Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prioritní projekty Libereckého kraje v oblasti sociální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prioritní projekty Libereckého kraje v oblasti sociální."— Transkript prezentace:

1 Prioritní projekty Libereckého kraje v oblasti sociální

2 Prioritní podpora projektů v oblasti sociální politiky znamená změnu charakteru provozu současných stávajících sociálních zařízení tak, aby se v těchto zařízeních vždy zlepšily podmínky života klientů vyžadujících vyšší míru podpory. Jde o celosvětový proces humanizace pobytových služeb pro osoby v těžkém stupni zdravotního nebo mentálního postižení. Záměry projektů mají za cíl odstranit zejména: - havarijní stavy objektů - neefektivní ekonomický provoz - bariérový přístup v objektech

3 Mezi priority Libereckého kraje v oblasti sociální politiky patří: (A)rekonstrukce hlavní budovy a investiční výstavba skupinového bydlení v zařízení Domov Raspenava důvody – havarijní stav střechy s dřevokaznou houbou a bariérový přístup v prostorách hlavní budovy Domova, nedostatek kapacit pro pobyt osob s těžkým mentálním postižením včetně humanizace stávajících podmínek života současných obyvatel

4 Mezi priority Libereckého kraje v oblasti sociální politiky patří: ( B)investiční výstavba skupinového bydlení v areálu Domova důchodců ve Vratislavicích nad Nisou důvody – humanizace pobytové služby, ekonomická optimalizace provozu APOSS Liberec, zrušení provozu APOSS v Nové Vsi (C) investiční výstavba společného bydlení v areálu Domova a Centra denních služeb v Jablonci nad Nisou důvody – celkový havarijní stav současného objektu, bariérový přístup objektu Erbenova

5 Mezi priority Libereckého kraje v oblasti sociální politiky patří: (D)investiční výstavba skupinového bydlení v areálu Jedličkova ústavu důvody – nevyhovující ubytování imobilních klientů v nejvyšším patře budovy, v prostorách chybí únikový východ, společné prostory se školou (méně klidu, společná WC, průchozí chodba k výtahu), nevyhovující koupelna (staré rozvodyvody a odpadů), nedostatečné soukromí pro uživatele

6 Projektový záměr (A) – celkové náklady 86,9 mil. Kč (A) rekonstrukce hlavní budovy a investiční výstavba skupinového bydlení v zařízení Domov Raspenava Stupeň přípravy - projektová studie Sítě – vyřešeny (kanalizace, elektrická i plynová přípojka, voda, dopravní dostupnost) Pozemky – vlastní a obecní (předběžně již schváleny k využití rozhodnutím zastupitelstva) Rizika výstavby – žádná Negativa – zařízení je mimo libereckou aglomeraci Pozitiva – zachování pracovních příležitostí

7 Projektový záměr (A) – celkové náklady 84,6 mil. Kč (A) rekonstrukce hlavní budovy (1) a investiční výstavba skupinového bydlení (2) v zařízení Domov Raspenava Investiční náklady (1) rekonstrukce hlavní budovy (stržení prvního patra a jeho obnova, výstavba výtahu, výstavba vnitřních prostor, nové střechy a jejího zateplení náklady s DPH20,2 mil. Kč

8 Projektový záměr (A) – celkové náklady 84,6 mil. Kč (A)rekonstrukce hlavní budovy (1) a investiční výstavba skupinového bydlení (2) v zařízení DomovRaspenava Investiční náklady (2) výstavba skupinového bydlení pro osoby s těžkým zdravotním i mentálním postižením na sousedním obecním pozemku ve formě 4 samostatných obytných domů náklady s DPH64,4 mil. Kč

9 Projektový záměr (A)- celkové náklady 84,6 mil. Kč

10 Projektový záměr (A) – celkové náklady 84,6 mil. Kč

11 Projektový záměr (B) – celkové náklady 84 mil. Kč (B) investiční výstavba skupinového bydlení pro seniory s vysokou mírou závislosti na pomoci druhých, pro osoby s těžkým zdravotním postižením v areálu Domova důchodců ve Vratislavicích nad Nisou včetně možnosti využití ekologického a efektivního způsobu vytápění a výstavba humanizovaného skupinového bydlení jako náhrada za zrušený provoz APOSS v Nové Vsi (1-2 objekty, APOSS – Ambulantní pobytová sociální služba) ve stejných prostorách

12 Projektový záměr (B) – celkové náklady 84 mil. Kč Stupeň přípravy - projektová studie Sítě – převážně vyřešeny (kanalizace, elektrická přípojka, vodovodní řád, bez plynové přípojky, dopravní dostupnost, zásobování teplem pomocí CZT Liberec) Pozemky – vlastní Rizika výstavby – žádná Negativa – odpojení od soustavy CZT Liberec Pozitiva – výrazné zlepšení podmínek bydlení několika sociálních skupin z jiných zařízení, odstranění neefektivního provozu v APOSS Liberec

