha100.000 na rok Náklady za vodné a stočné při úniku vody následkem vodovodní škody Vysvětlení pojmu naleznete na následujícím slidu Stavba Nové

19 Varianty pojištění 19 Co znamená termín Technická porucha? Technická porucha Rozbití strojních a elektronických zařízení (která jsou součástí stavby) nedopatřením, výrobní vadou, vadou materiálu. Podmínka: Zařízení mladší 10 let, na které se nevztahuje záruka za vadu a jakost Příklad: Klimatizace, kotel Stavba Nové

20 Varianty pojištění 20 Nyní si projdeme podrobně varianty pojištění Domácnosti Domácnost

21 Varianty pojištění 21 Standard Stejné jako Domov 2014 Dominant Standard Premiant Dominant Vyšší limit pro sklo all risk Rozšířená asistence Věci v autě Ztráta vody Sklokeramická deska Atmosférické srážky Zkrat a přepětí Odcizení a vandalismus Technická porucha Domácnost Pouze u domácnosti Nové riziko Mráz Zkrat a přepětí Pouze jako volitelné pojištění

22 Varianty pojištění 22 zřícení skal nebo zemin vodovodní škoda sesuv půdy nebo lavin tíha sněhu nebo námrazy pád stromů, stožárů náraz vozidla sklo all risk zkrat a přepětí nadzvuková vlna kouřpožár krupobití vichřice pád letadla úder blesku výbuch zemětřesení mráz Nové Standard jako stávající Domov 2014 + něco navíc Základní rizika Domácnost

23 Varianty pojištění 23 mráz zkrat a přepětí sklo all risk vodovodní škoda Nové základní riziko: Škody způsobené mrazem či přetlakem na vodovodních a kanalizačních potrubích, topných, klimatizačních, solárních nebo hasicích systémech včetně zařízení na ně připojených Nově stanoven limit na náklady na odstranění závady na vodovodním zařízení, tj. bourání zdiva, výměna potrubí, zazdění, obklady Limit 5.000 Původní limit zvýšen: Limit 20.000 Ve variantě Standard pouze jako volitelné pojištění s limitem 10.000 na rok Domácnost

24 Varianty pojištění 24 Standard Domácnost *PP…pojistné plnění, *PČ …pojistná částka Rizika automaticky zahrnutá Limit PP* Odcizení a vandalismus= PČ* domácnost Zkrat a přepětí20.000 na rok Zatečení atmosférických srážek do budovy 20.000 na rok Sklokeramická varná deska10.000 na rok Hradíme rozbití v rámci rizika sklo all risk Nevztahuje se na srážky vniknuvší nedostatečně uzavřenými okny, dveřmi a jinými zjevnými otvory Vztahuje na věci mladší 10 let Vztahuje na věci mladší 10 let Nové Dominant

25 Premiant Dominant Varianty pojištění 25 Domácnost *PP…pojistné plnění Rizika automaticky zahrnutá Limit PP* Ztráta vody100.000 na rok Technická porucha100.000 na rok Odcizení věcí z osobního auta 20.000 na rok Náklady za vodné a stočné při úniku vody následkem vodovodní škody Vysvětlení pojmu naleznete na následujícím slidu Vysvětlení pojmu na samostatném slidu Nové

26 Varianty pojištění 26 Co znamená termín Technická porucha? Technická porucha Rozbití strojních a elektronických zařízení nedopatřením, výrobní vadou, vadou materiálu. Podmínka: Zařízení mladší 5 let, na které si nevztahuje záruka za vadu a jakost Příklad: Televize, pračka Nové Domácnost Pozor na rozdíl oproti Stavbě

27 Varianty pojištění 27 Co znamená termín Odcizení v ě cí z osobního auta? Domácnost Odcizení věcí z osobního auta Vztahuje se na věci uložené v zavazadlovém či odkládacím prostoru osobního auta Podmínka: Auto musí být řádně uzavřeno a uzamčeno Příklad: Kolo, lyže, věci osobní potřeby Nové

28 Náš domov 28 Jak ke Stavbě, tak k Domácnosti lze zvolit volitelná pojištění

29 Volitelná pojištění 29 Pojištění odpovědnosti za újmu Povodeň a záplava Odcizení a vandalismus Zkrat a přepětí Nadstandardní asistenční služby Pouze k variantě Standard, ostatní 2 varianty toto připojištění automaticky obsahují Lze zvolit k jakékoli variantě

