Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Celkem bylo řešeno událostí: 13 680 (10 769)  Přestupků: 6 215 (5 691)  Trestných činů: 44 (31)  Řízení v opilosti nebo pod vlivem drog: 10 (8) 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Celkem bylo řešeno událostí: 13 680 (10 769)  Přestupků: 6 215 (5 691)  Trestných činů: 44 (31)  Řízení v opilosti nebo pod vlivem drog: 10 (8) "— Transkript prezentace:

1

2  Celkem bylo řešeno událostí: 13 680 (10 769)  Přestupků: 6 215 (5 691)  Trestných činů: 44 (31)  Řízení v opilosti nebo pod vlivem drog: 10 (8)  Zadržení hledaných osob: 4 (13)  Převoz na záchytku: 141 (81) Trestné činy postupuje městská policie k dořešení Policii ČR.  V závorce porovnání za stejné období roku 2012

3  Krádeže v obchodních domech: 132 (26)  Ověřování totožnosti „černých pasažérů“: 149 (78)  Porušení vyhlášek města: 284 (233)  Při stížnostech na hluk používá MPHK přístroj na orientační měření hladiny hluku.  V závorce porovnání za stejné období roku 2012

4  S žádostí o pomoc se na městskou policii obrátilo 1 548 (1 453) občanů.  Rada či pomoc se nejčastěji týkala dopravy – parkování, hledání adres organizací a institucí.  Na strážníky se však obracejí i občané, kteří jsou v ohrožení života či zdraví nebo v tíživé životní situaci. V této souvislosti strážníci pomohli 103 (91) občanům.  V závorce porovnání za stejné období roku 2012

5  Strážníci se ve zvýšené míře zaměřují na kontrolu dodržování vyhlášky města, týkající se volného pohybu psů, uklízení psích exkrementů a dodržování povinnosti mít psa řádně přihlášeného.  Za 2. čtvrtletí bylo zkontrolováno 456 psů (407) a 124 (83) odchycených zvířat bylo převezeno do útulku.  V závorce porovnání za stejné období roku 2012

6 09.04.2013 Čtyři dny bez jídla a pití byli ve výloze prodejny zavřeni čtyři osmáci degu. Na dveřích provozovny se nacházelo pouze sdělení, že je od 3. dubna z technických důvodů uzavřena. Přes sklo výlohy bylo vidět, že v napáječkách chybí voda a v miskách není žádné jídlo. Strážníci se pokusili kontaktovat majitele provozovny, telefon však nikdo nezvedal. Následující ráno se naskytl hlídce nehezký pohled. Dva osmáci uhynuli a zbylá zvířata je pojídala. Ve druhé výloze stálo zakalené akvárium s dosud žijícími rybičkami. Operační pracovník městské policie kontaktoval Krajskou veterinární správu a seznámil jí s událostí. Ta rozhodla učinit opatření k záchraně zbylých zvířat. Při zakrývání výlohy oslovili strážníky majitelé sousední restaurace a upozornili na psa, který se nachází ve dvoře této prodejny.

7 Byl v kotci plném výkalů, bez jídla a pití zavřen několik dní. Policii ČR se podařilo zkontaktovat otce majitele. Ten přislíbil, že se dostaví na místo a odemkne. Uvedl, že syn je mimo republiku a nikdo neví, kdy se vrátí. Po odemčení provozovny strážníci za asistence pracovníků Krajské veterinární správy psa odchytli. Na základě jejich z rozhodnutí byl převezen do útulku. O jeho případném odebrání rozhodne MmHK ve spolupráci s KVS. O zbylá zvířata se přislíbila postarat bývalá zaměstnankyně prodejny.

8  Za porušení vyhlášky města, týkající se pohybu psů na veřejném prostranství a uklízení psích exkrementů, bylo blokovou pokutou řešeno 88 (55) majitelů.  Za porušení vyhlášky města, zakazující ve vybraných lokalitách požívání alkoholu na veřejnosti, bylo blokovou pokutou řešeno 161 (154) osob.

