Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zemědělství a potravinářství, ekonomická soběstačnost nebo závislost na EU? Strategie Ministerstva zemědělství s výhledem do r. 2030 Marian Jurečka ministr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zemědělství a potravinářství, ekonomická soběstačnost nebo závislost na EU? Strategie Ministerstva zemědělství s výhledem do r. 2030 Marian Jurečka ministr."— Transkript prezentace:

1 Zemědělství a potravinářství, ekonomická soběstačnost nebo závislost na EU? Strategie Ministerstva zemědělství s výhledem do r. 2030 Marian Jurečka ministr zemědělství Žofínské fórum 21. 3. 2016 1

2 Strategie MZe s výhledem do roku 2030 Konkurenceschopnost a udržitelnost českého zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodního hospodářství. V r. 2030 bude ČR přiměřeně potravinově soběstačná v základních komoditách, které lze u nás produkovat. Zásady udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu. Podpora tvorby nových pracovních míst a zlepšování kvality života nejen ve venkovském prostředí. Bezpečnost potravin a ochrana spotřebitelů. 2

3 Živočišné komodity míra soběstačnosti (v %) Zdroj: MZe 3

4 Živočišné komodity míra soběstačnosti (v %) 200420052006200720082009201020112012201320142015202020252030 MLÉKO123,3125,5123119,6123,2121,2118,9124,6124,5128,7131,1130 HOVĚZÍ MASO 117,2105,6106,8104,2122,2121,1114,4121,6131,5140,1140 DRŮBEŽÍ MASO 88,290,685 83,378,884,973,269,470,869,4658590100 VEJCE95,589,783,484,680,684,384,181,680,985,782,978,4 8590100 VEPŘOVÉ MASO 96,982,879,778,77465,163,860,854,556,957,255607080 Zdroj: MZe 4

5 Živočišné komodity Potřebu systémového řešení demonstruje příklad sektoru produkce mléka: při soběstačnosti v produkci syrového mléka přes 130 % v roce 2015 bylo saldo zahraničního obchodu v kategorii s nejvyšší přidanou hodnotou – sýry a tvarohy záporné ve výši 2,9 mld. Kč. U komodit se soběstačností pod 100 % je únik přidané hodnoty nejčastěji do zemí EU-15 ještě dramatičtější. Řešení na straně producentů: je mj. důležité sdružování odbytu, posílení vyjednávací síly – MZe chystá např. uznávání organizací producentů ve všech hlavních sektorech s možným navázáním na podpory z PRV. 5

6 Živočišné komodity Vepřové maso –produkce se trvale snižuje, spotřeba zvyšuje –produkce 2015: 309 tis. tun, spotřeba 549,9 tis. tun –saldo zahraničního obchodu záporné u vepřového masa a živých prasat (zhruba 11 miliard Kč) –dovoz masa 325,9 tis. tun, vývoz 86 tis. tun –dovoz živých prasat 17 tis. tun, vývoz 41 tis. tun –dovoz celkem v hodnotě 14 miliard Kč –soběstačnost klesá Cíl: míra soběstačnosti v roce 2030 by měla být 80 % 6

7 Živočišné komodity Řešení na straně MZe: snaha o maximální možné srovnání úrovní přímých podpor živočišné výroby – VCS, 100% krytí požadavků v DT 8 – Nákazový fond, nové podpory v rámci PRV i národních dotací svázané s živočišnou výrobou. Zelená nafta do ŽV od roku 2016: objem 385 mil. Kč. V rámci PRV mj. pokračování podpor dobrých životních podmínek zvířat a úvahy o přidělení preferenčních bodů za účast v uznaných organizacích producentů u hodnocení projektů od roku 2016. 7

8 Živočišné komodity Nové dotační tituly 19. a 20. na pohodu zvířat a účast v režimu jakosti pro dojnice a mléko zavedeny pro rok 2016 (405 mil. Kč, v dalších letech plán 850 mil. Kč). Evropské komisi byl poslán k notifikaci nový dotační titul na podporu pohody drůbeže – aktuálně jej posuzuje. MZe připravuje dotační titul na podporu pohody pro masný skot a prasata. Zvážení režimu jakosti pro vepřové maso. 8

