Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor Ing. Jiří Fišer Dotace TA 2007-2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor Ing. Jiří Fišer Dotace TA 2007-2014."— Transkript prezentace:

1 autor Ing. Jiří Fišer Dotace TA

2 autor Ing. Jiří Fišer Dotace TA RokVýše přidělené dotace , , , , , , , ,47 Celkem ,76 ROP OPŽP IOP OP LZZ Silva Nortica NoF GrP JčK IPRM – IOP MMR, MPO, MŽP, MK, MD – SFDI

3 autor Ing. Jiří Fišer Dotace TA Regenerace Náchodského sídliště II. etapa Podpora terénní práce Geologická expozice Ošetření památných stromů - Klokotská alej Zpracování ZDS "Tábor - Staré město, sever - komunikace" Cyklistický výlet na hrad Dobronice u Bechyně6 000 Propagační materiály pro uživatele zvukových průvodců audioguide Oprava pomníku obětem 1. světové války Táborskem na kole - 10 tipů na cyklovýlet Jihočeský zvonek regionální soutěž základních škol a víceletých gymnázií ve zpěvu Nákup materiálního vybavení - Sbor dobrovolných hasičů Tábor Obnova Kaple sv. Trojice - zvonice na Větrovech - obnova čelní mříže20 000,00 Modernizace dětského dopravního hřiště v Táboře a jeho vybavení Husitské dny - kulturní akce v Táboře Oprava místní komunikace k Harrachovce po povodních roku Sanace opevnění břehu Jordán Regenerace historického jádra města Tábora Výlet do středověku aneb jak se dříve žilo Komunitní plán města Tábora Dětské centrum v místě bývalé výměníkové stanice - využití tepla z odpadních vod, Tábor, okres Tábor, Jihočeský kraj Celkem

4 autor Ing. Jiří Fišer Dotace TA Výstavba a obnova autobusových zastávek v Táboře - Hlinice ,00 Výstavba a obnova autobusových zastávek v Táboře - Horky ,99 Výstavba a obnova autobusových zastávek v Táboře - Na Kopečku ,00 Výstavba a obnova autobusových zastávek v Táboře - Náchodské sídliště ,00 Rekonstrukce ulice Družstevní v Táboře - Čekanice ,01 Odpočinková zóna Komora ,00 Zkvalitnění výukových prostor a zajištění bezbariérovosti SPŠ strojní a stavební ,00 Modernizace ZŠ a MŠ Tábor Měšice ,99 Nástavba tělocvičny a šaten v ZŠ Husova v Táboře ,99 Revitalizace kulturní památky č.p. 788 v Táboře ,99 Modernizace infocentra - rozšíření nabídky služeb turistům ,00 Sběrný dvůr Chýnovská Sběrný dvůř Bydlinského Systém separace odpadů Velikonoční výstava, vánoční výstava) Regenerace Husova parku Výstavba a obnova autobusových zastávek v Táboře - Čekanice Silo Výstavba a obnova autobusových zastávek v Táboře - Zavadilská ,99 Odpočinková zóna Jordán 1. etapa ,37 Park u Popraviště - 5. a 6. etapa ,99 Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury Multimediální DVD Encyklopedie husitství Staročeský vánoční trh Pořízení územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností Tábor Asistent pedagoga pro ZŠ a MŠ Tábor - Měšice ,00 Pohádkový den v Táboře Doplnění informačního systému města v návaznosti na nové turistické atraktivity Táborskem pěšky Modernizace hřiště MŠ Tábor, Angela Kančeva Koncept územního plánu Tábor Terénní sociální pracovník ,30 Pořízení územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností Tábor fond Asekol Obnova kapličky U Dobré vody Oprava střešní krytiny domu čp. 302 v Táboře ,70 Modernizace zahrady MŠ Tábor Měšice ,85 Celkem ,17

