Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vize změny hospodářské strategie České republiky, komentář Martin Myant 05.04.2016 Martin Myant.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vize změny hospodářské strategie České republiky, komentář Martin Myant 05.04.2016 Martin Myant."— Transkript prezentace:

1 Vize změny hospodářské strategie České republiky, komentář Martin Myant 05.04.2016 Martin Myant

2 Vize a Akční plán vlády ● Vize navazuje na předcházející studie ČMKOS od roku 1990, je důležitým příspěvkem k debatě o ekonomické politice v Evropě, ● kontrastuje s vládním programem (Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti), ● vládní dokument uznává problémy, slabiny, ● seznam kroků jednotlivých ministerstev, jenom krátkodobý, ● neanalyzuje příčiny, není založen na takové analýze, ● otázka jestli jsou slučitelné cíle; rychlé přijetí eura, ekonomický růst a silný důraz na rozpočtovou konsolidaci. Martin Myant

3 Vize, má překonat tyto slabiny ● Krátkodobá opatření, skutečně bojovat proti korupci, proti daňovým unikům, redukce daňových výjimek, ● dlouhodobý cíl, dostihnout vyspělé země, ● dlouhodobá opatření, formulovat politiku na zvýšení efektivnosti a výkonnosti ekonomiky, ● různé konkrétní návrhy; podporovat vzdělání, výzkum a vývoj, různé infrastrukturní projekty, nebudu všechno komentovat, ● vyšší státní výdaje; posílit přímé daně, progresivní (zadlužit?), ● přijetí eura, musí čekat na reálnou konvergenci? Martin Myant

4 Výsledky současné strategie ● HDP na obyvatele 1990, 66% EU-15; 2008, 73%, ● HDP na obyvatele 2005-2014, klesá ve srovnání s Německem, 69% - 68%, ● reálná konvergence s vyspělými? Za 100 let? Nikdy? ● následkem špatné strategie, důrazu na nízké mzdy a na slabý kurs měny, od 1990 (devalvace 2013), ● (více chyb, fáze, závislost na PZI od konce 1990), ● (implicitní) alternativa, vyšší mzdy, vyšší měnový kurs? ● nová strategie umožňuje, anebo potřebuje zvýšení mezd? ● můžete zvýšit mzdy a (státní výdaje), ale to nebude stačit. Martin Myant

5 Hlavní otázky, podle Vize ● Otázka č. 1; Proč Česká republika, jeden z nejvyspělejších států střední a východní Evropy, stát s dlouhou industriální tradicí a poměrně vysokou kvalifikační a vzdělanostní úrovní má v rámci EU jedny z nejnižších mezd? ● Otázka č. 2; Jak tento stav změnit? ● trochu jinak, když mzdy jsou tak nízké, znamená to, že produktivita práce je také nízká? ● můžeme dostihnout nejbohatší země jednoduchým zvýšením mezd? ● odpovím na první, produktivita není tak nízká... Martin Myant

6 Hodinové ceny práce, € 200020082014 EU2816,721,524,6 de24,627,931,4 cz3,79,29,4 hu3,67,87,3 pl4,27,68,4 sk2,87,39,7 Martin Myant

7 Proč jsou mzdy vyšší v Německu? ● V tabulce, hodinové ceny práce (nejenom mzdy) v různých zemích, ● Německo, trojnásobek ČR, ● propast se zúžila, značně, ● země V4, velmi podobné úrovně a trendy, ● podobné trendy v produktivitě práce, ● podle EK, můžete si dovolit vyšší mzdy jenom na základě vyšší produktivity práce. Martin Myant

8 Německý dělník si zaslouží třikrát vyšší plat? ● Tomu intuitivně nevěříme ● učitel, řidič autobusu, dělník v automobilce, obsah práce je velmi podobný v Německu a v Česku, ● Proč tak ohromný rozdíl ve mzdách? Odpovědi najdeme v dokumentu (Vize) ● já bych to trochu posílil. Paradoxně… z různých důvodů, produktivita je (zdánlivě) nízká, protože mzdy jsou nízké. ● to platí ve veřejných službách (produktivita učitele se vypočítá podle státních výdajů, tj. platu). Učitel v chudé zemi je proto zdánlivě méně produktivní, ● platí to také ve výrobě zboží… Imartin Myant

9 Konkurenceschopnost – o co jde? ● Nejde o konkurenci českých exportérů se zahraničními podniky, ● české podniky málo vyvážejí. Vyvážejí spíš zahraniční podniky. Škoda Mladá Boleslav nekonkuruje s Wolkswagenem ve Wolfsburgu, ● jde o rozhodnutí zahraničních podniků umístit výrobu v Česku.. VW vyrábí v Česku, přilákán částečně úrovní mezd, mnohem víc (pracovními silami, infrastrukturou, sítí dodavatelů…), ● konkurence mezi zeměmi; nejde o cenu, ● jestli, co umísťuje; vytváření nejlepších podmínek. Martin Myant

10 Příklad VW ● úroveň mezd zhruba třikrát vyšší v Německu, ● velké závody ale zůstávají v obou zemích a jinde na světě, velmi rozmanité úrovně mezd, ● částečně, protože mzdy jsou malinký podíl nákladů (Škoda-auto - 7,6% celkových nákladů), ● částečně; důležitější jsou pracovní síly, sítě dodavatelů, atd., ● částečně; velmi drahé posunout výrobu; politická cena, raději zůstává. Martin Myant

