Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do sociálního učení církve II Prezentace vytvořena s podporou grantu FRVŠ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do sociálního učení církve II Prezentace vytvořena s podporou grantu FRVŠ."— Transkript prezentace:

1 Úvod do sociálního učení církve II Prezentace vytvořena s podporou grantu FRVŠ

2 Třetí fáze -"koncilová" - konstituce Gaudium et spes (1965) Jan XXIII., encyklika Mater et Magistra (1961) Jan XXIII., encyklika Pacem in terris (1963) Pavel VI., encyklika Populorum progressio (1967) Pavel VI., apoštolský list Octogesima adveniens (1971) -Čtvrtá fáze sociální učení Jana Pavla II. Jan Pavel II., encyklika Laborem exercens (1981) Jan Pavel II., encyklika Sollicitudo rei socialis (1987) Jan Pavel II., encyklika Centesimus annus (1991) Kompendium sociální nauky církve (Compendium of the Social Doctrine of the Church - Iustitia et Pax, 2004) Benedikt XVI., encyklika Caritas in veritate (2009) Vývojové fáze SUC

3 encyklika Mater et magistra (1961) I. ČÁST NAUKA ENCYKLIKY RERUM NOVARUM A JEJÍ ROZVINUTÍ V UČENÍ PIA XI. A PIA XII. II. ČÁST VYSVĚTLENÍ A ROZVEDENÍ NAUKY RERUM NOVARUM III. ČÁST NOVÉ STRÁNKY SOCIÁLNÍ OTÁZKY IV. ČÁST NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA V PRAVDĚ, SPRAVEDLNOSTI A LÁSCE Jan XXIII. (1958 – 1963)

4 encyklika Pacem in terris (1963) Úvod I. ČÁST - ŘÁD VZTAHů MEZI LIDMI II. ČÁST - VZTAHY MEZI LIDMI A VEŘEJNOU MOCÍ UVNITŘ POLITICKÉHO SPOLEČENSTVÍ III. ČÁST - VZTAHY MEZI STÁTY IV. ČÁST - VZTAHY MEZI JEDNOTLIVÝMI POLITICKÝMI SPOLEČENSTVÍMI A SPOLEČENSTVÍM NÁRODů V. ČÁST - NAPOMENUTÍ A VÝZVY K VĚŘÍCÍM Jan XXIII. (1958 – 1963)

5 Deklarace II. Vatikánského koncilu „Tento vatikánský sněm prohlašuje, že lidská osoba má právo na náboženskou svobodu. Tato svoboda záleží v tom, že všichni lidé musí být prosti nátlaku jak ze strany jednotlivců, tak ze strany společenských skupin a jakékoli lidské moci, takže nikdo nesmí být donucován jednat v oblasti náboženství proti svému svědomí...“(2) Dignitatis humanae (1965)

6 Kapitola 3 HOSPODÁŘSKO-SPOLEČENSKÝ ŽIVOT 63 Některé stránky hospodářského života.... –Oddíl 1 Hospodářský rozvoj 64 Hospodářský rozvoj ve službě člověku.... 65 Hospodářský rozvoj pod kontrolou člověka.... 66 Odstranit obrovské hospodářsko-společenské rozdíly.... –Oddíl 2 Některé zásady týkající se celého hospodářsko-společenského života 67 Práce, její podmínky a volný čas.... 68 Spoluúčast na podnikání a na celkovém hospodářském uspořádání; pracovní spory.... 69 Pozemská dobra jsou určena všem lidem...... 70 Investice a měna..... 71 Nabývání vlastnictví a soukromé držby statků; velké pozemkové majetky.... 72 Hospodářsko-společenská činnost a Kristovo království.... Gaudium et spes (1965)

7 Kapitola 4 ŽIVOT POLITICKÉHO SPOLEČENSTVÍ 73 Dnešní veřejný život.... 74 Povaha a cíl politického společenství.... 75 Spolupráce všech občanů ve veřejném životě.... 76 Politické společenství a církev.... Kapitola 5 MÍR A SPOLEČENSTVÍ NÁRODŮ 77 Úvod.... 78 Povaha míru.... –Oddíl 1 Vyloučení války 79 Zmenšit nelidskost války.... 80 Totální válka.... 81 Závody ve zbrojení.... 82 Naprostý zákaz války a mezinárodní akce k jejímu zamezení.... –Oddíl 2 Budování mezinárodního společenství 83 Příčiny rozporů a jak je odstranit.... 84 Společenství národů a mezinárodní instituce.... 85 Mezinárodní spolupráce na hospodářském poli.... 86 Některé užitečné pokyny...... 87 Mezinárodní spolupráce, pokud jde o růst obyvatelstva.... 88 Úkol křesťanů při poskytování pomoci.... 89 Účinná přítomnost církve v mezinárodním společenství... 90 Účast křesťanů v mezinárodních organizacích.... Gaudium et spes (1965)

