Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výchova k občanství – SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ Anotace: Powerpointová prezentace Světová náboženství obsahuje stručný popis základních světových náboženských.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výchova k občanství – SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ Anotace: Powerpointová prezentace Světová náboženství obsahuje stručný popis základních světových náboženských."— Transkript prezentace:

1 Výchova k občanství – SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ Anotace: Powerpointová prezentace Světová náboženství obsahuje stručný popis základních světových náboženských směrů – křesťanství, židovství, islám, hinduismus a buddhismus. Podrobněji je probráno křesťanství jako základ naší kultury. Součástí prezentace je i krátký příběh z Nového zákona a úkol správně vyložit jeden výrok Ježíše. Na konci prezentace jsou výpisky pro žáky. K prezentaci je vytvořen samostatný pracovní list s názvem Světová náboženství. Autor:Mgr. Irena Čiháková Jazyk:Čeština Očekávaný výstup: Seznámení se základními náboženskými směry. Výchova k vzájemnému porozumění a toleranci. Čtení textu a jeho interpretace. Speciální vzdělávací potřeby: PC Klíčová slova: náboženství – křesťanství- islám- židovství-buddhismus-hinduismus Druh učebního materiálu: prezentace Druh interaktivity: Aktivita Cílová skupina: Žák Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání speciální – druhý stupeň Typická věková skupina:12 - 15 let Celková velikost: 2,27 MB

2 Výchova k občanství SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Čiháková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

3 NÁBOŽENSTVÍ Je vztah k Bohu nebo něčemu nehmatatelnému.

4 Věřící lidé dodržují náboženské zvyky a chodí na náboženské obřady. V České republice je 30% věřících (každý třetí člověk).

5 Světová náboženství: KŘESŤANSTVÍ ISLÁM ŽIDOVSTVÍ BUDDHISMUS HINDUISMUS

6 MAPA SVĚTOVÝCH NÁBOŽENSTVÍ

7 KŘESŤANSTVÍ Má jednoho Boha. Uctívá Ježíše Krista a jeho matku Panu Marii. Křesťané věří v posmrtný život. Základním pravidlem je láska.

8 KŘESŤANSKÉ SVÁTKY VÁNOCE – křesťané slaví narození Ježíše v Betlémě VELIKONOCE – křesťané slaví ukřižování a nanebevstoupení Ježíše

9 ZNAKY KŘESŤANSTVÍ KŘÍŽ S UKŘIŽOVANÝM JEŽÍŠEM BIBLE – kniha popisující stvoření světa, svět před narozením Ježíše a život Ježíše

10 KOSTELY A CHRÁMY – lidé se zde scházejí na bohoslužby PAPEŽ – zástupce Boha na zemi KNĚZ – vykonává bohoslužby, pomáhá věřícím

11 Přečti si příběh z Bible a pokus se vysvětlit větu „Kdo jsi bez viny, hoď kamenem.“ Ježíš procházel Magdalou a podle obyčeje se zde lidé chystali ukamenovat Máří Magdalenu, neb byla prostitutkou. Ježíš k ní však přistoupil a obrátil se k davu se slovy:" Kdo jsi bez viny, hoď po ní první kamenem.„ Lidé se zaražení a rozpačití rozešli a Ježíš zůstal S Máří Magdalenou sám. Zeptal se:"Kde jsou ti, kteří na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil?„ "Nikdo,Pane„,odpověděla. " Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!"

12 ISLÁM Má jednoho Boha Alláha. Uctívá proroka Mohameda. Věřící jsou MUSLIMOVÉ.

13 Muslimové se modlí 5x denně vždy směrem k svatému městu Mekka. Drží 1 měsíc v roce půst – RAMADÁN. Pomáhají chudým. Jednou za život by měl každý muslim vykonat pouť do Mekky.

