Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zájmové činnosti ve střediscích volného času

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zájmové činnosti ve střediscích volného času"— Transkript prezentace:

1 Zájmové činnosti ve střediscích volného času
Součást výuky předmětu Metodiky zájmových činností 1 Dr. Michal Kaplánek

2 Subjekty nabízející zájmovou činnost dětí a mládeže (ČR)
střediska pro volný čas dětí a mládeže, školní kluby školní družiny školy občanské iniciativy církevní instituce Komerční zařízení

3 Charakteristika subjektů nabízejících zájmovou činnost
Zaměření: komerční sociální výchovné Pastorační (Je třeba počítat s kombinací uvedených zaměření.) Právní forma: a) Komerční subjekty s.r.o. b) Neziskové (NNO) o.p.s. o.s., nadace aj. c) školská zařízení školské práv. osoby d) církevní zařízení NEVYJASNĚNO!

4 Činnost středisek pro volný čas dětí a mládeže
otevřená práce s dětmi a mládeží – tzv. „spontánní činnost“ zejména otevřených klubů (podrobněji v předmětu Animace jako výchovná metoda) pobytová činnost (tábory, víkendy atp.) odborná pomoc výukové programy zájmová činnost pravidelná příležitostná práce s talentovanými dětmi („individuální“) pořádání soutěží

5 Zájmová činnost v SVČ Pravidelná je činnost zájmových útvarů, které mají stálou členskou základnu a pravidelně se scházejí ke své činnosti Příležitostná je akce pořádaná jednorázově nebo cyklicky (besedy, přednášky, exkurze, kulturní a sportovní akce atd.) práce s talentovanými dětmi („individuální činnost“) je systematická práce s nadanými dětmi a mládeží, např. vytváření speciálních zájmových útvarů pro talentované jedince) pořádání soutěží

6 Druhy zájmových útvarů
Kroužek je menší zájmový útvar, jehož činnost směřuje zpravidla na vnitřní obohacení členů, zaměřuje se na vnitřní život útvaru Soubor označuje zájmový útvar, jehož činnost směřuje zpravidla k veřejné produkci výsledků činnosti (pěvecký, taneční, divadelní apod.). Klub je zájmový útvar s volnější organizační strukturou. Oddíl – tento pojem se někdy užívá u tělovýchovných nebo turistických útvarů. Kurz je útvar s vymezenou délkou trvání a jeho činnost směřuje k osvojení určitého množství vědomostí či dovedností.

7 Vnitřní řád SVČ Vnitřní řád obsahuje především pravidla týkající se
adresátů (kdo se může zúčastnit) podmínek účasti na programech pobytu účastníků v prostorách SVČ chování účastníků (co se může, co ne) bezpečnosti a pořádku

8 Bezpečnost při práci zájmového útvaru
Organizace je povinna zajistit poučení pedagogů a dalších spolupracovníků, kteří mají následně povinnost poučit všechny účastníky. Poučení se provádí při první schůzce a musí být zapsáno v pedagogické dokumentaci (včetně osnovy). U zájmových činností dětí organizovaných SVČ nese odpovědnost za bezpečnost pověřená osoba straší 18 let, a to i v případě momentální nepřítomnosti při dané činnosti; toto pověření by mělo být prokazatelné. Pokud by pedagog chtěl zakončit činnost na jiném místě než je místo schůzky, např. na konci vycházky či pobytu v přírodě, musí mít písemný souhlas rodičů. Rodiče by měli být seznámeni s dobou a místem schůzek. Pokud schůzka zájmového útvaru odpadne, je vhodné informovat o tom rodiče.

9 Bezpečnost v místnosti
dodržovat vnitřní řád neužívat vlastní elektrické přístroje nevyklánět se z oken zamezit nebezpečnému pohybu dětí (např. skákání po nábytku apod.) pozor na ostré hrany nábytku, nekryté radiátory, uvolněné podlahové krytiny atp.! používat jen bezpečné pomůcky pořádek a disciplína

10 Bezpečnost v tělocvičně
Dodržovat bezpečnostní ustanovení zveřejněné pro danou tělocvičnu. Před každým použitím nářadí vedoucí osobně zkontroluje jeho stav. U každého nářadí musí být podávána záchrana. Při cvičení dbát na patřičné rozestupy. Děti mohou cvičit pouze ve vhodném oblečení a obutí. Pro míčové hry v tělocvičně musí mít všechna okna a světla drátěné kryty. Pro náročnější cvičení na nářadí musí mít vedoucí pedagogickou či cvičitelskou kvalifikaci.

11 Bezpečnost při akcích ve městě
Před přesunem seznámit účastníky s trasou a prostorem. Určit místo srazu pro případ, že by se některé dítě ztratilo. Před započetím hry vymezit prostor, zkontrolovat osobně, zda nehrozí nebezpečí střepů, injekčních jehel, želez apod. Při nástupu do MHD dbát na ukázněný nástup – vedoucí nastupuje první a vystupuje poslední. Pro přechod vozovky používat značené přechody, děti přecházejí hromadně na pokyn vedoucího. Místa her by neměla být osamělá. V případě rozchodu pro nákupy či samostatnou prohlídku města určíme skupiny dětí (3 – 5), které budou chodit stále spolu.

12 Dokumentace zájmového útvaru
Roční plán Deník zájmového útvaru (s uvedením činnosti a prezence) Osvědčení o absolvování Další dokumentace v rámci dokumentace celého zařízení


Stáhnout ppt "Zájmové činnosti ve střediscích volného času"

Podobné prezentace


Reklamy Google