5 autor Ing. Jiří Fišer Dotace TA Rekonstrukce a rozšíření sběrného dvora Klokoty ,00 Zavedení separovaného sběru biologicky rozložitelných odpadů ve městě Tábor ,00 Sanace povrchu skládky v Bydlinského ulici v Táboře ,00 Obnova rybníka Jordán v Táboře ,00 Staročeský vánoční trh30 000,00 Izolační zeleň Tábor - Čekanice Integrovaný plán rozvoje města Tábora prostor Pražského a Náchodského sídliště a Přažského předměstí ,00 Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade) Výstavba a obnova autobusových zastávek v Táboře - Čekanice Silo ,91 Výstavba a obnova autobusových zastávek v Táboře - Zavadilská ,51 Jihočeský zvonek20 000,00 Park u Popraviště - 5. a 6. etapa ,94 Modernizace hřiště MŠ Tábor Světlogorská Zakončení předsednictví ČR v Radě EU v rámci akce Léto nad Jordánem - Tábor ,00 Pořízení GPS ,00 Dětský ráj v Táboře50 000,00 Pomník Mistra Jana Husa - předprojektová příprava10 000,00 Kaplička U Dobré Vody - obnova interiéru kaple ,00 Prezentační DVD-ROM propagující turistické aktivity města Tábora a okolí za účelem zvýšení prestiže města a regionu jako centra cestovního ruchu ,00 Rekonstrukce ulice Družstevní v Táboře - Čekanice ,01 Celkem ,06

6 autor Ing. Jiří Fišer Dotace TA Rekonstrukce části aleje lip v Klokotech, Tábor ,00 Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Tábora ,32 Moderní úřad města Tábor Zařízení ICT v územní veřejné správě Stavební úpravy Budovcovy ulice v Táboře Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Tábor a ORP Tábor ,00 Rekonstrukce části aleje lip u hřbitova v Klokotech Den plný pohádek35 000,00 Jihočeský zvonek regionální pěvecká soutěž žáků ZŠ a víceletých gymnázií10 000,00 Modernizace vybavení MŠ Tábor - Čelkovice ,00 Restaurátorský průzkum hlavního oltáře sv. Jakuba a Filipa v kostele sv. Jakuba a Filipa43 000,00 Nedávej zloději šanci!48 000,00 Image materiál "Táborsko - místo vaší dovolené" ,00 Vybavení dětského dopravního hřiště v Táboře ,80 Staročeský vánoční trh20 000,00 Publikace o dějinách židovské komunity a kultury v Táboře30 000,00 Pořízení aktualizace územně analytických podkladů - rozbor udržitelného rozvoje území pro ORP Tábor Celkem ,12

7 autor Ing. Jiří Fišer Dotace TA Jihočeský zvonek regionální pěvecká soutěž žáků ZŠ a víceletých gymnázií Regenerace panelového sídliště - Tábor, Pražské sídliště - V. etapa Předprojektová příprava - socha Máří Magdalény (sv. Anny)11 000,00 Expozice Táborský poklad - informační panel15 000,00 Modernizace zahrady v MŠ Komenského Rekonstrukce sportoviště pro skok daleký v ZŠ Čekanice, Průběžná Kačeři v Táboře aneb Tábor hravě s GPS Úprava chodníku u Čelkovického mostu v Táboře Farmářské trhy v Táboře ,20 Celkem

8 autor Ing. Jiří Fišer Dotace TA Revitalizace zeleně ve vybraných lokalitách v Táboře ,00 Protipovodňová opatření a revitalizace nábřežní zóny pravého břehu řeky Lužnice v Táboře ,00 Holečkovy sady v Táboře, II. a III. etapa revitalizace ,00 Holečkovy sady v Táboře, I. etapa revitalizace ,00 Jihočeský zvonek Publikace "Heydrichiáda v Jižních Čechách a táborské popraviště"40 000,00 Vytvoř si a pošli vlastní pohlednici z Tábora39 920,00 Kejklíři pod hvězdami50 000,00 3D malby v Táboře32 000,00 Rekonstrukce sportoviště pro skok daleký - ZŠ Tábor - Měšice ,00 Festival pouličního divadla v Táboře20 000,00 Den Evropského kulturního dědictví v Táboře70 000,00 Nákup jízdních kol pro DDH v Táboře40 000,00 Bezpečnostní prvek před přechodem pro chodce v Táboře Čekanicích ,00 Zvýšení bezpečnosti na komunikacích obnovou přechodů pro chodce v Táboře ,00 Bílý altán, Holečkovy sady, Tábor30 000,00 Sousoší sv. Anny, pozemek parc. č. 674, k.ú. Tábor50 000,00 Informační leták GALERIE U RADNICE a VODÁRENSKÁ VĚŽ15 000,00 Zřízení vnitřní integrace úřadu ,00 Podpora tvorby ÚAP ORP Jihočeského kraje51 000,00 Celkem ,00

