Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPVK, reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020 Nositel: Pedagogická fakulta UP Olomouc Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPVK, reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020 Nositel: Pedagogická fakulta UP Olomouc Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb."— Transkript prezentace:

1 OPVK, reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020 Nositel: Pedagogická fakulta UP Olomouc Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb

2 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními OPVK, reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020 Nositel: Společnost pro mukopolysacharidosu

3 Proč takový projekt? Problémy současného vzdělávání žáků se zdravotním postižením Problémy poradenství Problémy diagnostiky SVP – jako předpokladu pro správné nasazení prostředků speciálně-pedagogické podpory De facto reakce na „nečinnost“ ústředního orgánu veřejné správy

4 Cíle projektu – Inovace SPC Obecný -Zlepšit naplňování SVP dětí a žáků se zdravotním postižením Konkrétní -Výstupy projektu zajistit objektivizované, standardizované a „spravedlivé“ posuzování míry SVP Dílčí - Souborem KA provést „podpůrné“ mechanismy naplňující obecný a konkrétní cíl

5 Cíle projektu SvP – dětí se vzácnými onemocněními Obecný - Otevřít téma vzdělávání dětí se vz. onem. Konkrétní - Výstupy projektu distribuovat mezi cílové skupiny (SPC, školy, rodiče, lékaři) Dílčí - Řešit připravenost „užší“ cílové skupiny – účastníků – k „potýkání“ se se vzdělávacím systémem u nás

6 Klíčové aktivity - SPC 1.Vyhodnocení efektivity stávajícího modelu spec. pedagogického poradenství a diagnostiky 2.Vytvoření katalogu stupňů speciálních vzdělávacích potřeb (u žáků se z. p. ) 3.Metodické listy pro práci se žáky se SVP (zdravotním postižením) 4.Pilotní ověření Metodických listů pro práci se žáky se z. p. v inkluzivním vzdělávání 5.Asistent pedagoga u žáka se z. p. 6.Pilotní evaluace metodiky práce asistenta žáka se zdravotním postižením

7 Klíčové aktivity - SPC 7.Specificky zaměřené konference a workshopy 8.Dostupnost a působnost služeb SPC v regionu 9.Vzdělávání učitelů žáků se SVP – zdravotním postižením 10.Vzdělávací kurz pro poradenské pracovníky 11.Interaktivní webový portál pro po poradenství a diagnostiku – ve vztahu k ostatním aktivitám projektu

8 Katalogy posuzování míry SVP u dětí se z.p. Potřebujeme je vůbec ?

9 Trocha historie nikoho nezabije…. SPC „slaví“ 20 let činnosti Současný vývoj ukázal klady i nedostatky tohoto modelu posuzování SVP dětí a žáků se zdravotním postižením Speciálně pedagogická diagnostika - její vývoj, možnosti a meze v systému (psychologie, medicína) MKF – nosná metodologie!

10 Nediskriminace, spravedlnost a rovný přístup Zásadní, ale i logický požadavek vyplývající z mnohovrstevnatosti poradenských situací stejně jako z různorodosti klientů služeb ŠPZ. V obecných zásadách (např. školský zákon) je tento požadavek uveden, současný systém však nedisponuje pravidly (pojistkami) zajišťujícími jeho bezpodmínečné naplnění.

11 Pojetí „Katalogu“… 7 publikací – tištěná i elektronická verze Katalog I. - Procedurální část, organizace činnosti, vzory – šablony… Katalog II. – Diagnostika míry/hloubky SVP 6 „základních zdravotních postižení“

12 Co Katalog je a není… Není akademický Není dogma Není katalog prostředků speciálně pedagogické podpory ! Je metodikou, vodítkem a rádcem Je dynamický a může se vyvíjet Je pomocníkem – umožňuje srovnání a logitudinální porovnávání

13 Projekt naplňuje úkoly Národního plánu… (úkoly MŠMT) 9.3. Nově definovat způsoby poskytování speciálně pedagogické podpory dětem, žákům a studentům se z. p. v závislosti na hloubce a závažnosti daného postižení a jim odpovídajících dopadů na vzdělávací podmínky dané osoby. 9.4. V návaznosti na stanovení míry (stupňů) podpůrných opatření vytvořit obecný katalog dostupných prostředků speciálně pedagogické podpory a stanovit způsob jejich poskytování.

14 Další z úkolů Národního plánu… 9.8. Zkvalitnit organizační, procesní a obsahový rámec speciálně pedagogického poradenství a diagnostiky s cílem zajistit nezávislé a jednotné posuzování potřeby podpůrných opatření dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením v celé ČR, včetně zajištění práv dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich zákonných zástupců. V souvislosti s katalogem prostředků speciálně pedagogické podpory (druhů podpůrných opatření) řešit obligatornost závěrů speciálně pedagogické diagnostiky ve školách a školských zařízeních. Národní plán vytváření příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na léta 2010 – 2014.

15 Zdaleka ne jedna aktivita… „Statistika nuda je…. má však cenné údaje…“

16 KrajMŠZŠSŠ Celkem žáků* Asistent pedagoga Poměr asistentů pedagoga % Četnost %Fyz.osPřep. úvazky Jihočeský 356213453730275,3%329231,5 6,1% Jihomoravský 10232740123449978,8%709381,7 13,2% Karlovarský 190148226219343,4%159110,1 2,9% Královehradecký 7272121101938676,8%324197,5 6,1% Liberecký 674199939530685,5%12464,8 2,3% Moravskoslezský 171843941667777913,8%560444,9 10,5% Olomoucký 502258196340467,1%457298,6 8,4% Pardubický 291160649623934,2%231143,4 4,3% Plzeňský 407211160731255,5%359239,5 6,7% Praha 8462669134248578,6%586442,1 10,8% Středočeský 4263924112554759,7%590276,2 10,9% Ústecký 65248711142666511,8%336242,6 6,2% Vysočina 394156538223414,1%381239,3 7,1% Zlínský 619175267130425,4%241170,9 4,5% Celkový součet8825359491184256616100%53863483,1100%

17 Klíčové aktivity - vz. onem. 1.Metodika posuzování SVP u dětí se vzácnými onemocněními 2.Metodika práce se žákem se vz. onem. Ve školách a při jiném způsobu plnění p.š.d. 3.Ověření Metodiky práce se žákem se vz. onem. ve školách a při jiném způsobu plnění p.š.d. 4.Vzdělávací kurz – rodiče dětí se vz. onem. 5.Vzdělávací kurz – pedagogové žáků se vz. onem. 6.Webový portál pro vzdělávání cílové skupiny 7.Konference a workshopy 8.Rodič a dítě se zdravotním postižením na ZŠ

18 Porovnání - oblasti Rozsah projektu Cílové skupiny Výstupy projektu a dopad Katalog-vers. Metodika Specifika řídící práce Odlišnosti nositelů Logistika projektu Zaměstnávání expertů a pracovníků Podobné zkušenosti Rozdíly

19 http: spc.upol.cz e-mail: spc@upol.cz www.svp- vzacnaonemocneni.cz e-mail: spmps@seznam.cz Jan Michalík, Praha, leden 2012,


Stáhnout ppt "OPVK, reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020 Nositel: Pedagogická fakulta UP Olomouc Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb."

Podobné prezentace


Reklamy Google