30 Volitelná pojištění 30 Podmínka plnění Škoda nahlášena Policii ČR Musí být zjištěny trasologické stopy + překonána překážka Odcizení Odcizení a vandalismus

31 Volitelná pojištění 31 Odcizení a vandalismus Pachatel nemusí být dopaden

32 Volitelná pojištění 32 Jak posoudíme rizikovost? Povodeň a záplava Klient odpoví na dotaz: Kolikrát bylo dané místo zaplaveno v posledních 20 letech Klient odpoví na dotaz: Kolikrát bylo dané místo zaplaveno v posledních 20 letech Nové Riziková zóna ZaplavenoI.II.III.IV. Nikdy1123 1x123Nepojistitelné 2x a více23Nepojistitelné Výsledná riziková zóna

33 Volitelná pojištění 33 A co kdy ž se klient teprve nedávno p ř ist ě hoval a nebude v ě d ě t, zda místo pojišt ě ní bylo v minulosti zaplaveno? Povodeň a záplava Klient má možnost dotázat se na obecním úřadě nebo u hasičů

34 Volitelná pojištění 34 10 dní od uzavření pojistné smlouvy Čekací doba Povodeň a záplava

35 Volitelná pojištění 35 Odpovědnost za újmu Vyšší limity Změna výluky Co se zm ě nilo oproti odpov ě dnosti v Domov ě 2014? Viz následující slide Domov 2014Náš domov Neplníme újmy vzniklé poškozením nebo zničením následujících užívaných věcí: Motorových vozidelVšechpouze vozidla Nad 5 kW PlavidelVšechpouze lodě o výkonu motoru nad 4kW nebo o ploše plachet nad 12 m Tj. nově hradíme škody např. na kánoích, raftech, mopedu

36 Volitelná pojištění 36 Újma na zdraví, usmrcením Limity pojistného plnění Újma na věci Následná finanční újma Nemajetková újma 2.000.0001.000.000500.00050.000 4.000.0002.000.000750.000100.000 6.000.0003.000.0001.000.000150.000 10.000.0005.000.0001.500.000300.000 15.000.0008.000.0003.000.000400.000 25.000.00015.000.0005.000.000600.000 VARIANTY Roční pojistné v Kč Roční pojistné v Kč 610 770 940 1.684 2.448 3.708 1.000.000500.000250.00030.000 420 Odpovědnost za újmu

37 Volitelná pojištění 37 Odpovědnost za újmu Víte, že se zásadním způsobem změnil přístup k odpovědnosti na základě nového Občanského zákoníku? Doporučujeme, abyste klientům nabízeli co nejvyšší limity. Minimálně limit 6.000.000 na zdraví Doporučujeme, abyste klientům nabízeli co nejvyšší limity. Minimálně limit 6.000.000 na zdraví Chcete-li vědět víc, podívejte se do prezentace Naše odpovědnost

38 Volitelná pojištění 38 Nadstandardní asistenční služby Toto volitelné pojištění zůstává stejné tak, jak jej známe z Domova 2014

39 Náš domov 39 Navíc klient od nás získává Asistenční služby

40 40 Asistenční služby 222 803 442 24 hodin denně 7 dní v týdnu 24 hodin denně 7 dní v týdnu Řekněte klientovi, ať si zadá do mobilu Pokud si klient sjedná Domácnost i Stavbu, limity jsou 2x

41 Asistenční služby Asistence Limit na 1 PU* Limit na rok Informační a poradenská služba Bez limitu Havarijní stav2.000 Odemknutí vchodových dveří 2.000 Servis domácích elektrospotřebičů 4.0002x PU* Nové 1 1 2 2 3 3 4 4 *PU – pojistná událost Na co všechno se asistence vztahuje? Limity navýšeny

42 Asistenční služby Asistence Limit na 1 PU Limit na rok Informační a poradenská služba Bez limitu 1 1 Představte si situaci, kdy přijdete domů, celý být je pod vodou, je sobota večer…panika…kde teď někoho seženu, jak mám nahlásit pojišťovně škodu…budou na lince o víkendu? Náš klient nepanikaří, ale volá 222 803 442 Asistenční linka poradí, jak postupovat, jak nahlásit škodnou událost, jaké podklady bude nutné pojišťovně dodat, případně zajistí vyslání opraváře

