Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CLIL v české praxi Odborná regionální konference 10. 2. 2012 Jihlava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CLIL v české praxi Odborná regionální konference 10. 2. 2012 Jihlava."— Transkript prezentace:

1 CLIL v české praxi Odborná regionální konference 10. 2. 2012 Jihlava

2 Počátky CLILu v ČR ● 2005 – CLIL součástí jazykové vzdělávací politiky v ČR (Národní plán výuky cizích jazyků v ČR) ● 2009 - MŠMT vydává dokument Content and Language Integrated Learning v ČR ● 2009 -2012 - projekty zaměřené na zavádění CLILu do českých škol podpořené z OPVK

3 Podmínky zavedení CLILu na školách Zavést výuku metodou CLIL a uvést tuto skutečnost v ŠVP (v kompetenci ŘŠ) Naplnit očekávané výstupy jak v cizím jazyce, tak v nejazykových předmětech Zachovat minimální časové dotace cizího jazyka a nejazykového předmětu podle RVP Nepřekročit týdenní maximální časové dotace vymezené v RVP pro jednotlivé ročníky Uznat kvalifikovanost učitelů (v kompetenci ŘŠ)

4 Výuka angličtiny napříč předměty na ZŠ, G a SOŠ

5 Cíle projektu ● Zlepšení kompetencí učitelů škol kraje Vysočina v oblasti zkvalitnění výuky AJ za účelem zvýšení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce v kraji Vysočina. ● Zkvalitnění metodické podpory a vzdělávání učitelů pro výuku jednotlivých předmětů v AJ ● Vytvoření a ověření (akreditace) vzdělávacího programu a metodiky na podporu zavádění metody CLIL na školách v kraji Vysočina.

6 Aktivity projektu ● Úvodní odborný seminář pro učitele a ředitele 10 zúčastněných škol (Telč, leden 2010) ● Seminář o využití Moodlu (Jihlava, duben 2010) ● Příprava a ověřování CLIL materiálů na školách (březen – listopad 2010) ● Intervizní schůzky na školách (květen – listopad 2010) ● Zpracování aktivit do požadovaného formátu, diskuse (září – prosinec 2010)

7 Aktivity projektu ● Příručka „CLIL v české školní praxi“ ● Učitel lektor DVPP ● Učitel metodik pro CLIL ● Odborná regionální konference CLIL ● Akreditace vzdělávacího programu DVPP na podporu zavádění metody CLIL do škol

8 Výchozí zmapování situace na školách Dotazníkové šetření: ● žáci ● rodiče ● učitelé ● členové školních rad

9 Počty respondentů ZŠSŠG Vyučující4710843198 Žáci, studenti246285157688 Rodiče250140133523 Školní rada813 34

10 Žáci – oblíbenost cizích jazyků

11 Žáci – využití cizích jazyků v budoucnu

12 Žáci – přínos CLILu

13 Žáci – očekávaná obtížnost CLILu

14 Vyučující – přínos CLILu

15 Vyučující – ochota se zapojit

16 Rodiče – přínos CLILu

17 Zkušenosti ze základních škol ● ZŠ a MŠ Wolkerova 2941 v Havlíčkově Brodě ● ZŠ Náměstí Svobody 321 v Pacově ● ZŠ Otokara Březiny v Jihlavě ● Pozitivní přístup většiny zainteresovaných na začátku projektu

18 Zkušenosti ze základních škol ● HV, VV, matematika, prvouka ● Jazykové sprchy (křížovky, slovní hry) ● Aktivity na IWB ● Ranní kruhy – „rodilý mluvčí“ ● Projektové dny ● Spolupráce se zahraničními partnery

19 Zkušenosti ze základních škol ● Význam podpory vedení škol ● Spolupráce se zřizovatelem ● Informovanost rodičů ● Své znalosti rozvíjejí nejen žáci, ale i učitelé ● „S CLILem nelze zůstat u křídy a tabule.“ ● CLIL na 1. stupni ● Náročnost přípravy → archivování příprav a materiálů

20 Zkušenosti z gymnázií ● Gymnázium Žďár nad Sázavou ● Gymnázium Chotěboř ● Gymnázium Třebíč ● Chemie, matematika, zeměpis,TV, ICT ● Jazykové sprchy i výuka jednotlivých celků

21 Zkušenosti z gymnázií ● Podpora vedení školy. ● Informovanost všech zainteresovaných skupin. ● Své znalosti rozvíjejí nejen žáci, ale i učitelé. ● Učitel-nejazykář se musí zbavit ostychu před studenty. ● CLIL je obtížný při výkladu nové látky, zejména, jde-li o složitější výklad. ● CLIL je vhodný při procvičování a opakování látky. ● Archivování příprav a výukových materiálů.

