Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vybrané sociální konsekvence demografického vývoje doc. Ing. Michal Kavan, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vybrané sociální konsekvence demografického vývoje doc. Ing. Michal Kavan, CSc."— Transkript prezentace:

1 Vybrané sociální konsekvence demografického vývoje doc. Ing. Michal Kavan, CSc.

2 Demografické změny přinášejí markantní pokles uzavíraných sňatků Je zajímavé, že s větší prosperitou zemí světa – klesá porodnost a především klesá počet uzavíraných sňatků. Fenoménu poklesu SŇATKOVOSTI je příspěvek věnován

3 Demografický vývoj vybraných zemí II. Rychle rostoucí populace, zvyšující se délka života, klesající porodnost IV. Zmenšující se populace, dlouhá délka života, stárnoucí společnost I. Pomalu rostoucí populace, nízká délka života, vysoká porodnost III. Stagnující populace, vysoká délka života, výrazně nízká porodnost

4 Problémy spojené se stárnutím obyvatelstva EU: Obecná doporučení EU: 1. Zvýšení doby odchodu do důchodu 2 Zvýšení úrovně migrace na pomoc zaplnění mezer na trhu práce 3. Podpora práce, placení daní, šetřit v penzijních systémech 4. Povzbuzovat lidi, aby zůstali pracovně aktivní 5. Posilování zdravého životního stylu.

5 Procházejí dnešní rodiny stádii krize ? Hrozí manželství úplný zánik ?

6 Nízká porodnost v Německu: S tímto problémem se Německo potýká více než 30 let. Od roku 1975 se počet narozených dětí blíží 1,3 dítěte na ženu. Pro stagnaci počtu obyvatel je třeba 2,1 dítěte.

7

8 Podíl mladých lidí na celkové populaci klesá

9 Jak žít ve světě, kde i manželství je v útlumu ??? Databáze Eurostatu ukazuje jak míra sňatečnosti (počet manželství za rok na každých tisíc lidí) výrazně klesá (znázornění od r.1970)

10 Z průzkumu vyplývá, že 87% populace žije v zemích, kde klesá výskyt manželství. Klesá také v Číně a Indii – kde ještě mají klasické manželství. Klesá i Pákistán, Rusko, Mexiko, Brazílie, USA, Japonsko, Itálie, Německo a Francie). Jediné země s více než 50 milionů obyvatel, kde počet sňatků roste jsou Filipíny, Vietnam, Egypt, a Dem. Rep. Kongo. Obr: Země pod diagonální linií prezentují klesající podíl vdaných žen: Téměř na celém světě roste počet párů, žijících mimo manželství

11 Pokud by nastartovaný trend takto pokračoval - někdy v roce 2040 by manželství zahynulo. Je obrázek minulostí ?

12 Méně než polovina (46%) amerických dětí, mladších 18 let, žije dnes v domácnosti se dvěma manželskými rodiči, v jejich první manželství. To je výrazná změna od roku 1960, kdy 73% dětí takto vyrůstalo (v r. 1980 to bylo 61%). Dnes podíl dětí narozených mimo manželství činí 41%, na rozdíl od pouhých 5% v roce 1960. Dle: US Pew Research Center

13 Country Fertility Rate Average Age at Childbirth Average Number of Children % of Births out of Marriage Germany (*) 1.3027.81.6514.9% Belgium1.5627.81.8111.3% Denmark1.7628.81.8346.4% Spain1.2329.01.8410.0% France1.7328.52.1333.2% Greece1.3927.41.912.6% Ireland2.0330.22.5718.0% Italy1.2529.21.706.8% Luxembourg1.6428.61.6812.7% Netherlands1.5929.71.8512.4% Portugal1.5527.61.9216.1% UK1.7927.82.0030.8% Total EU 121.4828.21.8320.0% Plodnost, věk při narození prvního dítěte, průměrný věk ženy při porodu, počet dětí, % dětí narozených mimo manželství v Evropě, 1992

14 V ČR

15 Sňatečnost je demografický proces, který studuje zakládání manželství na základě zákonem daných podmínek. Neobnovitelnou událostí je pouze první sňatek.