9 11. duben 2013 Před poštou na Riegrově náměstí ležel muž a dusil se. Strážníci, které informovala procházející žena, okamžitě běželi na místo. Muž se zmítal v křečích, v obličeji byl celý modrý, nedýchal a z úst mu vytékala krvavá pěna. Hlídka mu okamžitě poskytla první pomoc a zprůchodnila dýchací cesty. Dýchání se obnovilo a zklidnily se i křeče. Do příjezdu záchranné služby sledovali strážníci jeho zdravotní stav. Padesátiletého muže převezla sanita do nemocnice.

10 20.04.2013 Krátce před třetí hodinou ranní se na Moravském Předměstí pohyboval mladík. V ruce držel lahev od alkoholu a bouchal s ní do zaparkovaných vozidel. Přivolaná hlídka městské policie ho zadržela a zjistila, že poškodil 8 vozidel. Jednadvacetiletý mladík byl předán k řešení Policii ČR.

11  Strážníci hradecké městské policie řeší denně více jak 152 (120) událostí, od parkování, přes pomoc občanům, až po zásah proti opilým či násilnickým osobám. Stále častěji se setkávají s agresivitou lidí, vůči kterým zasahují. V zájmu ochrany života a zdraví osob a své vlastní, při ochraně majetku a veřejného pořádku, jsou stále častěji nuceni použít donucovacích prostředků.  Za druhé čtvrtletí 2013 bylo vůči agresivním osobám v 16 (23) případech použito donucovacích prostředků.  V závorce porovnání za stejné období roku 2012  foto

12 27.05.2013 Hned tři telefonická oznámení, přijaté operačním pracovníkem městské policie, poukazovala na jednu událost. Po autobusovém nádraží se pohybovala zjevně podnapilá žena s kočárkem, miminkem a batoletem. Neovládala své jednání a ohrožuje tak sebe i děti. Při příjezdu strážníků se na místě již nacházela hlídka Policie ČR. Orientační dechová zkouška ženě prokázala 3,88 promile alkoholu v dechu. Protože se nedokázala postarat o děti, přivolali strážníci na místo pracovníka oddělení sociálně právní ochrany dětí, který si je převzal do péče. Opilou ženu dořešili policisté.

13  Na fotbalovém hřišti na Novém Hradci Králové se počátkem června konal fotbalový turnaj městských organizací o putovní pohár ředitele Městských lesů Hradec Králové. Turnaj navazuje na loňský první ročník. Letos se do akce přihlásilo celkem 7 organizací, například Městská policie, Správa nemovitostí, pracovníci z Technických služeb Hradec Králové i zaměstnanci Magistrátu města.  Strážníci hradecké městské policie obsadili třetí místo.

14 08.06.2013 Ve vozidle zaparkovaném na plném slunci se nachází labrador. Jeho majitel se zřejmě účastnil akce Rally Show na letišti. Operační pracovník, který přijal oznámení, požádal pořadatele o vyvolání majitele vozu a zároveň na místo vyslal hlídku. Při příjezdu strážníků se u vozidla již nacházel majitel, členové ostrahy a pes bez známek života. Strážníci se pokusili psa pomocí masáže srdce oživit, bohužel neúspěšně. Protože je majitel psa podezřelý z trestného činu, byla na místo přivolána Policie ČR, která si událost převzala k dořešení.

15

16  11. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU WORLD MUSIC NA JEDNOM  BŘEHU  OKOLOHRADCE – MTB MARATON 10. ROČNÍK  Majáles  Pasportizace a kontrola heren, kontrola dodržování OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY  Atletické mistrovství mládeže  Návštěva velvyslance Německa  Festival sociálních služeb  FOLKLÓRNÍ FESTIVAL PARDUBICE – HRADEC KRÁLOVÉ  Den Labe  MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ FESTIVAL DIVADLO EVROPSKÝCH REGIONŮ -  XIX. ROČNÍK A OPEN AIR PROGRAM 2013  Nábřeží řemeslníků

17 Městská policie Hradec Králové ve spolupráci s Magistrátem města Hradce Králové vyhlásila vítěze čtvrtého ročníku výtvarné soutěže. Letošním tématem byl návrh na „maskota hradeckých strážníků“. Oddělení prevence kriminality Městské policie Hradec Králové ho bude využívat na svých stránkách a dokumentech jako logo. Zvítězil návrh Johany Trojanové z 5. B třídy Základní školy Josefa Gočára.

