Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Marie Havránková PŘEDSTAVITELÉ SVĚTOVÉ POEZIE Literatura 1. pol. 20. stol. 2. ročník Srpen 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Marie Havránková PŘEDSTAVITELÉ SVĚTOVÉ POEZIE Literatura 1. pol. 20. stol. 2. ročník Srpen 2012."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Marie Havránková PŘEDSTAVITELÉ SVĚTOVÉ POEZIE Literatura 1. pol. 20. stol. 2. ročník Srpen 2012

2 ANOTACE V této prezentaci se žáci seznámí s novými uměleckými směry v poezii na počátku 20. století a uvědomí si, jak tyto směry ovlivnily poezii českou.

3 LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ PŘEDSTAVITELÉ SVĚTOVÉ POEZIE

4 SPOLEČENSKO – HISTORICKÉ POZADÍ 20. století – století konfliktů rozvoj techniky – vliv na průmysl, dopravu i každodenní život lidí snaha velmocí o vliv v Evropě a v koloniích válečné konflikty – 1. světová válka změny politických zřízení – revoluce v Rusku, rozpad Rakouska – Uherska nedemokratické ideologie: marxismus – leninismus, fašismus hospodářská krize

5 AVANTGARDA kulturní a umělecké hnutí v 1.polovině 20. století uplatňuje se současně ve výtvarném umění, literatuře, divadle, filmu úsilí o experiment, hledání nového tvaru i obsahu sdělení odmítání sociální nespravedlnosti, charakteristická je politicky levicová orientace a kolektivismus vymezování závazného programu sdružování se do skupin a spolků

6 NOVÉ UMĚLECKÉ SMĚRY Futurismus – 1. čtvrtina 20. století prosazuje se v literatuře a výtvarném umění představuje počátek avantgardy odmítá dosavadní nomy, konvence a trvalé hodnoty společnosti okouzlení světem techniky a městskou civilizací dominantní postavení v poezii – snaha o osvobození slov a vět, volné sdružování představ, odstranění interpunkce, dynamismus – zkratkovitost a proměnlivost básnického obrazu

7 PŘEDSTAVITELÉ FUTURISMU Filippo Tommaso Marineti italský básník a dramatik, zakladatel futurismu autor Manifestu futurismu (1909) Osvobozená slova – básnická sbírka Futurismus a fašismus – esej (ztotožnění s italským fašismem) Ohnivý buben - drama

8 NOVÉ UMĚLECKÉ SMĚRY Kubismus – umělecký směr úzce související s futurismem – v literatuře tzv. kubofuturismus zachycení skutečnosti z mnoha úhlů pohledu uvolnění dějových souvislostí, prolínání časových rovin, spontánní proud představ básně – obrazy (kaligramy)

9 PŘEDSTAVITELÉ - FRANCIE Guilliaume Apollinaire básník, dramatik, prozaik, umělecký kritik Alkoholy – básnická sbírka, obsahuje báseň Pásmo – osobité vidění světa pomocí řetězení nejrůznějších dojmů a objevů, prolínání záběrů a spojení různých citových poloh, prolínání minulosti a přítonmosti Kaligramy – básnická sbírka napsaná za války na frontě, básně – obrazy (text lze vnímat i jako malířské dílo) Prsy Tiresiovy – parodie tradičního dramatu, programové dílo divadelní avantgardy

10 PŘEDSTAVITELÉ -RUSKO Vladimír Majakovskij Ruský básník, dramatik, prozaik a výtvarník Vývoj od kubofuturismu k socialisticky orientované poezii Oblak v kalhotách – futuristická poema, milostná i revoluční tematika 150 000, Vladimír Iljič Lenin, Správná věc – tendenčně zaměřené agitační poemy Velemir Chlebnikov básník, představitel kubofuturismu, reformátor básnického jazyka Válka v myší pasti, Ladomir – poemy

11 NOVÉ UMĚLECKÉ SMĚRY Dadaismus (dada= koníček, hračka) vznikl za 1. světové války – protest proti fyzickému i duševnímu mrzačení lidstva negace všech dosavadních hodnot, řádu a logiky, revolta proti dosavadnímu umění důraz na absurditu, nelogičnost, nesmysl, naivitu a primitivitu, snaha šokovat (naschvály a recese)