43 Asistenční služby 43 AsistenceDomácnostStavba Limit na 1 PU* Limit na rok Havarijní stavAno 2.000 2 2 Co je nového? Do limitu se započítává pouze práce a materiál v místě pojištění Organizace a cesta je zdarma Instalatér topenář elektrikář kominík čištění kanalizace *PU…pojistná událost deratizace desinsekce Nové

44 Asistenční služby 44 Co je nového? Asistence Limit na 1 PU Limit na rok Odemknutí vchodových dveří 2.000 3 3 Do limitu se započítává organizace a úhrada odemknutí vchodových dveří či bytu Limit navýšen o 200,-Kč

45 Asistenční služby 45 Asistence Limit na 1 PU Limit na rok Servis domácích elektrospotřebičů 4.0002x PU 4 4 chladnička, mraznička pračka, sušička myčka nádobí mikrovlnka Do limitu se započítává organizace, cesta, práce a materiál 1.Spotřebič po záruční době 2.Spotřebič byl zakoupen jako nový v ČR 3.Spotřebič byl zakoupen před < 5 lety 1.Spotřebič po záruční době 2.Spotřebič byl zakoupen jako nový v ČR 3.Spotřebič byl zakoupen před < 5 lety Podmínky Nové varná deska televizor sporák, trouba

46 Náš domov 46 Jakou variantu si musí zvolit klient, který chce mít pojištěnu i sklokeramickou desku ? Co znamená termín Technická porucha? Co je nového v asistenčních službách? Jaká rizika navíc obsahuje varianta Premiant oproti variantě Dominant? Už víte, co obsahují jednotlivé varianty pojištění a umíte tedy odpovědět na otázky:

47 Náš domov 47 A nyní se pojďme podívat blíže na specifika jednotlivých hlavních pojištění

48 48 Pojištění staveb Stavba

49 49 Zloději „očešou“ měděné okapy Vichřice Vám odnese střechu Zapomenete vypnout žehličku Požár elektroinstalace se rozšíří na celý dům Přívalové deště vytopí Váš dům Ve fasádě se Vám uhnízdí strakapoud a nadělá spoustu chodbiček Kroupy rozbijí střešní okna Vyteče Vám pračka a voda zničí plovoucí podlahy, koberce Pro č je dobré mít pojišt ě nu stavbu? Vandal Vám pomaluje fasádu

50 Stavba - varianty 50 Stavba StandardDominantPremiant Základní pojištění*    Asistenční služby Odcizení a vandalismus Zkrat a přepětí Atmosférické srážky x Poškození fasády živočichy x Ztráta vody xx Technická porucha xx Povodeň a záplava Pojištění odpovědnosti za újmu Nadstandardní asistence Úroveň ochrany  Klient si vybere 1 ze tří variant Klient má možnost si připojistit Klient má možnost si připojistit x Není ve variantě zahrnuto x Není ve variantě zahrnuto

51 Vše na jednom pozemku Stavba - předměty 51 Hlavní stavba Vedlejší stavby Stavební materiál, mechanizace, zařízení staveniště Hlavní stavba musí být vždy pojištěna, Vedlejší stavby jsou volitelné Hlavní stavba musí být vždy pojištěna, Vedlejší stavby jsou volitelné Pojištěno automaticky Stavba

52 Stavba - předměty 52 Hlavní stavba Vedlejší stavba garáž dílna bazén studna hospodářské stavení oplocení stodola zahrada Rodinný dům Rekreační objekt Byt Garáž K hlavnímu pojištění je možno sjednat jiné součást stavbyMobilheim Nové Včetně podílu na společných částech domu Nové

53 Stavba - předměty 53 Kontejner, stánek, maringotka apod. určené k trvalému bydlení o objemu ≥ 8 m³ Střecha i podlaha odolné proti vniknutí pachatele (dřevo, trapézový plech) Mobilheim Nové

54 Stavba - předměty 54 Specifikovat jednotlivě v pojistné smlouvě + stanovit vlastní pojistnou částku Varianta pojištěníLimit pojistného plnění pro vedlejší stavby Je specifikovánoNení specifikováno Standard Vlastní pojistná částka 5 % z PČ hlavní stavby, maximálně 100.000 Dominant Premiant5 % z PČ hlavní stavby Jak pojistit vedlejší stavby? Tj. bez omezení na 100.000 Tj. bez omezení na 100.000 Nové

55 Stavba - předměty 55 Vedlejší stavba JinéSoučást stavby Např. fotovoltaika na zahradě, pergola, altánek, tepelné čerpadlo Např. vnitřní bazén, fotovoltaika na střeše Např. vnitřní bazén, fotovoltaika na střeše Jak správn ě specifikovat?

