Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Konec 13. století – Evropa→ ohromný hospodářský rozvoj – města - 1. zámořské plavby ( O 1 jaký byl jejich důvod?) → rozvoj přírodních věd: astronomie,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Konec 13. století – Evropa→ ohromný hospodářský rozvoj – města - 1. zámořské plavby ( O 1 jaký byl jejich důvod?) → rozvoj přírodních věd: astronomie,"— Transkript prezentace:

1

2  Konec 13. století – Evropa→ ohromný hospodářský rozvoj – města - 1. zámořské plavby ( O 1 jaký byl jejich důvod?) → rozvoj přírodních věd: astronomie, geografie. Nové poznání + společenský i ekonomický vzestup šlechty a měšťanstva→ změna vztahu k církvi a církev.učení ( O2 jaká teorie církve byla nejvíce kritizována?)  snaha církve o likvidaci odkazu antické kultury – ne zcela úspěšná→odkaz přežívá v tvorbě umělců – jih Itálie + jihozáp.Francie ( O3 proč v této oblasti?) →zde – postupný vznik humanismu + nových uměleckých tendencí  HUMANISMUS – humanus-[lat.] – lidský; společen. vědecké a literár. hnutí zaměřené na člověka a jeho pozemský život. Předpoklady nového myšlení a umělecké tvorby

3  Předpoklad: důkladné studium antické kultury, rozvoj lidského poznání → ad fontes humanistický světový názor – neomezen urč. histor.obdobím!  Na základech humanistického myšlení- rozvoj renesance- kulturně historická epocha (od konce 13. stol, plný rozvoj: 15.-16.stol.) →re nascio = znovuobnovení, znovuzrození]- obnovení estetických ideálů antiky→ rozkvět umění, filosofie, vědeckého poznání Znaky: - světonázorová a umělecká různorodost -nápodoba antického umění - příklon k přírodě a smyslovému prožitku - člověk – plnohodnotná, všestranně se rozvíjející bytost→individualismus - svoboda myšlení a tvorby bez ohledu na náboženství

4 Rozšíření renesančního umění  od konce 13.stol. – Itálie – podpora – šlechtické mecenášské rody: Medici (Cosimo di Medici, Lorenzo I.), Francesco Sfortza (Neapol), rod Visconti (Miláno), papežové Martin V., Mikuláš V. aj. ( O4 odkud pochází pojem –mecenáš-? )  Francie a Španělsko→ 15. stol.  Anglie → od ½ 16. stol.  n ěmecké země, česká oblast a Skandinávie- pouhá nápodoba renesančního umění Ideálem- všestranně rozvinutá osobnost, univerzální umělec a vědec

5 Renesanční architektura  do šíře rozložené prostory, provzdušnění, jednoduchost a elegance  horizontální patra, sloupy, klenba, štíty, kupole, římsy, zdobnost- sgrafita (geometrická i figurální), fresky  vyváženost vodorovných a svislých linií  vzorem Vitruvius ( O5 v jaké souvislosti jste toto jméno slyšeli?)- návrhy ideálního města, městské paláce s arkádovým vzorem. Paláce, zámky, vily, měšťanské domy, církevní stavby  Osobnosti: Fillippo Bruneleschi, Donato Bramante, Raffael Santi, Palladio Andrea, Batista Alberti, Michelangelo Buonarotti

6 Renesanční architektura č.1 Dóm ve Florencii – Bruneleschiho kopule

7 č.2 – sgrafitová výzdoba

8 č.3 - Arkáda ve dvoře Melantrichova renesančního domu zbořeného v roce 1893

9 Renesanční malířství  sbíhavá perspektiva  důraz na kompozici obrazu a barevnost  nově technika- olejomalba (dřevo, plátno)  zájem o detailně přesné zobrazení lidského těla  freska ve výzdobě církevních staveb i světských obydlí  dílny významných malířů Osobnosti: Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Sandro Boticelli, Rafael Santi, Giorgione, Tizian, Tintoretto, Paolo Veronese, Giuseppe Arcimboldo, van Eyck, Pieter Brueghel, El Greco, Albrecht Dürer

10 č.4 Michelangelo- Sixtinská kaple

11 č.5 Raffaelo Santi-Sixtinská madonač.6 Leonardo da Vinci: Dáma s hranostajem

12 č.7 Giotto- Oplakávání Krista

13 č.8 Sandro Botticelli: Zrození Venuše

14 Renesanční sochařství  typické: jezdecké pomníky, portréty, biblické výjevy, volné sochy, busty významných osobností, monumentální náhrobní památky  dramatičnost zobrazených scén - zobrazení emocí v obličeji, gesty či volně zřasenou draperií  drobná plastika – např. medaile Osobnosti: Michelangelo Buonarroti, Benvenuto Cellini, Donatello, Andrea del Verrocchio

