Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

16. Zasedání zastupitelstva obce Horní Ves 7.11.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "16. Zasedání zastupitelstva obce Horní Ves 7.11.2015."— Transkript prezentace:

1 16. Zasedání zastupitelstva obce Horní Ves 7.11.2015

2 Program zasedání  1. Zahájení  2. Zpráva starosty o činnosti ZO  3. Zpráva místostarosty o činnosti v obecních lesích  4. Zprávy výborů  5. Diskuze  6. Závěr  Návrhová komise Tomáš Sacha, Vlastimil Lysý  Ověřovatelé zápisu Ing. Milan Makovička, Mgr. Martina Vávrová  Zápis z min.jednání byl ověřen Karel Mach, Aleš Parkan Dis.   Usnesení č.01/16/2015.  Zastupitelstvo obce schválilo program svého 16. zasedání, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu.  Usnesení bylo přijato 7 hlasy, 0 proti, 0 zdržel.

3 Složení zastupitelstva  Petr Kapoun – starosta  Milan Makovička – místostarosta, správce obecních lesů  Karel Mach – předseda kontrolního výboru  Vlastimil Lysý – předseda finančního výboru  Martina Vávrová – členka kontrolního výboru, kronika  Aleš Parkan – člen finančního výboru  Tomáš Sacha - člen kontrolního výboru, správce KZO

4 Majetkoprávní záležitosti  Koupě cesty, do Lísku, kupní cena 180.000 Kč/(2490+883 m 2 ), znalecký posudek –cena 328.149 Kč, později 226.283,-Kč  Koupě části místní komunikace u čp. 119 a čp. 120. Celkem 68 m 2 /3180 Kč  Prodej parcel 3x  Převod pozemku koryta vodního toku řeky Jihlavy od města Horní Cerekev (bezúplatný převod/koupě za 6887 Kč) celkem 5 x pozemek

5 Stavební záležitosti  Asfaltování místních komunikací  Kolem hřiště  Hráz rybníku Freimark  Křižovatka u bytovek  Perka  U čp. 17, Volší, sběrná hnízda Celkové náklady: 758.444 CZK bez DPH (917.717 CZK s DPH)  Oprava infrastruktury  Lávka pro pěší z Perek  Most přes Jihlávku  Most u Gašperů  Oprava a rozšíření kanalizace na Perkách Celkové náklady: 367.993 Kč bez DPH

6 Stavební záležitosti  Oprava rezervoáru – omítky vnější, vnitřní, střecha, odvětrání, víko nádrže, dveře, přístup  Odkyselovačka – oprava vstupu, zednické práce a vstupního poklopu  Hlavní studně – oprava svrchního skeletu, vstupu, a víka  Odvětrání – snížení množství radonu  Rekonstrukce manipulačního prostoru v Lísku nad tratí – kamenivo + kamenivo s prosívkou  Oprava pěšiny z Perek k hlavní silnici – provádí p. Samek

7 Rekonstrukce čp.14  Oprava bytu nabídku vypracoval pan Štěpánek z Nové Bukové, jedná se o celkovou rekonstrukci bytu  včetně stavby komína - celková cena 385 700,- Kč vč. DPH  Oprava střechy – nabídku vypracoval pan Strakay z Košetic –  sál - 369 919,- Kč vč. DPH  byt, výčep - 275 541,- Kč vč. DPH  stodola - 142 120,- Kč vč. DPH  Celkem 787 880,- Kč vč. DPH  Celkem nabídky 1 173 280,- Kč vč. DPH

8 Životní prostředí  Rozšíření sběrných hnízd – U bytovek, U mlýna  Plast + papír  Sklo čiré + barevné na Perkách  Kontejnery od EKO-KOMu v hodnotě 48.400 Kč  Celkem v obci máme 5 sběrných hnízd  Svozové termíny  Domovní TKO – každé pondělí  Plasty - 1. a 3. středu v měsíci  Papír – poslední pátek v měsíci  Sběrný dvůr