56 Stavba 56 Jakou stavbu pojistíme? STAVBA Trvale obydlená Trvale neobydlená Obydlená minimálně 9 měsíců v roce Obydlená minimálně 9 měsíců v roce Zkolaudovaná Ve výstavbě Jakmile je položena základová deska Zděná Dřevěná

57 Stavba – pojistná částka 57 Jak stanovíme pojistnou č ástku? Kupní cenaNová cena Cena, která zohledňuje stav budovy v čase koupě + atraktivitu místa Cena, za kterou si postavíte nový dům, ve stejné kvalitě jako původní Pojistná částka

58 Stavba – pojistná částka 58 Výpočtem Dle znaleckého posudku Na základě zastavěné plochy všech podlaží – viz příklad na následujícím slidu Jak stanovit pojistnou č ástku za hlavní stavbu? Doporučujeme vždy nejprve provést výpočet pojistné částky. Nakonec zvolte způsob, který udává vyšší pojistnou částku, aby nedošlo k podpojištění Stavba

59 Stavba – pojistná částka 59 Půdorys 100 m² Podsklepené 2 nadzemní podlaží Neobytné podkroví Jaká je zastavěná plocha všech podlaží? 400m² Příklad Stavba

60 Stavba – limity pojistného plnění 60 UdálostRizikoLimit Sklo all risk Jakékoli20.000 Limit je vždy na 1 pojistnou událost Graffiti (poškození fasády) Vandalismus20.000 Odstranění závady na vodovodním zařízení (bourání zdiva, výměna potrubí, zazdění, obklady apod.) Vodovodní škoda5.000 Škody na stavebním materiálu, stavební mechanizaci a zařízení staveniště Všechna sjednaná rizika vyjma odcizení 80.000 Odcizení z uzavřeného prostoru 50.000 Odcizení z pozemku u domu, oploceného, uzamčeného vraty 30.000 Červeně uvedené limity jsou navýšené oproti stávajícímu Domovu 2014

61 Stavba 61 Podpojištění Je-li PČ nižší než pojistná hodnota stavby, můžeme snížit pojistné plnění v poměru: PČ/pojistná hodnota Zvolíte-li valorizaci pojistné částky nebo každý druhý rok přepočítáte pojistnou částku, vyhnete se podpojištění Valorizace = Indexace, tj. dojde-li ke zvýšení cen stavebních prací a materiálů, upravíme pojistnou částku tak, aby klientovi nevzniklo podpojištění.

62 Stavba 62 Hromosvod V případě nesplnění povinností dle vyhlášky č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, budeme krátit pojistné plnění, pokud požár vznikne v důsledku nesplnění těchto povinností Pokud je ve stavebním povolení předepsán hromosvod a škoda by vznikla v důsledku neexistence hromosvodu, pak bychom mohli krátit plnění. Většina rodinných domů jej předepsán nemá Komín

63 63 Pojištění domácnosti Domácnost

64 Domácnost - příklady plnění 64 Soused Vás vytopí a nemá pojištěnu odpovědnost Zloději Vám vykradou sklep V kuchyni Vám vzplane pánvička a chytne kuchyňská linka Vypálení elektrospotřebičů při bouřce Nonstop asistenční služby zdarma Někdo Vám do bytu hodí dýmovnici a kouř zničí veškeré vybavení Ukradnou Vám kolo nebo kočárek na výletě Povodeň vám znehodnotí veškeré vybavení domácnosti Pro č je dobré mít pojišt ě nu domácnost? Děti rozbijí 120l akvárium a voda Vám zničí plovoucí podlahu

