Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101"— Transkript prezentace:

1 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz Test projektu pro děti z DD Dětské domovy 20. září 2013 OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR ZPRACOVÁNO EXKLUSIVNĚ PRO:

2 - 2 - Metodika Metoda  CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) – online dotazování pomocí Internetu Cílová skupina  Dětské domovy dle databáze Místo  Česká republika Velikost vzorku  Dětské domovy: 83 respondentů Sběr dat  11. června – 13. září 2013

3 OBECNÉ INFORMACE O DĚTSKÝCH DOMOVECH (DD)

4 - 4 - Počet zaměstnanců DD N=83 KategoriePočetv %Průměrný počet Celkový počet zaměstnanců do 10 45,0 27 11 až 20 22 27,0 21 až 30 32 39,0 31 a více 25 30,0 Počet odborných zaměstnanců do 10 22 27,0 18 11 až 20 37 45,0 21 až 30 15 18,0 31 a více 9 11,0 Počet administrativních pracovníků do 2 37 45,0 3 3 a ž 5 40 48,0 6 a více 6 7,0 Počet pracovníků údržby a provozu do 5 40 48,0 6 6 až 10 33 40,0 11 a více 10 12,0

5 - 5 - Počet dětí v DD N=83KategoriePočetv %Průměrný počet Celkový počet dětí do 20 1518,0 33 21 až 30 2328,0 31 až 40 2429,0 41 a více 2125,0 Celkový počet chlapců do 10 1417,0 18 11 až 20 4352,0 21 až 30 1619,0 31 a více 1012,0 Celkový počet děvčat do 10 2328,0 15 11 až 20 4453,0 21 až 30 1518,0 31 a více 11,0 Děti ve věku 3 až 6 let do 5 6983,0 3 6 až 10 1215,0 11 až 20 22,0 Děti ve věku 7 až 10 let do 5 4655,0 5 6 až 10 2834,0 11 až 20 911,0 Děti ve věku 11 až 15 let do 10 4048,0 13 11 až 20 3239,0 21 až 30 78,0 31 a více 45,0 Děti ve věku 16 až 18 let do 5 3137,0 8 6 až 10 3036,0 11 až 20 1822,0 21 a více 45,0 Děti ve věku nad 18 let do 5 7084,0 4 6 až 10 911,0 11 až 20 45,0

6 - 6 - Vzdělávání děti v DD I Struktura podle typu školy N=83 KategoriePočetv %Průměrný počet Počet dětí navštěvujících běžnou základní školu do 104352 % 13 11 až 202834 % 21 až 3089 % 31 a více45 % Počet dětí navštěvujících speciální základní školu do 105971 % 8 11 až 201923 % 21 až 3034 % 31 a více22 % Počet dětí navštěvujících obory středního odborného vzdělání bez maturity žádné34 % 7 1 až 106578 % 11 až 201316 % 21 až 3022 % Počet dětí navštěvujících obory středního odborného vzdělání s maturitou žádné3036 % 2 12227 % 21316 % 3 a více1822 % Počet dětí navštěvujících gymnázia žádné63 76 % - 11518 % 2 a více55 %

7 - 7 - Vzdělávání děti v DD II Seznam oborů středního odborného vzdělání bez maturity % respondentů spontánní odpovědi, možnost více odpovědí V grafu odpovědi min. 4 %, ostatní v datovém listu n=80; 3 DD nemají žádné dítě na SOU bez mat.

8 - 8 - Vzdělávání děti v DD III Seznam oborů středního odborného vzdělání s maturitou % respondentů spontánní odpovědi, možnost více odpovědí V grafu odpovědi min. 3 %, ostatní v datovém listu n=53; 30 DD nemá žádné dítě na SOU s mat.

9 PŘÍPRAVA DĚTÍ NA BUDOUCÍ POVOLÁNÍ

10 - 10 - Způsob přípravy B01. Jakým z následujících způsobů probíhá ve vašem domově příprava dětí na budoucí povolání? N=83% respondentů polouzavřená otázka

11 - 11 - Způsob přípravy – „Jinak“ B01. Jakým z následujících způsobů probíhá ve vašem domově příprava dětí na budoucí povolání? - Odpověď „Jinak“ Počty respondentů n=17 účastní se akcí neziskových organizací mimo DD3 projekt Život nanečisto2 spolupráce s psychologem2 projekt Budoucnost pro Samuela2 projekt Věřím si1 konference k tématu pro děti, zákonné zástupce, pracovníky OSPOD, poradců, vychovatelů aj.1 máme děti s kombinovaným postižením, učí se sebeobsluze a komunikaci1 porady s rodiči1 projekt bez konkrétního určení1 zapojení do projektu odzkoušení si různých profesí1 projekt ESF Šance pro budoucnost1 projekt Krok do života1 spolupráce s nadací Spolu dětem1 projekt Chci pracovat1 spolupráce s Euforal1 účast na brigádách1 polouzavřená otázka, možnost více odpovědí