9 autor Ing. Jiří Fišer Dotace TA Revitalizace Tismenického údolí v Táboře ,00 Rozšíření sběru biologicky rozložitelných odpadů a zavedení separovaného sběru kovů ve městě Tábor ,00 Tábor - zajištění skal a svahu v oblasti Granátové skály ,00 Tábor - Fišlovka - sanace skalní stěny ,00 Podzemní kontejnery na separovaný odpad - Tábor ,00 Lokální biocentrum č U Hýlačky - Založení lesních porostů a výsadba dřevin ,00 Šlapej! Vyfoť! Vyhraj! Aneb Tábor v sedle10 000,00 Jihočeský zvonek ,00 Prezentace partnerského města Wels v rámci Otevření turistické sezóny v Táboře a prezentace města Tábora ve Welsu při příležitosti kulturní akce Filmfest61 543,00 Galerie U Radnice - dovybavení skleněnými vitrinami30 000,00 Tábor, Staré Horky - chodník v ulici K Šachtě ,37 Kaple sv. Jana Nepomuckého v Klokotech, Tábor ,00 Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji ,00 Schodolez pro potřeby ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská ,00 Komedianti v ulicích - mezinárodní festival pouličního divadla30 000,00 Den republiky20 000,00 Tábor - Křižíkovo náměstí, úprava parteru ,57 Celkem ,94

10 autor Ing. Jiří Fišer Dotace TA Dřevěná architektura oltáře sv. Jakuba a Filipa v Táboře ,00 Den republiky35 000,00 Rozšíření expozice Táborský poklad o výstavní část30 000,00 Zavedení systému domácího kompostování ve městě Tábor ,00 Podpora provozu útulku pro opuštěné psy v Táboře40 000,00 Zavedení systematického managementu hospodaření energií - E ,00 Jihočeský zvonek ,00 Tábor(sk)em na kole - internetové stránky35 200,00 Komedianti v ulicích70 000,00 Tábor - vodácká turistika na Lužnici35 000,00 Revitalizace Tismenického potoka v Táboře - II. etapa - Popovodňové úpravy břehu ,00 Sanace pobřežních svahů Jordánu - úsek pod sladovnou ,00 Obnova rybníka Jordán - Stabilizace návodního svahu hráze ,00 Holečkovy sady v Táboře, II. a III. etapa revitalizace ,25 Holečkovy sady v Táboře, I. etapa revitalizace ,00 Zateplení a stavební úpravy objektu Helsinská v Táboře ,80 Pražské sídliště v Táboře - IX. Etapa regenerace ,78 Pražské sídliště v Táboře - VIII. Etapa regenerace ,64 Stavební úpravy ulice Dukelských bojovníků v Táboře ??? Celkem ,47

11 autor Ing. Jiří Fišer Dotace

12 Podáno bylo celkem: ▫ 96 projektů Celkem schváleno a úspěšně ukončeno: ▫ 22 projektů Celková výše přidělené a proplacené dotace: ▫ ,31 Kč ROP z pohledu města Tábora autor Ing. Jiří Fišer

13 Oblast podpory 1.2 – Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu ▫ Realizováno 6 projektů ( autobusové zastávky) ▫ Proplacená výše dotace ,90 Kč Oblast podpory 1.5 – Rozvoj místních komunikací ▫ Realizovány 2 projekty (2 místní komunikace) ▫ Proplacená výše dotace ,29 Kč ROP z pohledu města Tábora autor Ing. Jiří Fišer

14 rekonstrukce komunikace odstranění 7 bodových závad vybudování nových chodníků pro chodce včetně bezpečnostních vodících pásů přechody pro chodce 2 autobusové zastávky zpevnění parkovacích ploch pokládka dešťové kanalizace celkové náklady – ,89 Kč celková výše dotace – ,- Kč realizace 05-11/2011 ROP z pohledu města Tábora autor Ing. Jiří Fišer