11 Co vyrábět ve Wolfsburgu? ● náklady jsou vyšší v Německu než v Česku. Proto, umisťuje výrobu dražších modelů v Německu, ● podíl zisku nejvyšší – z nejdražších aut, ● nejnovější, nejinovativnější, zůstávají blízko hlavních výzkumných center, zase v Německu, ● i když obsah práce se nemusí příliš moc odlišovat mezi modely, produktivita práce je zdánlivě značně vyšší v Německu. Martin Myant

12 Negativní následky vysokých mezd? ● Česko přilákalo mezinárodní společnosti nízkými mzdami (dlouhodobě a už nemusí být důvod k zůstávání), budou dávat přednost expansi, kde jsou mzdy nižší, ● když jsou dělníci stejně schopní, fyzická infrastruktura existuje, firma už má zajištěnou síť dodavatelů (přísné podmínky), očekávali bychom pomalý posun směrem k zemím kde jsou náklady práce nižší. Martin Myant

13 „outsourcing“ ● Ještě jasnější příklad ● německá automobilka přemísťuje výrobu součástky do ČR (třeba sedadlo), protože mzdy jsou mnohem nižší. Součástka se stane mnohem levnější (třetina?). ● před tím, německý dělník dostává 31,4 ● teď, český dělník 9,4 ● produktivita českého dělníka bude zdánlivě mnohem nižší než původního německého dělníka, i když obsah práce se nezměnil ● po zvýšení mezd? Ztratíte nejjednodušší práce, už jste ztratili oděvní průmysl…. Industrial Relations- Advisory Group Meeting

14 Nová strategie ● Přilákat investice, ale vyšší úroveň = vyšší mzdy (V a V, atd.) ● podporovat domácí podniky, začínající, nová technologie, ● všechno záleží na vytvoření přitažlivého prostředí, ● pracovní síly, infrastruktura, finanční služby, poradenství, ● státní výdaje/HDP, pod průměrem EU, VaV, vzdělání, ● vzdělání, nejenom technické předměty, také cizí jazyky, kultura (samoúčelné, ale pravděpodobně ekonomicky přínosné) Martin Myant

15 Vyšší státní výdaje ● Poměrně nízká úroveň, 2010; ● cz 43% HDP, pl 46%, sk 42% hu 50%, ● EU 50%, ● v Akčním plánu, pokud možno spoléhat na EU, málo, nepřibývá? ● investiční plán EU také moc nepřinese (žádné celkové zvýšení objemu investic nad úroveň posledních let. Také omezený pojem investice; jenom stavebnictví a ne běžné výdaje bez kterých investice nemají velký smysl), ● tak zdanění nebo zadlužení. Martin Myant

16 Zdanění? ● Nízké daně na podniky – aby zahraniční podniky mohly víc repatriovat? Finanční pobídky mohou ovlivňovat rozhodnutí, ale nepatrně? ● nízké daně na obyvatelstvo; ● cs 0.3% HDP 1989; cz 8.6% HDP 1992; cz 2.3% HDP 2010 a méně progresivní (víme proč, silný politický tlak, rovná daň), ● 4-6% pod průměrem EU Martin Myant

17 Euro a zadlužení ● Vstup do eurozóny, závazek, ale nevidím velké přínosy v současné situaci, ● reálná konvergence a pak přijetí? Rozumnější, ● pravidla (deficit 3% HDP, státní dluh 60%), žádné vědecké zdůvodnění, průměr v minulosti. Málo zemí dodržuje, míra zadluženosti narůstala ve většině členských státu po r. 2010 (následkem deprese a politiky vnucené EU), ● otevřená otázka jestli pravidla jsou dlouhodobě udržitelná, ● Česko si může dovolit vyšší míru zadluženosti (normální způsob financování investic), bude moci splatit pokud ekonomika roste. Martin Myant

18 Přitažlivá země ● Země přitažlivá pro kvalifikované pracovníky, aby se nevystěhovali anebo aby se přistěhovali, ● jinak nebude VaV, nebudou dobré vysoké školy atd, ● co je třeba? vysoké platy, jistota v zaměstnání, vzdělání pro děti, důvěryhodný penzijní systém, zkrátka – moderní sociální stát, ● naposled, něco o rodinné politice; zaměstnanost žen; 1993 – 64.2%, 2010 – 61.5%; EU-15; 57.4% - 65.7%, ● následkem špatné rodinné politiky, která působí na plýtvání pracovními silami? Industrial Relations- Advisory Group Meeting

19 Závěr ● Potřebujeme novou strategii – Vize to dokáže, ● můžeme diskutovat dál o detailech, ● nebude náhlé zlepšení, bude pozvolný proces, ● můžeme očekávat (a dovolit si) vyšší (i když ještě ne vysoké) mzdy a bude zapotřebí vyšších státních výdajů, značně vyšších. Martin Myant


Stáhnout ppt "Vize změny hospodářské strategie České republiky, komentář Martin Myant 05.04.2016 Martin Myant."

Podobné prezentace


Reklamy Google