Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přímá a nepřímá podpora výzkumu a vývoje BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum objekt Technology Innovation Transfer Chamber, Purkyňova.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přímá a nepřímá podpora výzkumu a vývoje BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum objekt Technology Innovation Transfer Chamber, Purkyňova."— Transkript prezentace:

1 Přímá a nepřímá podpora výzkumu a vývoje BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum objekt Technology Innovation Transfer Chamber, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno tel.: +420 511 156 228, e-mail: bicbrno@bicbrno.cz

2 BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum objekt Technology Innovation Transfer Chamber, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno tel.: +420 511 156 228, e-mail: bicbrno@bicbrno.cz EPSILON program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Cílem programu EPSILON je podpora projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Cíl programu směřuje k podpoře zejména průmyslových aplikací při využití nových technologií a nových materiálů v energetice, životním prostředí a dopravě. Pro účely dosažení cíle je program rozčleněn do 3 podprogramů: Podprogram 1 - Znalostní ekonomika Podprogram 2 - Energetika a materiály Podprogram 3 - Životní prostředí Délka trvání programu je navržena na 2015 – 2025. Příjemci v programu mohou být podniky a výzkumné organizace. Přímá podpora výzkumu a vývoje Zdroj: http://www.tacr.cz

3 BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum objekt Technology Innovation Transfer Chamber, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno tel.: +420 511 156 228, e-mail: bicbrno@bicbrno.cz Celkové výdaje na program mají činit 16 150 mil. Kč, Nejvyšší povolená míra podpory je celkově za program 60 %. Pro každou veřejnou soutěž bude stanovena individuálně nejvyšší povolená míra podpory na jeden projekt v průměru za všechny příjemce dohromady. V programu mohou být podporovány pouze projekty, které předpokládají dosažení alespoň jednoho z následujících druhů výsledků: P – patent; G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek; Z – poloprovoz, ověřená technologie; R – software; F – průmyslový a užitný vzor; N – certifikované metodiky, postupy a specializované mapy s odborným obsahem. EPSILON program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zdroj: http://www.tacr.cz

4 BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum objekt Technology Innovation Transfer Chamber, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno tel.: +420 511 156 228, e-mail: bicbrno@bicbrno.cz GAMA - program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Program je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. Hlavním cílem programu je podpořit a významně zefektivnit transformaci výsledků VaV, dosažených ve výzkumných organizacích a/nebo ve spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podniky, do podoby praktické aplikace umožňující jejich komerční využití a podpořit tak jejich zavedení do praxe. Program je rozdělen na dva podprogramy s odlišným způsobem realizace i příjemci podpory. Zdroj: http://www.tacr.cz

5 BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum objekt Technology Innovation Transfer Chamber, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno tel.: +420 511 156 228, e-mail: bicbrno@bicbrno.cz Podprogram 1 je zaměřen na podporu ověření praktické využitelnosti výsledků VaV, které vznikají ve výzkumných organizacích a mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových nebo zdokonalených produktech, výrobních postupech nebo službách s vysokou přidanou hodnotou a vysokou pravděpodobností posílení konkurenceschopnosti. Příjemci mohou být pouze výzkumné organizace. Podprogram 2 je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a zejména experimentálního vývoje vedoucích prokazatelně ke komercializaci získaných výsledků, která však již nebude podporována. Jedná se o podporu projektů zahrnujících dokončení funkčního prototypu, ověření jeho vlastností, ověření zkušební série a posouzení veškerých technologických, ekonomických, sociálních, zdravotních a dalších dopadů inovovaného výrobku resp. služby. Příjemci mohou být pouze podniky. Výzkumné organizace se mohou účastnit jako další účastníci projektu. Zdroj: http://www.tacr.cz

6 BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum objekt Technology Innovation Transfer Chamber, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno tel.: +420 511 156 228, e-mail: bicbrno@bicbrno.cz Délka trvání programu je navržena na 6 let (2014 – 2019). Projekty podpořené v programu GAMA vést k dosažení alespoň jednoho z níže uvedených druhů výsledků: P – patent; G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek; Z – poloprovoz, ověřená technologie; R – software; F – průmyslový a užitný vzor. Dosažené výsledky v podprogramu 2 musí mít svého konkrétního uživatele. Zdroj: http://www.tacr.cz