65 Domácnost 65 Klient si vybere 1 ze tří variant Klient má možnost si připojistit Klient má možnost si připojistit x Není ve variantě zahrnuto x Není ve variantě zahrnuto Domácnost StandardDominantPremiant Základní pojištění  Asistenční služby  Odcizení a vandalismus  Zkrat a přepětí  Atmosferické srážkyx  Sklokeramická deskax  Ztráta vodyxx  Technická poruchaxx  Věci v zavazadlovém prostoru autaxx   Volitelná pojištění  Povodeň a záplava Pojištění odpovědnosti za škodu Nadstandardní asistence 

66 Domácnost 66 Co obsahují jednotlivá pojistná nebezpečí jsme si již vysvětlili, podíváme se však na pojištění odcizení, specificky pro domácnost

67 Domácnost – pojištění odcizení 67 Odcizení kola z místa obvyklého nebo společných prostor hradíme pouze tehdy, pokud bylo uzamčeno k pevnému objektu (nepřenosný stojan, budova) Výše limitu závisí na stupni zabezpečení, který pachatel musel překonat – tzv. cesta pachatele Výše limitu závisí na stupni zabezpečení, který pachatel musel překonat – tzv. cesta pachatele Zde se můžete podívat na limity pro vloupání do uzavřeného prostoru nebo trezoru

68 Domácnost 68 Na kterých místech budou věci pojištěné?

69 Domácnost – místo pojištění 69 Příslušenství domácnosti Společné prostory Garáž na jiné adrese Studentské ubytování Místo, kam byl předmět pojištěný přemístěn v ochraně před bezprostředně hrozícím nebezpečím Nové Místo, na které se pojištěný stěhuje Nové Adresa pojištěné domácnosti

70 Domácnost – místo pojištění 70 Sklep Prostor, který má v užívání pouze pojištěný a spolupojištěné osoby Příslušenství domácnosti Příslušenstvím je také garáž, pokud není průchozí do domu. Je-li průchozí patří do domácnosti Garáž

71 Domácnost – místo pojištění 71 Společné prostory Nové 71 kočárkárna / kolárna Prostory uvnitř domu, v němž se nachází pojištěný byt a které jsou obývány i dalšími osobami chodba

72 Domácnost – místo pojištění 72 Studentské ubytování Nové Místo přechodného bydliště člena domácnosti, kde se zdržuje za účelem studia (kolej, internát, privát). Klient uvede do smlouvy přesnou adresu daného místa a zvolí si limit Vztahuje se na škody způsobené odcizením a vandalismem a na všechna rizika ve variantě Standard Nevztahuje se na cennosti a věci zvláštní hodnoty

73 Domácnost – místo pojištění 73 Místo, na které se pojištěný stěhuje Po dobu 30 dnů od počátku stěhování se pojištění vztahuje na dosavadní i nové místo pojištění Podmínka: Pojištěný musí nahlásit pojistiteli před počátkem stěhování nové místo pojištění a datum počátku stěhování

74 Domácnost – další místa krytá pojištěním 74 Vnitřní zavazadlový prostor auta Místo obvyklé Věci u sebe Nové

75 Domácnost – další místa krytá pojištěním 75 Vnitřní zavazadlový prostor auta Věci uložené v zavazadlovém či úložném prostoru osobního auta, odcizené krádeží vloupáním. Platí pouze pro variantu PREMIANT. Příklad: věci osobní potřeby, kola, lyže, kočárky Nevztahuje se na cennosti a věci zvláštní hodnoty Limit na 1 PU Věci v autě20.000

76 Domácnost – další místa krytá pojištěním 76 Místo obvyklé Pojištění se vztahuje na věci krátkodobě uložené na místě k tomu určeném nebo obvyklém kdekoli na území ČR, v rozsahu sjednaných rizik. Neplatí pro věci odložené v dopravních prostředcích. Nevztahuje se na cennosti a věci zvláštní hodnoty Příklad: kolo opřené u obchodu kočárek ponechaný před ordinací Lyže postavené před restaurací Kolo a ostatní věci nemusí být specifikovány a přesto budou kryty. Kolo však musí být uzamčeno Nové Limit na 1 PU Dle odloženého předmětu

77 Domácnost – další místa krytá pojištěním 77 Věci u sebe Věci, které měl pojištěný na sobě nebo u sebe, odcizené loupežným přepadením kdekoli na území ČR. Limit na 1 PU Věci u sebe5.000

