Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE „ Zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče v kontextu dostatečného počtu zdravotníků v nemocnicích a v kontextu změny struktury.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MEZINÁRODNÍ KONFERENCE „ Zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče v kontextu dostatečného počtu zdravotníků v nemocnicích a v kontextu změny struktury."— Transkript prezentace:

1 MEZINÁRODNÍ KONFERENCE „ Zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče v kontextu dostatečného počtu zdravotníků v nemocnicích a v kontextu změny struktury obyvatel v jednotlivých zemích“ Dagmar Žitníková Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

2 2 Proč mezinárodní konference? Evropské země mají obdobné - stejné problémy  Stárnutí obyvatel = nutnost zabezpečit kvalitní zdravotní a sociální péči a to dostatečným počtem personálu  Migrace problémy s ní spojené  Konference = příležitost k výměně informací a příkladů dobré praxe  Proč vymýšlet vymyšlené

3 3 České nemocnice  Počet zaměstnanců, kteří jsou odměňováni dle předpisů o platu, je 92 611 Toto číslo zahrnuje i pracovníky Zdravotnických záchranných služeb Průměrný plat je dle ÚZIS 30 147 Kč  Počet zaměstnanců, kteří jsou odměňováni dle předpisů o mzdě, je 57 434 Jde pouze o zaměstnance v lůžkové péči Průměrná mzda je dle ÚZIS 25 314 Kč

4 4 České nemocnice  stresující pracovní podmínky, snižují se počty zaměstnanců ve službách  nedostatečné finanční ohodnocení  špatné pracovní zařazení – zaměstnavatelé chtějí levné zaměstnance (všeobecné sestry X zdravotnický asistent),  zhoršené pracovní vztahy, zvyšující se % případů násilí od spolupracovníků a také od pacientů a jejich blízkých  nedostatečné uznání veřejnosti  nízká prestiž povolání

5 5 Proč to tvrdíme? Dotazníkové šetření OSZSP ČR k personální situaci v nemocnicích  Realizace tří dotazníkových šetření 2014, 2015,2016  Přibližně stejný počet respondentů  Stejně formulované dotazy  o kolik pacientů se stará jedna sestra?  pracujete souběžně na více odděleních?  změnilo se u vás personální obsazení?  můžete se o své pacienty starat, jak byste chtěli, a měli?  je vás na vaši práci dostatek?  mají finanční úspory vliv na kvalitu péče a počet zaměstnanců?  můžete v průběhu pracovní směny čerpat přestávky v práci?  je vaše práce vyčerpávající?

6 6 Dotazníkové šetření >Rok 2014 - 1 570 >Rok 2015 - 1350 >Rok 2016 – 3 340 >Nemocnice MZ – 30 % >Krajské nemocnice – 43 % >Soukromé – 18 % >Zdravotní sestry a porodní asistentky – 79%, 81 %, 73 % >Zdravotničtí asistenti – 2%, 4%, 8 % >Sanitáři a ošetřovatelé – 7%, 8%, 9 % >Lékaři - 3%, 1%, 2 % >Ostatní – 9%, 6,%, 8 %

7 7 O kolik pacientů se stará jedna sestra? Intenzivní péče  V letošním roce mají pracovníci na lůžkách intenzivní péče na starosti v každé směně více pacientů, než tomu bylo v loňském roce.  Rapidně klesá počet těch, kteří se starají o 2 pacienty, a naopak přibývá těch, kteří se starají o 3 pacienty.  Stejně jako v roce 2014 opět přibývá těch, kteří mají na starost péči o 5, či dokonce o 5 a více pacientů.  Letos 6% dotazovaných uvedlo, že na lůžkách intenzivní péče slouží pouze jedna zdravotní sestra, přičemž 4% uvedla, že se o pacienty stará sama, bez pomoci sanitáře.  Situace se každoročně zhoršuje

8 8 O kolik pacientů se stará jedna sestra? Standardní lůžka  V letošním roce rekordních 46% odpovědělo, že na oddělení slouží pouze jedna zdravotní sestra (26% bez pomoci sanitáře či ošetřovatelky).  V roce 2015 uvedlo 32% a v roce 2014 uvedlo 24%.  Letos již 2% uvedla, že má celé oddělení na starosti pouze jeden zdravotnický asistent (2014 - 0%, 2015 -1%).  Situace se každoročně zhoršuje

9 9 O kolik pacientů se stará jedna sestra? Následná péče  Na lůžkách následné péče se sestry častěji starají o 21 – 30 pacientů, a to ve všech směnách.  Stejně jako v loňském roce mají na nočních směnách častěji na starost 31 a více pacientů.  Na oddělení pracuje pouze jedna zdravotní sestra v 70%, přičemž v 24% bez pomoci sanitáře či ošetřovatelky.  V minulých letech toto uvedlo pouze 30% respondentů. Zdravotnický asistent zde samostatně pracuje v 6 %  Na lůžkách následné péče se situace zhoršuje

10 10 Pracujete souběžně na více odděleních?  Na otázku, zda vykonává nějaký zaměstnanec souběžně práci na jiném oddělení, odpovědělo kladně 28% respondentů. Jednalo se zejména o výpomoc na jiných odděleních, v ambulanci, na operačním sále apod. Často tak má na starosti chod celého oddělení pouze jedna sestra (PA, ZA).