22 Zkušenosti ze středních odborných škol ● Střední škola obchodu a služeb Jihlava ● Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Havlíčkově Brodě ● Střední odborná škola Nové Město na Moravě ● Střední průmyslová škola Třebíč

23 Zkušenosti ze středních odborných škol Analýza výchozího stavu: ● Nejvyšší procento vyučujících, kteří považují CLIL za nepřínosný. ● Nejméně žáků, kteří se rádi učí cizí jazyky. ● Žáci si uvědomují, že cizí jazyky jsou pro ně důležité a v budoucnu je využijí. ● Třetina rodičů nepovažuje výuku CLIL za přínosnou.

24 Zkušenosti ze středních odborných škol ● Týmová spolupráce učitelů. ● Učitel odborného předmětu vyučuje svůj předmět, nikoli cizí jazyk. ● CLIL není překlad běžné hodiny do angličtiny. ● CLIL umožňuje přístup k informacím. ● Učitel odborného předmětu nemusí v hodině mluvit anglicky.

25 Doporučení pro zavádění CLILu na školách – vedení škol ● Umožnit týmovou spolupráci učitele jazyka a učitele nejazykového předmětu: např. upravit úvazky, upravit rozvrh, poskytnout prostor pro společné plánování. ● Umožnit školení, pobyty v zahraničí, kurzy v zemích, kde je CLIL rozšířený. ● Povzbudit učitele k tomu, aby vzájemně hospitovali ve svých hodinách a aby měli možnost získat konstruktivní zpětnou vazbu na svoji výuku.

26 Doporučení pro zavádění CLILu na školách – vedení škol ● Umožnit či zorganizovat návštěvy jiných škol. ● Nakoupit nebo získat materiál pro výuku (učebnice, výukové programy atd.). ● Projevit flexibilitu při změnách ŠVP. ● Podporovat učitele v náročné činnosti nad rámec běžného úvazku ( i finančně). ● Podporovat spolupráci s rodiči.

27 Doporučení pro zavádění CLILu na školách – učitelé ● Spolupracovat s kolegy. ● Vzdělávat se (četba, Internet, kurzy v zahraničí – např. Comenius granty, konzultace). ● Důkladně zvažovat postup uplatňování prvků CLIL. ● Postupovat po malých krocích a každý krok pečlivě vyhodnocovat. ● Pečlivě plánovat výuku, myslet na všechny 3 typy cílů.

28 Doporučení pro zavádění CLILu na školách – učitelé ● Formulovat kontrolovatelné výstupy z učení a zvažovat optimální formy hodnocení jazykové i předmětové složky. ● Vést si reflektivní deník, nejlépe interaktivní formou s kolegy. ● Spolupracovat s rodiči – spolupráce s rodiči je zcela nezbytnou součástí zavádění CLILu, rodiče by měli být informováni před zahájením výuky s prvky CLIL a jejich názor by měl být respektován.

29 Doporučená literatura ● COYLE, D., HOOD, P, MARSH, D.CLIL: Content and Language Integrated Learning. Cambridge: CUP, 2010. ● MEHISTO, P., MARSH, D., FRIGOLS, M. J. Uncovering CLIL. Oxford: Macmillan Education, 2008. ● TEJKALOVÁ, L. Výzkumy o přínosu CLILu. Dostupné na http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/9653/vyzkumy- o-prinosu-clil.html/.

30 Děkujeme za pozornost. hanusova@ped.muni.cz vojtkova@ped.muni.cz


Stáhnout ppt "CLIL v české praxi Odborná regionální konference 10. 2. 2012 Jihlava."

Podobné prezentace


Reklamy Google