14 Znaky islámu PŮLMĚSÍC S HVĚZDOU – symbol islámu KORÁN – svatá kniha muslimů

15 MEŠITA – místo, kam se chodí muslimové modlit ZAHALENÍ ŽEN - muslimské ženy chodí zahalené a musí poslouchat své muže

16 ŽIDOVSTVÍ ( JUDAISMUS) Židé věří v jednoho Boha. Dodržují přikázání a zvyky (nepracují v sobotu, přísná pravidla pro vaření, atd.), protože se bojí Božího trestu. Hovoří svým vlastním jazykem JIDIŠ. Jsou rozptýleni po celém světě. Jejich zaslíbenou zemí je židovský stát Izrael.

17 Znaky židovství DAVIDOVA HVĚZDA – židovský znak SYNAGOGA- místo, kde se židé schází a konají své bohoslužby

18 VZHLED VĚŘÍCÍCH ŽIDŮ – jarmulky či klobouky, černé dlouhé oblečení a pejzy u mužů, ženy nosí dlouhé sukně a šátky ŽIDOVSKÝ HŘBITOV – tvořen pouze kamennými náhrobky, místo květin se na hroby dávají kameny

19 BUDDHISMUS Buddhisté nevěří v žádného Boha. Buddhismus je způsob myšlení a chování, který odmítá jakékoliv násilí (buddhisté jsou často vegetariáni, protože nechtějí zabíjet zvířata kvůli jídlu).

20 Buddhisté věří ve stěhování duší – duše se rodí znovu a znovu vždy v jiném těle (lidském, zvířecím) – každý člověk má několik minulých životů. Snahou každého člověka je žít dobrý život, aby se jeho duše již nemusela znovu narodit.

21 Znaky buddhismu BUDDHA – zakladatel buddhismu LOTOS – buddhistický symbol čistoty (lotos má kořeny v bahně, jeho květ je však krásný a čistý)

22 BUDDHISTICKÝ CHRÁM – místo pro meditace a obřady BUDDHISTIČTÍ MNIŠI – žijí v klášterech DALAJLÁMA – duchovní vůdce buddhistů

23 HINDUISMUS Uctívá více Bohů. Hinduisté věří ve stěhování duší a minulé životy. Dle tohoto náboženství jsou lidé přísně rozděleni do kast (společenských vrstev). Pro hinduisty jsou posvátné krávy (mají přednost a nesmí se zabíjet) a řeka Ganga.

24 Znaky hinduismu ZNAK ÓM - znak absolutna, jednoty a moudrosti. HINDUISTIČNÍ BOHOVÉ – 3 hlavní Bohové

25 HINDUISTICKÝ CHRÁM – místo konání hinduistických obřadů HINDUISTÉ

26 Poznámky do sešitu: Světová náboženství Náboženství je vztah k Bohu či něčemu nehmatatelnému. V ČR je 30% věřících, nejvíce křesťanů. Mezi největší světová náboženství patří tato:

27 1.Křesťanství – věří v 1 Boha - uctívá Ježíše Krista a Panu Marii - věří v život po smrti - hlavní pravidlo je láska 2. Islám - věří v 1 Boha Alláha a proroka Mohameda - věřící jsou muslimové - muslimové se modlí 5x denně směrem k městu MEKKA - muslimské ženy chodí zahalené a musí poslouchat své muže

28 3. Židovství - židé věří v 1 Boha - dodržují své zvyky a tradice, protože věří, že by je jinak Bůh potrestal - jsou rozptýleni po celém světě - zaslíbenou zemí je stát Izrael 4. Buddhismus - nevěří v Boha, je to životní postoj, který odmítá násilí - věří ve stěhování duší a minulé životy - k dobrému životu patří meditace

29 5. Hinduismus – uctívá více Bohů (Šiva, Višnu, atd.) - věří ve stěhování duší a minulé životy - hinduisté jsou přísně rozděleni do kast (= společenské vrstvy) - jsou pro ně posvátné krávy a řeka Ganga

