Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počátky písemnictví a starověká literatura v českých zemích

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počátky písemnictví a starověká literatura v českých zemích"— Transkript prezentace:

1 Počátky písemnictví a starověká literatura v českých zemích
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Počátky písemnictví a starověká literatura v českých zemích Karel IV. svatý Václav Jan Žižka Co si pamatuješ z dávné historie našich zemí? Poznáš slavné osobnosti naší historie?

2 Co již víme o počátcích české literatury?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Co již víme o počátcích české literatury? 2 šamanství islámu křesťanství 3 863 1054 1125 pro více informací klikni na video 1 Sámovy říše Velkomoravské říše Franské říše 5 Svatopluk a Spytihněv Mojmír a Stůjmír Konstantin a Metoděj Počátky literatury v našich zemích jsou spojeny s existencí …1… psaná literatura se na našem území šířila v souvislosti s přijetím …2… roku …3… přicházejí na žádost knížete …4… soluňští bratři … 5… , aby u nás šířili křesťanskou víru bratři vytvořili na základě jihoslovanského nářečí z okolí Soluně jazyk, kterému dnes říkáme …6… Konstantin vytvořil první slovanské písmo …7… 4 Rastislava Mojmíra Svatopluka Doplň do textu správné údaje. 6 pračeština staroslověnština českoslovenština 7 azbuku hlaholici majuskule

3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Staroslověnská literatura Velkomoravská říše - Konstantin a Metoděj 9. století - asi 950 Doznívání staroslověnské lit., latinská literatura latina X staroslověnština Sázavský klášter asi 950 – asi 1100 bohemika = česká jména v cizojazyčném textu glosy = české překlady slov a frází vepsané do cizojazyčného textu přípisky = záznamy v češtině, které se neváží k cizojazyčnému textu Počátky česky psané literatury bohemika, glosy, první česky psaná věta laicizace literatury první česky psaná díla 12. století – 1. polovina 14. století Česká literatura za Karla IV. Karlova univerzita (1348) Česká literatura v období husitství Jan Hus husitská revoluce Jiří z Poděbrad konec 14. století – polovina 15. století

4 Staroslověnská literatura
- počátky českého písemnictví souvisejí s rozvojem folklóru. Ten vzniká od - tato doba je výrazně ovlivňována křesťanstvím, určujícím kulturní a politický řád země - kněží se obraceli k lidem formou kázání; ta sloužila církvi pro ovládání poddaných a k šíření poslušnosti - vznik čes. písemnictví podmínilo budování prvních státních celků – Sámova říše, Velká Morava... - v roce 863 na pozvání knížete Rastislava přicházejí na Velkou Moravu křesťanští misionáři Cyril(Konstantin) a Metoděj --- ti se měli postarat o upevnění církevní organizace a šířit mezi lid gramotnost 9. století.

5 - C&M vytvořili na základě malých písmen řecké abecedy písmo – HLAHOLICE - zjednodušená hlaholice se nazývá cyrilice - C&M vytvořili jazyk – staroslověnštinu - C&M napsali – PROGLAS – veršovaná předmluva k překladu evangelia, definující program staroslověnské literatury (obhajoba staroslověnštiny jako křesťanského jazyka) - autorství připisujeme Konstantinovi - Panonské legendy - Život Konstantinův - Život Metodějův = jejich hodnota spočívá v pravdivém svědectví o době a jsou dokladem vysoké jazykové a umělecké úrovně staroslověnštiny - vzdělávací četba Paterik – popis životů nejvýznamějších mnochů a poustevníků - právnická literatura – Zákon sudný l´udem - v originále jsou dochovány Kyjevské listy (mešní knihy) - vzniká první starosl. legenda – Život sv. Václava

6 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Co si řekneme nového? Česká literatura za Karla IV. příznivé podmínky pro rozvoj literatury (české i latinské) založení Karlovy univerzity (1348) Karel IV. – Vita Caroli (Život Karlův) legendy: Legenda o sv. Kateřině, Legenda o sv. Prokopu milostná lyrika - „svítáníčka“: Stratilať jsem milého, Dřěvo sa listem odievá satirická žákovská poezie: Podkoní a žák, Hradecký rukopis drama (nejprve jednoduché scénky vkládané do mše, časem se děj rozšiřuje, hraje se mimo kostel): Mastičkář Období Velkomoravské říše Konstantin – Cyril ( ) a Metoděj ( ) překlady biblických textů do staroslověnštiny Konstantin – veršovaný Proglas jejich žáci – Život Konstantinův, Život Metodějův Období staroslověnské a latinské literatury veršované legendy: Život sv. Ludmily, Život sv. Václava – starosl.; Kristiánova legenda – lat. počátky češtiny: nejstarší česká duchovní píseň Hospodine, pomiluj ny (konec 10.stol.) Česká literatura v období husitství do češtiny přeložena bible Tomáš Štítný ze Štítného (asi ) Mistr Jan Hus (asi ) rozvoj bojových písní: např. Ktož jsú boží bojovníci (sbírka Jistebnický kancionál) Petr Chelčický (asi ) Počátky česky psané literatury bohemika, glosy, první česky psaná věta (na zakládací listině litoměřické kapituly, poč. 13. stol.) duchovní česká píseň Svatý Václave, vévodo české země (12. stol.) kroniky: Kosmas - Chronica Boemorum (Kronika česká, od bájných počátků českého národa po r. 1125, psaná lat.) Dalimilova kronika (z poč. 14. stol., česky psaná, autor neznámý) veršované vyprávění o Alexandru Velikém Alexandreis (konec 13. stol.)

