Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Pauserová. Dostupné z Metodického portálu ; ISSN 1802-4785. Provozuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Pauserová. Dostupné z Metodického portálu ; ISSN 1802-4785. Provozuje."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Pauserová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). Chronologická příprava a příprava na komunikaci s návštěvníky CR

2 Zaměření chronologické přípravy zaměření na období a dobu pracovní činnosti průvodce souvislost: – s vedením pracovního deníku průvodce – se sestavením časového harmonogramu zájezdu zdroje informací chronologické přípravy: a) všeobecné kulturně-společenské kalendáře, prospekty, bulletiny, ročenky b) konkrétní služební program, kalendář zájezdů, seznam účastníků

3 Pracovní deník je zároveň kalendářem průvodce obsahuje vše, co souvisí s jednotlivými dny průvodcovské činnosti průvodce – datum a den v týdnu – v zahraničním CR (účastníci vždy překračují hranice svého státu) i datum a letopočet v zemi návštěvníka (např. muslimský kalendář) – státní nebo církevní svátek, významný den nebo den pracovního klidu u nás, v příjezdovém CR v zemi návštěvníka

4 – významná výročí v ČR, v zemi návštěvníka nebo mezinárodní výročí – jevy a úkazy v přírodě nebo na obloze – předpokládané počasí – lidové kalendářní zvyky a slavnosti – trhy, výstavní trhy, veletrhy – kulturní akce: koncerty, divadla, filmy – umělecké výstavy – sportovní události – mimořádné události (např. ohňostroj) – narozeniny, jmeniny a jiné významné dny návštěvníků

5 Harmonogram zájezdu přesný časový rozvrh vypracovaný na základě topografické, psychologické a chronologické přípravy součástí: itinerář trasy (itinerárium) – pomůcka pro určení vzdálenosti mezi jednotlivými místy určitého dálkového spojení – druh cestovní mapy nebo cestovní deník

6 Tvorba harmonogramu s ohledem na druh programu při tvorbě harmonogramu rozlišovat: a)závazný program (např. plánovaná prohlídka) - barevně se odliší od ostatních údajů - musí se dodržet (v případě objektivně vzniklé časové odchylky musí průvodce upřesnit dobu poskytnutí služeb: např. volat do stravovacího zařízení) - při použití pravidelného dopravního spojení se mu program přizpůsobuje b)doporučený program c)volný program

7 Podoba harmonogramu vypracování na jednotlivé dny formát A5 nebo A4 10 sloupců pořadí informací: – kilometry – doba příjezdu a odjezdu – výpis důležitých informací z komparativního informačního minima – historické pamětihodnosti a současné pozoruhodnosti – zajímavosti – souvislosti a vztahy se zemí návštěvníků – společenské akce – volný program – stravování, odpočinek, WC

8 Příprava na komunikaci s návštěvníky CR komunikace = dorozumívání a)verbální (slovní), komunikace řečí, písmem b)neverbální (mimoslovní) „řeč těla“

9 Verbální komunikace předávání myšlenky v mluvené nebo psané podobě uplatnění orgánů řeči: dýchací, hlasové, artikulační (rty, jazyk, zuby) souvisí s rétorikou rétorika = nauka o vlastnostech mluveného projevu, o umění mluvit logicky, zajímavě a přesvědčivě schopnost dobře mluvit je často považována za měřítko uplatnění člověka ve společnosti

10 Výklad/slovní projev z hlediska formy vnější způsob projevu účel: vyvolání zájmu – jazykově správný: spisovný, ne slang – terminologicky přesný: nutná znalost pojmů – kultivovaný: ne vulgarismy – zřetelný: hlasitost, intonace – srozumitelný: nenáročné podání – přehledný: přehledná stavba – stručný: maximum informací v minimálním čase – přiměřený: přizpůsobit podmínkám – názorný: písemné, obrazové, zvukové dokumenty – zábavný: použití vtipného textu, zachování míry

11 Výklad/slovní projev z hlediska obsahu rozsah poznatků, zajímavostí, vědomostí – vědecky pravdivý: v souladu s novými poznatky – poučný: obohacení o nové poznatky – výchovný: neformální, diferencované působení – ohleduplný: souvislost s kultivovaností průvodce, tedy s Etickým kodexem v CR – zajímavý: zdůraznění něčeho nového o skutečnostech všeobecně známých – porovnávací: uplatnění srovnávání ve všech oblastech lidské činnosti

12 – vztahový: informace s uplatněním vzájemných vztahů – zevšeobecňující: postup od všeobecného ke zvláštnímu – pestrý: střídání různých témat, neopakování podrobných informací – získávající: propagační působení na návštěvníky

