Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor Ing. Jiří Fišer Dotace TA 2007-2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor Ing. Jiří Fišer Dotace TA 2007-2014."— Transkript prezentace:

1 autor Ing. Jiří Fišer www.taborcz.eu Dotace TA 2007-2014

2 autor Ing. Jiří Fišer www.taborcz.eu Dotace TA 2007-2014 RokVýše přidělené dotace 200762 586 749,00 2008234 100 377,17 2009618 940 676,06 201015 144 706,12 20114 614 941,00 201281 013 086,00 201323 606 035,94 201464 815 475,47 Celkem1 104 822 046,76 ROP OPŽP IOP OP LZZ Silva Nortica NoF GrP JčK IPRM – IOP MMR, MPO, MŽP, MK, MD – SFDI

3 autor Ing. Jiří Fišer www.taborcz.eu Dotace TA 2007-2014 2007 Regenerace Náchodského sídliště II. etapa6 000 000 Podpora terénní práce 2007139 759 Geologická expozice250 000 Ošetření památných stromů - Klokotská alej156 723 Zpracování ZDS "Tábor - Staré město, sever - komunikace"100 000 Cyklistický výlet na hrad Dobronice u Bechyně6 000 Propagační materiály pro uživatele zvukových průvodců audioguide50 000 Oprava pomníku obětem 1. světové války150 000 Táborskem na kole - 10 tipů na cyklovýlet150 000 Jihočeský zvonek 2007 - regionální soutěž základních škol a víceletých gymnázií ve zpěvu10 000 Nákup materiálního vybavení - Sbor dobrovolných hasičů Tábor50 000 Obnova Kaple sv. Trojice - zvonice na Větrovech - obnova čelní mříže20 000,00 Modernizace dětského dopravního hřiště v Táboře a jeho vybavení210 000 Husitské dny - kulturní akce v Táboře80 000 Oprava místní komunikace k Harrachovce po povodních roku 2006459 450 Sanace opevnění břehu Jordán5 538 051 Regenerace historického jádra města Tábora44 735 066 Výlet do středověku aneb jak se dříve žilo3 251 000 Komunitní plán města Tábora569 000 Dětské centrum v místě bývalé výměníkové stanice - využití tepla z odpadních vod, Tábor, okres Tábor, Jihočeský kraj661 700 Celkem62 586 749

4 autor Ing. Jiří Fišer www.taborcz.eu Dotace TA 2007-2014 2008 Výstavba a obnova autobusových zastávek v Táboře - Hlinice1 444 578,00 Výstavba a obnova autobusových zastávek v Táboře - Horky1 331 528,99 Výstavba a obnova autobusových zastávek v Táboře - Na Kopečku1 527 683,00 Výstavba a obnova autobusových zastávek v Táboře - Náchodské sídliště2 455 575,00 Rekonstrukce ulice Družstevní v Táboře - Čekanice30 000 000,01 Odpočinková zóna Komora59 924 895,00 Zkvalitnění výukových prostor a zajištění bezbariérovosti SPŠ strojní a stavební22 924 075,00 Modernizace ZŠ a MŠ Tábor Měšice19 759 178,99 Nástavba tělocvičny a šaten v ZŠ Husova v Táboře13 327 727,99 Revitalizace kulturní památky č.p. 788 v Táboře18 632 495,99 Modernizace infocentra - rozšíření nabídky služeb turistům1 324 202,00 Sběrný dvůr Chýnovská2 662 632 Sběrný dvůř Bydlinského8 234 654 Systém separace odpadů2 340 906 Velikonoční výstava, vánoční výstava)30 000 Regenerace Husova parku2 383 170 Výstavba a obnova autobusových zastávek v Táboře - Čekanice Silo1 409 216 Výstavba a obnova autobusových zastávek v Táboře - Zavadilská888 606,99 Odpočinková zóna Jordán 1. etapa22 267 085,37 Park u Popraviště - 5. a 6. etapa13 033 838,99 Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury888 000 Multimediální DVD Encyklopedie husitství1 526 250 Staročeský vánoční trh50 000 Pořízení územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností Tábor1 087 000 Asistent pedagoga pro ZŠ a MŠ Tábor - Měšice685 070,00 Pohádkový den v Táboře80 000 Doplnění informačního systému města v návaznosti na nové turistické atraktivity100 000 Táborskem pěšky180 000 Modernizace hřiště MŠ Tábor, Angela Kančeva681 209 Koncept územního plánu Tábor285 600 Terénní sociální pracovník223 435,30 Pořízení územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností Tábor1 087 000 fond Asekol100 000 Obnova kapličky U Dobré vody332 887 Oprava střešní krytiny domu čp. 302 v Táboře539 938,70 Modernizace zahrady MŠ Tábor Měšice351 937,85 Celkem234 100 377,17

