Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Zlepšujeme a vzděláváme Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Zlepšujeme a vzděláváme Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Zlepšujeme a vzděláváme Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 34 Předmět: Občanská výchova Ročník: 3 Tematická oblast: OV3 Anotace: Tento materiál slouží k výuce a opakování učiva pro žáky, kteří byli v souladu s § 9 vyhlášky číslo 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění, zařazeni do třídy odborného učiliště, kde se vzdělávají dle ŠVP v oborech 65-51- E/01 Stravovací a ubytovací služby, 66-51-E/01 Prodavačské práce a 75-41-E/01 Pečovatelské služby. Autor: Mgr. Marcela VLASATÍKOVÁ Období vytvoření: Srpen 2013

2 Téma: Člověk v demokratickém státě 7. Dělba státní moci, moc soudní

3 Jak se dělí státní moc? Státní moc se dělí podle Ústavy ČR na tři složky: Moc zákonodárná - Parlament ČR TVORBA ZÁKONŮ Moc výkonná - Vláda a prezident ČR ŘÍZENÍ STÁTU Moc soudní – Soustava soudů DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ

4 MOC SOUDNÍ Soudy poskytují ochranu právům občanů. Každý se může domáhat svého práva u nezávislého a nestranného soudu = ústavní zásada

5 Budova Ústavního soudu v Brně

6 ÚSTAVNÍ SOUDCE SCHVALUJE Senát ČR Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský Ústavní soud 2. července zrušil nadstandardy ve zdravotnictví

7 MOC SOUDNÍ Moc soudní vykonávají jménem republiky soudy. Soudci Jsou zcela nezávislí a rozhodují nestranně Jsou jmenováni doživotně

8 MOC SOUDNÍ Soustava soudů má 4 články: 1. Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud Oba mají sídlo v Brně 2. Vrchní soudy(2 soudy) Sídlí v Praze a Olomouci 3. Krajské soudy(8 soudů) 4. Okresní soudy(86 soudů)

9 Nejvyšší soud v Brně

10 Vrchní soud v Praze a Olomouci

11 Krajský soud v Ostravě

12 Rozhodnutí soudů Soudy dohlíží na dodržování zákonů. Rozhodují spory mezi občany. Rozhodují o vině a trestu při porušení zákona. Stojí zde proti sobě žalobce a obžalovaný Proti rozhodnutí soudu se mohou obě strany (žalobce i obžalovaný ) odvolat k soudu vyššího stupně. Vyšší soud po novém projednání - vynese nový rozsudek nebo - původní rozsudek potvrdí

13 Okresní soud v Kroměříži Soud uložil za propagaci nacismu na Facebooku podmíněné tresty

14 Dvojnásobný vrah s dovoláním neuspěl - Sokolovský deník

15 MOC SOUDNÍ Moc soudní se dělí na Právo veřejné Právo soukromé Mezinárodní právo

16 MOC SOUDNÍ Právní řád se dělí do mnoha odvětví: 1. Právo veřejné Ústavní a správní správo – zákony o řízení státu Trestní právo – zabití, krádež, loupež Finanční právo - peněžní záležitosti Správní právo – záležitosti občanů a obcí

17 MOC SOUDNÍ Právní řád se dělí do mnoha odvětví 2. Právo soukromé Občanské právo – vztahy mezi občany, dědictví, majetek Rodinné právo – vztahy mezi manželi, rozvody, vztahy mezi rodiči a dětmi Pracovně právní vztahy – zákoník práce Obchodní právo – podnikání, prodej, nákup a výroba zboží 3. Mezinárodní právo

18 Ústavní soud ČR Ústavní soud ČR není součástí soustavy soudů a netrestá zločince ani neřeší běžné spory občanů. Dohlíží na dodržování Ústavy ČR Rozhoduje o tom - zda nebyla porušena ústavně zaručená práva a svobody - zda nebyla porušena lidská a občanská práva ze strany obce, kraje, státu

19 Ústavní soud v Brně

20 Stížnost k Ústavnímu soudu ČR Pokud se občan domnívá, že došlo k porušení jeho lidských a občanských práv, obrátí se k Ústavnímu soudu. Ústavní soud sídlí v Brně Rozhodnutí Ústavního soudu je konečné a nejde se proti němu odvolat.

