Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předmět Český jazyk a literatura Název školy Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace Název materiálu Česká.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předmět Český jazyk a literatura Název školy Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace Název materiálu Česká."— Transkript prezentace:

1 Předmět Český jazyk a literatura Název školy Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace Název materiálu Česká literatura po roce 1945 Autor Mgr. Věra Pilousová Tematický okruh 4. Česká poezie po roce 1945, Skupina Ra, Ludvík Kundera Ročník čtvrtý Datum tvorby AnotacePrezentace slouží k práci s učebnicí Literatura pro IV. ročníku SŠ a doplňuje její výklad o texty, které nejsou obsaženy v Pracovním sešitě k učebnici. Materiál je určen k práci s texty v hodinách, směřuje k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků a orientaci ve vývoji poezie a kulturních souvislostech. Metodický pokynPrezentace je určena jako výklad do hodiny i jako materiál k samostudiu. Klíčová slova: surrealismus, jeho kořeny a rysy, 2. vlna surrealismu, rozdělení české poezie po roce 1945, Skupina Ra., Ludvík Kundera

2 ČESKÁ POEZIE PO ROCE 1945

3 SKUPINA Ra LUDVÍK KUNDERA 4. ČESKÁ POEZIE PO ROCE 1945

4 Kdy a kde surrealismus vznikl? 1920 ve Francii, zakladatel André Breton Z jaké teorie vychází? Z psychoanalýzy Sigmunda Freuda o vlivu nevědomí na naše chování, o významu snových zážitků a přecenění sexuálního pudu člověka Na jaký směr navazuje a v čem? Na dadaismus v odmítání konvencí, rozumové kontroly a metodou automatického psaní

5 Uvolnění fantazie a obraznosti Co je typické pro tvorbu surrealistů ? Odmítnutí kontroly rozumem a logikou Psychický automatismus – pasivní zachycení proudu vědomí bez kontroly estetické nebo mravní Asociativní metoda spojování co nejvzdálenějších představ

6 Max Ernst – Oblékání nevěsty

7 Joan Miró - Opus

8 Joan Miró – Nocturno )http://www.artchive.com/artchive/m/miro/nocturne.jpg

9 Salvador Dalí – Hořící žirafa

10 Salvador Dalí – Měkká konstrukce s vařenými boby (Předzvěst občanské války ve Španělsku)

11 Salvador Dalí – Pokušení sv. Antonína (1946)

12 René Magritte – Milenci (1926) René Magritte – Milenci (1926) René Magritte – Milenci (1928)

13 V době meziválečné 1934 – 1938 Skupina surrealistů v ČSR Představitelé? Z literátů: Karel Teige, Vítězslav Nezval, Konstantin Biebl Z výtvarníků: Toyen (Marie Čermínová), Jindřich Štýrský, Josef Šíma První vlna surrealismu v Čechách?

14 Karel Teige - Koláže Tk4xLX24/SYSq3LPZfKI/AAAAAAAAAEk/qloWpgz0P2s/s1600/GLOSSARY jpg 21I/AAAAAAAABjo/2vD7G9Gd85M/s1600/Karel%2BTeige%252C%2Bcollage %2B323%2B1946.jpg

15 Toyen - Spící

16 Toyen – Zbytek noci

17 Jindřich Štýrský: Sen o tetovaných nemluvňatech

18 Josef Šíma – Návrat Théseův

19 Surrealistická Skupina Ra (1945 – 1948) Druhá vlna českého surrealismu

20 Výtvarník Václav Zykmund, který žil a studoval na gymnáziu v Rakovníku, zde založil surrealisticky orientovanou knižní edici Ra (název podle města Rakovník.) Za studií v Praze se seznámil s výtvarníkem Bohdanem Lacinou. Seskupení v Brně – Ludvík Kundera a Otta Mizera r.1942 vydali ilegálně sborník Roztrhané panenky Kořeny ve 30. letech a v době okupace :

21 Spojení pražského a brněnského sekupení došlo zásluhou Karla Teigeho r Oficiálně Skupina Ra byla ustanovena až těsně po válce v roce 1946 a jejími členy byli : výtvarníci Josef Istler, Bohdan Lacina, Václav Tikal, Václav Zykmund a další, literáti Karel Hynek, Zdeněk Lorenc, Oldřich Wenzl a Ludvík Kundera Roku 1948 byla činnost skupiny zakázána.

