Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium Karla Sladkovského Číslo operačního programu: CZ.04.3.07 Název operačního programu: Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu hl.m.Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium Karla Sladkovského Číslo operačního programu: CZ.04.3.07 Název operačního programu: Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu hl.m.Praha."— Transkript prezentace:

1 Gymnázium Karla Sladkovského Číslo operačního programu: CZ.04.3.07 Název operačního programu: Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu hl.m.Praha Číslo priority: 7.3 - Rozvoj celoživotního učení Číslo opatření: 7.3.1. - Rozvoj počátečního vzdelávání Registrační číslo projektu : CZ.04.3.07/3.1.01.3/3093 Příjemce : Gymnázium J. Seiferta, o.p.s. Název projektu : Cesta k vědě Konference Nové perspektivy ESF ČR, 22. listopad 2007 V. Pospíšil

2 Projekt vznikl na Gymnáziu Jaroslava Seiferta za podpory Evropského Sociálního Fondu, rozpočtu ČR a Hlavního města Prahy Partnery jsou Fakulta Jaderná a Fyzikálně Inženýrská, Gymnázium Sladkovského a gymnázium Christiana Dopplera Projekt má za cíl podpořit zájem studentů o kariéru ve vědě a výzkumu hlubší příprava pro studium na vysokých školách technického a vědeckého typu příprava studentů středních škol na veřejná vystoupení před odborným i laickým publikem a prezentování výsledků vlastní práce

3 Účastníci projektu se zapojují do práce vědeckých skupin FJFI, pracujících na nejrůznějších výzkumných úkolech, a podílí se na jejich činnosti. V rámci skupiny účastníci řeší samostatně nějaký zadaný úkol. Na jejich práci dohlíží odborný školitel z řad diplomantů nebo doktorandů FJFI.

4 leden únorbřezendubenkvětenčervenčervnc.srpenzáříříjenlist.pros. 2007 záříříjenlist.pros. 2006 srpen leden únorbřezendubenkvětenčerven 2008 červnc. Časový harmonogram úvodní kurzypráce ve skupinách úvodní kurzy adm. zah. propagace prázdniny výsledky adm. uk.

5 Aby mohli účastníci ve skupinách pracovat, prošli úvodními kurzy. Tyto kurzy mají za cíl posluchačům rozšířit přehled a terminologii základních předmětů tak, aby byli schopni s vědci ve skupinách účinně komunikovat a mohli se případně orientovat i v odborných publikacích. Matematický aparát fyziky - přednáška heslovitě shrnuje základní matematické poznatky nutné pro práci ve vědeckých oborech - zejména ve fyzice. Obsahuje vybrané partie středoškolské matematiky, úvod do lineární algebry a úvod do matematické analýzy v jednom i více rozměrech. Úvod do moderní fyziky - přednáška prochází základní oblasti fyziky jako mechanika či elektřina a magnetizmus za použití pokročilejších partií matematiky (diferenciální a integrální počet), speciální teorii relativity, základy kvantové mechaniky, atomovou a subatomovou fyziku a interakci záření s látkou. Informatika a výpočetní technika ve vědecké praxi - přednáška obeznámila posluchače s historií i současností výpočetní techniky a jejím využití ve vědě (jako nástroj simulací, řízení experimentů a sběru a zpracování dat). Zároveň vštípila posluchačům základy práce v C++. Přístrojová technika – přednáška kombinovaná s praktickým cviče- ním obeznámila posluchače se zák- ladními přístroji a experimentálními technikami. Trendy v současném výzkumu série populárních přednášek před- ních českých vědců přiblížila účastníkům některé směry v sou- časné vědě.

6 Úvodní kurzy - matematika

7 Úvodní kurzy - informatika

8 Úvodní kurzy - fyzika

9 Kurz Úvod do moderní fyziky byl zakončen soustředěním, na kterém si posluchači naměřili základní úlohy a referovali o nich kolegům. Zde také proběhl kurz Přístrojová technika.

10 Trendy v současném výzkumu Ing. Vojtěch Svoboda, CSc. s přednáškou Energie z hvězd Doc. PhDr. Anna Hogenová, CSc. s přednáškou Kořeny fyziky ve filosofii Ing. Vojtěch Svoboda, CSc. s přednáškami Jak připravit fyzikální prezentaci, Jak přednášet o fyzice, Jak publikovat a Jak dělat poster RNDr. Vladimír Wagner, CSc. s přednáškou Urychlovačem řízené transmutace aneb budeme jaderný odpad spalovat? Doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. s přednáškou Studium struktury hmoty v Evropské laboratoři pro jaderný výzkum CERN. Prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc. s přednáškou o rentgeno- fluorescenční analýze. RNDr. Vladimír Wagner, CSc. s přednáškou o moderní kosmologii Ing. Dana Drábová, PhD., předsedkyně SÚJB, s přednáškou o energetice, jaderných zařízeních a jaderné bezpečnosti

11 Všechny přednášky úvodních kurzů vytvořené pro projekt jsou volně k dispozici na webové stránce (formát PPT). Jejich používání a šíření podléhá licenci GNU GPL. V kostce: Hlavní informační zdroj projektu je webová stránka http://veda.gymjs.net/ Materiály lze volně stahovat a používat k libovolným účelům, je pouze nutné uvést odkaz na autora a projekt Materiály lze libovolně upravovat a dále používat, zůstane-li v nich odkaz na původního autora a projekt Upravené materiály lze dále šířit opět pouze pod licencí GNU GPL

12 Skupiny, ve kterých studenti pracují KDAIZ - Rentgenová fluorescenční analýza a její aplikace při studiu památek KMAT - Lom materiálu: jeho vznik, šíření, důsledky a modelování KMAT - Metody studia struktury a vlastností konstrukčních materiálů KF - zprovoznění experimentu "Normální a anomální Zeemanův jev" pro pokročilé praktikum FJFI KF - zprovoznění experimentu "Elektronspinová a jaderná magnetické rezonance" pro pokročilé praktikum FJFI EJF - Gamma spektroskopie EJF - Alfa spektroskopie EJF - Vlastnosti křemíkových driftových detektorů částic EJF - Vlastnosti scintilačních detektorů částic EJF - Zprovoznění vakuové aparatury pro fúzní neutronový zdroj KJCH - Radiační chemie FEL - Algoritmy umělé inteligence

13 Závěr projektu – povinné výstupy pro účastníky článek vědeckého typu, který bude publikován v projektovém sborníku a pravděpodobně i v další periodiku (UN) plakát (poster) vědeckého typu, který taktéž vyjde v projektovém sborníku a zároveň bude vyvěšen na závěrečné konferenci projektu a pokud možno i na nějaké běžné vědecké konferenci prezentace o výsledcích práce na závěrečné konferenci projektu jednou za dva měsíce prezentace pro ostatní účastníky o průběhu práce ve skupině Další kolo „Cesty k vědě“ je předběžné plánováno na období školních let 2009/2010 a 2010/2011.

14 Důležité kontakty Ing. Vladimír Pospíšil koordinátor projektu Mail: vladimir.pospisil@fjfi.cvut.cz Mail: gdermog@seznam.cz RNDr. Pavla Holasová ředitelka GJS Mail: p.holasova@gymjs.net Jana Nováková Sekretariát GJS Vysočanské nám. 500 19000 Praha 9 Tel: 266310724 Mail: j.novakova@gymjs.net Další informace veda.gymjs.net www.gymjs.net


Stáhnout ppt "Gymnázium Karla Sladkovského Číslo operačního programu: CZ.04.3.07 Název operačního programu: Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu hl.m.Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google