Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace Riskuj – mechanické kmitání a vlnění Autor: VY_32_INOVACE_20_2_8 Mgr. Jan Zach

2 RISKUJ Kmitání VY_32_INOVACE_20_2_8Autor: Mgr. Jan Zach Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zach.

3 1000 2000 3000 4000 5000 Obecné vztahy Obecné vztahy Pružina Mech. vlnění Mech. vlnění Pružina Obecné vztahy Obecné vztahy Pružina Zvuk Pružina Kyvadlo Zvuk Kyvadlo Mech. vlnění Mech. vlnění Zvuk Mech. vlnění Mech. vlnění Kyvadlo Mech. vlnění Mech. vlnění Obecné vztahy Obecné vztahy Kyvadlo Zvuk Obecné vztahy Obecné vztahy

4

5 Co je to mechanický oscilátor? Uveďte alespoň 3 příklady. Co je to mechanický oscilátor? Uveďte alespoň 3 příklady. Správná odpověď: Mechanická soustava, která vykonává kmitavý pohyb. - t ě leso na pružin ě, kyvadlo, píst motoru, srdce…. Mechanická soustava, která vykonává kmitavý pohyb. - t ě leso na pružin ě, kyvadlo, píst motoru, srdce…. 1000

6 Co je to tuhost pružiny a jak lze vyjádřit vztahem? Správná odpověď: Vlastnost pružiny, která se projevuje při její deformaci. 2000

7 Správná odpověď: Co je to ohyb vlnění a kdy vzniká? Uveď příklad. Co je to ohyb vlnění a kdy vzniká? Uveď příklad. 3000 Ohyb vlnění je jev, při kterém se vlnění šíří i za překážku, na kterou dospělo. - Zvuk je slyšet i za rohem budovy. Ohyb vlnění je jev, při kterém se vlnění šíří i za překážku, na kterou dospělo. - Zvuk je slyšet i za rohem budovy.

8 Jak se změní tuhost pružiny a perioda kmitů, jestliže k jedné pružině přidáme ještě jednu stejnou? Správná odpověď: Tuhost se zvětší 2 x, perioda kmitů se zmenší √2 x. 4000

9 Doplňte: Grafem závislosti okamžité výchylky na čase je ………, která lze vyjádřit vztahem …….., kde  je ………., vyjádřená vztahem ………, nebo ………. Doplňte: Grafem závislosti okamžité výchylky na čase je ………, která lze vyjádřit vztahem …….., kde  je ………., vyjádřená vztahem ………, nebo ………. Správná odpověď: Grafem závislosti okamžité výchylky na čase je sinusoida, její velikost lze vyjádřit vztahem y=y m sin  t, kde  je úhlová rychlost, vyjádřená vztahem  =2  /T, nebo  =2  f. 5000

10 V jakém okamžiku platí, že F G =F P ? Správná odpověď: V okamžiku, kdy pružina prochází rovnovážnou polohou (je v rovnovážné poloze). 1000

11 Co je to práh bolesti? Správná odpověď: Je to hodnota intenzity zvuku, při které člověk již pociťuje bolest v uchu. (120 dB) Je to hodnota intenzity zvuku, při které člověk již pociťuje bolest v uchu. (120 dB) 2000

12 Jak se změní perioda kmitů pružinového oscilátoru, jestliže hmotnost závaží zvětšíme 4x? Správná odpověď: Perioda kmitů vzroste √4 x, tedy 2x. 3000

13 Správná odpověď: y=0 v=max a=0 y=0 v=max a=0 4000 Co platí pro okamžitou výchylku, rychlost a zrychlení v okamžiku, kdy kyvadlo prochází rovnovážnou polohou?

14 Správná odpověď: Ve vakuu se sice zvuk nešíří, ale v oceli ano (v=5000 m.s -1 ). Zvuk tedy uslyšíme za 1s. Ve vakuu se sice zvuk nešíří, ale v oceli ano (v=5000 m.s -1 ). Zvuk tedy uslyšíme za 1s. Dvě místa, vzdálená 5 km, jsou spojena dutou ocelovou trubkou, která je na obou koncích uzavřena. V trubce je dokonalé vakuum. Do jednoho konce trubky udeříme kladivem. Za jak dlouho bude slyšet zvuk na druhém konci? 5000

15 Správná odpověď: kyv – „zhoupnutí“ kyvadla z jedné strany na druhou kmit – pohyb kyvadla „tam a zpět“ kmit = 2 kyvy kyv – „zhoupnutí“ kyvadla z jedné strany na druhou kmit – pohyb kyvadla „tam a zpět“ kmit = 2 kyvy Co je to kyv a kmit a jaký je mezi nimi poměr? 1000

16 Co je to interference vlnění? Kdy vzniká a na čem závisí? Co je to interference vlnění? Kdy vzniká a na čem závisí? Správná odpověď: Skládání dvou a více vlnění v jednom místě prostoru. Závisí na fázovém rozdílu jednotlivých vlnění v daném místě. Skládání dvou a více vlnění v jednom místě prostoru. Závisí na fázovém rozdílu jednotlivých vlnění v daném místě. 2000

17 Správná odpověď: Co je to ozvěna a kdy vzniká? 3000 Vzniká jako důsledek odrazu zvuku na překážce a nedokonalosti lidského sluchu. Dva zvuky slyšíme, jsou-li od sebe 0,1 s. Z toho plyne min. vzdálenost překážky cca 17 m. Vzniká jako důsledek odrazu zvuku na překážce a nedokonalosti lidského sluchu. Dva zvuky slyšíme, jsou-li od sebe 0,1 s. Z toho plyne min. vzdálenost překážky cca 17 m.