18 Pod vedením erudovaných instruktorů služební přípravy Policie ČR procházejí strážníci městské policie aktivním nácvikem postupů proti aktivnímu ozbrojenému útočníkovi. Ten je především zaměřen na zvládnutí krizové situace, kdy aktivní střelec útočí se zbraní v ruce v prostorách, kde je větší počet osob (např. školy, kina, veřejné budovy). Strážníci se učí taktické postupy a musí zvládnou připravenou modelovou situaci, vyhledat a zajistit střelce. Po jeho absolvování budou v případě reálného nebezpečí schopni odpovídajícím způsobem zasáhnout.

19 22.-23.04.2013 Podivné zvuky se krátce po třiadvacáté hodině ozývaly ulicí Za Kostelem na Pouchově. Od policistů se strážníci dozvěděli, že zde došlo ke krádeži měděných parapetů a části střechy. Z místa viděli utíkat čtyři muže a požádali strážníky o spolupráci při prověřování bezprostředního okolí a pohybu podezřelých osob. Jednoho z mužů zadržela hlídka Policie ČR téměř okamžitě, druhého spatřili strážníci u nedaleké ubytovny. Byl značně znečištěn od omítky a zeleného mechu. Zadrženého šestnáctiletého mladíka, podezřelého z trestného činu, předali strážníci policistům. Ve tři hodiny ráno si hlídka městské policie při průjezdu Dřevařskou ulicí všimla muže, který se při spatření hlídky rychle otočil a odcházel pryč. Popisem odpovídal dalšímu z hledaných mužů. I tento jednadvacetiletý mladík skončil na Policii ČR.

20 Městská policie spolupracuje při řešení problematiky nálezů nebezpečného injekčního materiálu po drogově závislých osobách s o.s. Laxus. Občanské sdružení se zabývá poradenstvím i terénní sociální prací v této oblasti a nalezený nebezpečný materiál odborně likviduje. Ve druhém čtvrtletí 2013 bylo nalezeno a předáno 116 (239) kusů stříkaček.  V závorce porovnání za stejné období roku 2012

21 Oddělení prevence kriminality se v rámci svých přednášek zaměřuje na sociálně-patologické jevy. Přednášky přizpůsobuje aktuálnosti a věku dané cílové skupiny, od školáků v mateřských a základních školách, přes studenty středních škol až po seniory. Za 2. čtvrtletí 2013 zrealizovali strážníci OPK 186 (202) přednášek, přednáškových cyklů a kurzů sebeobrany pro 2847 ( 2535) posluchačů všech věkových kategorií.  V závorce porovnání za stejné období roku 2012

22 "Školu v postýlce“ navštívili strážníci v letošním školním roce celkem pětkrát. Malé posluchače seznamovali s prací strážníků a policistů, hovořili svých o úkolech a povinnostech, i o tom, podle čeho a jak poznat strážníka či policistu na ulici. Připravili pro ně i zajímavou hru na „malého kriminalistu“, ve které si děti trénovaly paměť. Naučili je čísla tísňového volání a způsob, jak s operátorem záchranných složek komunikovat. Při každé návštěvě dostaly děti od strážníků malé dárky. V budoucnu chce městská policie v této aktivitě pokračovat.

23  Pro práci strážníků je dovednost poskytnout první pomoc nutností. Denně se na ulicích setkávají s případy, kdy jsou na místě první a jejich zkušenost zachraňuje lidem život.  Pravidelným proškolováním si své znalosti a dovednosti opakují, zdokonalují a učí se i novinkám v oblasti záchranářství. Letošní kurzy probíhají v budově Zdravotnické záchranné služby KHK pod vedením profesionálního záchranáře, Bc. Tomáše Ježka a Mgr. Radka Mathausera.

