Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počátky písemnictví a starověká literatura v českých zemích Co si pamatuješ z dávné historie našich zemí? Poznáš slavné osobnosti naší historie? svatý.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počátky písemnictví a starověká literatura v českých zemích Co si pamatuješ z dávné historie našich zemí? Poznáš slavné osobnosti naší historie? svatý."— Transkript prezentace:

1 Počátky písemnictví a starověká literatura v českých zemích Co si pamatuješ z dávné historie našich zemí? Poznáš slavné osobnosti naší historie? svatý Václav Karel IV. Jan Žižka

2 Co již víme o počátcích české literatury? Počátky literatury v našich zemích -jsou spojeny s existencí …1… -psaná literatura se na našem území šířila v souvislosti s přijetím …2… -roku …3… přicházejí na žádost knížete …4… soluňští bratři … 5…, aby u nás šířili křesťanskou víru -bratři vytvořili na základě jihoslovanského nářečí z okolí Soluně jazyk, kterému dnes říkáme …6… -Konstantin vytvořil první slovanské písmo …7… Počátky literatury v našich zemích -jsou spojeny s existencí …1… -psaná literatura se na našem území šířila v souvislosti s přijetím …2… -roku …3… přicházejí na žádost knížete …4… soluňští bratři … 5…, aby u nás šířili křesťanskou víru -bratři vytvořili na základě jihoslovanského nářečí z okolí Soluně jazyk, kterému dnes říkáme …6… -Konstantin vytvořil první slovanské písmo …7… pro více informací klikni na video 1 Sámovy říše Velkomoravské říše Franské říše 2 šamanství islámu křesťanství 3 863 1054 1125 4 Rastislava Mojmíra Svatopluka 5 Svatopluk a Spytihněv Mojmír a Stůjmír Konstantin a Metoděj 6 pračeština staroslověnština českoslovenština 7 azbuku hlaholici majuskule Doplň do textu správné údaje.

3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Staroslověnská literatura Velkomoravská říše - Konstantin a Metoděj Staroslověnská literatura Velkomoravská říše - Konstantin a Metoděj Doznívání staroslověnské lit., latinská literatura latina X staroslověnština Sázavský klášter Doznívání staroslověnské lit., latinská literatura latina X staroslověnština Sázavský klášter Počátky česky psané literatury bohemika, glosy, první česky psaná věta laicizace literatury první česky psaná díla Počátky česky psané literatury bohemika, glosy, první česky psaná věta laicizace literatury první česky psaná díla Česká literatura za Karla IV. Karlova univerzita (1348) Česká literatura za Karla IV. Karlova univerzita (1348) Česká literatura v období husitství Jan Hus husitská revoluce Jiří z Poděbrad Česká literatura v období husitství Jan Hus husitská revoluce Jiří z Poděbrad 9. století - asi 950 asi 950 – asi 1100 12. století – 1. polovina 14. století 1346 - 1378 konec 14. století – polovina 15. století bohemika = česká jména v cizojazyčném textu glosy = české překlady slov a frází vepsané do cizojazyčného textu přípisky = záznamy v češtině, které se neváží k cizojazyčnému textu bohemika = česká jména v cizojazyčném textu glosy = české překlady slov a frází vepsané do cizojazyčného textu přípisky = záznamy v češtině, které se neváží k cizojazyčnému textu

4 Staroslověnská literatura - počátky českého písemnictví souvisejí s rozvojem folklóru. Ten vzniká od - tato doba je výrazně ovlivňována křesťanstvím, určujícím kulturní a politický řád země - kněží se obraceli k lidem formou kázání; ta sloužila církvi pro ovládání poddaných a k šíření poslušnosti - vznik čes. písemnictví podmínilo budování prvních státních celků – Sámova říše, Velká Morava... - v roce 863 na pozvání knížete Rastislava přicházejí na Velkou Moravu křesťanští misionáři Cyril(Konstantin) a Metoděj --- ti se měli postarat o upevnění církevní organizace a šířit mezi lid gramotnost 9. století.

5 - C&M vytvořili na základě malých písmen řecké abecedy písmo – HLAHOLICE - zjednodušená hlaholice se nazývá cyrilice - C&M vytvořili jazyk – staroslověnštinu - C&M napsali – PROGLAS – veršovaná předmluva k překladu evangelia, definující program staroslověnské literatury (obhajoba staroslověnštiny jako křesťanského jazyka) - autorství připisujeme Konstantinovi - Panonské legendy - Život Konstantinův - Život Metodějův = jejich hodnota spočívá v pravdivém svědectví o době a jsou dokladem vysoké jazykové a umělecké úrovně staroslověnštiny - vzdělávací četba Paterik – popis životů nejvýznamějších mnochů a poustevníků - právnická literatura – Zákon sudný l´udem - v originále jsou dochovány Kyjevské listy (mešní knihy) - vzniká první starosl. legenda – Život sv. Václava