30 Zdroj: http://www.google.cz/imgres?q=davidova+hv%C4%9Bzda&hl=cs&safe=active&biw=1280&bih=705&tbm=isch&tbnid=_HQt953vFaxYwM: &imgrefurl=http://symboly.xrs.cz/hexagram/&docid=iq_Nsi0nzt- l5M&imgurl=http://symboly.xrs.cz/img/hexagram.png&w=300&h=300&ei=lzWcT- mhOMLHtAaYicRk&zoom=1&iact=hc&vpx=654&vpy=148&dur=1336&hovh=225&hovw=225&tx=118&ty=160&sig=107515622786645678 847&page=1&tbnh=163&tbnw=169&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:3,s:0,i:72http://www.google.cz/imgres?q=davidova+hv%C4%9Bzda&hl=cs&safe=active&biw=1280&bih=705&tbm=isch&tbnid=_HQt953vFaxYwM: &imgrefurl=http://symboly.xrs.cz/hexagram/&docid=iq_Nsi0nzt- l5M&imgurl=http://symboly.xrs.cz/img/hexagram.png&w=300&h=300&ei=lzWcT- mhOMLHtAaYicRk&zoom=1&iact=hc&vpx=654&vpy=148&dur=1336&hovh=225&hovw=225&tx=118&ty=160&sig=107515622786645678 847&page=1&tbnh=163&tbnw=169&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:3,s:0,i:72 http://www.google.cz/imgres?q=synagoga&start=91&hl=cs&safe=active&biw=1280&bih=661&tbm=isch&tbnid=WYWp9cytJkQbmM:&imgr efurl=http://www.spo-plzen.cz/velka-synagoga/&docid=WrfS1lzoKtb_XM&imgurl=http://www.spo-plzen.cz/Image/reference/velka- synagoga-1-velka- synagoga.jpg&w=240&h=313&ei=pjacT47lO4z1sgbTmrCRAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=186&vpy=203&dur=4424&hovh=250&hovw=192&t x=100&ty=152&sig=107515622786645678847&page=5&tbnh=152&tbnw=123&ndsp=24&ved=1t:429,r:6,s:91,i:18http://www.google.cz/imgres?q=synagoga&start=91&hl=cs&safe=active&biw=1280&bih=661&tbm=isch&tbnid=WYWp9cytJkQbmM:&imgr efurl=http://www.spo-plzen.cz/velka-synagoga/&docid=WrfS1lzoKtb_XM&imgurl=http://www.spo-plzen.cz/Image/reference/velka- synagoga-1-velka- synagoga.jpg&w=240&h=313&ei=pjacT47lO4z1sgbTmrCRAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=186&vpy=203&dur=4424&hovh=250&hovw=192&t x=100&ty=152&sig=107515622786645678847&page=5&tbnh=152&tbnw=123&ndsp=24&ved=1t:429,r:6,s:91,i:18 http://www.google.cz/imgres?q=%C5%BEid%C3%A9&hl=cs&safe=active&biw=1280&bih=661&tbm=isch&tbnid=m3OnVFt3Hs94nM:&img refurl=http://www.lidovky.cz/desetitisice-ortodoxnich-zidu-demonstrovalo-za-oddelene-skoly-pw2- /ln_zahranici.asp%3Fc%3DA100617_160216_ln_zahranici_jv&docid=divNoGY9M1Pv5M&imgurl=http://i.lidovky.cz/10/022/lngal/GLU311 473_zide.jpg&w=460&h=307&ei=_DacT7SNGIvFswbu8_Fq&zoom=1&iact=hc&vpx=817&vpy=330&dur=10&hovh=183&hovw=275&tx=13 0&ty=75&sig=107515622786645678847&page=2&tbnh=143&tbnw=164&start=17&ndsp=23&ved=1t:429,r:10,s:17,i:127http://www.google.cz/imgres?q=%C5%BEid%C3%A9&hl=cs&safe=active&biw=1280&bih=661&tbm=isch&tbnid=m3OnVFt3Hs94nM:&img