7 BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum objekt Technology Innovation Transfer Chamber, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno tel.: +420 511 156 228, e-mail: bicbrno@bicbrno.cz Program podpory VaV TRIO Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu (administrace také MPO) Vyhlášení: přesný termín není stanoven (měl by být v roce 2015) Zahájení realizace: nejdříve v r. 2016 Výše dotace: max. 20 mil. Kč Alokace: 3,7 mld. Kč (300 mil. Kč v roce 2016) Míra podpory: až 80% způsobilých výdajů (výzkumné organizace mohou obdržet až 100%, pokud půjde o nehospodářské činnosti) Způsobilí žadatelé: podniky, výzkumné organizace Lokalizace: podpořeny budou projekty a uchazeči na celém území ČR Trvání programu: 2016 – 2021 Program TRIO podporuje aplikovaný výzkum a experimentální vývoj. Jeho cílem je zvýšit aplikovatelnost výsledků výzkumu a vývoje v podnikové sféře. Je zaměřen na vytvoření účinné spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi. Budou podpořeny výhradně projekty realizované ve spolupráci podnikové a výzkumné sféry. Podpořené projekty by měly přinášet nová a originální řešení, která jsou aktuální a vhodná k okamžité realizaci.

8 BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum objekt Technology Innovation Transfer Chamber, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno tel.: +420 511 156 228, e-mail: bicbrno@bicbrno.cz Podporu je možné získat na projekty aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, které budou využívat a dále rozvíjet potenciál v oblasti klíčových technologií (Key Enabling Technologies, „KETs"). Jde o technologie náročné na znalosti a kvalifikovanou pracovní sílu, vyžadující zásadní podíl výzkumných aktivit a s rychlými inovačními cykly. Budou podpořeny pouze projekty, které vytvoří některý z aplikovaných výsledků VaV (prototyp, funkční vzorek, poloprovoz, ověřená technologie, software, patent, užitný nebo průmyslový vzor). Oblasti podpory KETs:  Fotonika  Mikro- a nanoelektronika  Nanotechnologie  Průmyslové biotechnologie  Pokročilé materiály  Pokročilé výrobní technologie Důraz bude kladen na ekonomické oblasti, ve kterých ČR disponuje významným růstovým potenciálem:  Výroba dopravních prostředků  Strojírenství  Elektronika a elektrotechnika  IT služby a software  Výroba a distribuce elektrické energie  Léčiva a zdravotnické prostředky Program podpory VaV TRIO

9 BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum objekt Technology Innovation Transfer Chamber, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno tel.: +420 511 156 228, e-mail: bicbrno@bicbrno.cz OP PIK Program Aplikace Cílem programu Aplikace je podpora průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vedoucí k zavádění inovací vyšších řádů a tvorbě mezinárodně konkurenceschopných produktů. Program Aplikace s celkovým rozpočtem blížícím se k částce 8,5 mld. korun je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Kdo může dotace získat Dotace v tomto programu jsou určeny pro podniky všech velikostí (samostatně či v konsorciu) a státem definované organizace pro výzkum a šíření znalostí. Kolik lze získat Program podporuje projekty částkou v rozmezí 1 - 100 mil. Kč. Výše dotace se odlišuje podle typu výzkumu a velikosti podniku. Max. míra podpory na celý projekt je omezena na 70 %.

10 BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum objekt Technology Innovation Transfer Chamber, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno tel.: +420 511 156 228, e-mail: bicbrno@bicbrno.cz OP PIK Program Aplikace Pro projekty průmyslového výzkumu platí podpora: malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 70 % / 80 %* způsobilých výdajů střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 60 % / 75%* způsobilých výdajů velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 50 % / 65%* způsobilých výdajů Pro projekty experimentálního vývoje platí podpora: malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 % / 60 %* způsobilých výdajů střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 35 % / 50 %* způsobilých výdajů velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 35 % / 40 %*způsobilých výdajů *Míra podpory v případě účinné spolupráce, kterou se rozumí spolupráce dvou nezávislých stran za účelem výměny znalostí či technologií nebo k dosažení společného cíle. Na co se dotace vztahuje osobní náklady: výzkumní pracovníci, technici a asistenti odpisy z vybavení a používaných nástrojů náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené od externích subjektů a náklady na poradenské služby provozní a režijní náklady