22 Odmítali bretonovský surrealismus s přeceňováním psychického automatismu, požadovali promyšlenou tvorbu – druhá vlna českého surrealismu Skupina Ra The%2BCzech%2BRepublic),%2BLidice,%2B1944.jpg

23 LUDVÍK KUNDERA ( )

24 básník, překladatel, dramatik a výtvarník bratranec Milana Kundery – prozaika 2009 Cena Jaroslava Seiferta za celoživotní dílo

25

26 Živly v nás (září 1944) Čtyřdílná básnická skladba vyznamenaná koncem roku 1945 cenou z fondu Otakara Theera 1. až 5. sloka Léto je ztraceno stěhovaví ptáci splétají hustší a hustší náhrdelníky léto je ztraceno jenom modrá barva trčí Z díla:

27 Vešel jsem do tvrdého slunce ani tam nevedly oblé stopy za mrazu když mlhy zabušily po prvé na nezakryté oči Stěhovaví ptáci se zmátli hory vychrlují k večeru své pavučiny

28 Vzápětí rozžíhají se roviny náhorní a plné brouků Ptáci rezavějí nepatrná zahrada je dosud v mých očích neodlepena od osudných prohlubní které nevysychají

29 Josef Istler – Pavučiny (1944)

30 Úkoly: 1)Vysvětlete vlastními slovy smysl ukázky 2)Vyhledejte verše odrážející dobu války 3)Najděte v textu rysy surrealismu 4)Vyhledejte synestézii a personifikace 5) Najděte epizeuxis a přesah 6) Kde slyšíte kakofonii?

31 Básník prožil nějakou dobu v Německu jako totálně nasazený. Děsivou přítomnost mu pomáhaly přežít vzpomínky na lásku, která čekala doma. Slyším jen dunění z rostlin i hvězd Bloudil jsem zemí tvých víček A seno vířilo nad mými kroky Bloudil jsem zemí tvých úst Neznal jsem fjordy a pouště

32 odvíjel jsem do nekonečna jména tvých lesů a ohňů a jam odvíjel jsem do nekonečna jména tvých keřů a vlaků a průsmyků abych posléze dosáhl tvého nepřítomného těla Brány se hroutí věže a střílny démanty duní na hrobech které se rozpolcují Zcela zbrocen v dýmu tryskajícím z minulých tunelů vracím se nocí která přestala být čímkoli jiným a je opět nocí

33 Úkoly: 1) Jaké konkrétní představy ve vás vyvolávají verše inspirované dobou války? 2) Co básník naznačuje o své lásce? 3)Najděte v textu anaforu a paralelismus

34

35 Klínopisný lampář (březen - duben 1945) Sbírku tvoří 3 cykly, výtvarný doprovod Josef Istler. I. báseň z cyklu Věčnosti

36 Zrak prodal zrak a na nároží volal pak kamelot: Bílý týden bílý a modrý zas jeden týden Pro všechny světice a proboha kdo to kupuje půlnoc za pakatel a komu to vracím drobné ve hvězdách

37 Kohouti brousí své šavle vrabci svá křídla Na jiná zvířata není dost čistý den Ale přece jen štěkla země na šišku měsíce

38 Úkoly:  Vysvětlete vlastními slovy smysl ukázek  Najděte v textu rysy surrealismu Vyhledejte v textu originální metafory  Vyhledejte verše, které odrážejí atmosféru okupace

39 Josef Istler - Extaze

40 athena.zcu.cz/kurzy/dum4/000/HTML/208/Ob650.jpg Josef Istler - Extáze %20ceske%20umeni% /slides/Josef%20Istler,%201945,%20Baziny.jpg Josef Istler - Extáze a kontemplace

41 Josef Istler - Athena 1970/slides/Josef%20Istler,%201945,%20Baziny.jpg Josef Istler – Bažiny (1945)

42 : 8. oddíl ze druhého cyklu : Ponory Rovněž klínu chtěl jsem věnovati úchvatnou ódu proto jsem studoval klínopis Rozrýpané kvádry se vršily v mém pokoji šedivěl jsem nad nimi den co den a hlavně v noci Raději ploty číst skandovali pověstní slavíci s vyhrnutou batistovou košilí