18 Správná odpověď: Popište co to je a jak vzniká stojaté vlnění? Uveďte příklad využití. 4000 Vzniká jako důsledek interference odrazu postupného vlnění s odraženým vlněním na pevné překážce. Vlnění se jakoby nepohybuje – chvění. - strunné nebo žesťové hudební nástroje Vzniká jako důsledek interference odrazu postupného vlnění s odraženým vlněním na pevné překážce. Vlnění se jakoby nepohybuje – chvění. - strunné nebo žesťové hudební nástroje

19 Správná odpověď: Kyvadlo rozkýveme ve výtahu, který se poté rozjede se stálým zrychlením směrem dolů. Jak se změní perioda kmitů a proč? 5000 Perioda kmitů se prodlouží, protože setrvačná síla působící na kyvadlo směřuje proti tíhové síle.

20 Správná odpověď: - příčné – body kmitají napříč směru šíření (vlna na hladině vody) - podélné – body kmitají podél směru šíření (zhušťování a zřeďování) - příčné – body kmitají napříč směru šíření (vlna na hladině vody) - podélné – body kmitají podél směru šíření (zhušťování a zřeďování) Vyjmenujte a popište druhy postupného mechanického vlnění. 1000

21 Správná odpověď: Co platí pro rychlost a zrychlení vlnění v okamžiku, kdy y=y m ? 2000 -rychlost vlnění nabývá svého maxima - zrychlení nabývá svého minima (0) -rychlost vlnění nabývá svého maxima - zrychlení nabývá svého minima (0)

22 Správná odpověď: NE. Perioda kmitů kyvadla závisí na délce kyvadla, která se vlivem rozdílných teplot v průběhu roku mění. NE. Perioda kmitů kyvadla závisí na délce kyvadla, která se vlivem rozdílných teplot v průběhu roku mění. Je perioda kmitů kyvadla venkovních hodin po celou dobu roku konstantní? 3000

23 Správná odpověď: Zrychlení kmitavého pohybu vyjádříme vztahem a=-  2 y. Zrychlení směřuje vždy do rovnovážné polohy. Doplňte: Zrychlení kmitavého pohybu vyjádříme vztahem …………. Zrychlení směřuje ……………….. Doplňte: Zrychlení kmitavého pohybu vyjádříme vztahem …………. Zrychlení směřuje ……………….. 4000

24 Správná odpověď: Vznikají jako důsledek skládání dvou zvuků s rozdílnou frekvencí. Vnímáme je jako zesilování a zeslabování zvuku. viz. experiment se dvěma ladičkami Vznikají jako důsledek skládání dvou zvuků s rozdílnou frekvencí. Vnímáme je jako zesilování a zeslabování zvuku. viz. experiment se dvěma ladičkami Co jsou to zázněje? Popište princip jejich vzniku. 5000

25 Téma sady: Termika a Mechanika II. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor:Fyzika Tematický okruh:Mechanické kmitání a vlnění Anotace: Jedná se o prezentaci, která formou soutěže „RISKUJ“ zopakuje, nebo prověří znalosti žáků z oblasti mechanického kmitání a vlnění. Hlavním zdrojem informací je učebnice: FYZIKA pro gymnázia – FYZIKA pro gymnázia – Molekulová fyzika a termika, RNDr. Karel Bartuška, prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. Autor:Mgr. Jan Zach Rok vytvoření materiálu: 2012 Název materiálu: Riskuj – mechanické kmitání a vlnění Jazyk:čeština Očekávaný výstup: Žák dokáže ve stanoveném čase zformulovat odpověď na otázky, učí se komunikovat a spolupracovat se spolužáky. Speciální vzděl. potřeby: je možné využít počítačovou učebnu Klíčová slova: frekvence, perioda, tuhost pružiny, kyvadlo,kmit, kyv, interference,příčné a podélné vlnění, stojaté vlnění, intenzita zvuku Druh učebního materiálu:prezentace s aktivizací žáka Cílová skupina:žák Stupeň a typ vzdělávání:gymnaziální vzdělávání Typická věková skupina:16 -19 let Pokyny pro práci s materiálem: Prezentaci je možné využít pro zopakování učiva mechanické kmitání a vlnění zábavnou formou. Dvě skupiny mezi sebou soupeří o lepší výsledek. Po kliknutí na danou otázku se tato otázka zobrazí. Na Každou odpověď mají žáci časový limit 30 s, pak se sama zobrazí. Pro lepší přehled o zbývajícím čase se 5s před ukončením limitu zobrazí pole s textem „Správná odpověď“. Časový limit lze ukončit kliknutím levého tlačítka myši nebo rolovacím kolečkem. K návratu do seznamu otázek použijte tlačítko zpět. Nepoužívejte rolovací kolečko a klikejte pouze na tlačítka, jinak se může zobrazit následující otázka! Body je třeba zaznamenávat a počítat zvlášť.


Stáhnout ppt "Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google