24

25 Městská policie Hradec Králové v den vysvědčení každoročně dohlíží na bezpečnost dětí na přechodech pro chodce. U sedmnácti vytipovaných rizikových přechodů dohlíží strážníci ve dvou časových úsecích, v době příchodu dětí do školy a po vydání vysvědčení. Cílem je v posledním dnu školního roku, kdy už školáci myslí na prázdniny, zajistit jejich bezpečnost při přecházení vozovky. Městská policie dbá na bezpečnost dětí nejen na konci a začátku školního roku, ale v době školního vyučování každý den.

26  Městská policie HK spolupracuje při řešení osob mladších 18 let s Oddělením sociálně právní ochrany dětí MmHK. V druhém čtvrtletní 2013 se OSPODu předávalo 17 (12) událostí týkajících se 32 (19) osob, z toho 11 (4) dětí a 21 (15) mladistvých. Ve 7 (13) případech se jednalo o alkohol, ve 11 (0) o krádeže a 10 (6) osob bylo řešeno v jiné souvislosti. Žádná osoba (1) mladší 18 let se nepostupovala Policii ČR s podezřením na trestný čin. 1 (1) dítě, jako ohrožené (v souvislosti s domácím násilím), bylo předáno kurátorům.  MPHK vyhledala a předala Oddělení koncepcí sociálních služeb MmHK 3 (0) ohrožené seniory.  OPK předalo 3 obětem trestných činů kontakt na terapeuty a poradce.  V závorce porovnání za stejné období roku 2012

27  Městská policie HK se aktivně podílí i na řešení problematiky domácího násilí. V rámci této problematiky spolupracuje MPHK s Policií ČR, soudy, Probační a mediační službou, Oddělením sociálně právní ochrany dětí MmHK, Intervenčním centrem pro osoby ohrožené domácím násilím, Adrou a s odbornými psychologickými poradnami.  Ve 2. čtvrtletí 2013 byly s podezřením na domácí násilí postoupeny PČR 3 (2) události. V 0 (2) případech spolupracovala MP s Adrou.  V závorce porovnání za stejné období roku 2012

28 V 2. čtvrtletí roku 2013 proběhlo na území našeho města přes 57 jednání Komisí místních samospráv. Z jednání komisí vyplynuly směrem k MP především tyto požadavky :  Častější měření rychlosti ve vybraných lokalitách.  Dohled nad parkováním - průjezdnost pro jednotky IZS, parkování vozidel a motocyklů na chodnících.  Zpřísnit dohled nad dodržováním předpisů o stání na komunikacích (průjezdnost pro vozidla IZS a svoz odpadů).  Kontroly dětských hřišť, okolí hřbitovů a kuřáků v okolí středních škol.  Do problémových lokalit umístit fotopasti, kontrolovat dodržování nočního klidu.  Kontrola cyklistů, zejména neukázněná jízda na chodnících.

29  Žádost o dohled nad přechody u základních škol, umístění bezpečnostních kamer a rozšíření Městského kamerového systému.  Důsledně kontrolovat dodržování obecně závazné vyhlášky zakazují požívání alkoholu ve vybraných lokalitách a OZV, která stanoví pravidla pro spalování rostlinných materiálů.  Přísněji postihovat majitele psů za nedodržování vyhlášky města o volném pohybu psů a úklidu psích exkrementů.  Kontrolovat veřejný pořádek v místech, kde se opakovaně schází osoby bez domova a nepřizpůsobiví občané.  Kontroly vraků, kontaktování jejich majitelů, případně předání návrhu na jejich odstranění.  Monitorovat černé skládky.


Stáhnout ppt " Celkem bylo řešeno událostí: 13 680 (10 769)  Přestupků: 6 215 (5 691)  Trestných činů: 44 (31)  Řízení v opilosti nebo pod vlivem drog: 10 (8) "

Podobné prezentace


Reklamy Google