5 autor Ing. Jiří Fišer www.taborcz.eu Dotace TA 2007-2014 2009 Rekonstrukce a rozšíření sběrného dvora Klokoty23 728 595,00 Zavedení separovaného sběru biologicky rozložitelných odpadů ve městě Tábor522 444,00 Sanace povrchu skládky v Bydlinského ulici v Táboře14 263 018,00 Obnova rybníka Jordán v Táboře405 738 711,00 Staročeský vánoční trh30 000,00 Izolační zeleň Tábor - Čekanice5 417 582 Integrovaný plán rozvoje města Tábora prostor Pražského a Náchodského sídliště a Přažského předměstí123 784 502,00 Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)48 909 Výstavba a obnova autobusových zastávek v Táboře - Čekanice Silo1 280 289,91 Výstavba a obnova autobusových zastávek v Táboře - Zavadilská807 413,51 Jihočeský zvonek20 000,00 Park u Popraviště - 5. a 6. etapa11 822 230,94 Modernizace hřiště MŠ Tábor Světlogorská 975 181 Zakončení předsednictví ČR v Radě EU v rámci akce Léto nad Jordánem - Tábor 200950 000,00 Pořízení GPS111 800,00 Dětský ráj v Táboře50 000,00 Pomník Mistra Jana Husa - předprojektová příprava10 000,00 Kaplička U Dobré Vody - obnova interiéru kaple150 000,00 Prezentační DVD-ROM propagující turistické aktivity města Tábora a okolí za účelem zvýšení prestiže města a regionu jako centra cestovního ruchu130 000,00 Rekonstrukce ulice Družstevní v Táboře - Čekanice30 000 000,01 Celkem618 940 676,06

6 autor Ing. Jiří Fišer www.taborcz.eu Dotace TA 2007-2014 2010 Rekonstrukce části aleje lip v Klokotech, Tábor563 791,00 Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Tábora619 469,32 Moderní úřad města Tábor3 089 240 Zařízení ICT v územní veřejné správě1 275 000 Stavební úpravy Budovcovy ulice v Táboře8 216 715 Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Tábor a ORP Tábor503 370,00 Rekonstrukce části aleje lip u hřbitova v Klokotech186 120 Den plný pohádek35 000,00 Jihočeský zvonek 2010 - regionální pěvecká soutěž žáků ZŠ a víceletých gymnázií10 000,00 Modernizace vybavení MŠ Tábor - Čelkovice100 000,00 Restaurátorský průzkum hlavního oltáře sv. Jakuba a Filipa v kostele sv. Jakuba a Filipa43 000,00 Nedávej zloději šanci!48 000,00 Image materiál "Táborsko - místo vaší dovolené"120 000,00 Vybavení dětského dopravního hřiště v Táboře147 000,80 Staročeský vánoční trh20 000,00 Publikace o dějinách židovské komunity a kultury v Táboře30 000,00 Pořízení aktualizace územně analytických podkladů - rozbor udržitelného rozvoje území pro ORP Tábor138 000 Celkem15 144 706,12