16 Sňatečnost citlivě reaguje na ekonomickou, politickou a sociální situaci Graf - Vývoj absolutního počtu sňatků ve 20. století na území dnešní ČR http://www.demografie.info/?cz_snatecnosthistorie

17 Struktura sňatků podle rodinného stavu snoubenců v ČR

18 V ČR

19 Průměrný věk při 1. sňatku (ČR)

20

21 Struktura ženichů podle věku Struktura nevěst podle věku

22 Graf: Úhrnná rozvodovost ve vybraných evropských zemích, 2002 (Francie, Itálie a Německo údaj za rok 2001)Úhrnná rozvodovost http://www.demografie.info/?cz_rozvodhistorie ROZVOD strašák SŇATKOVOSTI

23 Počty sňatků, rozvodů a úhrnná rozvodovost na území dnešní ČR od roku 1960 http://www.demografie.info/?cz_rozvodhistorie

24

25 PROČ ? JE ODPOVĚĎ JEDNODUCHÁ – NEBO SLOŽITÁ ?

26 Rodina plní ve společnosti 4 základní funkce: Funkce biologicko-reprodukční: rodina slouží k zajištění reprodukce obyvatelstva. Funkce socializační – rodina je základním prvkem ve výchově dítěte a jeho zařazení do společnosti. Funkce ekonomická – tato funkce se pravděpodobně nejvíce proměňuje v průběhu vývoje společnosti. Rodina je ekonomická jednotka, která společně zajišťuje materiální zabezpečení jednotlivých členů rodiny. Funkce emocionální (podpůrná) – tato funkce zahrnuje vzájemnou emoční podporu jednotlivých členů rodiny.

27 Trendy z USA Do vztahů párů stále častěji promlouvají i aspekty, které nemají s láskou nic společného. Manželství 21. století již není ani zdaleka jen o vzájemných sympatiích. "Ještě před málo lety bylo přirozené, že si lékař za manželku vybral hezkou zdravotní sestru. Dnes si lékaři mnohem častěji vyměňují prstýnky se svými kolegyněmi,„ Z hlediska sňatkovosti dříve vyšší vzdělání u žen nehrálo významnou roli – dnes už hraje. Ženy začaly zastávat prestižní pracovní pozice - přestaly být vnímány pouze jako hospodyně a matky. Ve Spojených státech v posledních sedmdesáti letech došlo k zásadní změně poměru mezi počtem vdaných žen s nižším a naopak vyšším vzděláním. (říká Bradford Wilcox z University of Virginia)

28 "Přímým důsledkem několik desetiletí trvající emancipace žen je zánik tradičního modelu, ve kterém je ekonomickým motorem rodiny výhradně muž a úlohou ženy je starost o domácnost". (prof. Christine Schwartzová z University of Wisconsin).

29 Trendy z USA „Lidé sňatek stále častěji vnímají nejen jako stvrzení svých citů, ale též jako velký ekonomický závazek. "Někteří lidé o svatbě hovoří jako o luxusním zboží, které si ne každý pár může dovolit," Prof. Susan Brownová, Bowling Green State University,

30 Trendy z USA jedinci s vyššími příjmy nehodlají svatbou s hůře placeným protějškem připravit o životní standard, na nějž si jako svobodní zvykli. (prof. Christine Schwartzová z University of Wisconsin).

31 Česká republika na stejné vlně Dle dat Českého statistického úřadu Manželství, v nichž dosáhli oba partneři totožného stupně vzdělání, tvořila v roce 2012 mírnou většinu (54 %). Na druhém místě se umístily sňatky partnerů s úrovní vzdělání odlišnou o jeden stupeň (39 %). dle výzkumu Jeounghee Kimové je v USA rozvodovost párů s vyšším vzděláním ve srovnání s páry s nižším vzděláním několikanásobně nižší.