12 - 12 - Frekvence akcí B02. Jak často u vás probíhají akce z těchto oblastí…? % respondentů výroky seřazeny dle jednou týdně sestupně uzavřená otázka

13 - 13 - Osoba zodpovědná za přípravu dětí na budoucí povolání B03. Kdo má ve vašem zařízení nejčastěji na starosti konkrétní přípravu dětí na budoucí povolání? N=83% respondentů 1x sociální pracovník, 1x výchovný poradce polouzavřená otázka  V nadpoloviční většině případů připravují děti na budoucí povolání vychovatelé.  Speciálně vyčleněný pracovník nebo externí specialista je využíván minimálně.

14 - 14 - Finanční gramotnost B04. Absolvovaly děti ve vašem DD kursy finanční gramotnosti? N=83% respondentů n=74 B05. Jak často se probíhají u vás kursy finanční gramotnosti? % respondentůn=74; DD, ve kt. děti absolvovaly kursy finanční gramotnosti uzavřená otázka  Ve většina DD probíhají kurzy finanční gramotnosti.  Ve třetině domovů s frekvencí 1x měsíčně, v pětině 1x za půlroku. V necelé třetině DD pouze příležitostně.

15 - 15 - Realizace a finanční zajištění kursů B06. Kursy finanční gramotnosti realizujete:… % respondentů B07. Jakým způsobem zajišťujete kursy finanční gramotnosti pro děti? n=74; DD, ve kt. děti absolvovaly kursy finanční gramotnosti % respondentů polouzavřená otázka uzavřená otázka  Více než polovina DD realizuje kurzy pravidelně.  Nejčastěji je zajištují pomocí neziskových organizací. 3x formou projektu

16 - 16 - Realizace a finanční zajištění kursů- „Kursy zajišťujeme ve spolupráci s neziskovou organizací“ B07. Jakým způsobem zajišťujete kursy finanční gramotnosti pro děti? Odpověď „Kursy zajišťujeme ve spolupráci s neziskovou organizací“ Počty respondentů n=31 EUFORALL8 COFET4 Ostravská univerzita4 Múzy dětem3 Spolu dětem3 KVIC2 Informační středisko Mikuláš2 PROFIMA2 Don Bosco2 nadace2 Letní dům2 Bílý nosorožec1 Nadační fond Klausových1 Občanské sdružení Světlo1 Cepac1 Člověk hledá člověka1 Your chance1 Remedium1 Peppermint1 Pestalozzi1 Středisko náhradní rodinné péče1 Altego1 neví1 polouzavřená otázka, možnost více odpovědí n=74; DD, ve kt. děti absolvovaly kursy finanční gramotnosti

17 - 17 - Zajištění kursů finanční gramotnosti B08. Do jaké míry jste spokojen(a) vy osobně s úrovní kursů finanční gramotnosti, které probíhají ve vašem DD? % respondentů uzavřená otázka  Míra spokojenosti s úrovní kursů finanční gramotnosti je vysoká (velmi + spíše spokojeno je 90 % oslovených). n=74; DD, ve kt. děti absolvovaly kursy finanční gramotnosti

18 - 18 - Možnost kariérového poradenství B09. Uvítal(a) byste možnost kursů kariérového poradenství pro vaše děti? N=83% respondentů uzavřená otázka  Většina DD by uvítala možnost kursů kariérového poradenství (určitě ano + spíše ano, 88 %).

19 - 19 - Zkušenost dětí s brigádami B10. Mají děti ve věku 15 – 18 let ve vašem DD nějaké zkušenosti s prací, např. formou brigád? N=83% respondentů uzavřená otázka  Velká část dětí ve věku 15 až 18 let má nějaké zkušenosti s prací (určitě ano + spíše ano, 77 %).

20 - 20 - Zkušenost s brigádami B11. Kolik procent dětí v uvedeném věku ve vašem DD má takovou zkušenost? n=64; DD, kde děti ve věku 15-18 let mají zkušenost s prací % respondentů B12. Jak často chodí děti z vašeho DD v tomto věku na brigády? % respondentů uzavřená otázka spontánní odpovědi  Průměrný podíl dětí v DD s pracovní zkušeností je 43 %.  Většinou děti pracují opakovaně každý rok.

