Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdravotnický asistent: ANO - NE Porada hlavních sester Praha 25.11.2008 Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D., R.S. vedoucí pracovní skupiny pro vzdělávání ČAS ředitelka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdravotnický asistent: ANO - NE Porada hlavních sester Praha 25.11.2008 Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D., R.S. vedoucí pracovní skupiny pro vzdělávání ČAS ředitelka."— Transkript prezentace:

1 Zdravotnický asistent: ANO - NE Porada hlavních sester Praha 25.11.2008 Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D., R.S. vedoucí pracovní skupiny pro vzdělávání ČAS ředitelka SZŠ a VOŠZ Emanuela Pöttiga OLOMOUC

2 Tisková zpráva ČAS Analýza současného stavu Rozbor příčin Návrhy řešení

3 Zdravotnický asistent Absolvent – středního vzdělání s maturitou, – akreditovaného kvalifikačního kurzu, – oborů: zdravotnický záchranář, porodní asistentka Zahájení studia na SŠ:Září 2004 První absolventi SŠ:Červen 2008 Analýza současného stavu

4 Zdravotnický asistent Poskytuje ošetřovatelskou péči pod odborným dohledem VS nebo PA, Ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické a dispenzární péči. § 29, odst. 3 zákona č. 96/2004 Analýza současného stavu

5 Zdravotnický asistent Člen ošetřovatelského týmu s kompetencemi pro výkon ošetřovatelských činností za jejichž provedení je odpovědný. Analýza současného stavu

6 Zdravotnický asistent Sleduje FF * Pečuje o vyprazdňování (provádí cévkování ženy) * Provádí komplexní hygienickou péči * Provádí prevenci proleženin * Rozděluje stravu, krmí pacienty * Zajišťuje aplikaci tepla a chladu * Provádí rehabilitační ošetřování * Provádí nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta * Podává léčivé přípravky s výjimkou aplikace i.v. a i.m. inj. nov. a dětí do 3 let * Odebírá biologický materiál * Zavádí a udržuje kyslíkovou terapii * Podílí se na ošetření akutní a chronické rány * Připravuje pacienty k dg. a th. výkonům * Podílí se na činnostech spojených s přijetím, přemisťováním, propuštěním a úmrtím pacientů (péče o mrtvé tělo) Analýza současného stavu

7 Všeobecná sestra - Zdravotnický asistent *Sleduje a orientačně hodnotí FF * Pečuje o vyprazdňování, provádí katetrizaci močového měchýře Provádí komplexní hygienickou péči * Provádí prevenci proleženin, hodnotí a ošetřuje poruchy celistvosti kůže Rozděluje stravu, krmí pacienty Zajišťuje aplikaci tepla a chladu * Provádí rehabilitační ošetřování * Provádí nácvik sebeobsluhy * Podává léčivé přípravky s výjimkou aplikace i.v. a i.m. inj. nov. a dětí do 3 let * Odebírá biologický materiál, orientačně hodnotí výsledky * Zavádí a udržuje kyslíkovou terapii * Podílí se na, provádí ošetření akutní a chronické rány * Připravuje pacienty k dg. a th. výkonů * Podílí se na činnostech spojených s přijetím, přemisťováním, propuštěním a úmrtím pacientů Analýza současného stavu

8 Všeobecná sestra Vyhodnocuje potřeby a úroveň soběstačnosti Provádí odsávání sekretů z HCD Provádí metody basální stimulace Edukuje pacienty Hodnotí sociální situaci pacienta Pečuje o močové katétry, provádí výplach močového měchýře Provádí výměnu a ošetření tracheostomické kanyly Zavádí nasogastrické sondy, aplikuje výživu sondou nebo stomiemi Provádí výplach žaludku u pacientů při vědomí Pod odborným dohledem MUDr. aplikuje nitrožilně krevní deriváty, spolupracuje při zahájení aplikace transfúzních přípravků, ošetřuje pacienta v průběhu aplikace a ukončuje ji Analýza současného stavu

9 Zdravotnický asistent „…..pod odborným dohledem….“ „..vykonávání činností, ke kterým je ZA způsobilý nebo ke kterým způsobilost získává při dosažitelnosti rady a pomoci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu činností bez odborného dohledu.“ (§ 4, odst.4 zákona č. 96/04 ) (přítomnost kvalifikované sestry na oddělení nebo dosažitelnost pomoci po telefonu) Analýza současného stavu

10 Zdravotnický asistent - pozitiva Platný člen zdravotnického týmu Obsah vzdělávání odpovídá kompetencím Orientace na výkony (kompetence), omezeno rozhodování a péče o psychosociální oblast – odpovídající název pracovní funkce „asistent“ Finanční ohodnocení ve vztahu k odpovědnosti za vlastní rozhodnutí (menší než všeobecná sestra) Analýza současného stavu

11 Zdravotnický asistent - negativa Absolventi nenastupují do praxe 4000 absolventů : 200 nastoupilo do praxe Analýza současného stavu

