Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klinická hodnocení a farmakologie pro 3.tisíciletí – multimodální edukační platforma CZ.1.07/2.4.00/17.0034

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klinická hodnocení a farmakologie pro 3.tisíciletí – multimodální edukační platforma CZ.1.07/2.4.00/17.0034"— Transkript prezentace:

1 Klinická hodnocení a farmakologie pro 3.tisíciletí – multimodální edukační platforma CZ.1.07/2.4.00/17.0034 www.pharmaround.cz

2  Projekt LF MU v Brně  Garant LF MU: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, DrSc.  Schválen dne 17.2.2011  Registrační číslo projektu : CZ.1.07/2.4.00/17.0034  Zahájení realizace projektu od 1.6.2011  Celková dotace 25,4 mil Kč  Délka projektu 36 měsíců, následně pokračování v rámci udržitelnosti projektu bez podpory EU Historie a základní informace

3 Hlavní cíle,,Vytvoření interaktivní platformy směřující k posílení spolupráce a vzájemného systému zvyšování odbornosti mezi subjekty podílejícími se zásadní měrou na vývoji léčiv se zaměřením na všechny oblasti životního cyklu léčiva“  propojení partnerů a spolupracujících subjektů na úrovni  institucí terciárního vzdělávání (Masarykova univerzita, vyšší odborné školy zdravotnické),  výzkumných a zdravotnických zařízení podílejících se na vývoji a klinickém hodnocení léčiv (MOÚ, FN Brno),  soukromého sektoru na úrovni farmaceutických firem a smluvních výzkumných organizací (TEVA, Parexel)  veřejných institucí (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

4 Východiska koncepce PharmAround  Rychlý rozvoj poznatků ve všech odborných oblastech  Nástup „Advanced therapies“, „biosimilars“  Vývoj regulačního prostředí EU  Vysoce profesionální specializované „oddělené“ světy v oblastech životního cyklu léčiv Výzkum a vývoj Výroba a prodej, propagace Regulace léčiv Vzdělávání Klinická praxe  Řada specializovaných interakcí na „profesních rozhraních“ Výzkum a vývoj – regulace Výzkum a vývoj – výroba, prodej Výzkum a vývoj – propagace Výroba, prodej – regulace Farma průmysl – klinická praxe Farma průmysl - regulace atd

5 Východiska koncepce PharmAround

6 Vize PharmAround  Propojení jednotlivých profesních a profesionálních skupin tak, aby vznikl systém umožňující vzájemné využití znalostí a zkušeností jednotlivých skupin pro komplexní a efektivní rozvoj ve všech oblastech široce reflektující současné poznatky.  Promítnutí těchto výstupů do pregraduálních vzdělávacích programů tak, aby absolventi získali komplexní znalost lékové problematiky a orientovali se v denní praxi  Promítnutí těchto výstupů do post-graduálních vzdělávacích programů tak, aby byl podpořen vznik specializovaných expertů v oblastech jež jsou nyní mimo nebo na pomezí zájmu

7 Cílové skupiny PharmAround CÍLOVÁ SKUPINA „A“ : pregraduální studenti oborů relevantních obsahu projektu  posluchači Všeobecného lékařství LF MU (100 studentů),  studenti ošetřovatelství oboru Všeobecná sestra LF MU (20 studentů),  studenti oboru diplomovaný farmaceutický asistent SZŠ a VOŠ (15 studentů),  studenti oboru diplomovaná zdravotní sestra VOŠZ (50 studentů),  studenti VFU (40 studentů) CÍLOVÁ SKUPINA „B“ : specialisté tj. PhD studenti, akademičtí pracovníci, výzkumníci a pedagogové, kteří se v relevantní oblasti pohybují.  studenti doktorských studijních programů LF, PřF MU (cca 70 studentů),  pedagogičtí a akademičtí pracovníci především žadatele a partnerských organizací (cca 25 pracovníků)  další pracovníky zabývající se výzkumem a vývojem (cca 25 výzkumníků).

8 Hlavní výstupy  modulový systém odborných vzdělávacích kurzů, workshopů a konferencí  ucelený systém stáží, pracovních výměnných pobytů a krátkodobých exkurzí na pracovištích partnerů a spolupracujících subjektů  účast cílové skupiny nebo odborných pracovníků projektu na relevantních kurzech, workshopech a konferencích řešících předmětnou problematiku  vytvoření materiálů informujících o výsledcích činnosti PharmAround bulletin Web www.pharmaround.cz sborníky z konferencí a workshopů informační materiály

9 Klíčové aktivity 01 - stáže, exkurze, praxe 02 - Interakce I – kurzy, workshopy pro pregraduální studenty 03 - Interakce II – kurzy, workshopy a konference pro odborníky a pedagogy 04 - informační materiály – výstupy a podklady k networkingu

10 www.pharmaround.cz


Stáhnout ppt "Klinická hodnocení a farmakologie pro 3.tisíciletí – multimodální edukační platforma CZ.1.07/2.4.00/17.0034"

Podobné prezentace


Reklamy Google