Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PODPORA ODBORNÉ PŘÍPRAVY STŘEDOŠKOLSKÉ MLÁDEŽE PRO PODMÍNKY AUTOMATICKÉ I AUTOMATIZOVANÉ VÝROBY (MECHATRONIKA) Projekt operačního programu EU ROZVOJ LIDSKÝCH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PODPORA ODBORNÉ PŘÍPRAVY STŘEDOŠKOLSKÉ MLÁDEŽE PRO PODMÍNKY AUTOMATICKÉ I AUTOMATIZOVANÉ VÝROBY (MECHATRONIKA) Projekt operačního programu EU ROZVOJ LIDSKÝCH."— Transkript prezentace:

1 PODPORA ODBORNÉ PŘÍPRAVY STŘEDOŠKOLSKÉ MLÁDEŽE PRO PODMÍNKY AUTOMATICKÉ I AUTOMATIZOVANÉ VÝROBY (MECHATRONIKA) Projekt operačního programu EU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání CZ.04.1.03/3.1.15.1/0005 18. října 2005 – 30. září 2007 TENTO PROJEKT JE PODPOROVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

2 Příjemce grantu: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kollárova 445, Lanškroun (zřizovatel Pardubický kraj) (zřizovatel Pardubický kraj) Interní řídicí tým:Doc. Ing. Ladislav Maixner, CSc., Bc. Milan Lédl, Bc. Jindřich Král, p. Eliška Matějková, p. Dagmar Jandová Partneři projektu: 1. SŠ, COP Sezimovo Ústí, Budějovická 421 kontaktní osoba Ing. Jaroslav Svoboda 2. SOŠE a S a SOU Pardubice, Do Nového 1131 Ing. Jiří Huráň 3. TU Liberec, Hálkova 6 Doc. Ing. Josef Janeček, CSc. 4. VUT Brno, Antonínská 548 Doc. Ing.Vladislav Singule,CSc. 5. AVX Czech Republic, s.r.o. Dvořákova 328, Lanškroun Ing. Miroslav Vychyta 6. SOMA s.r.o. Lanškroun Ing.Pavel Černohous 7. TECO a.s. Kolín, Havlíčkova 260 Ing. Ladislav Šmejkal, CSc. 9. Českomoravská společnost pro automatizaci, Praha Ing. Jana Běhalová, CSc.

3 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU: Stanovení kurikula oboru mechatronika Stanovení kurikula oboru mechatronika Specifikace vzorového pracoviště pro praktickou výuku Specifikace vzorového pracoviště pro praktickou výuku Specifikace programového vybavení vzorového pracoviště Specifikace programového vybavení vzorového pracoviště Nákup technického vybavení vzorového pracoviště Nákup technického vybavení vzorového pracoviště Nákup programového vybavení Nákup programového vybavení Seminář k učebnici Mechatronika Seminář k učebnici Mechatronika Ověřování výuky dle učebnice Mechatroniky Ověřování výuky dle učebnice Mechatroniky Zpracování sbírky úloh pro vzorové pracoviště Zpracování sbírky úloh pro vzorové pracoviště Zpracování úloh pro projektování mechatronických systémů (včetně simulace) Zpracování úloh pro projektování mechatronických systémů (včetně simulace) Vydání sbírek úloh pro všeobecnou potřebu Vydání sbírek úloh pro všeobecnou potřebu Seminář k aplikaci sbírek úloh Seminář k aplikaci sbírek úloh Průběžná oponentura všech výsledků průběžně dosahovaných Průběžná oponentura všech výsledků průběžně dosahovaných Zpracování závěrečné zprávy Zpracování závěrečné zprávy Závěrečný seminář ke zhodnocení projektu Závěrečný seminář ke zhodnocení projektu TENTO PROJEKT JE PODPOROVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

4 SEMINÁŘE USPOŘÁDANÉ V RÁMCI PROJEKTU: Podpora výuky mechatroniky – 9. března 2006 v Městském zámku v Lanškrouně (95 účastníků) Podpora výuky mechatroniky – 9. března 2006 v Městském zámku v Lanškrouně (95 účastníků) Simulace ve výuce mechatroniky – 20. června 2006 na TU v Liberci (45 účastníků) Simulace ve výuce mechatroniky – 20. června 2006 na TU v Liberci (45 účastníků) Názorně ve výuce mechatroniky – 27. února 2007 v SOŠ a SOU Lanškroun (55 účastníků) Názorně ve výuce mechatroniky – 27. února 2007 v SOŠ a SOU Lanškroun (55 účastníků) Spolehlivost a diagnostika v mechatronice – 29. března 2007 na FS ČVUT Praha (35 účastníků) Spolehlivost a diagnostika v mechatronice – 29. března 2007 na FS ČVUT Praha (35 účastníků) Simulace ve výuce - 25. června 2007 v SOŠ a SOU Lanškroun (22 účastníků) Simulace ve výuce - 25. června 2007 v SOŠ a SOU Lanškroun (22 účastníků) Nové materiály a technologie v mechatronice – 26. června 2007 v SOŠ a SOU Lanškroun (43 účastníků) Nové materiály a technologie v mechatronice – 26. června 2007 v SOŠ a SOU Lanškroun (43 účastníků) Perspektivy mechatroniky – 25. září 2007 v Městském zámku v Lanškrouně Perspektivy mechatroniky – 25. září 2007 v Městském zámku v Lanškrouně TENTO PROJEKT JE PODPOROVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