9 Situace na trhu s mlékem a vepřovým masem Na zasedání Rady EU pro zemědělství a rybářství (14. 3.) ČR požadovala další opatření mimořádné cílené podpory, navýšení prahu de minimis, navýšení intervenčních prahů a referenčních cen a další opatření. EK odmítá vývozní náhrady a zvyšování intervenčních cen, na mimořádné cílené podpory není vyčleněn rozpočet EU, spuštění krizové rezervy nechceme – platí členské státy s většími podniky. EK nabízí možnost ročně 15 000 EUR na podnik – výjimka z pravidel státní pomoci. Navýší intervenční množství másla na 100 tis. tun a SOM na 218 tis. tun. 9

10 Živočišná výroba Dotační programy v gesci odboru živočišných komodit „národní dotace“ 2014 čerpáno v mil. Kč 2015 čerpáno v mil. Kč 2016 vyčleněno v mil. Kč Podpora včelařství – zazimovaná včelstva (DP 1.D.) 80 105 Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat (DP 2.A.) 225239249 Nákup plemenných zvířat (2.D.) 20 Podpora vybraných činností na ozdravování chovů prasat a drůbeže (DP 8.F.) 9341 2281 100 Speciální poradenství pro živočišnou výrobu (DP 9.A.a.) 25 28 Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti (DP 19.) 400 Podpora nadstandardní pohody zvířat (DP 20.) 450 Celkem1 2641 5722 352 Národní dotační programy pro živočišné komodity Zdroj: MZe 10

11 Živočišná výroba Shrnutí změn vybraných podpor živočišné výrobě (mil. Kč) Podpora201420152016 Národní dotace 1 2641 5722 352 Zelená nafta (odhad)xx385 Dobré životní podmínky zvířat PRV (návrh alokace) x600 Mimořádná kompenzační platba ČR a EU xx604 CELKEM1 2642 1723 941 Zdroj: MZe 11

12 Rostlinné komodity Cíle, které budou vycházet z resortní strategie (míra soběstačnosti v %) Zdroj: MZe 12

13 2015202020252030 ZELENINA42435575 OVOCE57596370 BRAMBORY808587100 Zdroj: MZe Rostlinné komodity Cíle, které budou vycházet z resortní strategie (míra soběstačnosti v %) 13

14 Rostlinné komodity Cukrová řepa –plocha cukrové řepy pro výrobu cukru a kvasného lihu je 60 tis. ha –v roce 2014/2015 výroba 4,2 mil. tun. Cíl: udržet produkci cukrovky a cukru v ČR v dlouhodobém horizontu - do roku 2030 plochu minimálně 62 tis. ha. Cukr –výroba cukru průměrně 500 tis. tun ročně –saldo obchodní výměny čistého cukru je tradičně kladné (2014/2015 = 194 tis. tun) –mezioborová dohoda - pozitivní příklad spolupráce při utváření dlouhotrvajících rámcových pravidel vztahů mezi prodejci cukrové řepy a cukrovarnickými podniky. Pozn.: Rok 2015/2016 – odhad SZIF 14

15 Sucho 2015 - zmírnění škod Vybrané plodiny k odškodnění: brambory, cukrová řepa, chmel, ovoce, zelenina, školky ovocné, okrasné, lesní, kukuřice a TTP Odhad celkových ztrát: 2,97 mld. Kč Odhad celkové výše kompenzace: 1,24 mld. Kč Počet předpokládaných žádostí: 7 140 Dvousazbové odškodnění: a) škody 30 až 40 %: dotace ve výši do 10 % normativních nákladů b) škody od 40 %: dotace ve výši do 20 % normativních nákladů K zajištění vyváženějšího rozdělení plateb mezi malé a velké zemědělské podniky budou sazby na kompenzace odpovídajícím způsobem upraveny. 15

16 Potravinářství Soběstačnost potravin se zaměřením na kvalitu –Česká potravina: sjednocení podmínek pro dobrovolné deklarování odkazu na původ v ČR –směřujeme k přidané hodnotě zemědělských produktů a potravin, tradičním a řemeslným výrobkům –chceme snižovat množství přídatných látek a náhražek. Používání domácích surovin –nahrazování složek českými surovinami: např. místo palmového oleje používat řepkový, slunečnicový olej –soběstačnost v produkci dané suroviny –produktivita, potenciál výroby a exportu: o vývoz piva, chmele, máku, slunečnicového oleje, mléka, mléčných výrobků, biopotravin o dovoz vepřového a drůbežího masa, vajec, ovoce a zeleniny. 16

