Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Práce z předmětu Telematika: Subjektivní metody měření zátěže, dotazník o mikrospánku – dotazování a vyhodnocení Monika Macháčková Markéta Vavrová 11.5.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Práce z předmětu Telematika: Subjektivní metody měření zátěže, dotazník o mikrospánku – dotazování a vyhodnocení Monika Macháčková Markéta Vavrová 11.5.2010."— Transkript prezentace:

1 Práce z předmětu Telematika: Subjektivní metody měření zátěže, dotazník o mikrospánku – dotazování a vyhodnocení Monika Macháčková Markéta Vavrová 11.5.2010

2 Co se dozvíte Mikrospánek – proč se jím zabývat Kdo je ohrožen? Příčiny mikrospánku Projevy a jak se měří Jak mu předcházet a způsoby udržování bdělosti Výsledky našeho průzkumu

3 Mikrospánek - proč se jím zabývat Lidský faktor způsobí více než 50% nehod v provozu na silnicích. Z toho podle odhadů působí: – přirozené poklesy pozornosti řidičů za volantem asi 50% všech nehod na silnicích, – vlivy alkoholu a jiných drog na řidiče působí asi 25%, – a vlivy netolerantního až agresivního chování řidičů asi 25%.

4 Mikrospánek - proč se jím zabývat V r. 2004 byla únava příčinou 815 nehod. počet nehodcelkemnevěnování se řízení vozidlanedání přednosti jízdy 2004196 48430 99710 614 2005199 26232 89710 909 2006187 96534 34710 135 Statistiky USA: – 5% motoristů již za volantem někdy usnulo a havarovalo, – 23% přiznává, že za volantem usnuli, ale stačili se včas probudit. Únava a ospalost při jízdě způsobuje v USA více než 100.000 havárií ročně, což má za následek 40.000 zranění a 1.550 úmrtí.

5 Kdo je ohrožen mikrospánkem? Každý řidič může podlehnout únavě a ospalosti a může dojít k mikrospánku. Riziko mikrospánku je v rámci populace rozloženo nerovnoměrně. Nejrizikovější doby jsou v průběhu noci a v pozdním odpoledni. V rámci výzkumu se zjistilo, že nejrizikovějšími skupinami jsou: – mladí lidé, především muži do 26 let, – lidé s delší pracovní dobou, nočními provozy, – lidé s neléčenými poruchami spánku, – lidé pracující více jak 60 hodin týdně, – profesionální řidiči, – obchodní zástupci – kteří tráví mnoho času na cestách.

6 Příčiny mikrospánku nedostatečný odpočinek před jízdou monotónní klidná jízda (hlavně dálnice -> stále stejné vzruchy, mozek vyhodnotí jako klidový stav a sníží aktivitu) stres užívání léků neléčené poruchy spánku od 18. hodiny začíná aktivita postupně klesat a kolem 2. hodiny ranní dochází k radikálnímu poklesu aktivity – vyspáním před cestou únavu pouze o chvíli odsunete, ale nezměníte tím Váš biorytmus únava má spíše exponenciální průběh -> riziko mikrospánku je dvakrát větší po 13ti hodinách jízdy, než po 10ti v kabině udržujte spíše nižší teplotu, ovšem únavu neodstraníte otevřením okna ani zvýšením hlasitosti rádia kofeinové a jiné podpůrné prostředky neodstraní únavu, pouze krátkodobě povzbudí organismus – v kombinaci s monotónní činností a velkou únavou mohou mít i tlumivý účinek (30-60 minut povzbuzení, poté ještě větší útlum)

7 - neostré kontury - pozdní reakce na protijedoucí vozidla (opožděné přepnutí dálkových světel )

8 - snížená orientace v jízdním pruhu - problémy se zpracováním informací - pocit úzkosti

9 Projevy mikrospánku Trvá 3 až 15 sekund, pak člověk buď procitne nebo usne zcela. Provází ho: – 1. povolování kosterního svalstva, asymetrické, – 2. úlek, →obojí vede ke strhnutí řízení.