9 Bioodpad  3 x sběrný prostor – roční produkce obce cca 150 tun  U hřiště  U zastávky  Ve Volší  Do bioodpadu patří travní hmota, rostlinný odpad ze zahrad, větve drcené, nebo stříhané na krátké části (5-10 cm), kávová sedlina, rostlinný odpad z kuchyně, piliny, ………  Do bioodpadu nepatří celé větve, nebo velké části, živočišný odpad, stavební hmoty, kovový odpad, kamení, elektroodpad, ………  Bioodpad je po odvezení kompostován, překopáván, a po rozložení na humus rozmetán po zemědělských kulturách

10 Vodní hospodářství obce  V roce 2015 se projevují následky suchých zim nedostatkem vody  Bylo vydáno  nařízení k omezení spotřeby vody v naší obci:  Omezení zalévání  Zákaz napouštění bazénů  Zákaz mytí aut  V současné době je bilance zdroje přítoku a spotřeba vody v obci v rovnováze  Hejtman kraje Vysočina vydal nařízením :Období dlouhotrvajícího sucha  Výsledky rozborů vody – voda vykazuje vynikající kvalitu kojenecké vody  Odebrané vzorky: NO 3 – 7,5 mg/l, pH – 6,8, koliformní bakterie – 0 KTJ/ml  Řešení: vybudování nové studny v Horním Lísku  Na podzim: čištění studní a rezervoáru  V roce 2016: napouštění bazénu pouze po předchozím oznámení na OÚ

11 Obecní záležitosti  Informace o změně dodavatelů energií  Přechod od E-ON a RWE k Dobré energii, kalkulace a přechod zajistila : Optimal energy a.s.  Úspora na OÚ 6.059+10.302 Kč (el.en/plyn)  Úspora v MŠ 1.549+17.569 Kč (el.en/plyn)  CELKEM ÚSPORA 35.479 Kč  návrh elektrika.pdf návrh elektrika.pdf  návrh plyn.pdf návrh plyn.pdf  Změna poskytovatele tel. služeb z O2 na T-mobile  Strategický rozvojový dokument obce Horní Ves  Stratrozdokhv.pdf Stratrozdokhv.pdf  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horní Ves za rok 2014 z 9.3.2015  Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Horní Ves za rok 2015 ze 7.10.2015  Vše bez závad  Závěrečný účet obce závěrečný účet ÚSC rok 2014.doczávěrečný účet ÚSC rok 2014.doc

12 DSO Nová Lípa  Jsme jedni ze zákládajících členů  Celkem sdružuje 23 obcí  Zajišťuje meziobecní spolupráci  Podpora obcí při získávání dotací  Zajišťování informací z kraje Vysočina  Centrum DSO je město Černovice  Uvažované projekty ve spolupráci s DSO  Rekonstrukce KZO  Vzhled obce – zeleň, oprava koryta řeky  Oprava chodníku při hlavní silnici

13 Finance  Stavy účtů:  GE Money Bank – 1.916.512 CZK  ČNB – 54.666 CZK  ČSOB Poštovní spořitelna – 2.301.792 CZK  SPARKASSE – 138.148 CZK  Celkem disponibilní zůstatek – 4.411.118 CZK  Plnění rozpočtových příjmů stanovených zákonem - daňové příjmy - RUD  Plnění v roce 2015 ………….. 2.969.854 CZK / 100 %  Plnění proti roku 2014 ………. 3.038.415 CZK / 97,5 %  Plnění proti roku 2013 ………. 2.829.094 CZK / 105 %

14 Mateřská škola SEDMIKRÁSKA  2.12.2014 – ODVOLÁNÍ ŘEDITELKY MŠ  30.1.2015 – PODANÁ ŽALOBA NA OBEC A MŠ PRO NEPLATNOST ODVOLÁNÍ  30.1.2015 – PODÁVÁ OBEC TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA BÝVALOU ŘEDITELKU MŠ  11.5.2015 – SOUD V PELHŘIMOVĚ – ŽALOBA ZAMÍTNUTA  3.7.2015 - BÝVALÁ ŘEDITELKA MŠ SE ODVOLÁVÁ  20.8.2015 – ZO OBCE ROZHODUJE KLADNĚ VE PROSPĚCH NAROVNÁNÍ SPORNÝCH PRÁV  23.9.2015 - BÝVALÁ ŘEDITELKA MŠ STAHUJE ŽALOBU NA OBEC A MŠ  24.9.2015 – KS V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH UZNÁVÁ DOHODU O NAROVNÁNÍ SPORNÝCH PRÁV  27.10.2015 – UZAVŘENO VYŠETŘOVÁNÍ A BÝVALÉ ŘEDITELCE JE SDĚLENO OBVINĚNÍ  POŽADOVÁNÁ ČÁSTKA O UZNÁNÍ POHLEDÁVKY VŮČI BC. PAVLÍNĚ KRÁTKÉ JE 61 417,85 Kč

