Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Neonacismus a rizika pro mládež Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová Fakulta sociálních studií Konference KÚ Vysočina Masarykova univerzita „Extremismus“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Neonacismus a rizika pro mládež Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová Fakulta sociálních studií Konference KÚ Vysočina Masarykova univerzita „Extremismus“"— Transkript prezentace:

1 Neonacismus a rizika pro mládež Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová Fakulta sociálních studií Konference KÚ Vysočina Masarykova univerzita „Extremismus“ vejvodov@fss.muni.czvejvodov@fss.muni.cz 5.3.-6.3. 2012

2 Co je neonacismus? Politická forma navazující na dědictví historického německého nacionálního socialismu z první poloviny 20. století a na hnutí a režimy, které s ním kolaborovaly Prvky nacismu (přejímány neonacismem): - antiliberalismus - antidemokratismus - antikomunismus - princip vůdcovství - nacionalismus - rasismus - antisemitismus

3 Rasismus Rasismus je ideologie, která tvrdí, že lidské vlastnosti jsou biologicky-rasově podmíněné, vlastnosti jednotlivých etnik jsou dané a neměnné, přičemž jednotlivé rasy si nejsou rovnocenné, hlásá nadřazenost jedné rasy nad ostatními. (Zeman 2009: 211) Joseph Arthur Comte de Gobineau (1816–1882) - Esej o nerovnosti ras Robert Knox (1798–1862) - Lidské rasy Houston Stewart Chamberlain (1855–1927) -Základy XIX. století Sociální darwinismus – aplikace Darwinovy teorie o přirozeném výběru a přežití nejsilnějších na lidskou společnost

4 Rasismus Nejvyšší rasa – bílá, árijská Rasová politika nacistického Německa s cílem očistit árijskou rasu Biologický rasismus vs. kulturní rasismus Kulturní rasismus = nový přístup k hlásání nerovnosti ras poukazující na kulturní odlišnost a neslučitelnost Vize bílé Evropy (Evropa bílých národů) spravované skrze nacionálně socialistické režimy

5 Antisemitismus Antisemitismus představuje zášť, nesnášenlivost a předpojatost vůči židům jako etnické i náboženské skupině. (Zeman 2009: 14) 1)Náboženský antisemitismus (antijudaismus) 2)(Rasový) antisemitismus 3)Nový antisemitimus (antisionismus, popírání holocaustu)

6 Osvětimská lež Negacionismus a revizionismus dějin popírání existence plynových komor v Osvětimi-Birkenau Propojeno s vírou v židovské spiknutí a ovládání světa David Irving - na rozdíl od řady "klasických" revizionistických a extrémistických autorů (např. Arthur R. Butz, David Leslie Hoggan, Fred A. Leuchter, Emil Lachout, Robert Faurisson, Paul Rassinier, Ernst Zündel, Udo Walendy a dal.) prošel vývojem od nekonformního, ale poučeného znalce nacistické éry k zastánci "osvětimské lži„. Současně se snaží dokázat, že jeho revize třetí říše je založena na pečlivém studiu dobové materie a má příslušné vědecké kvality.

7 Teorie o spiknutích Přesvědčení o světovládě židů a zotročení árijského národa Křesťanství, liberalismus, demokracie, humanismus; mezinárodní organizace jako OSN, NATO – instituce vytvořené židy, které pomáhají v nadvládě světa Sionistická okupační vláda (ZOG) Árijci považováni za nejdokonalejší rasu, která pro židi přestavuje největší nebezpečí (Árijci jako jediní jsou schopni ukončit židovskou nadvládu) Konflikt je podmíněn přirozeným rasovým zákonem – tzn. rasový boj je nevyhnutelný a takto jsou pojímány celé dějiny

8 RAHOWA = Rasová svatá válka (Racial Holy War) Prostředek k dosažení bílé Evropy Antisemitské, antipřistěhovalecké prvky, v ČR silné proti-romské souvislosti Panárijský koncept – „white power“ neonacismus (bílá rasa jako primární zájem)

9 „Nová“ témata ideové profilace Romové – využívání negativního naladění většinové společnosti Globalizace Homosexualita Ekologie Reagování na aktuální témata, odpoutání se od historických témat

10 Strategie Kvalitativní proměna hnutí: 1)Organizační – decentralizace, odpor bez vedení, regionální charakter 2)Strategická – vstup do veřejného prostoru, politizace, profesionalizace, radikalizace, odklon od skinheads rokPočet shromáždění pravicových extremistů 200727 200839 200976 201060

