Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BIBLE Elektronické učební materiály - II. stupeň Český jazyk Autor: Mgr. Miluše Korandová Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země pak byla nesličná a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BIBLE Elektronické učební materiály - II. stupeň Český jazyk Autor: Mgr. Miluše Korandová Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země pak byla nesličná a."— Transkript prezentace:

1 BIBLE Elektronické učební materiály - II. stupeň Český jazyk Autor: Mgr. Miluše Korandová Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami. (…)

2 Co už víme… Co už víme… Elektronické učební materiály - II. stupeň Český jazyk  Odpověz na otázky. 1. Jinotaj, nepřímé zobrazení využívané např. v bajkách: 2. Výtvory lidové moudrosti, stručná zobecnění lidských vlastností a postojů. Nejčastěji mají formu jedné věty s dvoudílnou strukturou: 3. Skladba, v níž se věřící obrací k Bohu nebo světcům s prosbou, žádostí: 4. Oslavná sborová píseň k poctě Boha nebo světců: 5. Nápis na hrob (popř. pohřební řeč): 6. Biblický hymnický zpěv, obvykle žalostného charakteru: 7. Pohřební zpěv či báseň smutného ladění: ALEGORIE, PŘÍSLOVÍ, MODLITBA, CHORÁL, EPITAF, ŽALM, ELEGIE.

3 BIBLE Co se naučíme… Co se naučíme… Elektronické učební materiály - II. stupeň Český jazyk  z řeckého slova biblia = knihy,  soubor náboženských (LITURGICKÝCH) textů, MYTOLOGICKÝCH textů (pověsti, legendy), HISTORICKÝCH textů, PRÁVNICKÝCH a LITERÁRNÍCH textů,  Bible měla významný vliv na vývoj národních jazyků na počátku středověku (staroslověnština – dílo Cyrila a Metoděje), v období renesance a reformace přeložena do mnoha jazyků (Bible kralická, Svatováclavská bible), STARÝ a NOVÝ ZÁKON:  obsahuje 2 části – STARÝ a NOVÝ ZÁKON:  Starý zákon základ Židovského náboženství 5 knih Mojžíšových  Starý zákon – většina v hebrejštině – základ Židovského náboženství, soubor názorů na svět a člověka, základem je 5 knih Mojžíšových (historie a zákony Židů): stvoření světa a člověka, Adam a Eva, Kain a Ábel, potopa světa, Noemova archa, stavba babylonské věže, Abrahám a jeho potomci; narození a život Mojžíše; kulticko-rituální knihy, zákony pro kněze; Královská kniha (David a Goliáš, Šalamoun atd.);knihy proroků; knihy básnické, žalmy, přísloví, Píseň písní (Píseň Šalamounova – milostná a svatební lyrika, oslava ženské krásy).

4 BIBLE Co se naučíme… Co se naučíme… Elektronické učební materiály - II. stupeň Český jazyk Nový zákon  Nový zákon – křesťanská část, - nejstarší podoba psána řecky, - líčí příběhy ze života Ježíše Krista, dějiny prvních křesťanských obcí, - náboženské představy raného křesťanství, - obsahuje 4 evangelia (Matouše, Marka, Lukáše a Jana) = vyprávění o Kristově životě a jeho učení, Skutky apoštolů, zachycen proces přeměny křesťanského náboženství z formy náboženské židovské sekty na univerzální náboženství, 21 epištol, Zjevení sv. Jana (Apokalypsa) = polomystický text o konci světa a posledním soudu, o zkáze světa a Kristově příchodu.

5 Elektronické učební materiály - II. stupeň Český jazyk Práce s textem…  Zhlédni animovaný film o stvoření světa: http://www.youtube.com/watch?v=dWcrt0CRk-w Jean Effel Jean Effel, vlastním jménem François Lejeune (12. února1908 Paříž – 10. října 1982 Paříž) byl francouzský kreslíř, karikaturista, ilustrátor a novinář. Sám se cítil být ponejvíc právě novinářem a politickým komentátorem. Jeho pseudonym je vytvořen z jeho iniciál F. L.

6 Elektronické učební materiály - II. stupeň Český jazyk Práce s textem…  Přečti si úryvek z Nového zákona: 37 Nad hlavu mu dali nápis o jeho provinění: „To je Ježíš, král Židů.“ 38 S ním byli ukřižováni dva povstalci, jeden po pravici a druhý po levici. 39 Kolemjdoucí ho uráželi; potřásali hlavou 40 a říkali: „Když chceš zbořit chrám a ve třech dnech jej postavit, zachraň sám sebe; jsi-li Syn Boží, sestup z kříže!“ 41 Podobně se mu posmívali i velekněží spolu se zákoníky a staršími. Říkali: 42 „Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Je král izraelský – ať nyní sestoupí z kříže a uvěříme v něho! 43 Spolehl na Boha, ať ho vysvobodí, stojí-li o něj. Vždyť řekl: ‚Jsem Boží Syn!‘“

7 Elektronické učební materiály - II. stupeň Český jazyk The Creation of the World 1 In the beginning, God created the heavens and the earth. 2 The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. 3 And God said, “Let there be light,” and there was light. 4 And God saw that the light was good. And God separated the light from the darkness. 5 God called the light Day, and the darkness he called Night. And there was evening and there was morning, the first day. 6 And God said, “Let there be an expanse in the midst of the waters, and let it separate the waters from the waters.” 7 (…) Do you understand…?

8 Elektronické učební materiály - II. stupeň Český jazyk Zpětná vazba… Pokus se shrnout veškeré získané poznatky o Bibli:  Pokus se shrnout veškeré získané poznatky o Bibli: BIBLE

9 Elektronické učební materiály - II. stupeň Český jazyk Zdroje HOFFMANNOVÁ, Jana, HOFFMANN, Bohuslav. Český jazyk. Literatura a komunikace. 1. vyd. Praha: SPL – PRÁCE, 2000. ISBN 80-86287-30-0. SOCHOROVÁ, Marie. Čtenářský deník k Literatuře v kostce. 1. vyd. Praha: FRAGMENT, 1998. ISBN 80-7200-109-4, str. 17. BIBLÍ SVATÁ aneb všecka svatá písma Starého i Nového zákona. Praha: Britská i zahraniční společnost biblická, 1926. str. 7-8; str. 34. http://office.microsoft.com/cs-cz/images http://www.biblenet.cz/app/b/Matt/chapter/27#v38 http://cs.wikipedia.org/wiki/Jean_Effel http://www.youtube.com/watch?v=dWcrt0CRk-w


Stáhnout ppt "BIBLE Elektronické učební materiály - II. stupeň Český jazyk Autor: Mgr. Miluše Korandová Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země pak byla nesličná a."

Podobné prezentace


Reklamy Google