13 Výklad formou přednášky lodní zájezdy, pobytové zájezdy výhody: a)použití prostředků prezentační techniky b)libovolný počet posluchačů c)předem připravený text od kolektivu průvodců d)sledování reakce posluchačů, přizpůsobení výkladu zájmu (monolog zaměnit za dialog) nevýhody: - nepřímá prezentace skutečnosti např. obrazem

14 Výklad průvodce – hlasatele výklad z rozhlasové kabiny ve vlaku, na lodi, v letadle chybí kontakt s posluchači, jejich reakce na obsah výkladu informace v závislosti na rychlosti dopravního prostředku: úsporně, výstižně, s časovým předstihem a přesnou lokalizací objektu, na který je nutné upozornit

15 Výklad reportéra/komentátora výklad v autokaru průvodce: a) může ovlivnit rychlost, směr, zastavení b)pohotový, reaguje na okolní krajinu c)informuje o zemi

16 Výklad průvodce – vedoucího exkurze po vystoupení skupiny z dopravního prostředku za účelem prohlídky/exkurze výklad na chráněném bezhlučném místě s dobrým výhledem na objekt prohlídka objektů zaměřena: a) na exteriér b) na interiér postup výkladu o panoramatu z vyhlídkového místa: – vymezit výsek pozorovaného obrazu – stanovit orientační body, podle kterých se určí pozorované objekty – postup od nejvzdálenějšího obzoru k pozorovanému místu – čím blíž k místu pozorování, tím méně objektů, ale o nich podrobnější výklad

17 Výklad průvodce – tlumočníka v zahraničním cestovním ruchu při prohlídce objektu, ve kterém podává výklad místní průvodce (hrad, zámek, galerie) tlumočník text tvořivě přetváří přesný výklad/překlad při prohlídce průmyslových, zemědělských objektů nebo pracovních jednáních

18 Neverbální komunikace průvodce CR „řeč těla“ k dokreslení slovních oznámení lepší vyjádření nálady, emočního napětí, … složky komunikace: 1.výraz obličeje (mimika): srdečný pohled, úsměv ne: úsměv vyjadřující nadřazenost, pohrdání, nucený, nápadný smích 2.dotyk (haptika): podání ruky (nejvíce používané), objetí, poklepání, pohlazení, facka, odstrčení 3.postoj (posturika): určený osami a rovinami těl

19 4.fonetické prvky projevu (paralingvistika): tón řeči, hlasitost, frázování, výslovnost 5.pohyb (kinezika): pohyby a jejich koordinace 6. oddálení a přiblížení se k partnerovi (proxemika): zóny člověka: intimní: 15–45 cm osobní úzká: 45–75 cm – blízcí, členové rodiny, přátelé osobní široká: 75–120 cm – určená pro rozhovory sociální: 120–360 cm – poloformální setkání veřejná 7.gesta (gestikulace): pohyby, posunky, zvyšují zájem posluchačů, nemají být nacvičená 8.úprava zevnějšku: velká role při utváření prvního dojmu 9.pohled: oči = nejdůležitější prvek v procesu komunikace

20 Kontrolní otázky: Na co se zaměřuje chronologická příprava? na období a dobu pracovní činnosti průvodce S čím souvisí chronologická příprava? s vedením pracovního deníku průvodce se sestavením časového harmonogramu zájezdu Co patří mezi konkrétní zdroje informací chronologické přípravy? služební program, kalendář zájezdů, seznam účastníků

21 Na jakém základě se vypracovává harmonogram zájezdu? na základě přípravy topografické, psychologické a chronologické Co to je komunikace? dorozumívání Jaké znáte druhy komunikace? verbální a neverbální Kde se především uskutečňuje výklad formou přednášky? lodní zájezdy, pobytové zájezdy

22 Jaké jsou výhody výkladu formou přednášky? použití prostředků prezentační techniky, libovolný počet posluchačů, předem připravený text od kolektivu průvodců, sledování reakce posluchačů, přizpůsobení výkladu zájmu posluchačů Jaké jsou nevýhody výkladu formou přednášky? nepřímá prezentace skutečnosti Co je neverbální komunikace? mimoslovní komunikace/řeč těla“

23 Zdroje: ORIEŠKA, J. Metodika činnosti průvodce cestovního ruchu. 6. přepracované a doplněné vydání. Praha: Idea servis, 2007. ISBN 978-80-85970-57-9.


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Pauserová. Dostupné z Metodického portálu ; ISSN 1802-4785. Provozuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google