6 Co si řekneme nového? Období Velkomoravské říše Konstantin – Cyril (827-869) a Metoděj (813-885) -překlady biblických textů do staroslověnštiny -Konstantin – veršovaný Proglas -jejich žáci – Život Konstantinův, Život Metodějův Období Velkomoravské říše Konstantin – Cyril (827-869) a Metoděj (813-885) -překlady biblických textů do staroslověnštiny -Konstantin – veršovaný Proglas -jejich žáci – Život Konstantinův, Život Metodějův Období staroslověnské a latinské literatury -veršované legendy: Život sv. Ludmily, Život sv. Václava – starosl.; Kristiánova legenda – lat. -počátky češtiny: nejstarší česká duchovní píseň Hospodine, pomiluj ny (konec 10.stol.) Období staroslověnské a latinské literatury -veršované legendy: Život sv. Ludmily, Život sv. Václava – starosl.; Kristiánova legenda – lat. -počátky češtiny: nejstarší česká duchovní píseň Hospodine, pomiluj ny (konec 10.stol.) Počátky česky psané literatury -bohemika, glosy, první česky psaná věta (na zakládací listině litoměřické kapituly, poč. 13. stol.) -duchovní česká píseň Svatý Václave, vévodo české země (12. stol.) -kroniky: Kosmas - Chronica Boemorum (Kronika česká, od bájných počátků českého národa po r. 1125, psaná lat.) Dalimilova kronika (z poč. 14. stol., česky psaná, autor neznámý) -veršované vyprávění o Alexandru Velikém Alexandreis (konec 13. stol.) Počátky česky psané literatury -bohemika, glosy, první česky psaná věta (na zakládací listině litoměřické kapituly, poč. 13. stol.) -duchovní česká píseň Svatý Václave, vévodo české země (12. stol.) -kroniky: Kosmas - Chronica Boemorum (Kronika česká, od bájných počátků českého národa po r. 1125, psaná lat.) Dalimilova kronika (z poč. 14. stol., česky psaná, autor neznámý) -veršované vyprávění o Alexandru Velikém Alexandreis (konec 13. stol.) Česká literatura za Karla IV. -příznivé podmínky pro rozvoj literatury (české i latinské) -založení Karlovy univerzity (1348) -Karel IV. – Vita Caroli (Život Karlův) -legendy: Legenda o sv. Kateřině, Legenda o sv. Prokopu -milostná lyrika - „svítáníčka“: Stratilať jsem milého, Dřěvo sa listem odievá -satirická žákovská poezie: Podkoní a žák, Hradecký rukopis -drama (nejprve jednoduché scénky vkládané do mše, časem se děj rozšiřuje, hraje se mimo kostel): Mastičkář Česká literatura za Karla IV. -příznivé podmínky pro rozvoj literatury (české i latinské) -založení Karlovy univerzity (1348) -Karel IV. – Vita Caroli (Život Karlův) -legendy: Legenda o sv. Kateřině, Legenda o sv. Prokopu -milostná lyrika - „svítáníčka“: Stratilať jsem milého, Dřěvo sa listem odievá -satirická žákovská poezie: Podkoní a žák, Hradecký rukopis -drama (nejprve jednoduché scénky vkládané do mše, časem se děj rozšiřuje, hraje se mimo kostel): Mastičkář Česká literatura v období husitství -do češtiny přeložena bible -Tomáš Štítný ze Štítného (asi 1333-1409) -Mistr Jan Hus (asi 1369-1415) -rozvoj bojových písní: např. Ktož jsú boží bojovníci (sbírka Jistebnický kancionál) -Petr Chelčický (asi 1390-1460) Česká literatura v období husitství -do češtiny přeložena bible -Tomáš Štítný ze Štítného (asi 1333-1409) -Mistr Jan Hus (asi 1369-1415) -rozvoj bojových písní: např. Ktož jsú boží bojovníci (sbírka Jistebnický kancionál) -Petr Chelčický (asi 1390-1460)

