Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROGRAM ZAČÍT SPOLU  V programu Začít spolu je kladen důraz na vlastní volbu dítěte, na výchovu ke zvídavému zájmu o učení a k řešení problémů, na komunikaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROGRAM ZAČÍT SPOLU  V programu Začít spolu je kladen důraz na vlastní volbu dítěte, na výchovu ke zvídavému zájmu o učení a k řešení problémů, na komunikaci."— Transkript prezentace:

1 PROGRAM ZAČÍT SPOLU  V programu Začít spolu je kladen důraz na vlastní volbu dítěte, na výchovu ke zvídavému zájmu o učení a k řešení problémů, na komunikaci a kooperaci s ostatními dětmi i dospělými v daném prostředí i na práci zaměřenou k individuálním cílům.  Program je sestaven tak, aby vyhovoval individuálním potřebám dětí, je zde kladen důraz na rozvíjení jejich schopností, znalostí a dovedností a účast rodiny.  Program vytváří základy pro postoje, znalosti, dovednosti a schopnosti dětí jako jsou: - Přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnat, - kriticky myslet a umět si vybírat, - rozpoznávat problémy a řešit je, - být tvůrčí a mít představivost, - vzájemně spolupracovat a být tolerantní k individuálním, kulturním a etnickým odlišnostem.

2 DOMÁCNOST V centru Domácnost probíhají především nápodobivé a námětové hry z oblasti rodinného života. Děti si hrají, napodobují dospělé a učí se různým sociálním rolím. Rozvíjí své schopnosti zvládat různé situace a chápat je. Nápodobivá hra je oblíbená spontánní činnost dětí

3 DRAMATICKÉ HRY Do centra Dramatické hry patří divadelní kostýmy, masky a velké zrcadlo. Také loutky, maňásci, loutkové divadlo, kulisy apod. Děti zde mohou hrát vlastní divadelní představení nebo krátké pohádky. Učí je to spolupráci s vrstevníky, rozvíjí představivost a fantazii. Dětem je dán co největší prostor pro jejich vyjádření.

4 HUDBA Hudba je jedním z nejbohatších zdrojů pro učení předškolních dětí. Centrum aktivity s množstvím rytmicko-melodických nástrojů Orffova instrumentáře, které jsou přístupné dětem, je soustředěno kolem klavíru. Pro děti je přirozené hraní her rytmických a melodických. Hudba pomáhá rozvoji dítěte ve všech oblastech. Děti od přírody rády tancují, zpívají a vytváří si vlastní pohyby.. Je to přirozená součást jejich hry. Ve školce je hudba součástí každodenního programu.

5 POKUSY A OBJEVY Probíhají zde pozorovací a pokusné činnosti ( např: klíčení semínka, pokusy se sněhem a ledem.) Mají tu k dispozici centimetr, pravítko, lupu, mikroskop a váhy pro zkoumání všeho zajímavého a neznámého.

6 DÍLNA Základním vybavením tohoto centra aktivity je stůl, dřevěná prkénka a odřezky, kostičky, kladívko, hřebíky, kleště, lepící páska, pilka, velké nůžky, prázdné špulky a korek. V dílně děti rozvíjí pracovní dovednosti. Společně zde přemýšlejí, navrhují a experimentují s materiálem a snaží se o spolupráci.

7 PÍSEK A VODA Děti zde staví stavby z písku, zkoumají jeho vlastnosti ( suchý, mokrý ), používají přírodniny. Ve vodě dělají pokusy – co plave, pouští lodičky a koupou panenky. Používají stůl s pískem nebo vodou, kbelíčky, lopatky, lodičky, formičky, klacíky, kamínky a přírodniny.

8 ATELIÉR Výtvarné činnosti poskytují malým dětem radost a uspokojení v mnoha oblastech, ale hlavně v dětech podporují tvořivost, zvědavost, představivost a činorodost. Ve výtvarném ateliéru zkoumají různé materiály. Užívají zde temperové, vodové a prstové barvy, modelínu, voskovky, křídu, lepidlo, nůžky a spoustu dalších materiálů, aby mohly experimentovat a vyzkoušet si nápady.

9 KNIHY A PÍSMENA Je to klidné místo na kreslení, nápodobu psaní, prohlížení knih a časopisů. Je zde umístěna knihovnička a stůl na práci. Knihy a písmena je prostor, kde děti mají vnímat psanou a mluvenou podobu písma a manipulovat s knihami a písmeny a samy se poznenáhlu s písmeny seznámit a postupně je poznávat na základě tvaru.

10 MANIPULAČNÍ A STOLNÍ HRY Při hrách procvičující jemnou motoriku,děti pracují s malými předměty, většinou na stole a podložce. Různé hry pro rozvoj jemné motoriky pomáhají rozvíjet různé aspekty osobnosti dítěte a učí děti soustředit se na tvar a velikost a na vztah částí a celku. Společenské stolní hry využívají znalost barev, množství a schopnost srovnávat, vedou děti k dodržování pravidel a sebeovládání. Upevňují základní matematické představy a pojmy.

11 KOSTKY Kostky děti velmi přitahují, protože tu mohou být vysoce aktivní a tvořivé. Při hře s kostkami si děti upevňují znalosti z matematických představ, velikost, tvar, poloha směr a mnoho dalšího. Rozvíjí svou hrubou i jemnou motoriku, učí se manipulovat a vyvažovat, používají přiměřeně své svaly a také se učí pracovat ve vymezeném prostoru a spolupracovat. Při hře s kostkami je velice snadné pozorovat jazykový rozvoj dětí a vyvíjející se vztahy ve třídě i mnoho dalších oblastí.


Stáhnout ppt "PROGRAM ZAČÍT SPOLU  V programu Začít spolu je kladen důraz na vlastní volbu dítěte, na výchovu ke zvídavému zájmu o učení a k řešení problémů, na komunikaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google