15 č. 9 Michelangelo Socha Mojžíšeč.10 Donatello- Sv. Jiří

16 č.11 – Michelangelo David

17 Renesanční hudba  důraz kladen na harmonii, polyfonie ( O6 –zkuste objasnit význam výrazu)  od r. 1450 změna v zápisu not Osobnosti:Orlando di Lasso, Palestrina, Guillaume Dufay Renesanční literatura  ústup duchovní tématiky, více otázky lidské existence a lidský život v jeho šíři. Vedle latiny → rychlé šíření literatury v národních jazycích  žánry: přetrvává legenda, obrana, traktát; velká obliba- kronika, román, povídka, milostná lyrika, epos, óda, dopis- list, drama: tragédie i komedie; nově: cestopis, životopis, pedagogické spisy

18  výrazný rozvoj- vynález knihtisku- masové rozšíření v letech 1447/1448- Johann Gutenberg  inkunabule – tisky do r. 1500 č. 12 – Tisk v 16. století

19 Odpovědi na zadané otázky: O1 – nedostatek zboží (koření, kovy) po skončení křížových výprav- zpřetrhány kontakty s Východem O2 - teorie o tvaru Země, život pozemský – strádání, akseze- má být přípravou na život posmrtný O3 - Itálie, jihozápad Francie- zde bývala moc římské říše největší, oblast Itálie-základ celé římské říše O4 – Gaius Cilnius Maecenas (70př.Kr. – 8př.Kr.), důvěrník a rádce Gaia Octavia-císaře Augusta, ochránce a podporovatel nové generace tzv. Augustovských básníků. O5- Vitruvius –architekt Říše římské– základní pojednání o stavitelství 06- vícehlas

20 Slovníček pojmů ad fontes – k pramenům arkády – řady oblouků (i vícepatrových), často obíhají dvůr či nádvoří busta- sochařské ztvárnění hrudníku, ramen a hlavy, obvykle umístěné na podstavci drapérie –nápodoba látky, textilie- malířství, sochařství freska - nástěnná malba do čerstvé vlhké omítky mecenáš – podporovatel umělců, tvorby, členové bohatých, zpravidla vládnoucích rodů plastika-plastické výtvarné dílo, na stěnách budov→reliéf sgrafito - obraz je škrábán do svrchní omítky, aby vynikla spodní a tmavší vrstva

21 polyfonie- skladebná technika, skladba vytvářena 2,3,4 i více samostatných hlasů. Žádný z nich přitom není vedoucí, žádný doprovázející. Vitruvius- římský architekt, inženýr a technik z 1. stol.před Kristem

22 Prameny: BLÁHOVÁ, Renata. Literatura pro 1. ročník středních škol. Didaktis. ISBN 978- 80-115-2 Obrázky: obr.č.1:Florencie.Commons.Wikipedia.org.[online].18.3. 2005[cit.2012-02-13]. Soubor: Florence italy duomo.jpg. Dostupné z WWW:. Dostupný pod licencí public domain http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Florence_italy_duomo.jpg obr.č.2: VENAN.Commons.Wikipedia.org.[online]. 9.11. 2009 [cit. 2012-02- 13]. Soubor: Renaissance house.jpg. Dostupné z WWW:. Dostupný pod licencí public domainhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Renaissance_house.jpg obr.č.3: ECKERT, Jindřich. Commons.Wikipedia.org.[online]. 26.5. 2007 [cit. 2012-02-13]. Soubor: Eckert10. jpg. Dostupné z WWW:. Dostupný pod licencí public domain http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Eckert10.jpg

23 obr.č.4: BUONARROTI, Michelangelo. Commons.Wikipedia.org.[online]. 23.6. 2011 [cit. 2012-02-13]. Soubor: God2-Sistine Chapel.png. Dostupné z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:God2-Sistine_Chapel.png >. Dostupný pod licencí public domain http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:God2-Sistine_Chapel.png obr.č.5: SANTI, Raffaelo. Commons.Wikipedia.org.[online]. 22.3. 2009 [cit. 2012-02-13]. Soubor: Raffael6.jpg. Dostupné z WWW:. Dostupný pod licencí public domain http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Raffael6.jpg obr.č.6: VINCI, Leonardo. Commons.Wikipedia.org.[online]. 4.2. 2008 [cit. 2012-02-13]. Soubor: Lady with an Ermine.jpg. Dostupné z WWW:. Dostupný pod licencí public domain http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lady_with_an_Ermine.jpg obr.č.7: GIOTTO,Bondone di. Commons.Wikipedia.org.[online]. 30.3. 2011 [cit. 2012-02-13]. Soubor: Giotto_-_Scrovegni_-_-36-_-- Lamentation_(The_Mourning_of_Christ).jpg. Dostupné z WWW:. Dostupný pod licencí public domain http://en.wikipedia.org/wiki/File:Giotto_-_Scrovegni_-_-36-_- _Lamentation_(The_Mourning_of_Christ).jpg