12 Má zdravotnická praxe zájem o ZA? Znají odpovědní zdravotničtí pracovníci kompetence ZA? Je ve zdravotnických zařízeních realizována péče podle kompetencí? Angažují se zdravotnické instituce v náboru nových pracovníků – ZA? Rozbor příčin ANO i NE

13 Zdravotnický asistent X praxe 1. Společenské faktory Expanze terciárního vzdělávání (VŠ, VOŠ) Demografický pokles 2. Specifické faktory Negativní image profese Nezájem praxe Rozbor příčin

14 Trendy doby „Výrazně se omezí podíl absolventů maturitního i nematuritního vzdělávání vstupujících na pracovní trh. Absolventi odcházejí do terciárního vzdělávání, kde setrvají několik dalších let.Tento vývoj v příštích letech ještě posílí.“(Koucký, 2007) Kritický nedostatek pracovní síly s tradiční kvalifikací získanou na SŠ Rozbor příčin

15 Trendy doby – prodlužování délky vzdělávání Rozbor příčin

16 Trendy doby – prodlužování délky vzdělávání Rozbor příčin

17 Trendy doby – prodlužování délky vzdělávání Zájem o studium na VŠ u žáků SZŠ (3.roč., 2008) – 99 % má zájem o studium na VŠ – 85 % je již pevně rozhodnuto – 1 % nechce dále studovat Rozbor příčin

18 Trendy doby – prodlužování délky vzdělávání Rozbor příčin

19 Demografický pokles Rozbor příčin

20 Demografický pokles Rozbor příčin

21 Expanze terciárního vzdělávání Ve zdravotnických oborech umocněno: – změnami kvalifikační přípravy na výkon zdravotnických nelékařských povolání – přechodem oborů na VŠ, VOŠ – požadavky směrnic EU (VS, PA, RA, FYZ, ERG, ZL, ZT,NT atd.) – VS – 12 let studia (VS, DVS, Bc., Mgr.)! Rozbor příčin

22 Specifické faktory– negativní image profese ZA ZA – devalvace: „lepší oška“, „něco jako ošetřovatelka“ Pracovníci zdravotnického školství Zdravotničtí pracovníci Finanční ohodnocení neodpovídá fyzické a duševní náročnosti práce ZA Rozbor příčin

23 Specifické faktory– nezájem praxe Neznalost kompetencí ZA - chybí pracovní náplně Neochota realizovat poskytování péče podle kompetencí (20 – 25 % kvalifikovaných sester, 80 – 75 % ostatní členové ošetřovatelského týmu) Nulová angažovanost zaměstnavatelů – zdravotnických institucí (zaměstnavatelé nespolupracují se vzdělávacími institucemi, čekají, že jim pracovní síly zajistí vzdělávací systém) Rozbor příčin

24 Prostor pro řešení (Koucký 2007) Změna pojetí a obsahu středního vzdělávání (stírání rozdílu mezi všeobecným a odborným vzděláním, lycea) Prostupnost a návaznost postsekundárním a terciárním vzděláváním (zvyšování kvalifikace a rekvalifikace terciárním vzděláváním při zaměstnání, uznání předchozího vzdělání a praxe) Propojení se základním vzděláváním (výchova vztahu ke vzdělání, profesní motivace) Větší angažovanost zaměstnavatelů (změnit očekávání zaměstnavatelů, zaměstnavatelé cílenou motivací získávají absolventy, spolupráce se vzdělávacími institucemi, financování odborné přípravy) Návrhy řešení

25 Pracovní perspektiva ZA Prostupnost a návaznost postsekundárního a terciárního vzdělávání – rozvoj jiných než prezenčních forem vzdělávání (ZA, VS) – uznání předchozího vzdělání a praxe Větší angažovanost zaměstnavatelů – zdravotnické praxe – nábor pracovníků - stipendia, finanční ohodnocení Úprava legislativy – „pod dohledem“ přeformulovat ve směru individuální odpovědnosti každého pracovníka za standardní provedení výkonu Rozvoj systému poskytování péče podle kompetencí Zlepšit finanční ohodnocení zdravotníků – nelékařů – sazebník výkonů nelékařů Návrhy řešení

26 Migrace zdravotníků – způsob zajištění lidských zdrojů ve zdravotnictví (ZN 47, 24.11.2008) Politika lidských zdrojů orientovaná na příliv zdravotníků ze zahraničí nepřináší dlouhodobě uspokojivé výsledky OESD doporučuje. - Zachování stávajících kapacit zdravotnického vzdělávání – Zlepšení a organizace řízení práce ve zdravotnictví – Vytváření nástrojů pro omezení odchodu zdravotníků z oboru – Rozvoj dovedností zdravotníků – zvyšování kvalifikace sester – Zvýšení produktivity práce v rámci sektoru

27 Kontakt: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. SZŠ a VOŠZ E.P. Pöttingova 2 OLOMOUC miksova@epol.cziksova@epol.cz

28 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Zdravotnický asistent: ANO - NE Porada hlavních sester Praha 25.11.2008 Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D., R.S. vedoucí pracovní skupiny pro vzdělávání ČAS ředitelka."

Podobné prezentace


Reklamy Google