21 Zasedací místnost ústavního soudu

22 Soudci Soudcem se stává bezúhonný občan Má VŠ právnické vzdělání Po získání praxe soudce jmenuje prezident Jmenování je doživotní Nosí talár Vynáší rozsudek jménem republiky Jednání soudu je veřejné Soud má vážnost Pohrdání soudem je trestné Soudci nesmí být přeloženi, pokud nechtějí

23 SOUDCI Talár soudce Talár státního zástupce Musil Jan, soudce ÚS ČR, Ústavní soud

24 Talár soudců Talár soudce Talár státního zástupce Talár advokáta

25 Soudci Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku

26 Věznice v ČR

27 Věznice Mírov Věznice v Heřmanicích Věznice Praha -Ruzyně Věznice Vinařice Věznice v Rapoticích

28 Vazební věznice Liberec Vězeňský dvůr Příslušník zásahové jednotky VS ČR

29 Soud Obžalovaný Jeho obhájce = advokát - Obhajoba - Pomáhá obžalovanému - Ten si ho vybere nebo je mu přidělen Žalobce = státní zástupce - Zastupuje stát a všechny občany - Může žádat zvýšení trestu Svědci Soud = 3 soudci nebo 1 soudce - Vynáší rozsudek jménem republiky - Proti rozhodnutí soudu se mohou žalobce i obžalovaný odvolat

30 Použitá literatura a zdroje PaeDr. Hana Kovaříková, Občanská výchova III/pro odborná učiliště, Praha: Septima, s.r.o., 2006 Sokol J. a kol., Občanské minimum, Praha: ÚIV, 20002 Emmert F. a kol., Odmaturuj ze společenských věd. Brno: Didaktis, 2004 Ústava České republiky, 1/1993 Sb. Zákon České národní rady č. 3/1993 Sb. O státních symbolech ČR Zákon 213/2006 Sb., kterým se mění zákon 352/2001 Sb. O užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů Zákon č. 200 o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 40/1993Sb. České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky Zákon Č. 253/2006 Sb., kterým se mění zákon Č. 141/1961 Sb. O trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění ozdějšíc předpisů, a další související zákony. http://www.hrad.cz/cz/stat_symboly Platné zákony a vyhlášky lze najít na internetové adrese: http://www/aspi.czhttp://www/aspi.cz ( ASPI = Automatizovaný systém právních informací)

31 Adresy a zdroje http://www.bing.com/images/search?q=%C3%BAstavn%C3%AD+soud+%C4%8CR&qs=n&form=QBIR&pq=%C3%BAstavn%C3%AD +soud+%C4%8Dr&sc=0-0&sp=-1&sk=#view=detail&id=59161F53C430F485B1FF5F3B5124A412169391D4&selectedIndex=16 http://www.bing.com/images/search?q=%C3%BAstavn%C3%AD+soud+%C4%8CR&qs=n&form=QBIR&pq=%C3%BAstavn%C3%AD +soud+%C4%8Dr&sc=0-0&sp=-1&sk=#view=detail&id=59161F53C430F485B1FF43A25D47A542400BBB92&selectedIndex=3 http://www.bing.com/images/search?q=%C3%BAstavn%C3%AD+soud+&qs=n&form=QBIR&pq=%C3%BAstavn%C3%AD+soud+&s c=0-0&s=-1&sk=#a http://www.bing.com/images/search?q=okresni+soud+v+Krom%C4%9B%C5%99%C3%AD%C5%BEi&qs=n&form=QBIR&pq=okres ni+soud+v+krom%C4%9B%C5%99%C3%AD%C5%BEi&sc=0-5&sp=- 1&sk=#view=detail&id=BE42F6990F51C5A0AB55D9D95074CA72C4F3BEE7&selectedIndex=4 http://www.bing.com/images/search?q=krajsk%C3%BD+soud&qs=n&form=QBIR&pq=krajsk%C3%BD+soud&sc=0-6&sp=- 1&sk=#view=detail&id=0FA2D1F45CB2050F91D5D86D74A4EC65E5245C33&selectedIndex=6 http://www.bing.com/images/search?q=soudci+ČR&qs=n&form=QBIR&pq=soudci+čr&sc=0-6&sp=-1&sk=#view http://www.bing.com/images/search?q=soudci+%C4%8CR&go=&qs=bs&form=QBIR#view=detail&id=A204408B01923B698E5FAD E48DBF911767EC3DA7&selectedIndex=3 http://www.bing.com/images/search?q=soudci+%C4%8CR&go=&qs=bs&form=QBIR#view=detail&id=5F77DB2F606F2E888FB8CC 238C8E961E72B3DDF4&selectedIndex=248 http://www.bing.com/images/search?q=v%C4%9Bznice+v++%C4%8CR&qs=n&form=QBIR&pq=v%C4%9Bznice+v+%C4%8Dr&sc=0 -2&sp=-1&sk=#a http://www.bing.com/images/search?q=v%C4%9Bznice+v++%C4%8CR&qs=n&form=QBIR&pq=v%C4%9Bznice+v+%C4%8Dr&sc=0 -2&sp=-1&sk=#view=detail&id=F7AA3408B26632286E2A2962C5388AC734828B8C&selectedIndex=50


Stáhnout ppt "Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Zlepšujeme a vzděláváme Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google