refurl=http://www.lidovky.cz/desetitisice-ortodoxnich-zidu-demonstrovalo-za-oddelene-skoly-pw2- /ln_zahranici.asp%3Fc%3DA100617_160216_ln_zahranici_jv&docid=divNoGY9M1Pv5M&imgurl=http://i.lidovky.cz/10/022/lngal/GLU311 473_zide.jpg&w=460&h=307&ei=_DacT7SNGIvFswbu8_Fq&zoom=1&iact=hc&vpx=817&vpy=330&dur=10&hovh=183&hovw=275&tx=13 0&ty=75&sig=107515622786645678847&page=2&tbnh=143&tbnw=164&start=17&ndsp=23&ved=1t:429,r:10,s:17,i:127 http://www.google.cz/imgres?q=%C5%BEid%C3%A9&start=364&hl=cs&safe=active&biw=1280&bih=661&tbm=isch&tbnid=UF9jV8isqCd SgM:&imgrefurl=http://programy.mb-net.cz/mb-pravek-novovek/JS1205117.htm&docid=ZL5_cXBNJA9OjM&imgurl=http://programy.mb- net.cz/mb-pravek-novovek/media/jakzili/JS1205117- 1.jpg&w=450&h=337&ei=mzecT8WkG4PatAb2rN17&zoom=1&iact=hc&vpx=537&vpy=284&dur=11787&hovh=194&hovw=260&tx=166&t y=120&sig=107515622786645678847&page=17&tbnh=151&tbnw=195&ndsp=22&ved=1t:429,r:18,s:364,i:203http://www.google.cz/imgres?q=%C5%BEid%C3%A9&start=364&hl=cs&safe=active&biw=1280&bih=661&tbm=isch&tbnid=UF9jV8isqCd SgM:&imgrefurl=http://programy.mb-net.cz/mb-pravek-novovek/JS1205117.htm&docid=ZL5_cXBNJA9OjM&imgurl=http://programy.mb- net.cz/mb-pravek-novovek/media/jakzili/JS1205117- 1.jpg&w=450&h=337&ei=mzecT8WkG4PatAb2rN17&zoom=1&iact=hc&vpx=537&vpy=284&dur=11787&hovh=194&hovw=260&tx=166&t y=120&sig=107515622786645678847&page=17&tbnh=151&tbnw=195&ndsp=22&ved=1t:429,r:18,s:364,i:203 http://www.google.cz/imgres?q=sedmiramenn%C3%BD+sv%C3%ADcen&num=10&hl=cs&safe=active&gbv=2&biw=1280&bih=661&tbm =isch&tbnid=fXAaAFBBfZNLoM:&imgrefurl=http://www.boskovice.cz/nove-prirustky-do-muzea- boskovicka.info%3Fid%3D1366&docid=9NjCpgBZWxBsNM&imgurl=http://www.boskovice.cz/rs/images/muzeum_prirustky_02.jpg&w=26 0&h=313&ei=8TecT62KGpHWsgbjuPRc&zoom=1&iact=hc&vpx=809&vpy=129&dur=3018&hovh=246&hovw=205&tx=75&ty=168&sig=10 7515622786645678847&sqi=2&page=1&tbnh=145&tbnw=122&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:4,s:0,i:72http://www.google.cz/imgres?q=sedmiramenn%C3%BD+sv%C3%ADcen&num=10&hl=cs&safe=active&gbv=2&biw=1280&bih=661&tbm =isch&tbnid=fXAaAFBBfZNLoM:&imgrefurl=http://www.boskovice.cz/nove-prirustky-do-muzea- boskovicka.info%3Fid%3D1366&docid=9NjCpgBZWxBsNM&imgurl=http://www.boskovice.cz/rs/images/muzeum_prirustky_02.jpg&w=26 0&h=313&ei=8TecT62KGpHWsgbjuPRc&zoom=1&iact=hc&vpx=809&vpy=129&dur=3018&hovh=246&hovw=205&tx=75&ty=168&sig=10 7515622786645678847&sqi=2&page=1&tbnh=145&tbnw=122&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:4,s:0,i:72 http://www.google.cz/imgres?q=buddha&start=22&num=10&hl=cs&safe=active&gbv=2&biw=1280&bih=661&tbm=isch&tbnid=P5lck6pgkc dZrM:&imgrefurl=http://www.iep.utm.edu/buddha/&docid=Qyp5Nz0FbalrsM&imgurl=http://www.iep.utm.edu/wp-content/media/buddha- 