78 Domácnost 78 Které věci jsou předmětem pojištění?

79 Domácnost – předmět pojištění 79 Sklokeramická varná deska Individuální věci Nové Vybavení domácnosti Nové Zvíře Jízdní kola a kočárky Věci zvláštní hodnoty Cennosti Stavební součásti Všechny zde uvedené věci jsou součástí domácnosti, mají však svá specifika, proto se jim budeme věnovat blíže Věci k podnikání / povolání Nové

80 Domácnost – předmět pojištění 80 Vybavení domácnosti Movité věci v majetku pojištěného nebo osob spolupojištěných Věci umístěné vLimit na 1 PU příslušenství domácnosti nebo garáži na jiné adrese20 % z PČ domácnosti společných prostorechNeplní se místě obvyklém5.000 odcizené loupeží5.000 zavazadlovém prostoru auta (pouze u varianty Premiant)20.000

81 Domácnost – předmět pojištění 81 Kuchyňská linka Obklady Podlahy Stavební součásti Limit na 1 PU 20 % z PČ domácnost

82 Domácnost – předmět pojištění 82 Zvíře Domácí a drobné zvířectvo je pojištěno v rozsahu sjednaných pojistných nebezpečí ve smlouvě Limit na 1 PU 5.000

83 Domácnost – předmět pojištění 83 Cennosti Peníze Platební karty, šekové knížky Ceniny Cenné papíry Vyjma cenných papírů na doručitele či majitele Limit na 1 PU Cennosti vyjma peněz20 % z PČ domácnosti Peníze20.000 Cennosti jsou kryté pojištěním pouze v bytě

84 Domácnost – předmět pojištění 84 Věci zvláštní hodnoty umělecká díla věci historické hodnoty starožitnosti sbírky šperky Limit na 1 PU Věci zvláštní hodnoty20 % z PČ domácnosti Věci zvláštní hodnoty jsou kryté pojištěním pouze v bytě

85 Domácnost – předmět pojištění 85 Jízdní kola a kočárky Kola a kočárky umístěné vLimit na 1 PU příslušenství domácnosti nebo garáži na jiné adrese20 % z PČ domácnosti společných prostorech5.000 místě obvyklém5.000 odcizené loupeží5.000 zavazadlovém prostoru auta (pouze u varianty Premiant)20.000 Jsou pojištěny v rozsahu sjednaných pojistných nebezpečí ve smlouvě Platí pro kola a kočárky, pokud nejsou pojištěny jako Individuální věci ( dříve specifikované věci ) Nové

86 Domácnost – předmět pojištění 86 Sklokeramická varná deska Nové Škoda vzniklá na sklokeramické desce jakýmkoli způsobem z rizika sklo all risk. Platí pouze pro variantu Dominant a Premiant Limit na 1 PU Sklokeramická deska10.000

87 Domácnost – předmět pojištění 87 Výpočetní technika Kancelářská technika Mobilní telefony Věci k podnikání / povolání Nové Ostatní věci sloužící k podnikání nebo výdělečným účelům jsou z pojištění vyloučeny, pokud nejsou specifikovány jako Individuální věc Limit na 1 PU Věci sloužící k podnikání nebo výdělečným účelům Limity totožné s věcmi v domácnosti

88 Domácnost – předmět pojištění 88 Individuální věci Nové K jakékoli variantě lze sjednat pojištění konkrétně uvedených věcí, na které se vztahují odlišné limity od ostatních pojištěných věcí, budou-li poškozeny, zničeny či odcizeny. Věci, které jsou ve smlouvě jednoznačně specifikovány, tj. uvedeny konkrétně spolu s pojistnou částkou či limitem Jízdní kolo Ostatní konkrétně uvedené věci Vyjmenované individuální věci Dětský kočárek Invalidní vozík Zdravotní pomůcky Hudební nástroje Tj. nevyjmenované v levé části slidu Vztahuje se na škody způsobené odcizením a vandalismem a na všechna rizika ve variantě Standard, na celém území ČR

89 Domácnost – předmět pojištění 89 Vyjmenované individuální věci Nové Jízdní kolo Kola umístěné vLimit na 1 PU bytězvolená PČ příslušenství domácnosti nebo garáži na jiné adrese20 % z PČ domácnosti společných prostorech5.000 místě obvyklém50 % z PČ kola odcizené loupeží50 % z PČ kola zavazadlovém prostoru auta (pouze u varianty Premiant)20.000 Ve smlouvě klient zvolí pojistnou částku.