10 Jak se měří projevy mikrospánku? Přímé indikátory: – reakční čas, pravděpodobnost správné reakce a vnímané vizuální pole. Nepřímé indikátory: – monitoring aktivity mozku (EEG), měření pohybů očí (elektrookulogram - EOG), změny kožní galvanické vodivosti, měření svalové aktivity (elektromyogram - EMG), dechová aktivita a jiné.

11

12 Jak předcházet mikrospánku Spolehlivé metody pro detekci zatím nejsou a proto: – při delších jízdách si každé dvě hodiny naplánujte minimálně 15 min přestávku, – pozor na dobu mezi 2. a 4. hodinou ranní i odpolední, – nejezte tučná jídla před jízdou a během jízdy, vyvolávají ospalost a únavu, – studie prokazují zvýšení proudění krve do mozku při žvýkání o 25 až 40 procent.

13 Prevence – udržování bdělosti rozpoznání nechtěného vybočení automobilu z jízdního pruhu a varování řidiče (Audi Lane Assist, Honda LKAS, Citroen AFIL, …) speciální bílá středová a krajová čára hlídač mikrospánku ?

14 Dotazník o mikrospánku Výzkum se uskutečnil na jaře 2010. Zúčastnilo se 64 respondentů, kteří jsou aktivními řidiči automobilu.

15 Respondenti dotazníku

16 Řidičské schopnosti dotázaných Naprostá většina respondentů absolvovala autoškolu krátce po dosažení 18 let věku a jsou aktivními řidiči většinou tak dlouho, jak dlouho mají řidičské oprávnění. 2/3 popisují svůj styl jízdy jako klidný

17 Frekvence řízení dotázaných

18 Jízdní výkony respondentů 73% dotázaných jezdí dlouhé trasy, přičemž 44% se s někým střídá v řízení.

19 Nehodovost respondentů

20 5% dotázaných je řidičem z povolání. U 14% je řízení alespoň z poloviny náplní práce. Jak často jezdíte v noci?

21 Dotázaní uvedli, že jsou schopni ujet (s malými přestávkami) 200 až 2000 km, nejčastěji uváděli 500-1000km. S malými přestávkami jsou schopni řídit 2 – 27 hodin „v kuse“, nejčastěji okolo 8 hodin. Většina dotázaných dělá při řízení přestávku po 2 hodinách cesty, extrémem je 7 hodin.

22 Jak se podle Vás projeví mikrospánek? Příklady názorů dotázaných: „ztráta soustředěnosti, propadání se, nepamatuji se na posledních pár chvil“, „když si myslím, že jsem vzhůru, ale přitom chvilkově nevnímám nebo spím“, „krátkodobá ztráta vědomí“, „ztráta koncentrace, nevzpomenu si na předešlý okamžik jízdy“, „vždy je to průser, myšlenky jinde, což může vést až k usnutí“, „strnulostí, mhouřícími oči“, „člověk se náhle za volantem lekne probuzením“, „na chvíli přestanete vnímat podněty“, „leknutím z běžných změn provozu, zatáčka na konci roviny, protijedoucí auto“, „nepamatuji si, kde jsem jela, nebo se mi zdá, že něco běží přes cestu“, „krátkou ztrátou vědomí, cca 1-3 vteřiny“, „krátkodobá ztráta pozornosti - člověk je zahleděn, aniž by byl schopen nějak reagovat“, „náhlým usnutím na malou chvíli (2-3 sekundy), následuje probuzení a úlek.“, „pálení očí, nepozornost při řízení, časté mrkání, klimbání“, „otupělost“, „postupným rozostřováním vidění,otupělostí až opravdu výpadkem....“, „tunelové vidění, extrémně pomalé reakce, úplný výpadek vnímání na několik vteřin“.

23 Respondenti a mikrospánek

24

25 Respondenti a spánek 59 % respondentů občas spí během dne. 63 % dotázaných spí 6-8 hodin. 30 % dotázaných chodí spát mezi 22. a 23. hodinou, 39% mezi 23. hodinou a půlnocí. 33 % usíná náhle během dne (u televize). 23 % přiznává, že trpí chrápáním.