11 BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum objekt Technology Innovation Transfer Chamber, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno tel.: +420 511 156 228, e-mail: bicbrno@bicbrno.cz Nepřímá podpora výzkumu a vývoje

12 BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum objekt Technology Innovation Transfer Chamber, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno tel.: +420 511 156 228, e-mail: bicbrno@bicbrno.cz Podpora výzkumu a vývoje v ČR Od 1. ledna 2005 je možné uplatnit v České republice, obdobně jako v dalších zemích EU, odčitatelnou položku na výzkum a vývoj. Od základu daně z příjmu mohou poplatníci odečíst 100 % výdajů vynaložených při realizaci projektu výzkumu a vývoje, které mají podobu experimentálních, teoretických, projekčních, konstrukčních prací, výpočtů, návrhu technologií, výroby funkčního vzorku nebo prototypu produktu nebo jeho části. Na výzkum a vývoj je tedy v současné době možné využit jak přímé podpory formou dotací, tak nepřímé podpory formou uplatnění odčitatelné položky. Nepřímá podpora výzkumu a vývoje

13 BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum objekt Technology Innovation Transfer Chamber, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno tel.: +420 511 156 228, e-mail: bicbrno@bicbrno.cz http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/neprima_podpora_vyzkumu_a_vyvoje_v_podnikatelskem_sektoru Nepřímá podpora výzkumu a vývoje v podnikatelském sektoru

14 BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum objekt Technology Innovation Transfer Chamber, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno tel.: +420 511 156 228, e-mail: bicbrno@bicbrno.cz Daňově uznatelné výdaje (náklady): všechny výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů Výdaje (náklady) na V&V Uznatelné výdaje (náklady) na V&V + Nepřímá podpora V&V 1 + 1 = 2x Uznatelné výdaje (náklady) na V&V

15 BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum objekt Technology Innovation Transfer Chamber, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno tel.: +420 511 156 228, e-mail: bicbrno@bicbrno.cz Uplatnění výstupů Uplatnění odpočtu nákladů na VaV umožní podnikatelským subjektům: více investovat do VaV, nebo realizovat projekty po daňovém odpočtu s nižšími náklady. chránit si své know-how. Při realizaci odpočtu není nutné s projektem VaV soutěžit ve výzvách na podporu o dotace a zveřejňovat své know-how. zavést systém projektového řízení k úkolům VaV. Požadavky kladené na realizaci projektu, účetní evidenci atd. umožní lépe plánovat, řídit a vyhodnocovat řešení projektů výzkumu a vývoje. prodat výsledek VaV (prototyp, technologii). Na rozdíl od projektů VaV podpořených dotací, při uplatnění odpočtu je možné prototyp prodat.

16 BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum objekt Technology Innovation Transfer Chamber, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno tel.: +420 511 156 228, e-mail: bicbrno@bicbrno.cz Uplatnění výstupů Uplatnění odpočtu nákladů na VaV umožní podnikatelským subjektům: realizovat projekty VaV, které nebyly podpořeny dotací. Projekty, které neuspěly v dotačních programech, a byla do nich již vložena investice na vypracování dokumentace, firma je chce projekt realizovat, náklady těchto projektů mohou být uplatněny jako odčitatelná položka na VaV. převádět odpočet do dalších období. V případech, kdy společnost netvoří zisk je možné si odpočet „schovat“ až na 3 následující daňová období. získat dotace na stroje a zařízení. Realizace výzkumu a vývoje je v mnoha případech podmínkou pro účast v dotačních programech na nákup strojů a zařízení, pro zavedení výroby, nebo budování výzkumných a vývojových kapacit (program Inovace, Potenciál).

17 BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum objekt Technology Innovation Transfer Chamber, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno tel.: +420 511 156 228, e-mail: bicbrno@bicbrno.cz 1. Projekt obsahuje zejména: a) základní identifikační údaje, b) cíle projektu, které jsou dosažitelné v době řešení projektu a vyhodnotitelné po jeho ukončení, c) dobu řešení projektu d) předpokládané celkové výdaje (náklady) na řešení projektu a předpokládané výdaje (náklady) v jednotlivých letech řešení projektu, e) jména a příjmení osob, které budou odborně zajišťovat řešení projektu s uvedením jejich kvalifikace a formy pracovněprávního vztahu k poplatníkovi, f) způsob kontroly a hodnocení postupu řešení projektu a dosažených výsledků, g) datum, místo, jméno a příjmení oprávněné osoby, která projekt schválila před zahájením jeho řešení; Projekt musí být zpracován v písemné podobě.