11 Strategie Profilace na běžné politice (antikapitalismus, antikomunismus), na otázkách imigrace, romské problematice, (skrytý) antisemitismus Přejímání prvků a strategie od anarchistické levice (symboly, Black block, revoluční rétorika, antikapitalismus) Komunikační kanály a způsoby upevňování společné identity: veřejné akce, demonstrace tiskoviny, internet oblečení hudba (white power music) násilí vůči nepřátelům

12 Jak oslovují mládež? Autonomní nacionalismus -Moderní oblečení, Black block styl -Inkorporace moderních hudebních stylů (rap, hip hop, reggae) White power rap: Neo Hate (USA), Goldofaf (Francie), Dissau Crew, Zyklon Beatz, Project X, Autonomia (Německo), The Horrible Family (Itálie), Roma Žigan, Sibirskij sindikat (Rusko), Beogradski Sindikat (Srbsko), Kali a RepKebz (Slovensko) -Snižující se věk nových členů – adrenalin, zábava, možnost nonkonformního chování, relativní anonymita

13 Jak oslovují mládež? Hard Bass -specifický hudební styl a projev, který mimo jiné provozuje část neonacistické scény – především mládež ve městech -tanec na elektronickou hudbu s převážně ruskými texty na veřejném prostranství -podstatou je jednoduchý tanec na tvrdou elektro hudbu (techno), založenou na tvrdých a rychlých beatech a heslovitých frázích

14 Jak oslovují mládež? Graffiti – Widerstand Streetart -Specifický propagační styl -transparenty vyvěšované na dálničních mostech, nálepkové kampaně, přímé akce za účasti aktivistů apod. -společné tzv. jamy, kde dochází i k soutěžím o nejlepší umělecký výtvor

15 Jak oslovují mládež? Dělnická mládež -Vznik 2009 jako mládežnická organizace Dělnické strany (sociální spravedlnosti) -Prosazování idejí národního socialismu -Účast na demonstracích -Akce „Školní dvůr“ – rozdávání letáků a provádění náborové činnosti před ZŠ a SŠ v Praze, Brně, Litvínově a Mostě

16 Ideová inspirace - „NS knihovna“ Národní vzdělávací institut Základní literatura: Adolf Hilter – Mein Kampf Protokoly sionských mudrců Andrew MacDonald/William Luther Pierce -Turnerovy deníky Andrew MacDonald/William Luther Pierce – Lovec David Duke - Moje probuzení A mnoho dalších publikací a článků….

17 Moderní média Blogy a diskuzní fóra (Odporuj.org, Altermedia, blogy na wordpress.com, Planeta opic) Youtube.com Facebook Internetová rádia a televize

18 Doporučená literatura: Bastl, M., Mareš, M. Smolík, J., Vejvodová, P.: Krajní pravice a krajní levice v ČR, Praha: Grada 2011. Duke, D. (2009): Moje probuzení. Cesta k rasovému porozumění. Praha: Kontingent Press. MacDonald, A. (2008a): Turnerovy deníky. Praha: Kontingent Press. MacDonald, A. (2008b): Lovec. Praha: Kontingent Press. Josef Smolík, Subkultury mládeže. Uvedení do problematiky, Praha: Grada 2010. Josef Smolík, Alena Kajanová, Hardbass jako maskulinní rituál: uvedení do problematiky, Kontakt, no. 4, vol. 13, 2011. Petra Vejvodová, ‚Autonomní nacionalismus‘, Rexter, no. 2, vol. 6, 2008, available online at http://www.rexter.cz/autonomni-nacionalismus/2008/11/01/http://www.rexter.cz/autonomni-nacionalismus/2008/11/01/ Václav Walach, Perspektivy krajně pravicového hip-hopu v Česku. Rexter, no. 2, vol. 8, 2010, available online at http://www.rexter.cz/perspektivy-krajne-pravicoveho- hip-hopu-v%C2%A0cesku/2010/05/03/http://www.rexter.cz/perspektivy-krajne-pravicoveho- hip-hopu-v%C2%A0cesku/2010/05/03/ Zeman, Václav (ed., 2009): Hrozby neonacismu - Příležitosti demokracie. Asi- milovaní, o.s.


Stáhnout ppt "Neonacismus a rizika pro mládež Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová Fakulta sociálních studií Konference KÚ Vysočina Masarykova univerzita „Extremismus“"

Podobné prezentace


Reklamy Google