11 11 Změnilo se u vás personální obsazení? Je vás na vaši práci dostatek? Můžete se o své pacienty starat, jak byste chtěli, a měli? Mají finanční úspory vliv na kvalitu péče a počet zaměstnanců?  Snížení počtu personálu na svém pracovišti doposud zaznamenalo o 9% více než loni a o 21% více než v roce 2014  Také letos nejvíce (68%) dotazovaných žádá okamžité navýšení počtu zaměstnanců pro zajištění odpovídající kvalitní péče. V roce 2014 toto požadovala necelá polovina (48%) dotazovaných.  71% zdravotníků se obává, že se o své pacienty nemohou starat tak dobře jak by chtěli nebo měli. V porovnání s minulými lety se tyto obavy množí a stále naléhavěji žádají navýšení počtu zaměstnanců.  Stále méně (67%) zdravotníků se domnívá, že finanční úspory mají dopad na kvalitu poskytované péče. Nejčastěji uvádějí, že ovlivňují odměňování (80%) a počet (70%) zaměstnanců.

12 12 Můžete v průběhu pracovní směny čerpat přestávky v práci? Je vaše práce vyčerpávající?  přestávku na jídlo a oddech čerpá pravidelně pouze 21% a nepravidelně 40%;  přestávku nečerpá, ale formálně ji vykazuje už 36% dotazovaných, což je oproti loňskému roku o 3% více a oproti roku 2014 dokonce o 9% více;  práci přesčas letos vykonává až 83% (nejčastěji 11 – 30 hodin měsíčně) a oproti minulým letům je to nárůst o 18, resp. o 20%;  99% zaměstnanců pociťuje po práci vyčerpanost. Častý pocit vyčerpání uvádí již 63% (nárůst o 3%, resp. o 9%).

13 13 Reakce zdravotníků na popsaný stav  o odchodu z oblasti zdravotnictví přemýšlí celkem 56 % zdravotníků!!! V porovnání s předcházejícími lety toto číslo strmě roste. V roce 2014 uvedlo, že přemýšlí o odchodu ze zdravotnictví 31 %, v roce 2015 45% respondentů.  Kam půjdou? mimo zdravotnictví plánuje odejít 25%, do zahraničí plánuje odejít 10%, do jiného ZZ v rámci ČR má v plánu odejít 21% a to nejčastěji v případě, že zaměstnavatelem je soukromý vlastník (32%);  o změně zaměstnání letos neuvažuje 44%, nejčastěji to jsou zdravotníci ve věkové kategorii 51 a více let (65%);

14 14 Co dalšího trápí zdravotníky  Respondenti nejčastěji poukazovali na velmi náročnou administrativu, nedostatek personálu, málo odpočinku, či nízké finanční ohodnocení.  Sestry mají minimální čas na pacienty a komunikaci s nimi, jelikož na mnoha odděleních je na prvním místě řádné vedení dokumentace a audity, nikoliv řádná péče o pacienty.  Mnohé trápí také atmosféra na pracovišti, špatná komunikace s vedením a neúcta k sesterskému povolání jako takovému. Personál vyčerpává nadmíra stresu a pocit demotivace.  Mnoho zdravotníků kritizuje špatně nastavený systém vzdělávání sester.  Celkově převládá pocit, že se situace ve zdravotnictví neustále zhoršuje.

15 15 PROČ?  Ekonomické a právní důvody Podfinancování zdravotnictví Změny v DPH Opatření ČNB Restriktivní úhrady nemocnicím za poskytovanou zdravotní péči mezi lety 2010 až 2013  Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

16 16 Nízké počty zaměstnanců  Praktické dopady  snížení bezpečí zaměstnanců i pacientů  stresující pracovní podmínky,  zvyšující se % případů násilí od pacientů, ale také od spolupracovníků – šikana  odchody stávajících zdravotníků, noví nenastupují  PERSONÁLNÍ KRIZE V NEMOCNICÍCH = zavírání oddělení

17 17 Nízké počty zaměstnanců  Současná personální krize není primárně způsobená systémem vzdělávání.  Hlavním důvodem nedostatku personálu je fyzické a psychické přetěžování zdravotníků, stresující pracovní prostředí a nízké finanční ohodnocení.  Propastné rozdíly v odměňování zaměstnanců, podle právních forem nemocnic, způsobují regionální rozdíly při zajišťování zdravotní péče a odliv zdravotníků z některých nemocnic. 

18 18 Zásadní kroky pro personální stabilizaci – návrhy odborů  Zvýšení objemu financí do zdravotnictví na průměr EU  zvýšení počtu personálu v nemocnicích  sjednocení, dnes diskriminačního, systému odměňování – novela zákoníku práce  zvýšení odměn za práci  Tvrzení, že se personální situace – nedostatek zdravotníků, vyřeší změnou systému vzdělávání je naivní.

19 19 Děkuji za pozornost děkuji za pozornost a pomoc


Stáhnout ppt "MEZINÁRODNÍ KONFERENCE „ Zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče v kontextu dostatečného počtu zdravotníků v nemocnicích a v kontextu změny struktury."

Podobné prezentace


Reklamy Google