7 autor Ing. Jiří Fišer www.taborcz.eu Dotace TA 2007-2014 2011 Jihočeský zvonek 2011 - regionální pěvecká soutěž žáků ZŠ a víceletých gymnázií10 000 Regenerace panelového sídliště - Tábor, Pražské sídliště - V. etapa4 000 000 Předprojektová příprava - socha Máří Magdalény (sv. Anny)11 000,00 Expozice Táborský poklad - informační panel15 000,00 Modernizace zahrady v MŠ Komenského 2254200 000 Rekonstrukce sportoviště pro skok daleký v ZŠ Čekanice, Průběžná 116100 000 Kačeři v Táboře aneb Tábor hravě s GPS50 000 Úprava chodníku u Čelkovického mostu v Táboře106 552 Farmářské trhy v Táboře122 389,20 Celkem4 614 941

8 autor Ing. Jiří Fišer www.taborcz.eu Dotace TA 2007-2014 2012 Revitalizace zeleně ve vybraných lokalitách v Táboře3 207 644,00 Protipovodňová opatření a revitalizace nábřežní zóny pravého břehu řeky Lužnice v Táboře63 582 513,00 Holečkovy sady v Táboře, II. a III. etapa revitalizace7 988 229,00 Holečkovy sady v Táboře, I. etapa revitalizace4 121 780,00 Jihočeský zvonek 201211000 Publikace "Heydrichiáda v Jižních Čechách a táborské popraviště"40 000,00 Vytvoř si a pošli vlastní pohlednici z Tábora39 920,00 Kejklíři pod hvězdami50 000,00 3D malby v Táboře32 000,00 Rekonstrukce sportoviště pro skok daleký - ZŠ Tábor - Měšice100 000,00 Festival pouličního divadla v Táboře20 000,00 Den Evropského kulturního dědictví v Táboře70 000,00 Nákup jízdních kol pro DDH v Táboře40 000,00 Bezpečnostní prvek před přechodem pro chodce v Táboře Čekanicích120 000,00 Zvýšení bezpečnosti na komunikacích obnovou přechodů pro chodce v Táboře169 000,00 Bílý altán, Holečkovy sady, Tábor30 000,00 Sousoší sv. Anny, pozemek parc. č. 674, k.ú. Tábor50 000,00 Informační leták GALERIE U RADNICE a VODÁRENSKÁ VĚŽ15 000,00 Zřízení vnitřní integrace úřadu1 275 000,00 Podpora tvorby ÚAP ORP Jihočeského kraje51 000,00 Celkem81 013 086,00

9 autor Ing. Jiří Fišer www.taborcz.eu Dotace TA 2007-2014 2013 Revitalizace Tismenického údolí v Táboře3 099 931,00 Rozšíření sběru biologicky rozložitelných odpadů a zavedení separovaného sběru kovů ve městě Tábor665 031,00 Tábor - zajištění skal a svahu v oblasti Granátové skály2 205 188,00 Tábor - Fišlovka - sanace skalní stěny6 113 088,00 Podzemní kontejnery na separovaný odpad - Tábor1 588 415,00 Lokální biocentrum č. 827 - U Hýlačky - Založení lesních porostů a výsadba dřevin302 985,00 Šlapej! Vyfoť! Vyhraj! Aneb Tábor v sedle10 000,00 Jihočeský zvonek 201318 690,00 Prezentace partnerského města Wels v rámci Otevření turistické sezóny v Táboře a prezentace města Tábora ve Welsu při příležitosti kulturní akce Filmfest61 543,00 Galerie U Radnice - dovybavení skleněnými vitrinami30 000,00 Tábor, Staré Horky - chodník v ulici K Šachtě162 048,37 Kaple sv. Jana Nepomuckého v Klokotech, Tábor220 000,00 Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji108 000,00 Schodolez pro potřeby ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 273270 476,00 Komedianti v ulicích - mezinárodní festival pouličního divadla30 000,00 Den republiky20 000,00 Tábor - Křižíkovo náměstí, úprava parteru8 900 640,57 Celkem23 606 035,94

