Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Setkání zaměstnavatelů s politiky 29.2.2016. Odchody do Německa : lákadla => plat 1850 € a více + Kindergeld 154/179 € -nevadí dojíždění (daňový odpočet)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Setkání zaměstnavatelů s politiky 29.2.2016. Odchody do Německa : lákadla => plat 1850 € a více + Kindergeld 154/179 € -nevadí dojíždění (daňový odpočet)"— Transkript prezentace:

1 Setkání zaměstnavatelů s politiky 29.2.2016

2 Odchody do Německa : lákadla => plat 1850 € a více + Kindergeld 154/179 € -nevadí dojíždění (daňový odpočet) -nevadí vyšší pracovní tempo -nevadí často hrubší/nevhodné zacházení a méně „benefitů“

3 Finančně – sociální rozměry odchodů do Německa: a)Živelné odchody = > problémy pro zaměstnavatele -chybí zaměstnanci (okamžitě na pracovišti) -nesnadné nalezení náhrady -přímá škoda :neobsazený stroj -> snížená kapacita => ztráta zakázek neobsazené pracoviště -> snížená kapacita -> nutnost přesčasů (vícenáklady) -nepřímé škody -> administrativa ( odchod bez dohody -> psaní absencí -> výzvy (dle ZP)…atp.) -> hledání nového zaměstnance (pohovory, inzerce,….) b) Problémy pro region (stát) - daně a odvody platí v cizím státě - sociální systém čerpá zde (zdravotnictví, školství, infrastruktura,….) - výdělek utrácí v cizině - € směňuje „na černo“ tzn. podpora šedé ekonomiky……. - výhody -> stoupá počet manželství

4 U zaměstnanců v ČR ve výrobních závodech, začíná být častým jevem ukončení PP- absencí. Tuto situaci lze řešit tímto způsobem: ABSENCE – ukončení dle§ 55 ZP Pokud zaměstnanec ukončí poměr ihned (bez dohody), tak mu musíte psát neomluvenou absenci, tzv. áčka. Po čase ho musíte vyzvat k návratu do práce (na doručenku), pak teprve smíte udělat výpověď (na doručenku). Poté po něm vymáháte dlužné zdravotní pojištění (nepracoval, musí si hradit sám), takže zase na doručenku. Pak eventuálně přes právníka. To jsou náklady na administrativní pracovníky, právníka, čas, poštovné atp.

5 „ Nový způsob“ -> zaměstnanec před svědky slovně sdělí, že do zaměstnání už nepřijde anebo to dá svým jednáním najevo. Následuje: Doporučeně poslat zaměstnanci upozornění s dodejkou do vlastních rukou, že se jedná o okamžité zrušení pracovního poměru, neboť zaměstnanec sdělil, že již nepřijde do zaměstnání nebo to svým jednáním dal najevo, ale zaměstnavatel to považuje za neplatné rozvázání pracovního poměru, proto žádá zaměstnance, aby přišel do zaměstnání, aby uvedl důvodu ukončení a trvá zaměstnavatel na pokračování pracovního poměru dle § 70 ZP. Pokud zaměstnanec nepřijde, dle § 72 ZP/odstavec 2, sdělíme zaměstnanci, že podáme žalobu k soudu o neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnancem a současně ho vyzýváme, aby se zaměstnanec před podáním žaloby dostavil k dohodnutí do firmy, než firma podá na něj žalobu a domluvit se na ukončení PP jinou cestou.

6 Výhoda:  Zaměstnanec se do firmy ve většině případů dostaví  Ostatní zaměstnanci dostanou příklad, že takové jednání si zaměstnavatel do budoucna líbit nenechá  Nemusí firma nadále platit za zaměstnance odvody na ZP + OSSZ a vymáhat je po zaměstnanci Pozn. : Pokud si zaměstnanec nepřevezme dopis (podá se žaloba) a zaměstnanec, ale už zaplatí náklady.

7 NÁSTUP ZAMĚSTNANCE  Osobní dotazník, prezentace firmy + výroby (vyplnění osobního dotazníku zaměstnancem, prezentace – video), ½ hod.  Vstupní lékařská prohlídka (výpis ze zdravotnické dokumentace, lékařská prohlídka-vysvětlení), seznámení s doklady, které má zaměstnanec dodat a dalším průběhem, ¼ hod. Zaměstnanec doloží: vstupní lékařskou prohlídku, doklady o dosaženém vzdělání, zápočtový list (potvrzení z Úřadu práce). Následuje sepsání PS, formulářů či prezenčních listin, daňového prohlášení.

8 Předání PS + proškolení jednoho zaměstnance trvá zhruba 1 hodinu.  Pracovní smlouva  Mzdový výměr  Náplň práce  BOZP, ISO  Zácvikový plán  Školení referentských vozidel (THP)  Předávací protokol (THP)  Docházkový čip  Proškolení zaměstnance z BOZP a ISO  Seznámení zaměstnance s Vnitřním předpisem firmy a dalšími předpisy  Daňové prohlášení Následuje předání ochranných pomůcek dle BOZP, vypsání karty

9 VÝSTUP ZAMĚSTNANCE  Výpověď  Výstupní list (potvrzení, že nemá zaměstnanec vůči firmě žádné závazky), případně vrácení nepoužitých ochranných pracovních pomůcek či vyrovnání závazků)  Zápočtový list (vystavit ihned v den ukončení)  Vrácení docházkového čipu  Vystavení ELDP Výstup zaměstnance trvá zhruba1/2, s veškerými dokumenty až 1 hodinu.

10 -> německý mzdový systém mnohem více zvýhodňuje rodiny s dětmi než český mzdový systém. K tomuto zvýhodnění nedochází pouze při stanovení daně, jak je tomu v České republice, ale i při stanovení výše sociálního pojištění. Z důvodu progresivního zdanění příjmů v Německu je daňové zatížení mezd mnohem vyšší, než jak je tomu v České republice. Avšak i zde je velmi patrné velké zvýhodnění pro rodiny s dětmi, protože osoba, jejíž příjem je v takovéto rodině jediný je zdaněna daní ve srovnatelné výši jako v České republice. Největší rozdíly při tomto porovnání však vzejdou při porovnání nákladů na sociální pojištění zaměstnanců ze strany zaměstnavatele. Zde je patrný rozdíl mezi zatížením zaměstnavatelů v České republice a v Německu. Zatímco v Německu se na celkovém odvodu na sociální pojištění podílí zaměstnavatel padesáti procenty, v České republice je tento poměr mnohem vyšší, přibližně 75 procent. Celkové náklady na mzdu jsou tedy o vice než 10% vyšší v České republice než v Německu. Zdroj:CONFRONTATION OF THE PAYROLL SYSTEMS IN THE CZECH REPUBLIC AND GERMANY, VUT Brno, 2011

11 Okres (kraj) Dosažitelní uchazeči 15-64 Podíl nezaměstnaných osob Volná místa Karlovarský kraj Cheb3 4865,7%1 316 Karlovy Vary5 6537,3%1 461 Sokolov5 4438,9%499 Aktuální data ze stránek MPSV za leden 2016

12 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Setkání zaměstnavatelů s politiky 29.2.2016. Odchody do Německa : lákadla => plat 1850 € a více + Kindergeld 154/179 € -nevadí dojíždění (daňový odpočet)"

Podobné prezentace


Reklamy Google