225x300.jpg&w=225&h=300&ei=hDucT6zfM9HMtAaYhYBp&zoom=1&iact=rc&dur=544&sig=107515622786645678847&page=2&tbnh=1 51&tbnw=129&ndsp=28&ved=1t:429,r:6,s:22,i:17&tx=96&ty=64http://www.google.cz/imgres?q=buddha&start=22&num=10&hl=cs&safe=active&gbv=2&biw=1280&bih=661&tbm=isch&tbnid=P5lck6pgkc dZrM:&imgrefurl=http://www.iep.utm.edu/buddha/&docid=Qyp5Nz0FbalrsM&imgurl=http://www.iep.utm.edu/wp-content/media/buddha- 225x300.jpg&w=225&h=300&ei=hDucT6zfM9HMtAaYhYBp&zoom=1&iact=rc&dur=544&sig=107515622786645678847&page=2&tbnh=1 51&tbnw=129&ndsp=28&ved=1t:429,r:6,s:22,i:17&tx=96&ty=64 http://www.google.cz/imgres?q=lotos+buddhismus&hl=cs&safe=active&gbv=2&biw=1280&bih=661&tbm=isch&tbnid=KlKLa7RkFzYDaM: &imgrefurl=http://www.celysvet.cz/lotos-buddhismus.php&docid=QgHUj0rLdgqrTM&imgurl=http://www.celysvet.cz/novinky/foto/lotos- buddhismus-1.jpg&w=640&h=480&ei=GDycT__lItDUsgb3- oVG&zoom=1&iact=hc&vpx=207&vpy=203&dur=1581&hovh=194&hovw=259&tx=123&ty=109&sig=107515622786645678847&page=1&t bnh=120&tbnw=158&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:1,s:0,i:69http://www.google.cz/imgres?q=lotos+buddhismus&hl=cs&safe=active&gbv=2&biw=1280&bih=661&tbm=isch&tbnid=KlKLa7RkFzYDaM: &imgrefurl=http://www.celysvet.cz/lotos-buddhismus.php&docid=QgHUj0rLdgqrTM&imgurl=http://www.celysvet.cz/novinky/foto/lotos- buddhismus-1.jpg&w=640&h=480&ei=GDycT__lItDUsgb3- oVG&zoom=1&iact=hc&vpx=207&vpy=203&dur=1581&hovh=194&hovw=259&tx=123&ty=109&sig=107515622786645678847&page=1&t bnh=120&tbnw=158&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:1,s:0,i:69 http://www.google.cz/search?tbm=isch&hl=cs&source=hp&biw=1280&bih=705&q=davidova+hv%C4%9Bzda&gbv=2&oq=davidova+hv% C4%9Bzda&aq=f&aqi=g2g- S1&aql=&gs_nf=1&gs_l=img.3..0l2j0i24.28788.32327.0.32594.15.15.0.6.6.0.178.945.3j6.9.0.obCrB4lOG1g#hl=cs&safe=active&gbv=2&tb m=isch&sa=1&q=budhistick%C3%BD+chr%C3%A1m&oq=budhistick%C3%BD+chr%C3%A1m&aq=f&aqi=g- sS1&aql=&gs_nf=1&gs_l=img.3..0i10i24.4823.8482.0.8784.17.16.0.0.0.0.601.4027.0j3j6j3j1j1.14.0.sHTh112wyi0&pbx=1&bav=on.2,or.r_ gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=b48e4106b2d7d530&biw=1280&bih=661http://www.google.cz/search?tbm=isch&hl=cs&source=hp&biw=1280&bih=705&q=davidova+hv%C4%9Bzda&gbv=2&oq=davidova+hv% C4%9Bzda&aq=f&aqi=g2g- S1&aql=&gs_nf=1&gs_l=img.3..0l2j0i24.28788.32327.0.32594.15.15.0.6.6.0.178.945.3j6.9.0.obCrB4lOG1g#hl=cs&safe=active&gbv=2&tb m=isch&sa=1&q=budhistick%C3%BD+chr%C3%A1m&oq=budhistick%C3%BD+chr%C3%A1m&aq=f&aqi=g- sS1&aql=&gs_nf=1&gs_l=img.3..0i10i24.4823.8482.0.8784.17.16.0.0.0.0.601.4027.0j3j6j3j1j1.14.0.sHTh112wyi0&pbx=1&bav=on.2,or.r_ gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=b48e4106b2d7d530&biw=1280&bih=661

