Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPOJENÉ STÁTY MEXICKÉ ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Obsah: Základní údaje o Mexiku3- 6 Zastupitelský úřad ČR v Mexiku 7 Ekonomická situace Mexika8-11 Strukturální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPOJENÉ STÁTY MEXICKÉ ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Obsah: Základní údaje o Mexiku3- 6 Zastupitelský úřad ČR v Mexiku 7 Ekonomická situace Mexika8-11 Strukturální."— Transkript prezentace:

1 SPOJENÉ STÁTY MEXICKÉ ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

2 Obsah: Základní údaje o Mexiku3- 6 Zastupitelský úřad ČR v Mexiku 7 Ekonomická situace Mexika8-11 Strukturální reformy12-16 Bilaterální ekonomická spolupráce17-20 Spolupráce MZV ČR – MPO ČR21 Obchodní kultura 22 Mexiko – obchodní partner23

3

4

5

6 Základní údaje: Počet obyvatel - 121,005 mil. (11. na světě) Rozloha - 1.964.375 km² (13. na světě) Státní zřízení – federativní republika, prezidentský systém – prezident Enrique Peňa Nieto 32 federální státy (včetně hlavního města) Největší města: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Toluca, Tijuana, León, Ciudad Juárez, Torreón

7 Zastupitelský úřad ČR v Mexiku: ZÚ ČR v Mexiko – akreditace také pro Guatemalu, Belize, Honduras, Salvador a Nikaraguu Honorární konzuláty ČR Tijuana (Baja California), Monterrey (Nuevo León), Guadalajara (Jalisco), Cancún (Quintana Roo), v procesu schvalování Emiliano Zapata (Tabasco) – snaha co nejvíce zapojit honorární konzuly do ekonomických aktivit v Mexiku působí Kancelář CzechTrade v Mexiku sídlí zastoupení CzechTourism pro Latinskou Ameriku

8 Základní makroekonomické údaje (r. 2015): Růst HDP 2,5 % HDP/ob. 9.445 USD Míra inflace 2,13 % Nezaměstnanost 4,4 % Devizové rezervy 176,723 mld. USD Přímé zahraniční investice 28,3823 mld. USD Vývoz 380,7720 mld. USD Dovoz 395,2324 mld. USD Bilance - 14,4604 mld. USD Obrat 776,0044 mld. USD

9 Ekonomická situace Mexika (srovnání s ostatními latinskoamerickými zeměmi): růst HDP – 2,5 % (r. 2015); faktory, které ovlivňovali a budou ovlivňovat další vývoj: o snížení cen surovin (hlavně ropa – v lednu 2016 se cena propadla na 22,07 USD/barel, ale také další nerostné a zemědělské) – nižší příjmy státního rozpočtu nutí k úsporám, především provozním, zlepšení výběru daní částečně pokrylo ztrátu, oproti jiným LA zemím – výhoda – vývoz produktů zpracovatelského průmyslu, o zvýšení úrokových sazeb v USA – odliv peněz z rozvíjejících se ekonomik, k dispozici méně finančních prostředků

10 o nižší tempo růstu Číny – hlavní odběratel surovin, dopad na ekonomiky závislé především na exportu surovin depreciace mexického pesa vůči americkému dolaru – z dlouhodobého hlediska (od r. 2013) národní měna znehodnotila nejméně z LA měn; opatření centrální banky z února letošního roku vedlo k posilování pesa (15.2. – 19,1754 MXN/USD, 14.3. – 17,8601 MXN/USD). snižování cen energií a surovin a znehodnocování měny nevyvíjelo tlak na inflaci (na rozdíl od jiných LA zemí). Míra inflace 2,13 % byla výrazně pod cílem centrální banky +/- 3 %. výhoda mexické ekonomiky - dohody o volném obchodu se 46 zeměmi, 32 dohody o podpoře a ochraně investic se 33 zeměmi, 9 dohod v rámci ALADI

11 evropští exportéři se neobávají dalšího vývoje mexické ekonomiky – např. 74 % německých firem zaregistrovaných u CAMEXA chce v r. 2016 investovat; 73 % firem zaznamenalo v r. 2015 růst prodejů a zisků; 54 % firem chce vytvořit nová pracovní místa. SRN je v rámci zemí EU největším vývozcem do Mexika.

12 Strukturální reformy: v posledních 2 letech bylo schváleno 11 reforem; k nejdůležitějším ekonomickým patří: energetická telekomunikační daňová finanční ekonomické konkurence pracovní

13 Energetická reforma - cíle: otevřít sektor zahraničním investorům: zvýšit příjmy státního rozpočtu (nabídka možnosti těžby, zpracování, přepravy ropy a plynu; dovoz pohonných hmot; výroba a přeprava elektrické energie) zlepšit konkurenceschopnost (přilákání nových technologií) zefektivnit fungování PEMEX zlevnit ceny elektrické energie a plynu zvýšit podíl výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů zavádění nových technologií na ochranu životního prostředí