17 Podpora potravinářů v rámci národních dotací Dotační program 13 „Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu“ Doplnění k PRV – velké potravinářské podniky s 250 zaměstnanci a více. Od 2004 do 2015 z programu vyplaceny 2 mld. Kč na zhruba 750 projektů (z rozpočtu MZe). Rok2009201020112012201320142015 Míra podpory (MZe) 25%22,11%25%23,82%23,45%23,39%25% Zdroj: MZe 17

18 Podpora potravinářů v rámci národních dotací 2015: podpořeno 40 projektů v celkové výši 203 mil. Kč sektorUznatelné náklady (proinvestováno) Výše podpory 25 % (MZe) Maso237,7 mil Kč59,4 mil Kč Drůbeží maso97,4 mil Kč24,4 mil Kč Mléko186,9 mil Kč46,7 mil Kč Ovoce zelenina114,5 mil Kč28,6 mil Kč Krmiva88,8 mil Kč22,2 mil Kč Ostatní87,9 mil Kč21,9 mil Kč Celkem813,2 mil Kč203,2 mil Kč Zdroj: MZe 18

19 Podpora potravinářů v rámci národních dotací Renotifikace (DT 13) u Evropské komise (DT 13) –schválení navýšení možné podpory ze současných 25 % až na 50 % uznatelných nákladů a navýšení možného objemu celkové roční podpory v rámci programu ze současných 200 mil. na cca 400 mil. Kč. V současné době - příjem žádostí na SZIF nejpozději do 29. 4. 2016 včetně. 19

20 Program rozvoje venkova 1. kolo příjmu (příjem 29. 9. - 12. 10. 2015) Konkurenceschopnost zemědělství – klíčová opatření: 4.1.1 Investice do zemědělských podniků operacezáměr ZaregistrovánoDoporučeno Počet žádostí částka dotace (mil. Kč) Počet žádostí částka dotace (mil. Kč) 411aŽV do 1 mil. 362117,8362117, 8 411bRV do 1 mil. 20258,420258,4 411cskot do 5 mil. 468617,9468617,9 411dprasata do 5 mil. 4044,24044,2 411edrůbež do 5 mil. 1620,61620,6 411fostatní do 5 mil. 4445,43534,8 411gRV do 5 mil. 352325,9311282,9 411hskot nad 5 mil. 5054 088,11801 632,5 411iprasata nad 5 mil. 50829,939646,6 411jdrůbež nad 5 mil. 42644,135554,3 411kostatní nad 5 mil. 960,79 411lRV nad 5 mil. 1431 107,649599,9 celkem 4.1.1 Investice do zemědělských podniků2 2337 96117464 553 Zdroj: IS SZIF 20

21 Program rozvoje venkova Konkurenceschopnost potravinářství – klíčová opatření: 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh operacezáměr ZaregistrovánoDoporučeno Počet žádostí částka dotace (mil. Kč) Počet žádostí částka dotace (mil. Kč) 421a Zemědělské podniky 201350,1201350,1 421b Zpracovatelské podniky 219822,3195758,9 celkem 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů4201 172,43961 109 operaceZáměr ZaregistrovánoDoporučeno Počet žádostí částka dotace (mil. Kč) Počet žádostí částka dotace (mil. Kč) 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh (Potravinářské inovace) 341 155,2301 123,3 Zdroj: IS SZIF 21

22 Výzvy do budoucna Klimatická změna a častější extremity počasí. Závazek EU ke snížení emisí skleníkových plynů o 40 %: potvrzeno dohodou v Paříži na COP21, EK letos připraví legislativní návrhy včetně zapojení zemědělského sektoru EU do snižování emisí (tzv. non-ETS). Další klíčový předpis EU – novela směrnice o národních emisních stropech látek znečišťujících ovzduší (NEC). Nyní projednáváno mezi Radou EU a Evropským parlamentem: dohoda letos je možná. Původní návrh EK: snížit emise amoniaku v ČR o 37 %, aktuálně navržený cíl pro ČR podle Rady je 22 %, ambice EP je ale vyšší. Mapujeme potenciální dopady na zemědělství v ČR. 22

23 Děkuji za pozornost 23


Stáhnout ppt "Zemědělství a potravinářství, ekonomická soběstačnost nebo závislost na EU? Strategie Ministerstva zemědělství s výhledem do r. 2030 Marian Jurečka ministr."

Podobné prezentace


Reklamy Google