32 Největší překážky růstu počtu sňatků ? dle některých průzkumů nemožnost získat vlastní adekvátní bydlení bydlení nízké příjmy. Navrhovaná nápravná opatření EU: zlepšit ekonomické podmínky rodin s dětmi. vytvořit strategie jak sladit profesní kariéru a péči o děti vytvořit systém restrikcí a pobídek, aby si zaměstnavatelé nevybírali pouze svobodné, bezdětné a muže. Povinné budování předškolních zařízení zaměstnavatelů nabídky flexibilní pracovní doby pozitivní diskriminace - návrh takových rodičovských dávek, které by nebyly vypláceny, pokud by se partneři na rodičovské dovolené nestřídali. Zdroj: http://www.penize.cz/dan-z-prijmu-fyzickych-osob/18286-bude-mit- pokles-porodnosti-fatalni-dusledkyhttp://www.penize.cz/dan-z-prijmu-fyzickych-osob/18286-bude-mit- pokles-porodnosti-fatalni-dusledky

33 „Budoucnost národa je v rukou matek.“ (Honoré de Balzac) Úhrnná plodnost (fertilita) Od sametové revoluce se narodilo o víc jak milion méně dětí, než je třeba pro generační výměnu. K té je nutná úhrnná plodnost (fertilita) zhruba 2,1 dítěte na matku, ale v naší zemi se roku 2012 pohybovala na hodnotě 1,45. Jsme 1/3 pod nutným číslem a za rok 2013 jsou výsledky ještě hubenější. Aby byla populace České republiky stabilní a dlouhodobě udržitelná, je potřeba, aby byl pro průměrnou českou rodinu standard tři děti. Problémem je i zvyšování průměrného věku matek (nyní asi 30 let). Ve vyšším věku se snižuje počet dětí, které rodina stihne přivítat, nemluvě o problémech zdravotního rázu.

34 „Žena nežije jen pro muže a muž nežije jen pro ženu; oba mají hledat zákony boží a je uskutečňovat“ (TGM Hovory z Lán) Jako by mladí lidé neměli domova a byli v mraze na ulici. Je cosi nezdravého v jejich citových projevech, nemají dobře kde zakotvit, jsou churaví. Romantiku považoval za projev vykolejené rovnováhy. Každý úsudek uchycoval životní zkušeností.

35 Dle odborníků roli v přístupu k manželství hraje také víra. Česko si v Evropě vysloužilo pověst nej-ateističtější země. V Rakousku, kde se ke katolické církvi hlásí 2/3 obyvatel, je ale situace podobná jako v ČR – 40% dětí se rodí mimo manželství a podíl postupně roste.

36 Praha Podíl dětí narozených mimo manželství roste V roce 2000 to bylo kolem 20%, letos na konci třetího čtvrtletí mělo svobodnou matku či nesezdané rodiče už 43 % narozených. Český statistický úřad

37 Autority z oboru to nechává klidné. „Úbytek manželství je součástí vývoje v běžné společnosti,“ říká bývalý premiér a eurokomisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti Vladimír Špidla. „Ubývá ho ve všech zemích Evropy. Procházíme změnou formy, ve které se realizují dlouhodobé vztahy. Společensky to nepředstavuje významný problém,“

38 Prvorozený potomek bývá ve většině nemanželské dítě. Teprve druhé a třetí přichází v manželství. Zato se čtvrtým opět začíná převažovat narození mimo manželství.

39 Podle statistiků je neúplných rodin v Česku skoro 571.000. V čele čtyř pětin z nich je žena.žena Jen s jedním rodičem vyrůstá 400.000 dětí a mladých lidí (je jich víc než 20%). Zdroj:http://www.lidovky.cz/v-cr-pribyva-lidi-kteri-spolu-ziji-bez-svatby-jako-v-manzelstvi-pvx-/zpravy- domov.aspx?c=A130307_102005_ln_domov_pvhttp://www.lidovky.cz/v-cr-pribyva-lidi-kteri-spolu-ziji-bez-svatby-jako-v-manzelstvi-pvx-/zpravy- domov.aspx?c=A130307_102005_ln_domov_pv