90 Domácnost – předmět pojištění 90 Vyjmenované individuální věci Nové Dětský kočárek Ve smlouvě si klient zvolí limit Kočárek umístěný vLimit na 1 PU bytězvolený limit příslušenství domácnosti nebo garáži na jiné adrese20 % z PČ domácnosti společných prostorech5.000 místě obvyklémzvolený limit odcizené loupežízvolený limit zavazadlovém prostoru auta (pouze u varianty Premiant)20.000

91 Domácnost – předmět pojištění 91 Vyjmenované individuální věci Nové Uzamčení a hlášení Policii ČR není podmínkou Invalidní vozík Zdravotní pomůcky Hudební nástroje Inzulínová pumpa Věci umístěné vLimit na 1 PU bytězvolený limit příslušenství domácnosti nebo garáži na jiné adrese20 % z PČ domácnosti společných prostorech5.000 místě obvyklémzvolený limit odcizené loupežízvolený limit zavazadlovém prostoru auta (pouze u varianty Premiant)20.000

92 Domácnost – předmět pojištění 92 Například: Ostatní konkrétně uvedené věci Fotoaparát 100.000 Stavební součásti 200.000 Obraz Lekníny, Monet 500.000 Pokud nestačí limit 20 % z PČ Věci, které nejsou vyjmenované, ale také s nimi chodíme mimo místo pojištění nebo je potřeba vyšší limit nebo by jinak kryty pojištěním nebyly Nad 100.000 nutno doložit znalecký posudek Věc sloužící k podnikání či povolání, vyjma telefonu, výpočetní a kopírovací techniky (jsou pojištěny v rámci vybavení domácnosti) Sbírka známek 400.000 Pokud nestačí limit 20 % z PČ. Nad 100.000 nutno doložit znalecký posudek Bruska Limit na 1 PU Ostatní konkrétně uvedené věci Stejné jako na předchozím slidu

93 Domácnost – místo pojištění – shrnutí limitů 93 Domácnost Pojištěné věci Místo uložení Byt Příslušenství bytu (např. sklep) Společné prostory (např. kolárna) Mimo domov (místo určené k odkládání) Věci u sebe Zavazadlový prostor auta (varianta PREMIANT) Studentské ubytování Vybavení domácnosti a osobní věci pojistná částka 20 % pojistné částky x 5 000 Kč 20 000 Kč sjednaný limit Cennosti 20 % pojistné částky xxx 5 000 Kč xx Věci zvláštní hodnoty 20 % pojistné částky xxx 5 000 Kč xx Peníze20.000,- Kčxxx 5 000 Kč xx Jízdní kolo (nespecifikované)plná hodnota 20 % pojistné částky 5 000 Kč 20 000 Kč plná hodnota Dětský kočárek (nespecifikovaný) plná hodnota 20 % pojistné částky 5 000 Kč 20 000 Kč plná hodnota Jízdní kolo (individuálně pojištěné) sjednaný limit 20 % pojistné částky 5 000 Kč 50 % sjednaného limitu 20 000 Kč sjednaný limit Ostatní věci (individuálně pojištné) sjednaný limit 20 % pojistné částky 5 000 Kč sjednaný limit 20 000 Kč sjednaný limit

94 Domácnost 94 Minimální cena za m² obytné plochy Jednoduché = 4.500,- Standardní = 6.500,- Nadstandard = 9.500,- Jak stanovíme pojistnou č ástku? Výpočtem

95 Domácnost 95 Nová cena doČasová cena od Elektrospotřebiče 3 roky3 + Výpočetní technika Telefony, kamery Sportovní potřeby Dílenské a zahradní motorové nářadí Oděvy a obuv1 rok1 + Věci zvláštní hodnoty a cennostiObvyklá cena Termíny „časová a obvyklá cena“ vysvětlíme na následujícím slidu V jakých cenách plníme?