26 Faktory ovlivňující únavu 28 % dotázaných unavuje řízení za šera. 13 % uvedlo, že berou sezónně léky, které mohou snížit pozornost. Zbylých 87 % takové léky neužívá.

27 Respondenti a stimulující nápoje 58 % dotázaných uvedlo, že pije colu, 45% pije energy drinky, 81 % pije zelený nebo černý čaj.

28 Respondenti a mikrospánek 46 dotázaných zažilo mikrospánek za volantem.

29 Otázky pro ty, co zažili mikrospánek U 41 % dotázaných se objevil mikrospánek po probdělé noci. U 24 % dotázaných při dlouhé jízdě s přestávkami. U 33 % se mikrospánek objevil po velkém fyzickém vyčerpání. Na 30 % dotázaných přišel mikrospánek v brzkých ranních hodinách.

30 Dálnice versus obec – kde nejčastěji dochází k mikrospánku?

31 Projevy mikrospánku

32 Vliv spolujezdce na mikrospánek U 65 % dotázaných (kteří zažili mikrospánek) k němu nejméně jednou došlo, když jeli sami. 57 % respondentů uvádí mikrospánek ve chvíli, kdy jeli se spolujezdcem na předním sedadle, 44 % zažilo alespoň jeden mikrospánek, když vezli minimálně jednu osobu vzadu.  Vliv spolujezdce není velký, musel by více „bavit“ řidiče, aby udržoval jeho pozornost.

33 Vliv počasí na mikrospánek

34 Výskyt mikrospánku Po kolika hodinách jízdy se mikrospánek projevil – četnost Po kolika hodinách beze spánku se mikrospánek objevil – četnost Dotázaní uvedli, že se u nich mikrospánek objevil v různé denní doby, často však v noci nebo brzy ráno

35

36 Probuzení z mikrospánku a následky 3 respondenti způsobili nehodu z důvodu mikrospánku, všechny se obešly bez zranění

37 Závěr Mikrospánek za volantem je častou příčinou dopravních nehod, v žádném případě by neměl být podceňován. Velmi často mu předchází únava, je tedy možné ho předpokládat a účinně mu předcházet. Nejúčinnější prevencí je neřídit, pokud se člověk cítí unavený.

38 Použité zdroje Novák, Mirko: Neuroinformatic Databases and Mining of Knowledge of them (Third book on Micro-Sleeps), Praha 2007. Novák, Mirko: Neurodynamic and Neuroinformatics Studies (Second book on Micro-Sleeps), Praha 2005. Novák, Mirko; Faber, Josef; Votruba, Zdeněk: Problems of Reliability in Interactions between Human Subjects and Artificial Systems, Praha 2004. Novák, Mirko; Bouchner, Petr; Faber, Josef; a kol. Senioři za volantem. Praha: Fakulta dopravní ČVUT, 2008. http://www.e-autoskola.cz/prehled/mikrospanek.php http://mikrospanek.cz/mikrospanek-unava-a-ospalost-za-volantem http://video.idnes.cz/?idvideo=070619183220298 http://www.neusnizavolantem.cz/statistiky-dopravnich-nehod.asp http://cs.autolexicon.net/articles/mikrospanek http://hilbert.chtf.stuba.sk/KUZV/download/kuzv-hoffmann-marsalek- matousek.pdf http://press.amic.cz/content/image.php?uid=48f722e51af7c http://www.mikrospanky.cz/mikrospanky.html http://www.stop-mikrospanku.cz/index2.htm http://auto.idnes.cz/spanek-a-unava-co-udelat-abyste-neusnuli-za-volantem-f9p- /automoto.asp?c=A090624_171934_automoto_hig

39 Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "Práce z předmětu Telematika: Subjektivní metody měření zátěže, dotazník o mikrospánku – dotazování a vyhodnocení Monika Macháčková Markéta Vavrová 11.5.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google