40

41 Mít 3 děti je krásné, ale současně je to poukázka na chudobu, nejen pro nás jako rodiče, ale do budoucna i pro děti.(Karolina) Byty jsou tržním produktem, který představuje, pokud si jej koupí, pro naprostou většinu rodin celoživotní zadlužení a splátky. Ne všichni ale mohou obětovat z platu měsíčně sedm až jedenáct tisíc korun. V zaměstnání dávají velmi často přednost lidem bez závazků, kteří jsou ochotní dát svému zaměstnavateli maximum výkonu bez nutnosti běžet ve čtyři hodiny vyzvednout děti do školky. V době krize je nižší počet svateb logickým vyústěním obav lidí z budoucnosti. Pokud se už dvojice chtějí vzít, odkládají svatbu do pozdějšího věku. Zatímco v roce 1993 se muži v ČR poprvé ženili průměrně v 25,4 roku a ženy se vdávaly ve 23,2 roku, teď je ženichům přes 32 let a nevěstám zhruba 29,5 roku.

42 Rozvod se odráží na chování dětí To, že se někteří rodiče rozvedou, malí školáci dnes nevnímají jako zvláštnost. Možná i proto, že Česká republika patří k zemím s největší rozvodovostí na světě. Každopádně rozvod se většinou odrazí i na chování dítěte ve škole. Potvrzují učitelé

43 Doba mezi rozvodem a dalším sňatkem se prodlužuje: * V roce 2013 byla u mužů 8,0 roku a u žen 8,3 roku, * na přelomu 20. století byla na úrovni 6 let, * na počátku 90. let byla jen 4-5 let. V poradně se většinou ptají ženy, jak partnera přimět ke svatbě, (psycholožka v manželské a předmanželské poradně, Jitka Douchová).

44 Odmítání manželství a) důvody osobní / emocionální / vztahové: zkušenost s rozvodem rodičů – snaha vyvarovat se podobného zážitku citlivost na současnou nestabilitu manželství obecně preference liberálnějšího, více egalitářského, rovnoprávnějšího vztahu neexistence psychologické potřeby nebo touhy sňatek uzavřít není předpoklad, že by se manželstvím mělo něco změnit ve smyslu závazku, spokojenosti, kvality vztahu atd. závazek není třeba zveřejňovat před publikem závazek je soukromý, intimní a z toho důvodu může být i mnohem silnější přesvědčení, že spojení založené na konvenci nepřivodí lásku ani ji neuchová odmítnutí role „polovičky“ páru, odmítnutí být „rozšířením identity partnera“ - individualismus odmítnutí představy „jednoho perfektního partnera“, „toho pravého“, jako nerealistické skutečně „závazným“ vztahem na emoční úrovni nemusí být jen manželství přesvědčení, že manželství partnery omezuje prostřednictvím sociálních předpisů, sankcí, náboženských dogmat nebo státních regulací (neformální vztah založený na svobodné volbě je více autentický) odmítání ekonomické solidarity, která existuje (ze zákona) mezi manželi, zdůraznění samostatnosti jedince preference pocitu volnosti a nezávislosti, obava ze ztráty svobody konformity.

45 Odmítání manželství a) důvody osobní / emocionální / vztahové: (pokračování) strach ze závazku strach ze ztráty vlastní identity přesvědčení, že sňatek nepřinese nic cenného rozvod v předchozím vztahu a odmítání další zkušenosti rozvodu obava, že se vztah změní po uzavření manželství k horšímu, stane se samozřejmostí vzdor - dělat věci po svém, odmítnutí konformity odmítání rituálů v neformálním svazku předpoklad svobody v rozhodování, zda ve vztahu člověk zůstane zvyk – neformální soužití „fungovalo dosud, může fungovat i dál“ jeden z partnerů odmítá manželství, i když druhý je preferuje nejistota ve smyslu kvality vztahu nebo partnera obava, že manželský partner by si činil větší nároky na čas, pozornost, peníze jedince

46 Odmítání manželství b) důvody formální a instrumentální:  neformální soužití a manželství se v podstatě neliší ve smyslu kvality vztahu a výrazněji ani v jiných ohledech, formální výhody manželství jsou malé - není tedy nutné a přínosné se brát  vysoké náklady na svatbu, organizační náročnost  nesmyslnost rozvodová bariéry v manželství  odpor k „pokrytectví“ - nezůstanu s někým, když s ním nejsem šťastný, spokojený, jen proto, že vztah drží pohromadě sociální norma  instituce manželství jako taková vztah při problémech nezachrání ani nepojistí