10 autor Ing. Jiří Fišer www.taborcz.eu Dotace TA 2007-2014 2014 Dřevěná architektura oltáře sv. Jakuba a Filipa v Táboře841 500,00 Den republiky35 000,00 Rozšíření expozice Táborský poklad o výstavní část30 000,00 Zavedení systému domácího kompostování ve městě Tábor3 464 109,00 Podpora provozu útulku pro opuštěné psy v Táboře40 000,00 Zavedení systematického managementu hospodaření energií - E1150 000,00 Jihočeský zvonek 201410 500,00 Tábor(sk)em na kole - internetové stránky35 200,00 Komedianti v ulicích70 000,00 Tábor - vodácká turistika na Lužnici35 000,00 Revitalizace Tismenického potoka v Táboře - II. etapa - Popovodňové úpravy břehu635 848,00 Sanace pobřežních svahů Jordánu - úsek pod sladovnou11 818 615,00 Obnova rybníka Jordán - Stabilizace návodního svahu hráze13 711 470,00 Holečkovy sady v Táboře, II. a III. etapa revitalizace 3 864 140,25 Holečkovy sady v Táboře, I. etapa revitalizace 1 489 884,00 Zateplení a stavební úpravy objektu Helsinská v Táboře 4 769 236,80 Pražské sídliště v Táboře - IX. Etapa regenerace 7 020 824,78 Pražské sídliště v Táboře - VIII. Etapa regenerace 16 794 147,64 Stavební úpravy ulice Dukelských bojovníků v Táboře ??? Celkem64 815 475,47

11 autor Ing. Jiří Fišer www.taborcz.eu Dotace 2007-2014

12 Podáno bylo celkem: ▫ 96 projektů Celkem schváleno a úspěšně ukončeno: ▫ 22 projektů Celková výše přidělené a proplacené dotace: ▫ 225.175.592,31 Kč ROP z pohledu města Tábora autor Ing. Jiří Fišer www.taborcz.eu

13 Oblast podpory 1.2 – Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu ▫ Realizováno 6 projektů ( autobusové zastávky) ▫ Proplacená výše dotace 8.033.600,90 Kč Oblast podpory 1.5 – Rozvoj místních komunikací ▫ Realizovány 2 projekty (2 místní komunikace) ▫ Proplacená výše dotace 35.134.741,29 Kč ROP z pohledu města Tábora www.taborcz.eu autor Ing. Jiří Fišer www.taborcz.eu

14 rekonstrukce komunikace odstranění 7 bodových závad vybudování nových chodníků pro chodce včetně bezpečnostních vodících pásů přechody pro chodce 2 autobusové zastávky zpevnění parkovacích ploch pokládka dešťové kanalizace celkové náklady – 38.198.156,89 Kč celková výše dotace – 30.000.000,- Kč realizace 05-11/2011 ROP z pohledu města Tábora www.taborcz.eu autor Ing. Jiří Fišer www.taborcz.eu

15 Oblast podpory 2.2 – Rozvojové projekty spádových center ▫ Realizovány 2 projekty (úprava parteru Křižíkova náměstí, Odpočinková zóna Jordán) ▫ Proplacená výše dotace 67.857.594,- Kč Oblast podpory 2.4 – Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství ▫ Realizovány 3 projekty (např. výstavba tělocvičny pro ZŠ) ▫ Proplacená výše dotace 54.556.812,63 ROP z pohledu města Tábora www.taborcz.eu autor Ing. Jiří Fišer www.taborcz.eu

16 Oblast podpory 2.5 – Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci ▫ Realizován 1 projekt (modernizace zahrady MŠ) ▫ Proplacená výše dotace 681.209,- Kč ROP z pohledu města Tábora www.taborcz.eu autor Ing. Jiří Fišer www.taborcz.eu