96 Domácnost 96 Časová cena Obvyklá cena Nová cena snížená o opotřebení Cena, za jakou je možno předmět stejné kvality, stáří a opotřebení zakoupit v daném čase Příklad: Zloděj Vám z bytu odcizil notebook V roce 2011 jste zakoupili notebook za 40.000. Dnes byste nový, stejných parametrů koupili za 20.000. Váš notebook je však již opotřeben, např. baterka vydrží sotva hodinu, je poškrábaný, životnost NB je stanovena na 5 let Od částky 20.000 odečteme opotřebení (60 %), výsledné plnění bude 8.000 Vysvětlení pojmů

97 Domácnost 97 Povinnosti pojištěného Udržovat předmět pojištění v dobrém technickém stavu Před počátkem stěhování informovat pojistitele V prostorách pod úrovní terénu umístit předměty alespoň 12cm nad úrovní podlahy

98 Domácnost 98 A ještě něco navíc, co byste ani nečekali…

99 Domácnost – náhradní ubytování 99 Bude-li domácnost neobyvatelná z důvodu pojištěných rizik, uhradíme náklady na náhradní ubytování Limit 30.000

100 100 Obecné informace

101 Pojistník 101 Kdo může být pojistníkem? Fyzická osoba - RČ Výjimečně právnická osoba či podnikatel, se souhlasem manažera produktu Pozor! Zákaz samokontraktace - poradce nesmí smlouvu sepsat sám sobě (být v roli pojistníka či pojištěného)

102 Slevy 102 Bonus za bezeškodní průběh 2. rok 3. rok 4. rok 1. rok 10 % 15 % 20 % 5 % Maximální výše bonusu

103 Slevy 103 SLEVY 0-15 % 30 % 3 % Obchodní sleva Rozestavěná stavba Roční četnost

104 Slevy 104 Sleva za rozestavěnou stavbu 2. rok 3. rok 4. rok 1. rok 25 % 20 % 15 % 30 % 10 % Sleva zůstane do konce trvání PS bez ohledu na datum kolaudace. Kolaudaci nemusí klient dokládat

105 Spoluúčast 105 Pojistitel zaplatí skutečnou výši škody, maximálně do sjednaného limitu, po odečtení spoluúčasti 500,- 1.000,- 5.000,- Volitelná spoluúčast Čím vyšší spoluúčast, tím nižší pojistné 10.000,- Vztahuje se i na doplňková pojištění, vyjma pojištění odpovědnosti za újmu a nadstandardní asistence

106 Placení pojistného 106 Číslo účtu Var. symbol 187078376 Číslo smlouvy Kód banky 0300 Neobdržíme-li platbu do 30 dnů od doručení upomínky, PS zaniká k datu uplynutí 30 dní po obdržení upomínky, pojistné budeme vymáhat.

107 Vinkulace 107 Pojistné plnění je možno vinkulovat ve prospěch určitého subjektu (např. banky, která poskytla hypotéku) Vinkulaci lze provést na základě žádosti pojistníka se souhlasem pojištěného Zrušení vinkulace je možné pouze se souhlasem subjektu, v jehož prospěch bylo pojistné plnění vinkulováno

108 pondělí-pátek 7.00 -18.00 Operátor se Vás vyptá na vše potřebné a sdělí Vám, jaké doklady bude nutné dodat Operátor se Vás vyptá na vše potřebné a sdělí Vám, jaké doklady bude nutné dodat Jak nahlásit pojistnou událost? 108 Volejte bezplatně 800 100 777 Volejte bezplatně 800 100 777 Věci ponechte ve stavu poškozeném do příjezdu likvidátora. Pokud potřebujete s věcmi hýbat dříve, vše nafoťte, nafilmujte

109 Věc zvláštní hodnoty Osoba blízká Cennost Vodovodní škoda Technická porucha Pojistné podmínky 109 Co to je? Viz VPP PMO 2015, část G – Výklad pojmů

110 Náš domov 110 Dobrá rada na záv ě r: Ať si klient veškerý majetek natočí, nafilmuje a uloží na DVD, které uschová mimo místo pojištění – poslouží jako dobrý důkazní materiál v případě škody

111 111 Št ě stí p ř eje pojišt ě ným


Stáhnout ppt "Náš domov Pojištění majetku a odpovědnosti. Náš domov 2 Pojištění domků a domácností mění nejen kabát Od 1.6.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google