24 obr.č.8: BOTTICELLI, Sandro.Commons.Wikipedia.org.[online].19.5. 2005[cit. 2012-02-13]. Soubor: Sandro Botticelli 046. jpg. Dostupné z WWW:. Dostupný pod licencí public domain http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sandro_Botticelli_046.jpg obr.č.9: MAYRING, Ulrich. Commons.Wikipedia.org.[online]. 26.4. 2007 [cit. 2012- 02-13]. Soubor: Michelangelo Mose 2007. jpg. Dostupné z WWW:. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Michelangelo_Mose_2007.jpgCreative CommonsUveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported obr.č.10: DONATELLO. Commons.Wikipedia.org.[online]. 21.7. 2006 [cit. 2012-02- 13]. Soubor: St George Donatello Orsanmichele n1. jpg. Dostupné z WWW:. Dostupný pod licencí public domain http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:St_George_Donatello_Orsanmichele_n1.jpg obr.č.11: GAYA, David. Commons.Wikipedia.org.[online]. 30.4. 2005 [cit. 2012-02- 13]. Soubor: Michelangelos David.jpg. Dostupné z WWW:. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Michelangelos_David.jpgCreative CommonsUveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported

25 obr.č.12: AMMAN,Jost. Commons.Wikipedia.org.[online]. 1.7. 2005 [cit. 2012- 02-13]. Soubor: Buchdrucker-1568. png. Dostupné z WWW:. Dostupný pod licencí public domain http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Buchdrucker-1568.png

26 VY_32_INOVACE_1_1_1 Mgr. Irena Klementová Téma sady: Humanismus a renesance Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:Český jazyk a literatura Průřezové téma: Osobnostní a estetická výchova. Tematický okruh:Zrod humanistického světového názoru a renesančního umění. Anotace: Jedná se o prezentaci sloužící k výkladu nového učiva a zároveň k aktivizaci žáků. Materiál ozřejmuje základní pojmy a vede žáky k uvědomění si podmíněnosti rozvoje renesančního umění s hospodářským, společenských a kulturním rozvojem společnosti. Hlavním zdrojem informací je učebnice: BLÁHOVÁ RENATA. Literatura pro 1. ročník středních škol. Brno: Didaktis, 2008. ISBN 978-80-7358-115-2

27 Autorka:Irena Klementová Rok vytvoření materiálu: 2012 Název materiálu: Humanismus a renesance Jazyk:čeština Očekávaný výstup: Žák si uvědomí předpoklady pro zrod nového světového názoru, tyto předpoklady dokáže uvést, současně objasní odraz tohoto myšlenkového názoru v nástupu nové kulturně historické epochy. Uvede příklady předpokladů, základní proměnu lidského myšlení ve vztahu k člověku a společnosti. Dokáže prezentovat výrazné osobnosti renesančního umění světového. Speciální vzděl. potřeby: žádné Klíčová slova: rozvoj výroby, zámořské plavby, nové představy o světě a jeho uspořádání, ad fontes, změna postavení církve, renesanční umění a renesance jako epocha, jednotlivé znaky renesančního umění, knihtisk Druh učebního materiálu:aktivizace žáka

28 Cílová skupina:žák Stupeň a typ vzdělávání:gymnaziální vzdělávání Typická věková skupina:16 -19 let Pokyny pro práci s materiálem: Prezentace je využitelná jako výklad učiva na dané téma. V materiálu jsou začleněny otázky, které je možné využít formou frontálního opakování (připomenutí) známého učiva nebo jako podnět pro jeho ověřování. Mezipředmětové vztahy- zejména dějepis. Prezentace může sloužit jako východisko k samostatné práci žáků- prezentaci věnované konkrétním osobnostem světového renesančního umění.


Stáhnout ppt " Konec 13. století – Evropa→ ohromný hospodářský rozvoj – města - 1. zámořské plavby ( O 1 jaký byl jejich důvod?) → rozvoj přírodních věd: astronomie,"

Podobné prezentace


Reklamy Google