7 Procvičení a příklady Doplň text slavné bojové písně táborských vojsk dle poslechu (upraveno Danielem Landou): Kdož jste boží bojovníci a _____________ jeho, prostež od _________ ___________ a doufejtež v něho, že konečně ________ s ním ___________. Kristus vám za__________ __________, ______________ víc slibuje, pakli kdo proň život složí, _________ míti __________; blaze ___________, kdož na pravdě sejde. Doplň text slavné bojové písně táborských vojsk dle poslechu (upraveno Danielem Landou): Kdož jste boží bojovníci a _____________ jeho, prostež od _________ ___________ a doufejtež v něho, že konečně ________ s ním ___________. Kristus vám za__________ __________, ______________ víc slibuje, pakli kdo proň život složí, _________ míti __________; blaze ___________, kdož na pravdě sejde. Kterými státními svátky si připomínáme významné osobnosti tohoto období? Hospodine, pomiluj ny! Jezukriste, pomiluj ny! Ty, spase všeho mira, spasiž ny i uslyšiž, Hospodine, hlasy našě! Daj nám všem, Hospodine, žizň a mir v zemi! Krleš! Krleš! Krleš! Co je obsahem nejstarší dochované písně Hospodine, pomiluj ny? Hospodine, pomiluj ny! Jezukriste, pomiluj ny! Ty, spase všeho mira, spasiž ny i uslyšiž, Hospodine, hlasy našě! Daj nám všem, Hospodine, žizň a mir v zemi! Krleš! Krleš! Krleš! Co je obsahem nejstarší dochované písně Hospodine, pomiluj ny? Která tvrzení jsou pravdivá? 1.Konstantin přijal po vstupu do kláštera jméno Ctirad. 2.Konstantin vytvořil na základě malých písmen řecké abecedy první slovanské písmo – hlaholici. 3.Kosmova Kronika česká je napsána staroslověnsky. 4.Autorem Dalimilovy kroniky je Dalimil Štítný z Veleslavína. 5.Jan Hus se stal rektorem Karlovy univerzity. Která tvrzení jsou pravdivá? 1.Konstantin přijal po vstupu do kláštera jméno Ctirad. 2.Konstantin vytvořil na základě malých písmen řecké abecedy první slovanské písmo – hlaholici. 3.Kosmova Kronika česká je napsána staroslověnsky. 4.Autorem Dalimilovy kroniky je Dalimil Štítný z Veleslavína. 5.Jan Hus se stal rektorem Karlovy univerzity. řešení: 1. NE, 2. ANO, 3. NE, 4. NE, 5. ANO řešení: 1. NE, 2. ANO, 3. NE, 4. NE, 5. ANO

8 39.6 Něco navíc pro šikovné Ve kterém dokumentu je nejstarší písemně dochovaná česká věta? O čem tato věta je? „Pavel dal jest Ploskovicích zemu, Vlach dal jest Dolas zemu Bogu i svatému Ščepánu se dvěma dušníkoma, Bogučejú a Sedlatú.“ řešení: Jde o větu ze zakládací listiny litoměřické kapituly. překlad: Pavel daroval v Ploskovicích pozemek, Vlach daroval v Dolanech pozemek Bohu i svatému Štěpánu se dvěma poddanými na zádušním (tedy církevním) majetku, Bogučejem a Sedlatou. Ve kterém dokumentu je nejstarší písemně dochovaná česká věta? O čem tato věta je? „Pavel dal jest Ploskovicích zemu, Vlach dal jest Dolas zemu Bogu i svatému Ščepánu se dvěma dušníkoma, Bogučejú a Sedlatú.“ řešení: Jde o větu ze zakládací listiny litoměřické kapituly. překlad: Pavel daroval v Ploskovicích pozemek, Vlach daroval v Dolanech pozemek Bohu i svatému Štěpánu se dvěma poddanými na zádušním (tedy církevním) majetku, Bogučejem a Sedlatou. Zjisti význam následujících pojmů: -autobiografie -chorál -kancionál Zjisti význam následujících pojmů: -autobiografie -chorál -kancionál

9 Test znalostí Správné odpovědi: 1.b 2.c 3.d 4.d Test na známku

10 39.9 Použité zdroje, citace Soukal, Josef: Literární výchova pro 2. stupeň základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, 2. vydání, Praha, SPN, 2009, ISBN 978-80-7235-438-2 Svozil, Bohumil: Česká literatura ve zkratce 1, 1. vydání, Praha, Brána, 1997, ISBN 80-85946-51-3 Hanzová, Marie - Žáček, Jiří: Čítanka pro 9. ročník základní školy a kvartu víceletého gymnázia, 1. vydání, Havlíčkův Brod, FRAGMENT, 1999, ISBN 80-7200-282-1 www.wikipedie.cz www.google.cz www.youtube.com Soukal, Josef: Literární výchova pro 2. stupeň základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, 2. vydání, Praha, SPN, 2009, ISBN 978-80-7235-438-2 Svozil, Bohumil: Česká literatura ve zkratce 1, 1. vydání, Praha, Brána, 1997, ISBN 80-85946-51-3 Hanzová, Marie - Žáček, Jiří: Čítanka pro 9. ročník základní školy a kvartu víceletého gymnázia, 1. vydání, Havlíčkův Brod, FRAGMENT, 1999, ISBN 80-7200-282-1 www.wikipedie.cz www.google.cz www.youtube.com

11 Ročník7. ročník Klíčová slovaStaroslověnská literatura, bohemika, Kronika česká, Dalimilova kronika AnotacePrezentace popisující počátky písemnictví a starověkou literaturu v českých zemích. Anotace


Stáhnout ppt "Počátky písemnictví a starověká literatura v českých zemích Co si pamatuješ z dávné historie našich zemí? Poznáš slavné osobnosti naší historie? svatý."

Podobné prezentace


Reklamy Google