15 Lesní hospodářství - LHP  Výnosy …...................... 1 190 000 Kč  Náklady …..................... 438 000 Kč  z toho:  pěstební činnost ….. 114 000 Kč  těžební činnost ….... 189 000 Kč  lesnická činnost ….. 60 000 Kč  odměna OLH …...... 25 000 Kč  Zisk …........................... 752 000 Kč   Těžba celkem 635 m 3.  Zpracoval: Petr Topka, Ing. Milan Makovička dne 15.1.2015.

16 Lesní hospodářství  Pěstební práce –  Výsadba – provedená ve velkém rozsahu  Smrk 4050 sazenic  Buk 3000 sazenic  Podána žádost o dotaci v rozsahu 47.000 Kč  Z toho smrk 20.000 Kč + buk 27.000 Kč  Prořezávky v Lísku nad tratí – asi 3 ha v mladých porostech  Mladé porosty ošetřeny proti kůrovci – přípravek FURY 2x  Výstavby oplocenek – v Lísku nad tratí (v zadní části)  Lesní práce prováděl Marek Tobíšek  Mladé porosty poničené suchem – 35 % ???

17 Lesní hospodářství  Jarní těžba:  Objem vytěžené dřevní hmoty:  Kulatina smrk ….....................235,03 m 3 / 539.769 Kč ( 2296 Kč/m 3 )  smrk – délka 2 m ……………. 37,99 m 3 / 45.588 Kč ( 1200 Kč/m 3 )  Kulatina borovice …..............3,80 m3 / 7 093,73 Kč ( 1500 Kč/m 3 )  Celkem …................................276,82 m 3 / 588.432 Kč bez DPH  Dřevo pro občany …………… 31,12 m 3  + 56,37 m 3  Zbylá část bude dopočítána v listopadu

18 Lesní hospodářství  Podzimní prosvětlovací těžba:  Objem vytěžené dřevní hmoty z prosvětlovací těžby:  Kulatina smrk …...............261,95 m 3 / 541 391,30 Kč ( 2066 Kč/m 3 ) bez dopravy 200 Kč/m 3  OSB smrk – délka 4 m ….288,54 m 3 / 337 618,81 Kč ( 1170 Kč/m 3 ) bez dopravy 200 Kč/m 3  OSB smrk – délka 2,5 m.. 131,81 m 3 / 158 172,00 Kč ( 1198 Kč/m 3 )  Kulatina smrk …..............3,80 m3 / 7 093,73 Kč ( 1867 Kč/m 3 )  Celkem …........................686,10 m 3 / 934 177,84 Kč bez DPH  Náklady na těžbu (harvestor + vyvážení): 336 735 Kč bez DPH

19 Zprávy výborů  Kontrolní výbor  Zpráva o činnosti finančního výboru I_VII_2015.doc Zpráva o činnosti finančního výboru I_VII_2015.doc  Finanční výbor  Zpráva o činnosti finančního výboru I_VII_2015.doc Zpráva o činnosti finančního výboru I_VII_2015.doc

20 Diskuze  Finanční podpora Kraje Vysočina na nový zdroj vytápění  70% - kotel na uhlí  75% - kotel na uhlí a biomasu  75% - kotel plynový kondenzační  Příjem dotace před úhradou faktury  Příjem žádostí o dotaci od 1. čtvrtletí 2016 ( ne zpětně! )  Kontakt:  Zdeněk Chlád, radní Kraje vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství  Tel. 564 602 124, chlad.z@kr-vysocina.cz

21 Závěr  Děkujeme Vám za zájem o dění v naší obci.


Stáhnout ppt "16. Zasedání zastupitelstva obce Horní Ves 7.11.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google