5 SEMINÁŘE USPOŘÁDANÉ V RÁMCI PROJEKTU: TENTO PROJEKT JE PODPOROVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

6 SEMINÁŘE USPOŘÁDANÉ V RÁMCI PROJEKTU: TENTO PROJEKT JE PODPOROVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

7 SEMINÁŘE USPOŘÁDANÉ V RÁMCI PROJEKTU: TENTO PROJEKT JE PODPOROVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

8 METODICKÉ POMŮCKY A SBÍRKY ÚLOH: 1.Kurikulum oboru mechatronika část s názvem Minimální teoretické a manuální dovednosti studenta oboru mechatronika (František Kamlach a kol.) Obsáhlý materiál (107 stran textu) obsahující mj. podrobný popis 40 výukových modulů. 2.Matlab – Simulink, úvod do používání (Libor Kupka). Metodická příručka vydaná v nákladu 150 výtisků o 167 stranách textu velmi podrobně seznamuje odborné učitele se základními funkcemi a možnostmi využití programového prostředí Matlab a Simulink. 3.Eagle – návrh plošných spojů (Antonín Juránek). Metodická příručka vyšla v nákladu 150 výtisků. Na 95 stranách textu ukazuje autor využití programu Eagle na šesti typických elektronických obvodech. Analýza obvodů je završena výběrem vhodných součástek a návrhem plošného spoje. 4.Matlab – Simulink, řešené příklady (Libor Kupka, Josef Janeček). Obsáhlá sbírka úloh pro výpočty a simulaci prvků mechatronických soustav vyšla v nákladu 150 ks (rozsah 224 stran textu). TENTO PROJEKT JE PODPOROVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

9 METODICKÉ POMŮCKY TENTO PROJEKT JE PODPOROVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

10 METODICKÉ POMŮCKY TENTO PROJEKT JE PODPOROVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

11 METODICKÉ POMŮCKY A SBÍRKY ÚLOH: 5.Výukové texty k mechatronickým soustavám (Jindřich Král, Milan Lédl, Jan Fuka, Jiří Huráň, Tomáš Vančura). Příručky vyšly v nákladu 150 ks (169 stran textu). Obsahují popis jednotlivých didaktických pomůcek vzorového pracoviště pro praktickou výuku mechatroniky. 6.Sbírka příkladů z pneumatiky (Josef Nevrlý). Sbírka 20 příkladů (74 stran) je šířena pouze v elektronické formě. Příklady z oblasti výpočtu pneumatických prvků, systémů i z obecné problematiky pneumatiky jsou metodicky dobře propracovány a doplněny programy v prostředí Matlab. 7.Návody a sbírka úloh k mechatronickým soustavám (Jindřich Král, Milan Lédl, Jan Fuka, Aleš Kubelka, Jan Minář, Pavel Votrubec). Sbírka úloh vyšla v nákladu 150 ks (250 stran textu). Obsahuje metodický návod, jak ve výuce pracovat s pomůckami vzorového pracoviště praktické výuky mechatroniky. TENTO PROJEKT JE PODPOROVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

12 MECHARTONICKÉ SESTAVA TENTO PROJEKT JE PODPOROVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

13 MECHARTONICKÉ SESTAVA TENTO PROJEKT JE PODPOROVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

14 NÁKLADY PROJEKTU: Schválený rozpočet 2005 (Kč) Upravený rozpočet 2007 (Kč) 1. Osobní náklady2 108 5122 133 512 2. Cestovné225 000268 500 3. Zařízení a vybavení1 150 500 4. Náklady projektu304 800261 300 5. Nákup služeb813 300788 300 6. Drobné stavební úpravy00 7. Přímá podpora00 Celkové uznatelné náklady4 602 112 TENTO PROJEKT JE PODPOROVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

15 ROZVOJ OBORU MECHATRONIKA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH mechatronika a strojírenství (části strojů, základní technologie, jemná mechanika, měření geometrických tvarů těles) mechatronika a strojírenství (části strojů, základní technologie, jemná mechanika, měření geometrických tvarů těles) spolehlivost a diagnostika (měřicí metody a pomůcky pro diagnostiku a vyhodnocování) spolehlivost a diagnostika (měřicí metody a pomůcky pro diagnostiku a vyhodnocování) řízení jakosti (metodické pomůcky pro výuku řízení jakosti) řízení jakosti (metodické pomůcky pro výuku řízení jakosti) měření v elektronice (vzorové vybavení pracoviště a metodické pomůcky pro výuku měření) měření v elektronice (vzorové vybavení pracoviště a metodické pomůcky pro výuku měření) mikroprocesorová technika (obnova výuky mikroprocesorové techniky v souladu s aktuálními potřebami praxe) mikroprocesorová technika (obnova výuky mikroprocesorové techniky v souladu s aktuálními potřebami praxe) TENTO PROJEKT JE PODPOROVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY


Stáhnout ppt "PODPORA ODBORNÉ PŘÍPRAVY STŘEDOŠKOLSKÉ MLÁDEŽE PRO PODMÍNKY AUTOMATICKÉ I AUTOMATIZOVANÉ VÝROBY (MECHATRONIKA) Projekt operačního programu EU ROZVOJ LIDSKÝCH."

Podobné prezentace


Reklamy Google