21 - 21 - Pracovní návyky B13. Mají podle Vás děti ve vašem DD vytvořeny pracovní návyky? N=83% respondentů výroky seřazeny dle určitě + spíše ano sestupně Sociální dovednosti pro kontakt spolupracovníky Pravidelné každodenní chození do práce Dochvilnost v příchodu do práce Sociální dovednosti pro kontakt s nadřízenými Schopnost plnit svědomitě zadané úkoly Snaha být v práci dobrý, vyniknout v ní Adekvátní pracovní nasazení během pracovní doby Výdrž pracovat celou pracovní dobu Dlouhodobé docházení do práce, např. celé dva měsíce Schopnost vést menší pracovní kolektiv uzavřená otázka

22 - 22 - Rizika B14. Prosíme, specifikujte jiná rizika, ve kterých by mohly děti případně selhat po zahájení zaměstnání? N=83% respondentů V grafu odpovědi min. 3 %, ostatní v datovém listu spontánní odpovědi, možnost více odpovědí

23 - 23 - Zajištění zaměstnání B15. Do jaké míry zajišťuje váš DD pro děti zaměstnání? Vyjádřete pomocí procenta dětí, kterým po dokončení školy zajistíte zaměstnání. N=83% respondentů  Průměrný podíl dětí, kterým DD zajistí po dokončení školy zaměstnání = 41 % spontánní odpovědi

24 - 24 - Kontakt s dětmi po odchodu B16. Jste nadále v kontaktu s dětmi, které váš DD opustí (již v něm nebydlí), našli si práci a žijí samostatný život? N=83% respondentů uzavřená otázka  Se zhruba 85 % dětí jsou DD v kontaktu i po jejich opuštění domova.

25 - 25 - Pomoc dětem po odchodu B17. Pomáháte těmto dětem N=71; počet DD, které jsou v kontaktu s dětmi i po jejich odchodu z DD % respondentů polouzavřená otázka, možnost více odpovědí Možnost více odpovědín=9 individuální komunikace (pomoc v životě)3 pomoc s hledáním zaměstnání, zapojení do projektu2 zajištění materiální pomoci2 spolupráce s OSPOD1 poskytnutí zaměstnání v DD1 spolupráce s neziskovými organizacemi1 zprostředkování kontaktu s odborníky1

26 - 26 - Výběr oborů B18. Jakým způsobem si děti z vašeho DD vybírají obory, které studují? N=83% respondentů uzavřená otázka, možnost více odpovědí

27 - 27 - Výběr oborů B19. A jak důležitá jsou podle vás tyto způsoby pro to, co nakonec děti z vašeho DD studují? N=83% respondentů výroky seřazeny dle velmi +spíše důležité sestupně uzavřená otázka

28 PROJEKT NEW JOB NEW LIFE

29 - 29 - Hodnocení projektu C01. Jak se vám líbí tento připravovaný projekt? N=83% respondentů uzavřená otázka  Průměrná známka je 1,9.  Většině respondentů se připravovaný projekt líbí (známku 1 nebo 2 dalo 79 % dotázaných)

30 - 30 - Možná rizika C02. Jaká vidíte v projektu možná rizika? N=83% respondentů spontánní odpovědi, možnost více odpovědí

31 - 31 - Možná rizika z hlediska motivace C03. Jaká vidíte v projektu rizika z hlediska motivace dětí? N=83% respondentů spontánní odpovědi, možnost více odpovědí

32 - 32 - Možná rizika z hlediska kontroly C04. Jaká vidíte v projektu rizika z hlediska kontroly dětí? N=83% respondentů spontánní odpovědi, možnost více odpovědí

33 - 33 - Navrhovaný způsob kontroly dětí C04A. Jaký způsob kontroly dětí byste doporučoval(a)? N=83% respondentů spontánní odpovědi, možnost více odpovědí

34 - 34 - Míra zapojení C05. Do jaké míry si myslíte, že by se váš DD do projektu zapojil? N=83% respondentů uzavřená otázka  Většina DD by se do projektu spíše nebo určitě zapojila (určitě ano + spíše ano 84 %).

35 - 35 - Zátěž pro pracovníky C06. Do jaké míry by podle vás byl projekt zatěžující pro pracovníky vašeho dětského domova? N=83% respondentů uzavřená otázka  Podle více než třetiny respondentů by byl projekt spíše zatěžující, větší část jej nepovažuje za zátěž.

36 - 36 - Zátěž pro pracovníky C07. Očekával(a) byste za spolupráci na tomto projektu nějakou odměnu? N=83 % respondentů n=17 možnost jedné odpovědi, spontánní odpovědi C08. Kolik cca korun měsíčně? % respondentů uzavřená otázka n=17, resp. očekávají odměnu Počet respondentůn=17 do 500 Kč5 501 - 1 000 Kč4 1 001 - 2000 Kč6 3 000 Kč a více2  Odměnu za spolupráci na projektu by očekávala pouze pětina respondentů.


Stáhnout ppt "VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101"

Podobné prezentace


Reklamy Google