18 BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum objekt Technology Innovation Transfer Chamber, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno tel.: +420 511 156 228, e-mail: bicbrno@bicbrno.cz 2. Vymezení výzkumu a vývoje pro účely zákona (č. 130/2002 Sb.) Základním kriteriem pro odlišení výzkumu a vývoje od ostatních (příbuzných) činností je přítomnost ocenitelného prvku novosti a vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty. Přítomnost ocenitelného prvku novosti a požadavek na vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty jsou u projektu výzkumu a vývoje zachovány i v případě, že cíl projektu nebo jeho část je již známa jiným subjektům a daňový subjekt řešící projekt výzkumu a vývoje prokáže, že je pro něj věcně či ekonomicky nedostupný nebo nepoužitelný z jiného věcného či ekonomického důvodu nebo v době řešení projektu neměl o jeho existenci informace.

19 BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum objekt Technology Innovation Transfer Chamber, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno tel.: +420 511 156 228, e-mail: bicbrno@bicbrno.cz 3.Činnosti prováděné poplatníkem při realizaci projektů, které lze zahrnout mezi činnosti výzkumu a vývoje pro účely odpočtu od základu daně z příjmů a) experimentální či teoretické práce prováděné s cílem získat znalosti o základech či podstatě pozorovaných jevů………. b) systematické tvůrčí využití poznatků výzkumu……… c) výrobu funkčního vzorku či prototypu produktu……….. d) ověření prototypu …… e) projekční či konstrukční práce, výpočty nebo návrhy technologií….. f) zkoušky nových nebo inovovaných výrobků…………

20 BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum objekt Technology Innovation Transfer Chamber, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno tel.: +420 511 156 228, e-mail: bicbrno@bicbrno.cz Změny platné od 1.1.2014 1.Není možné do odpočtu zařadit náklady na certifikaci. 2.Je možné uplatnit výdaje na finanční leasing movitého hmotného majetku, které souvisí s realizací projektu VaV. 3.V případě nárůstů nákladů na výzkum a vývoj se odpočet zvyšuje z 100% na 110%. 4.Je možnost uplatnit odpočet na služby a na nehmotné výsledky výzkumu a vývoje pořízené od veřejné vysoké školy nebo výzkumné organizace vymezené v zákoně upravujícím podporu výzkumu a vývoje pro účely poskytování podpory. Ad2)2013poplatník vynaložil na VaV: 1 mil. Kč 2014poplatník vynaložil na VaV: 1,5 mil. Kč za zdaňovací období 2014 může poplatník uplatnit odpočet na VaV: 1,55 mil. Kč

21 BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum objekt Technology Innovation Transfer Chamber, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno tel.: +420 511 156 228, e-mail: bicbrno@bicbrno.cz 21 I. VaV x Inovace II. Poplatník x FÚ VaV jako ODČITATELNÁ POLOŽKA Celá problematika uplatnění odčitatelné položky se dá prakticky rozdělit do dvou částí: A) Je možné posoudit prováděnou činnost jako výzkum a vývoj? B) Je uplatňovaná výše odčitatelné položky správná, odpovídá zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění, pokynu MF č. D-288 a dalším obecně závazným předpisům?

22 BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum objekt Technology Innovation Transfer Chamber, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno tel.: +420 511 156 228, e-mail: bicbrno@bicbrno.cz 22

23 BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum objekt Technology Innovation Transfer Chamber, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno tel.: +420 511 156 228, e-mail: bicbrno@bicbrno.cz 23 Ing. Karel Kouřil, Ph.D. BIC Brno spol. s r. o. Mobil: +420 731 528 073 E-mail: kouril@bicbrno.czkouril@bicbrno.cz Držitel certifikátu VaV 20080305 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Přímá a nepřímá podpora výzkumu a vývoje BIC Brno spol. s r. o., Podnikatelské a inovační centrum objekt Technology Innovation Transfer Chamber, Purkyňova."

Podobné prezentace


Reklamy Google