12 PŘEDSTAVITELÉ Tristan Tzara francouzský básník rumunského původu pokusil se formulovat program dadaismu – Manifest dadaismu, Sedm manifestů dadaismu Kalendářní biograf abstraktního srdce – dadaistická sbírka, důraz na náhodu, nelogičnost souvislostí Jízdní řád srdce – básnická sbírka

13 NOVÉ UMĚLECKÉ SMĚRY Surrealismus (nadrealismus) – staví na spontánnosti, obrazotvornosti a fantazii zachycení proudu představ, pocitů, snů, bezprostředních subjektivních dojmů, odmítnutí logiky v umění vliv psychoanalýzy Sigmunda Freuda – zdroj umělecké tvorby je v lidském podvědomí metoda automatického textu odmítnutí dosavadní umění, uznávaní pouze prokletých básníků odmítnutí rytmu, rýmu a dalších stavebních prostředků poezie

14 PŘEDSTAVITELÉ SURREALISMU André Breton francouzský básník, teoretik surrealismu založil (spolu s L. Aragonem a P. Soupaultem) surrealistický časopis Littérature zač. 20. let se účastnil hnutí dada, pak se věnoval surrealismu – autor manifestů surrealismu Magnetická pole (s P. Soupaultem) – surrealistická próza, metoda automatického textu Spojité nádoby, Šílená láska – básnické sbírky Nadja – poetická próza, spojení obhajoby surrealismu s podobou románu

15 PŘEDSTAVITELÉ SURREALISMU Paul Eluard francouzský básník, kritik, esejista, překladatel, autor protiválečných děl Veřejná růže – sbírka lyriky, 19 básní psaných volným veršem + 1 báseň v próze se společným tématem lásky, hledání cesty z osamělosti Poezie a pravda - sbírka odbojové protiválečné poezie

16 PŘEDSTAVITELÉ SURREALISMU Louis Aragon francouzský básník, prozaik, esejista, kritik, překladatel, představitel antifašistického odboje, levicová orientace Skutečný svět – cyklus realistických románů o Francii let 1890 – 1940 ( Basilejské zvony, Karneval života, Aurelián aj.) Věčný pohyb – básnická sbírka Komunisté – román o odboji ze 2. svět. války

17 DALŠÍ AUTOŘI MEZIVÁLEČNÉ POEZIE Jean Cocteau francouzský básník, prozaik, dramatik, divadelní a filmový scénárista, režisér, herec… Lidský hlas, Krásný necita – působivá monodramata Svatebčané na Eiffelovce – jednoaktovka, básnická hříčka Thomas Stearns Eliot anglický básník, dramatik a kritik amerického původu Pustina – složitá básnická dramatická skladba – poema Christian Morgenstern Německý básník, novinář, dramaturg, překladatel Šibeniční písně – groteskní verše, slovní hříčky, objevující poetiku nesmyslu, vizuální grafické básně, básně tzv. abstraktní poezie (shluky hlásek, slabik)

18 DALŠÍ AUTOŘI MEZIVÁLEČNÉ POEZIE Sergej Jesenin ruský básník, tvůrce přírodní lyriky s ohlasy lidových písní, označován za posledního básníka ruské vesnice, lyrik lásky Zpověď chuligána – poetizace bohémství Anna Sněgina – lyrická poema, teskné obrazy rodné vesnice + romantická historie básníkovy lásky Robinson Jeffers – americký básník Hřebec grošák, Pastýřka putující k dubnu – lyrickoepické povídky, úvahy o vztahu člověka a přírody Básně z Jestřábí věže – lyrickoepická sbírka

19 OTÁZKY PRO OPAKOVÁNÍ 1. Co si představujete pod pojmem avantgarda? 2.Které umělecké směry vznikají v poezii na počátku 20. století? 3. Jak se projevuje kubismus, kdo patří k jeho představitelům? 4. Co je dadaismus? 5. Kdo patří k představitelům surrealismu?

20 ZDROJE SOCHROVÁ Marie. Literatura v kostce pro SŠ. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, ISBN 978 – 80 – 253 – 0185 - 2 Odmaturuj z literatury. Brno: Didaktis, 2002, ISBN 80 – 86285 - 37 – 5 KUDRYS Milan, FETTER W. Richard. Nástin dějin literatury. Praha: Fortuna, 1995, ISBN 80 – 7168 – 208 - X


Stáhnout ppt "Mgr. Marie Havránková PŘEDSTAVITELÉ SVĚTOVÉ POEZIE Literatura 1. pol. 20. stol. 2. ročník Srpen 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google