47 Odmítání manželství  d) důvody politické (většinou argumentace z oblasti feministických studií):  forma aktivního odporu vůči tradičnímu uspořádání manželství z hlediska genderových norem, opouštění tradičních vzorců  odmítnutí manželství jako instituce, která diskriminuje jiná rodinná uspořádání (partnerů stejného pohlaví, nesezdaných atd.)  odmítnutí manželství jako instituce, formulující „normální“ a „deviantní“ způsoby chování – kdo nevstoupí do schvalovaného svazku, je vyloučen z privilegií, manželství diskriminuje ty, kdo v něm nežijí  přání omezit roli státu ve vztahových soukromých záležitostech  odmítnutí monogamie  manželství je instrumentem útlaku žen  u „sexuálních“ vztahů, mezi které manželství patří, není pravděpodobné, že budou „navždy“, nelze se k tomu formálně zavázat  odmítnutí „párové tyranie“ – v západních společnostech je nejváženější a nejpreferovanější občan, který žije v manželství Mezi sociální důvody odmítání manželství by se snad daly zařadit některé z osobních, např. odmítání rituálů či vzdor a odmítání konformity.

48 Podrobnější analýza ekonomických faktorů Přináší 5 základních témat, které kohabitující respondenti anket vnímají jako podstatné naplnit před uzavřením sňatku: a)mít dostatek peněz, b)schopnost zaplatit „skutečnou“ svatbu, c)dosáhnout řady finančních cílů před manželstvím, d)muž v páru musí mít kapacitu zajistit finančně rodinu, e)nedostatek peněz je zdroj stresu a konfliktů ve vztahu. „skutečnou“ svatbou je zde myšlen obřad s účastí široké rodiny a následná oslava. Nikoli jednoduchý obřad – ten je považován za kompromis, nedokonalou variantu

49 Mužův socioekonomický status má zdá se silný vliv na to, zda pár očekává následný sňatek. Muži s nižším socioekonomickým statusem spíše žijí v nesezdaných soužitích než v manželství. Je také zajímavé, že lidé žijící v soužití (kohabitaci) při volbě partnerů nezvažují jejich ekonomický potenciál, ale užívají ekonomická kritéria při svém následném plánování manželství s tímto partnerem.

50 Dle Kiernan (2002, in Hašková, Rabušic, 2008) Existují 4 fáze nezvratného vývoje partnerské kohabitace Kdy dosažení vyšší fáze znemožňuje návrat do té nižší. 1.fázi je kohabitace spíše deviantním či avantgardním fenoménem, praktikovaným jen malou částí svobodných lidí. 2.fázi získává kohabitace funkci předehry manželství, představuje období testování partnera i síly vztahu, většinou bez přítomnosti dětí. 3.fázi je již začíná být kohabitace společensky akceptována jako alternativa sňatku a běžnějším se v jejím rámci stává i rodičovství mimo manželství. 4.fázi se již kohabitace od manželství v podstatě neodlišuje, v obou se rodí a vychovávají děti. V USA jsou někde mezi druhou a třetí úrovní, Švédsko je již v současnosti na čtvrté (Kapinus, 2009). Prozatím je tomu ve většině západních společností (včetně České republiky) tak, že asi 50 až 60 % kohabitací se transformuje časem v manželství (Hatch, 2009; Mareš, 2003). Růst počtu kohabitací je však obecně doprovázen poklesem uzavíraných manželství. Ani kohabitace tedy není neměnnou formou uspořádání partnerských vztahů. Prochází specifickým vývojem. Velké části dnešních manželství kohabitace předcházela, postupně však přestává být v tak velké míře předstupněm manželství, stává se více jeho alternativou.

51 KONEC


Stáhnout ppt "Vybrané sociální konsekvence demografického vývoje doc. Ing. Michal Kavan, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google