17 výstavba sportovně relaxačního areálu ovál pro cyklistiku, běh, bruslení hřiště pro plážový volejbal, hřiště na pétanque, travnaté plochy na míčové hry přírodní posilovna cesta pro pěší s planetární stezkou, rozptýlená dětská zastavení písečná pláž objekt občanské vybavenosti celkové náklady – 93.940.996,47 Kč celková výše dotace – 58.956.953,43 Kč realizace 03-12/2009 ROP z pohledu města Tábora www.taborcz.eu autor Ing. Jiří Fišer www.taborcz.eu

18 Oblast podpory 3.1 – Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu ▫ Realizován 1 projekt ▫ Proplacená výše dotace 3.099.931,- Kč Oblast podpory 3.2 – Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu ▫ Realizovány 4 projekty (např. revitalizace kulturní památky č.p. 788) ▫ Proplacená výše dotace 52.172.217,11 Kč ROP z pohledu města Tábora autor Ing. Jiří Fišer www.taborcz.eu

19 Oblast podpory 3.3 – Rozvoj služeb CR, marketingu a produktů cestovního ruchu ▫ Realizovány 3 projekty (např. modernizace infocentra v Táboře) ▫ Proplacená výše dotace 3.639.486,38 Kč ROP z pohledu města Tábora autor Ing. Jiří Fišer www.taborcz.eu

20 budova postavena spolu s přilehlou botanickou zahradou v letech 1866-1905 v současnosti sídlo VOŠ a SZeŠ celková obnova fasády budovy, rekonstrukce zadního nádvoří, výměna oken celkové náklady – 24.510.341,60 Kč celková výše dotace – 17.645.405,- Kč realizace 06 /2009 – 01/2010 ROP z pohledu města Tábora autor Ing. Jiří Fišer www.taborcz.eu

21 Operační program Životní prostředí: ▫ Realizováno 24 projektů ▫ Proplacená výše dotace 545.537.180,51 Kč Integrovaný operační program: ▫ Realizovány 4 projekty ▫ Proplacená výše dotace 126.195.411,- Kč Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost ▫ Realizovány 3 projekty ▫ Proplacená výše dotace 3.711.452,14 Kč Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ▫ Realizován 1 projekt ▫ Proplacená výše dotace 684.991,- Kč ROP z pohledu města Tábora autor Ing. Jiří Fišer www.taborcz.eu

22 Základní pozitiva a negativa administrace projektu financovaného z ROP z pohledu příjemce dotace ROP z pohledu města Tábora autor Ing. Jiří Fišer www.taborcz.eu

23 Financování projektů, na které by z rozpočtu města nebyly prostředky Řešení problémů, které dlouhodobě tížily město Pomoc k dalšímu rozvoji města v oblasti cestovního ruchu, školství, dopravní infrastruktury atd. ROP z pohledu města Tábora autor Ing. Jiří Fišer www.taborcz.eu

24 Město získalo prostředky na projekty, které by jinak nebylo schopno realizovat Mimořádně byrokratické postupy při administraci projektu a změn v průběhu realizace Úzkostlivé trvání na malichernostech a maličkostech plodila odborná (stavařská) neznalost Nejistota příjemce, protože kontroly se provádí až po ukončení akce Dlouhé doby proplacení dotací Postupy používané v OPŽP ale i jinými OP by měly být v dalším období analogicky vztaženy na všechny operační programy. I OPŽP má nedostatky, ale v porovnání s ROP je dokonalý ROP z pohledu města Tábora autor Ing. Jiří Fišer www.taborcz.eu

25 Značná administrativní zátěž, složité a několikanásobné dokladování Dlouhé a komplikované schvalování změn, monitorovacích zpráv Kontrola výběrových řízení až po ukončení celého projektu Dlouhá doba proplácení žádostí o platbu Požadavky řídícího orgánu mnohdy nevycházely z praxe, byly neproveditelné, nebo se značnými komplikacemi ROP z pohledu města Tábora autor Ing. Jiří Fišer www.taborcz.eu

26 Dotace TA 2007-2014 autor Ing. Jiří Fišer www.taborcz.eu


Stáhnout ppt "Autor Ing. Jiří Fišer Dotace TA 2007-2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google