14 Telekomunikační reforma - cíle: otevřít konkurenci telekomunikační a audiovizuální trh zlepšit přístup k signálu (přilákání zahraničních investorů) jasně stanovit a rozšířit práva a povinnosti účastníků snížení cen za služby digitalizace televizního vysílání Daňová reforma – cíle: zlepšit fungování veřejných financí zvýšit transparentnost zjednodušit daňový systém zlepšit výběr daní (a tím příjmy státního rozpočtu) zavést progresivní zdanění zavedením nových daní zlepšit ochranu zdraví a životního prostředí posílit systém sociálního zabezpečení (zajištění minimálního příjmu pro osoby starší 65 let a podpory v nezaměstnanosti)

15 Finanční reforma – cíle: zvýšit konkurenceschopnost finančního sektoru podpořit přístup k úvěrům zvýšit efektivitu finančních institucí Reforma ekonomické konkurence – cíle: posílení systému zaručení podmínek volné soutěže eliminovat překážky efektivního fungování trhu inovace

16 Pracovní reforma – cíle: zlepšení přístupu na trh práce tvorba pracovních míst transparentnost odborových organizací posílení pravomocí odpovědných organizací státní správy boj proti diskriminaci podle věku, pohlaví, boj proti sociální inkluzi modernizace pracovního práva

17 Bilaterální obchodní výměna: Zdroj: ČSÚ, tis. USD 20112012201320142015I/2016 Vývoz34423745893548195464026865975163650 Dovoz40839444235448215152012953249242513 Bilance-6415716581-19712013912726021137 Obrat75263090128996410511603971192243106163

18 Komoditní struktura vývozu – osobní automobily s obsahem motoru 1500 – 3000 cm³, osobní automobily s obsahem motoru 1000 – 1500 cm³, brzdy, části a součásti klimatizačních přístrojů, vratné pístové motory nad 1000 cm³, rádia pro motorová vozidla, nové pneumatiky z kaučuku pro autobusy nebo nákladní vozy, elektrická zařízení k ochraně elektrických obvodů, výrobky z plastů, odsávače Komoditní struktura dovozu – pevné elektrické kondenzátory s keramickým dielektrikem, zařízení pro příjem, konverzi, vysílání, regeneraci obrazu a hlasu, pevné elektrické kondenzátory tantalové, stavebnice a hračky z plastů, brýlové čočky, rostlinné látky a odpady pro výživu zvířat, digitální televizní kamery, pektinové látky, osobní automobily s obsahem motoru 1500 – 3000 cm³, přístroje na měření a kontrolu tlaku kapalin a plynů

19 Vývoj vývozu ČR – Mexiko: Zdroj: ČSÚ V r. 2015 se vývoz do Mexika podílel na exportu do Latinské Ameriky 47,3 %, na obratu 41,3 % pro srovnání Brazílie – vývoz 18,7 %, obrat 18,5 %

20 Mexické statistiky – jiná metodika, zahrnuje i nepřímé dovozy a vývozy 20112012201320142015 Vývoz 140000228400243600239100190700 Dovoz 54200066820084250010951001156500 Bilance -402000-439800-598900-856000-965800 Obrat 682000896600108610013342001347200 Zdroj: Ministerstvo hospodářství Mexika Co ukazují rozdílné údaje? velké množství českého zboží se do Mexika dostává přes třetí země přes Mexiko se do ČR dováží zboží jiných států

21 Spolupráce MZV ČR – MPO ČR: Dělba práce“ mezi MZV a MPO je dána Rámcovou dohodou mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zahraničních věcí o zásadách spolupráce při zajišťování podpory exportu a ekonomické diplomacie České republiky. Dokument stanoví 3 základní pilíře podpory exportu a ekonomické diplomacie: společné klientské centrum pro podnikatele jednotnou zahraniční síť ČR pro podporu exportu nabídku služeb pro české podnikatele (Katalog služeb): ZÚ – B2G, G2G CzechTrade – B2B

22 Nástrahy jednání v Mexiku: oblečení – podle místa jednání to může být oblek, ale teplejších oblastech je jako vhodná považovaná košile „guayabera“ jazyk – španělština, především mimo hlavní město a v případě firem, které nemají příliš zkušenosti se zahraničím vhodné tištěné materiály ve španělštině, event. drobné firemní dárky partner na schůzce očekává od druhé strany dochvilnost, ale sám často přichází se zpožděním na počátku komunikace nelze jen zaslat e-mail a čekat na reakci – nemusíte se ji dočkat, nutný následný telefonát schůzka začíná zdvořilostmi a výměnou informací obecnějšího charakteru partner nikdy neřekne přímo ne, často věc přislíbí, i když ví, že ji není schopen splnit

23 Proč by české firmy měly vyhledávat mexický trh: i když je růst relativně malý, ve srovnání s většími latinskoamerickými ekonomikami jde o růst na jedné straně jsou omezovány státní výdaje, ale zavádění nových technologií může výhledově zlevnit výrobu a provoz geografická blízkost USA a relativně levná pracovní síla mohou napomoci vývozcům do USA Mexiko může být vstupní branou pro středoamerický trh evropské firmy se neobávají dalšího vývoje hospodářství


Stáhnout ppt "SPOJENÉ STÁTY MEXICKÉ ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Obsah: Základní údaje o Mexiku3- 6 Zastupitelský úřad ČR v Mexiku 7 Ekonomická situace Mexika8-11 Strukturální."

Podobné prezentace


Reklamy Google