43 Kreslil jsem křídové kosočterce ryl jsem je nožem do stromů místo šípkových srdcí dlouho dumaje nad úpornou schematičností úhlopříčky Leč óda se nevršila z kvádrů byl vystavěn dům a obehnán pornografickým plotem … Kohouti překokrhali cukerinové slavíky každé údolí stalo se klínem

44 Josef Istler - Postava

45 Josef Istler - Postava

46 : Hyacinty 10. oddíl ze třetího cyklu: Hyacinty 1. a 2. sloka A lampář na noc zhasínal klíny a lampář na den rozžíhal nevycíděné hvězdy mám-li mluvit o těchto rekvizitách A lampář házel kamením a klobouky a čmáral po zdech a vyrážel suky z ohrad a stával se zebrou co ještě obscénní figuríno

47 Úkoly: 1)Vysvětlete vlastními slovy smysl ukázek 2) Najděte v textu rysy surrealismu 3)Vyhledejte v textu originální metafory 4) Vysvětlete název sbírky Klínopisný lampář

48

49 Václav Zykmund - Opuštěný dům (1934)

50 Václav Zykmund – Poraněná krasojezdkyně

51 Václav Zykmund Střelec (1945) Bez názvu

52 Václav Zykmund, Odkaz války, 1945

53 Václav Zykmund Odkaz války, 1945

54 Václav Zykmund Afrika Velké ucho

55 Václav Tikal – Hold Eisteinovi (1946)

56 Václav Tikal Autoportrét

57 Václav Tikal - Lidice (1944)

58 Václav Tikal – Kategorie

59 Václav Tikal – Poslední jednání

60 20Atomov%C3%A9%20leti%C5%A1t%C4%9B,%20Galerie%20Kodl% jpg Václav Tikal – Atomové letiště (1946)

61 Václav Tikal – Symbioza (1945)

62 ZDENĚK LORENC ( ) Již na konci 30. let se Lorenc sblížil s představiteli literárního a výtvarného surrealismu; v roce 1946 se jako zástupce tzv. mladších surrealistů stává členem Skupiny Ra, ale blíže má k romantismu. Průřez autorovy tvorby z let 1948–1963 Vodnář v blížencích (1946) Plavba (1947) Za zády (1967) básník Pro Lorencovy verše je charakteristické prostupování vnější životní reality s podvědomím lidského nitra. prozaik 1064%26thmb%26id%3D271

63

64 OLDŘICH WENZL ( ) Byl zaměstnán jako úředník a právník. Od léta 1960 byl pro vážné onemocnění míchy trvale hospitalizován básník Yehudi Menuhin (1964) Sbírka zahrnující první období jeho tvorby z let 1938 – Pohodlný život (1990) Nový soubor Wenzlova díla vydal Klub přátel poezie.

65

66 Kontrolní otázky: Jak vznikl název Skupiny Ra? Na jaký meziválečný směr se navazovala? Jak se lišil jejich program od první vlny směru ? Co je typické pro tvorbu surrealistů? Který básník ze Skupiny Ra je nejznámější? Co znáte z jeho díla?

67 Použité zdroje: Literatura Soukal, Josef a kol.: Literatura pro 4. ročník SOŠ, SPN 2005 Sochrová, Marie: Čítanka III. K literaruře v kostce, Fragment 2000 Sochrová, Marie: Čítanka IV. K literaruře v kostce, Fragment 2004 Machala, Lubomír a kol.:Panorama české literatury, Olomouc 1994 Kundera, Ludvík: Bez názvu (Spisy L. K. svazek I), Prostor 1994

68 Použité zdroje: Obrázky jpg I/AAAAAAAABjo/2vD7G9Gd85M/s1600/Karel%2BTeige%252C%2Bcollage%2B323%2B1946.jpg B(The%2BCzech%2BRepublic),%2BLidice,%2B1944.jpg

69 Použité zdroje: Obrázky /slides/Josef%20Istler,%201945,%20Baziny.jpg _138.jpg B(The%2BCzech%2BRepublic),%2BLidice,%2B1944.jpg

70 Použité zdroje: Obrázky 3 20Atomov%C3%A9%20leti%C5%A1t%C4%9B,%20Galerie%20Kodl% jpg


Stáhnout ppt "Předmět Český jazyk a literatura Název školy Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace Název materiálu Česká."

Podobné prezentace


Reklamy Google