15 Oblast podpory 2.2 – Rozvojové projekty spádových center ▫ Realizovány 2 projekty (úprava parteru Křižíkova náměstí, Odpočinková zóna Jordán) ▫ Proplacená výše dotace ,- Kč Oblast podpory 2.4 – Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství ▫ Realizovány 3 projekty (např. výstavba tělocvičny pro ZŠ) ▫ Proplacená výše dotace ,63 ROP z pohledu města Tábora autor Ing. Jiří Fišer

16 Oblast podpory 2.5 – Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci ▫ Realizován 1 projekt (modernizace zahrady MŠ) ▫ Proplacená výše dotace ,- Kč ROP z pohledu města Tábora autor Ing. Jiří Fišer

17 výstavba sportovně relaxačního areálu ovál pro cyklistiku, běh, bruslení hřiště pro plážový volejbal, hřiště na pétanque, travnaté plochy na míčové hry přírodní posilovna cesta pro pěší s planetární stezkou, rozptýlená dětská zastavení písečná pláž objekt občanské vybavenosti celkové náklady – ,47 Kč celková výše dotace – ,43 Kč realizace 03-12/2009 ROP z pohledu města Tábora autor Ing. Jiří Fišer

18 Oblast podpory 3.1 – Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu ▫ Realizován 1 projekt ▫ Proplacená výše dotace ,- Kč Oblast podpory 3.2 – Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu ▫ Realizovány 4 projekty (např. revitalizace kulturní památky č.p. 788) ▫ Proplacená výše dotace ,11 Kč ROP z pohledu města Tábora autor Ing. Jiří Fišer

19 Oblast podpory 3.3 – Rozvoj služeb CR, marketingu a produktů cestovního ruchu ▫ Realizovány 3 projekty (např. modernizace infocentra v Táboře) ▫ Proplacená výše dotace ,38 Kč ROP z pohledu města Tábora autor Ing. Jiří Fišer

20 budova postavena spolu s přilehlou botanickou zahradou v letech v současnosti sídlo VOŠ a SZeŠ celková obnova fasády budovy, rekonstrukce zadního nádvoří, výměna oken celkové náklady – ,60 Kč celková výše dotace – ,- Kč realizace 06 /2009 – 01/2010 ROP z pohledu města Tábora autor Ing. Jiří Fišer

21 Operační program Životní prostředí: ▫ Realizováno 24 projektů ▫ Proplacená výše dotace ,51 Kč Integrovaný operační program: ▫ Realizovány 4 projekty ▫ Proplacená výše dotace ,- Kč Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost ▫ Realizovány 3 projekty ▫ Proplacená výše dotace ,14 Kč Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ▫ Realizován 1 projekt ▫ Proplacená výše dotace ,- Kč ROP z pohledu města Tábora autor Ing. Jiří Fišer

22 Základní pozitiva a negativa administrace projektu financovaného z ROP z pohledu příjemce dotace ROP z pohledu města Tábora autor Ing. Jiří Fišer

23 Financování projektů, na které by z rozpočtu města nebyly prostředky Řešení problémů, které dlouhodobě tížily město Pomoc k dalšímu rozvoji města v oblasti cestovního ruchu, školství, dopravní infrastruktury atd. ROP z pohledu města Tábora autor Ing. Jiří Fišer

24 Město získalo prostředky na projekty, které by jinak nebylo schopno realizovat Mimořádně byrokratické postupy při administraci projektu a změn v průběhu realizace Úzkostlivé trvání na malichernostech a maličkostech plodila odborná (stavařská) neznalost Nejistota příjemce, protože kontroly se provádí až po ukončení akce Dlouhé doby proplacení dotací Postupy používané v OPŽP ale i jinými OP by měly být v dalším období analogicky vztaženy na všechny operační programy. I OPŽP má nedostatky, ale v porovnání s ROP je dokonalý ROP z pohledu města Tábora autor Ing. Jiří Fišer

25 Značná administrativní zátěž, složité a několikanásobné dokladování Dlouhé a komplikované schvalování změn, monitorovacích zpráv Kontrola výběrových řízení až po ukončení celého projektu Dlouhá doba proplácení žádostí o platbu Požadavky řídícího orgánu mnohdy nevycházely z praxe, byly neproveditelné, nebo se značnými komplikacemi ROP z pohledu města Tábora autor Ing. Jiří Fišer

26 Dotace TA autor Ing. Jiří Fišer


Stáhnout ppt "Autor Ing. Jiří Fišer Dotace TA 2007-2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google