8 encyklika Populorum progressio (1967) zasluhuje, aby byla pokládána za „Rerum novarum naší doby“, protože osvětluje cestu sjednocujícího se lidstva. (CiV8) Sociální otázka má dnes světové rozměry I. část – Za všestranný rozvoj člověka II. část – Za solidární rozvoj lidstva 1. POMOC SLABÝM 2. SPRAVEDLNOST V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH 3. LÁSKA KE VŠEM Rozvoj je nové jméno pro mír Závěrečná výzva Pavel VI. (1963 – 1978)

9 apoštolský list Octogesima adveniens (1971) Úvod I. Nové sociální problémy Urbanizace... Mládež Místo ženy Pracující Oběti změn Diskriminace... Pavel VI. (1963 – 1978) II. Základní nároky a myšlenkové proudy... Politická společnost Ideologie a lidská svoboda... Přitažlivost socialistických proudů Historický vývoj marxismu Liberální ideologie Renesance utopií... Dvojznačnost pokroku III. Křesťané před novými problémy IV. Výzva k činnosti

10 encyklika Laborem exercens (1981) I. kapitola – Úvod II. kapitola – Práce a člověk III. kapitola – Konflikt práce a kapitálu v přítomném úseku dějin IV kapitola – Práva pracujících Jan Pavel II. (1978 – 2005)

11 encyklika Sollicitudo rei socialis (1987) I. kapitola – Podstatné rysy encykliky Rerum novarum II. kapitola – Na cestě k "novým věcem" dneška III. kapitola – Rok 1989 IV. kapitola – Soukromé vlastnictví a univerzální určení statků V. kapitola – Stát a kultura VI. kapitola – Člověk je cesta církve Jan Pavel II. (1978 – 2005)

12 encyklika Centesimus annus (1991) I. kapitola – Podstatné rysy encykliky Rerum novarum II. kapitola – Na cestě k "novým věcem" dneška III. kapitola – Rok 1989 IV. kapitola – Soukromé vlastnictví a univerzální určení statků V. kapitola – Stát a kultura VI. kapitola – Člověk je cesta církve Jan Pavel II. (1978 – 2005)

13 Caritas in veritate Encyklika o integrálním rozvoji člověka v lásce a v pravdě (2009) Úvod První kapitola Poselství encykliky Populorum progressio Druhá kapitola Lidský rozvoj v naší době Třetí kapitola Bratrství, ekonomický rozvoj a občanská společnost Čtvrtá kapitola Rozvoj národů, práva a povinnosti, životní prostředí Pátá kapitola Spolupráce lidské rodiny Šestá kapitola Rozvoj národů a technika Závěr Benedikt XVI. (2005 –)

14 Dokumenty SUC 10 encyklik: Lev XIII., encyklika Rerum novarum (1891) Pius XI., encyklika Quadragesimo anno (1931) Jan XXIII., encyklika Mater et Magistra (1961) Jan XXIII., encyklika Pacem in terris (1963) Pavel VI., encyklika Populorum progressio (1967) Pavel VI., apoštolský list Octogesima adveniens (1971) Jan Pavel II., encyklika Laborem exercens (1981) Jan Pavel II., encyklika Sollicitudo rei socialis (1987) Jan Pavel II., encyklika Centesimus annus (1991) Benedikt XVI., encyklika Caritas in veritate (2009) Pastorální konstituce Gaudium et Spes (1965) Kompendium sociální nauky církve (Iustitia et Pax, 2004) Poselství k oslavě Světového dne míru (vždy k 1.1.), Pokoj a Dobro (2000)

15 Paradox katolicismu Křesťanství je zásadní dějinně-tvornou silou, která ovlivnila a stále ovlivňuje svět a jeho směřování (+řecká filosofie, +římské právo) - Křesťanské hodnoty rovnosti lidí před Bohem, důstojnosti každého, svobody jako základu mravního jednání, odpovědnosti za svůj osud - Specifický vývoj politických institucí na Západě (svoboda, lidská práva, demokracie, kapitalismus, prosperita) - Oddělení náboženské a politické moci -Dualita duchovní a světské autority je považována za jeden z hlavních faktorů a podmínek vzniku západního chápání svobody a demokracie - Katolická církev systematicky oslabovala moc státu a panovníka, „z jiskérek těchto bojů pak vzplály první plamínky svobody“ (Fareed Zakaria, Budoucnost svobody)

16 Katolická revoluce lidských práv Podle historika Sira Michaela Howarda z Oxfordu byly ve 20. století byly jen dvě skutečně velké revoluce -Leninova bolševická v roce 1917 a právě katolická, kdy došlo k „transformaci římsko-katolické církve z bašty ancien régime na předního světového obhájce lidských práv“ - DEMOKRACIE (Pius XII.) - LIDSKÁ PRÁVA (Jan XXIII.) - TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ (Jan Pavel II.)


Stáhnout ppt "Úvod do sociálního učení církve II Prezentace vytvořena s podporou grantu FRVŠ."

Podobné prezentace


Reklamy Google