7 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Procvičení a příklady Doplň text slavné bojové písně táborských vojsk dle poslechu (upraveno Danielem Landou): Kdož jste boží bojovníci a _____________ jeho, prostež od _________ ___________ a doufejtež v něho, že konečně ________ s ním ___________.  Kristus vám za__________ __________, ______________ víc slibuje, pakli kdo proň život složí, _________ míti __________; blaze ___________, kdož na pravdě sejde. Která tvrzení jsou pravdivá? Konstantin přijal po vstupu do kláštera jméno Ctirad. Konstantin vytvořil na základě malých písmen řecké abecedy první slovanské písmo – hlaholici. Kosmova Kronika česká je napsána staroslověnsky. Autorem Dalimilovy kroniky je Dalimil Štítný z Veleslavína. Jan Hus se stal rektorem Karlovy univerzity. Kterými státními svátky si připomínáme významné osobnosti tohoto období? Hospodine, pomiluj ny! Jezukriste, pomiluj ny! Ty, spase všeho mira, spasiž ny i uslyšiž, Hospodine, hlasy našě! Daj nám všem, Hospodine, žizň a mir v zemi! Krleš! Krleš! Krleš! Co je obsahem nejstarší dochované písně Hospodine, pomiluj ny? řešení: 1. NE, 2. ANO, 3. NE, 4. NE, 5. ANO

8 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
39.6 Něco navíc pro šikovné Ve kterém dokumentu je nejstarší písemně dochovaná česká věta? O čem tato věta je? „Pavel dal jest Ploskovicích zemu, Vlach dal jest Dolas zemu Bogu i svatému Ščepánu se dvěma dušníkoma, Bogučejú a Sedlatú.“ řešení: Jde o větu ze zakládací listiny litoměřické kapituly. překlad: Pavel daroval v Ploskovicích pozemek, Vlach daroval v Dolanech pozemek Bohu i svatému Štěpánu se dvěma poddanými na zádušním (tedy církevním) majetku, Bogučejem a Sedlatou. Zjisti význam následujících pojmů: autobiografie chorál kancionál

9 Test znalostí Které tvrzení je nesprávné? Vyber díla Mistra Jana Husa:
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Test znalostí Které tvrzení je nesprávné? a/ Počátky české literatury jsou spojeny s existencí Velké Moravy. b/ Nejstarší staroslověnskou písní je Hospodine, pomiluj ny. c/ Kosmova Kronika česká je psána latinsky. d/ Karel IV. napsal vlastní autobiografii. Vyber díla Mistra Jana Husa: a/ Ktož jsú boží bojovníci, Husitská kronika b/ Život sv. Kateřiny, Passionál c/ Majestas Carolina, Vita Caroli d/ Postila, De ecclesia (O církvi) Co jsou tzv. bohemika? a/ latinské vpisky v bibli b/ první česky psaná věta c/ česká slova v cizojazyčném textu d/ zdobená počáteční písmena Ve kterém zpěvníku je zaznamenána píseň Ktož jsú boží bojovníci? a/ Závišův zpěvník b/ Budyšínský rukopis c/ Mastičkář d/ Jistebnický kancionál Správné odpovědi: b c d Test na známku

10 39.9 Použité zdroje, citace Soukal, Josef: Literární výchova pro 2. stupeň základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, 2. vydání, Praha, SPN, 2009, ISBN Svozil, Bohumil: Česká literatura ve zkratce 1, 1. vydání, Praha, Brána, 1997, ISBN Hanzová, Marie - Žáček, Jiří: Čítanka pro 9. ročník základní školy a kvartu víceletého gymnázia, 1. vydání, Havlíčkův Brod, FRAGMENT, 1999, ISBN

11 Anotace Ročník 7. ročník Klíčová slova
Staroslověnská literatura, bohemika, Kronika česká, Dalimilova kronika Anotace Prezentace popisující počátky písemnictví a starověkou literaturu v českých zemích.


Stáhnout ppt "Počátky písemnictví a starověká literatura v českých zemích"

Podobné prezentace


Reklamy Google