Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Adresa: Dobrovského 672, Písek Telefon: 382 211 233 Mobil: 739 382 266 Vedoucí učitelka: Bc. Helena Kučerová mobil: 728.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Adresa: Dobrovského 672, Písek Telefon: 382 211 233 Mobil: 739 382 266 Vedoucí učitelka: Bc. Helena Kučerová mobil: 728."— Transkript prezentace:

1 Adresa: Dobrovského 672, Písek Telefon: 382 211 233 Mobil: 739 382 266 E-mail: krestanska.ms@zstylova.cz Vedoucí učitelka: Bc. Helena Kučerová mobil: 728 685 007 Křesťanská mateřská škola v Písku

2 Motto KMŠ „Lidský život je jako veliká řeka. Poznáváním nových skutečností, učením se mravním hodnotám, navazováním vztahů k lidem kolem nás tvoříme mosty přes řeku. Záleží na každém z nás, kolik mostů dokážeme vytvořit…“

3 Poslání Křesťanské mateřské školy  Naší vizí je vytvořit rodinnou mateřskou školu, kde panuje ovzduší pohody, důvěry, respektu  Vštěpujeme dětem základní křesťanské i obecně lidské hodnoty – poctivost, úcta, láska, citlivost, vlídnost, empatie, nesobeckost, odpuštění, spolupráce....  Do MŠ jsou přijímány děti z věřících i nevěřících rodin, jejichž rodiče mají zájem o křesťanskou výchovu

4 Charakteristika školy  Křesťanská MŠ je umístěna v klidném prostředí na okraji města uprostřed zahrad  Její poloha umožňuje časté vycházky do blízké přírody, k řece, i do města  K mateřské škole přiléhá velká zahrada vybavená mnoha hracími a sportovními prvky, v létě se děti mohou na zahradě sprchovat  Celková kapacita školy je 50 dětí, děti jsou rozděleny do dvou tříd – Sluníčka a Hvězdičky

5 Vzdělávácí program KMŠ Školní vzdělávací program má název „Tvoříme mosty“ Učíme děti tvořit pomyslné mosty samy k sobě, k druhým lidem, ke světu kolem nás Děti se učí pomocí příběhů, her, dramatizace rozlišovat mezi dobrem a zlem Poskytujeme dostatek podnětů a prožitků důležitých pro všestranný rozvoj dítěte, rozvíjíme tvořivost a zvídavost dětí Dbáme na dostatek každodenních pohybových aktivit dětí Vedeme děti k samostatnému myšlení a jednání Součástí ŠVP jsou dva doplňkové programy : „Semínko“- program enviromentální výchovy (vztah k přírodě) a „Světýlko“ – program křesťanské výchovy

6 Podmínky a organizace vzdělávání  O děti pečují čtyři kvalifikované učitelky, o pořádek a opravy se starají paní uklízečka a školník  Stravování dětí zajišťuje vlastní kuchyně společná pro KMŠ a sousedící 9.MŠ  Mateřská škola umožňuje integraci dětí s postižením  Děti jsou rozděleny do dvou věkově smíšených oddělení, toto uspořádání respektuje sourozenecké a kamarádské vazby dětí  Mateřská škola úzce spolupracuje s rodinami dětí, s místními církvemi a s dalšími subjekty  Zájemce o přijetí dítěte do KMŠ zveme k návštěvě KMŠ s i dětmi pravidelně během celého roku každé 1. pondělí v měsíci od 15.00 do 16.30, po telefonické domluvě i jindy

7 Provoz Křesťanské mateřské školy  Provoz MŠ: 6.15 – 16.30, je možno upravit podle potřeb rodičů  Rodiče mohou děti přivádět i odvádět po dohodě s učitelkou podle svých potřeb  Spánek a odpočinek dětí je zařazován po domluvě s rodiči

8 Den v Křesťanské mateřské škole  Průběh dne v MŠ:  6.15 – 7.30 volné hry dle výběru dětí, individuální činnosti  7.30 – 7.45 úklid hraček, rozdělení dětí do jejich tříd  7.45 – 9.00 ranní kruh, cvičení, společná řízená činnost  9.00 – 9.15 dopolední svačina  9.15 – 10.00 výtvarné či pracovní činnosti, volné činnosti a hry  10.00 –11.30 pobyt venku (s přihlédnutím k aktuální situaci)  11.30 -12.15 příprava na oběd, oběd, odchody dětí po obědě  12.15 -14.15 odpočinek (podle potřeb dětí), klidové činnosti  14.15 -14.30 odpolední svačina  14.15 -16.30 zájmové činnosti (hry, v létě pobyt na zahradě)

9 Oblíbené akce v Křesťanské MŠ  Pěší výpravy do lesa  Výlety (ZOO, Makov, blízké hrady)  Slavnosti – Martinská, Mikulášská, adventní, vánoční, karneval  Oslavy narozenin a svátků dětí  Návštěvy výstav, knihovny, muzea  Návštěvy v jednotlivých církvích  Setkání s faráři a kazateli v MŠ  Divadelní představení, koncerty  Slavnost ke dni dětí na zahradě  Cesta za pokladem  Návštěva v ZŠ s předškoláky

10 Spolupráce s rodinami dětí  Partnerský přístup k rodičům  Denní řešení aktuálních témat  Pomoc rodičů při akcích (Martinská slavnost, besedy s odborníky, hledání pokladu...)  Slavnosti pro děti i rodiče – Vánoční posezení, svátek maminek, zahradní slavnost při loučení s předškoláky  Možnost účasti v občanském sdružení rodičů při KMŠ „KáMoŠ“- pořádání jedno - či vícedenních výletů, rodinné dovolené, (např. u moře), setkání s rodiči v MŠ, přednášky na různá témata…..

11 Další činnosti Křesťanské MŠ  Program křesťanské výchovy – seznamování se základy náboženské výchovy a křesťanských tradic  Enviromentální výchova - návštěvy lesa, stanice ochránců zvířat  Předplavecký výcvik v bazénu pro předškoláky  Pravidelná příprava předškolních dětí na vstup do základní školy  Hra na zobcovou flétnu, kroužek němčiny či angličtiny dle zájmu  Spolupráce s klinickou logopedkou  Návštěvy psycholožky z Křesťanské ped.-psych. poradny z Prahy, možnost vyšetření školní zralosti přímo v KMŠ  Pravidelné vystoupení pro staré lidi v Domovince  Účast na akcích ZŠ – akademie, sportovní den...  Akce o.s. KáMoš – společné výlety, dovolené, brigády na zahradě KMŠ, přednášky pro rodiče i veřejnost

12 ...Na její konec dojde člověk krok za krokem. A jestliže každý z nich je nádherný, jestliže je každý krok kouzelný, pak bude takový i život. Nedívejte se nad ostatní lidi. Dívejte se jim do očí. Neříkejte nic „dětem“, ale vezměte jejich tváře do dlaní a mluvte „s nimi“. Neobjímejte tělo, ale osobu. A udělejte to hned. Pocity, emoce, touhy, nápady, setkání – nic neházejte pod stůl – jednou přijdete na to, jak to bylo velké a nenahraditelné. Každý den se snažte uvědomovat si nádherné věci, které na našem světě jsou. (B. Ferrero: Příběhy pro potěchu duše ) Život je cesta......


Stáhnout ppt "Adresa: Dobrovského 672, Písek Telefon: 382 211 233 Mobil: 739 382 266 Vedoucí učitelka: Bc. Helena Kučerová mobil: 728."

Podobné prezentace


Reklamy Google