Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústavní péče o děti. pokud se rodiče neumí, nechtějí či nemohou postarat z důvodů na straně dítěte (postižení, chování) dnes je snaha nechat dítě v rodině,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústavní péče o děti. pokud se rodiče neumí, nechtějí či nemohou postarat z důvodů na straně dítěte (postižení, chování) dnes je snaha nechat dítě v rodině,"— Transkript prezentace:

1 Ústavní péče o děti

2 pokud se rodiče neumí, nechtějí či nemohou postarat z důvodů na straně dítěte (postižení, chování) dnes je snaha nechat dítě v rodině, až jako poslední možnost je ústavní péče pokud možno po co nejkratší dobu v ústavní péči je v ČR téměř 9000 dětí od roku 2014 nebude možno děti 3 let umisťovat do ústavní péče

3 Kojenecké ústav, dětské domovy pro děti do 3 let, dětská centra Patří pod MZ - tzn. zaměstnanci jsou zdravotníci. Většina dětí jde zpět do vlastní rodiny, dále do adopce, pěstounské péče, do zařízení pro postižené děti, do DD Největší riziko této péče je deprivace dítěte (nedostatečné uspokojení potřeb dítěte), nenavázání hlubokého vztahu k pečující osobě, Od roku 2014 se mají rušit

4 Diagnostické ústavy Spadají pod MŠMT (zaměstnanci – pedagog. vzdělání) krátkodobé pobyty (8 týdnů) se snahou po komplexním vyšetření a sledování, s určením dalšího postupu při výchově a terapii tj. je určen i pro děti, které nemají výchovné problémy, cílem je diagnóza dítěte (nicméně většina dětí zde umístěných výchovné problémy má).

5 Dětské domovy Spadají pod MŠMT (zaměstnanci - pedagogické vzdělání) Pro děti s nařízenou ústavní výchovou (tj. na ochranu dítěte, ne za „trest“), tj. pro děti bez závažných poruch chování pro děti od 3 do 18 (26 let) a nezletilé matky s dětmi snaha o napodobení rodinného prostředí (DD rodinného typu – malé domovy, výchovné skupiny, stálé vychovatelky) děti navštěvují školu mimo DD

6 Dětské domovy se školou Spadají pod resort MŠMT (tj. zaměstnanci musí mít pedagogické vzdělání) Účelem dětského domova se školou je zajišťovat péči o děti: – s nařízenou ústavní výchovou 1. mají-li závažné poruchy chování, nebo 2. které pro svou přechodnou nebo trvalou duševní poruchu vyžadují výchovně léčebnou péči, nebo – s uloženou ochrannou výchovou – jsou-li nezletilými matkami a splňují podmínky stanovené v písmenu a) nebo b), a jejich děti

7 děti jsou vzdělávány ve škole, jež je součástí dětského domova se školou pro děti zpravidla od 6 let do ukončení povinné školní docházky (pak zpravidla přeřazení do výchovného ústavu, v roce 2009 zde bylo 790 dětí)

8 Výchovné ústavy Spadají pod MŠMT (tj. zaměstnanci - pedagogické vzdělání) pečují o děti starší 15 let se závažnými poruchami chování, u nichž byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální výchovné ústavy se zřizují odděleně pro děti s nařízenou ústavní výchovou a uloženou ochrannou výchovou do výchovného ústavu může být umístěno i dítě mladší 15 let (od 12 let), má-li uloženu ochrannou výchovu, a v jeho chování se projevují závažné poruchy,

9 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc zařízení SPOD, spadají pod MPSV (zřizovatelem může být pověřená právnická osoba) zařízení, kde mohou být umístěny děti, které potřebují pomoc (ubytování a uspokojování dalších zákl. životních potřeb, zajištění zdravotní, psychologické, či jiné obdobné nutné péče) umístění v rámci předběžného opatření soudu, na vlastní žádost, žádost zákon. zástupců či žádost OSPOD pobyt dítěte není časově omezen např. Klokánek (FOD), Dětské centrum Veská

10 Střediska výchovné péče (ŠVP) Poskytují všestrannou preventivní speciálně pedagogickou péči a psycholog. pomoc klientům s rizikem či s projevy poruch chování a negat. jevů v sociálním vývoji, kterým není uložená ochranná ani ústavní výchova a klientům propuštěným z ústavní výchovy při jejich integraci do společnosti. Zřizovatelem je MŠMT, péče bezplatná, na úrovni sekundární prevence Formy poskytované péče: – Ambulantní – Celodenní – Internátní Služby celodenní a internátní jsou poskytovány pouze po doporučení podle výsledků ambulantní péče…

11 Domovy pro zdravotně postižené Sociální služba, spadají pod MPSV ( o klienty pečují pracovníci v sociálních službách). pobytová služba, určená osobám, které potřebují pomoc druhé fyzické osoby a nejsou z důvodu svého zdravotního postižení schopny za pomoci rodiny a dostupných terénních a ambulantních služeb zůstat ve svém domácím prostředí.

12 Psychiatrické léčebny spadají pod resort MZ dětství v nich prožije promile dětí s psychiatrickou diagnózou či poruchami chování

13 Problémy v náhradní péči o děti Nutnost posílení následné péče o děti, které odejdou z náhradní péče Nutnost posílení podpůrných služeb pro osoby, které vykonávají NRP V současné době probíhá transformace péče o ohrožené děti – posílení NRP, postupné omezování ústavní péče

14 Organizace zabývající se problematikou náhradní péče o dítě: Amalthea (Chrudim) Pestalozzi (Chrudim) SKP –CENTRUM (Pardubice) CEMA Žamberk Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Nadace Terezy Maxové Středisko náhradní rodinné péče Sdružení pěstounských rodin Nadační fond pro opuštěné děti Rozum a Cit Fond ohrožených dětí (FOD) Občanské sdružení STŘEP – provozuje Baby Boxy

15 Zdroje: wwww.fod.cz www.adopce.com www.amalthea.cz www.polis.cz http://usm.lf1.cuni.cz Zákon č.94/1963 Sb. O rodině (novela č.301/2000 Sb.), ve znění pozdějších předpisů Zákon č.359/1999 Sb. O sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů


Stáhnout ppt "Ústavní péče o děti. pokud se rodiče neumí, nechtějí či nemohou postarat z důvodů na straně dítěte (postižení, chování) dnes je snaha nechat dítě v rodině,"

Podobné prezentace


Reklamy Google