13 Projektový záměr (B) – celkové náklady 84 mil. Kč Investiční náklady výstavba 3 objektů skupinového bydlení v kapacitě 48 lůžek a 1-2 objektů pro osoby s výrazným zdravotním i těžkým mentálním postižením(zrušení provozu v Nové Vsi) na pozemku Libereckého kraje ve Vratislavicích nad Nisou, (objekt, který by nahradil nevhodné bydlení z Nové Vsi, však není započítán v celkových nákladech a není začleněn do pohledové studie celého projektu, odhad výstavby jednoho objektu je 11,5 mil. Kč)

14 Projektový záměr (B) – celkové náklady 84 mil. Kč

15

16 Projektový záměr (B) – nedůstojné bydlení v Nové Vsi

17 Projektový záměr (B) – nedůstojné bydlení v Nové Vsi odhad náhradní výstavby 1 objektu – 11,5 mil. kč

18 Projektový záměr (C) – celkové náklady 33 mil. Kč (C) investiční výstavba společného bydlení pro osoby se zdravotním i mentálním postižením se střední mírou podpory v areálu Domova a Centra denních služeb v Jablonci nad Nisou, stávající bydlení v Erbenově ulici je v havarijním stavebním stavu, ohrožené tlakem skalnatého masívu a v bariérovém provedení, součástí projektu na vlastním pozemku by byly demoliční práce, terénní úpravy, přípravné práce a samotná výstavba pěti nezávislých domácností se standardním bytovým zázemím

19 Projektový záměr (C) – celkové náklady 33 mil. Kč Stupeň přípravy – investiční projekt transformace Sítě – převážně vyřešeny (kanalizace, elektrická přípojka, vodovodní řád, bez kapacitní plynové přípojky, dopravní dostupnost, zásobování teplem pomocí CZT Jablonecká energetická) Pozemky – vlastní Rizika výstavby – žádná Negativa – odpojení od soustavy CZT JE Pozitiva – výrazné zlepšení podmínek bydlení osob se středně těžkým mentálním postižením a odstranění havarijního stavu celého zařízení

20 Projektový záměr (C) – celkové náklady 33 mil. Kč Investiční náklady výstavba jediného objektu společného bydlení v kapacitě 18 lůžek v pěti bytových jednotkách pro osoby se zdravotním i středně těžkým mentálním postižením na pozemku Libereckého kraje v Jablonci nad Nisou

21 Projektový záměr (C) – celkové náklady 33 mil. kč stávající stav a využitelný přilehlý pozemek

22 Projektový záměr (D) – celkové náklady 18 mil. Kč (D) investiční výstavba společného bydlení pro osoby se zdravotním postižením se střední a vysokou mírou podpory v areálu Jedličkova ústavu v Liberci na pozemku Libereckého kraje, stávající bydlení je pro část imobilních klientů Jedličkova ústavu nevyhovující vzhledem k bariérovému přístupu do vyšších pater, kde není výtah odpovídající požadované kapacitě, což odporuje zdravotním i bezpečnostním pravidlům (absence únikového východu)

23 Projektový záměr (D) – celkové náklady 18 mil. Kč Stupeň přípravy – investiční záměr Sítě – vyřešeny (kanalizace, elektrická přípojka, vodovodní řád, plynová přípojka,dopravní dostupnost Pozemky – vlastní Rizika výstavby – žádná Negativa – minimální Pozitiva – výrazné zlepšení podmínek bydlení osob se zdravotním postižením a odstranění bariérového přístupu

24 Projektový záměr (D) – celkové náklady 18 mil. Kč Investiční náklady výstavba jediné bezbariérové budovy společnéhobydlení v kapacitě 12 lůžek pro osoby se zdravotním postižením na pozemku Libereckého kraje v areálu Jedličkova ústavu společné prostory se školou (méně klidu, společné WC, průchozí chodba k výtahu), nevyhovující koupelna (staré rozvody vody a odpadů málo soukromí pro uživatele

25 Projektový záměr (D)-celkové náklady 18 mil. kč

26 Projektový záměr (D) – celkové náklady 18 mil. Kč

27

28 Závěrečná rekapitulace v tabulce Název projektuCelkové náklady s DPH PZ Raspenava84,6 milionů KČ PZ Vratislavice nad Nisou*84,0 miliónů Kč PZ Jablonec nad Nisou33,0 milionů Kč PZ Liberec – Jedličkův ústav18,0 milionů Kč SOUČET219,6 milionů Kč *Odhad výstavby 2 objektů náhradního bydlení v Nové Vsi23,0 mil. Kč

29 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Mgr. Petr Tulpa člen rady kraje resort sociální věci


Stáhnout ppt "Prioritní projekty Libereckého kraje v oblasti sociální."

Podobné prezentace


Reklamy Google