31 http://www.google.cz/imgres?q=budhisti%C4%8Dt%C3%AD+mni%C5%A1i&start=239&hl=cs&safe=active&gbv=2&biw=1280&bih=661&t bm=isch&tbnid=Tf0q9Lrvexan8M:&imgrefurl=http://www.xtrem-bikes.cz/srilanka.html&docid=Uobn8ytvIfW-7M&imgurl=http://www.xtrem- bikes.cz/SL37.jpg&w=600&h=584&ei=LT6cT9_VMoHUtAbPl_iIAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=648&vpy=176&dur=11&hovh=221&hovw=228 &tx=81&ty=137&sig=107515622786645678847&page=12&tbnh=144&tbnw=146&ndsp=24&ved=1t:429,r:15,s:239,i:133http://www.google.cz/imgres?q=budhisti%C4%8Dt%C3%AD+mni%C5%A1i&start=239&hl=cs&safe=active&gbv=2&biw=1280&bih=661&t bm=isch&tbnid=Tf0q9Lrvexan8M:&imgrefurl=http://www.xtrem-bikes.cz/srilanka.html&docid=Uobn8ytvIfW-7M&imgurl=http://www.xtrem- bikes.cz/SL37.jpg&w=600&h=584&ei=LT6cT9_VMoHUtAbPl_iIAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=648&vpy=176&dur=11&hovh=221&hovw=228 &tx=81&ty=137&sig=107515622786645678847&page=12&tbnh=144&tbnw=146&ndsp=24&ved=1t:429,r:15,s:239,i:133 http://www.google.cz/imgres?q=buddhistick%C3%A1+mandala&hl=cs&safe=active&gbv=2&biw=1280&bih=625&tbm=isch&tbnid=YXCE4 33JsAcpXM:&imgrefurl=http://www.mineralfit.cz/clanek/kouzelne-mandaly&docid=ezrU- cmWryXIcM&imgurl=http://www.mineralfit.cz/system/files/posts/3287/images/original.jpg%253F1317737404&w=536&h=400&ei=8z6cT_r ZFomztAahxPmAAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=184&vpy=201&dur=3651&hovh=194&hovw=260&tx=168&ty=134&sig=10751562278664567 8847&page=2&tbnh=141&tbnw=188&start=21&ndsp=24&ved=1t:429,r:6,s:21,i:130http://www.google.cz/imgres?q=buddhistick%C3%A1+mandala&hl=cs&safe=active&gbv=2&biw=1280&bih=625&tbm=isch&tbnid=YXCE4 33JsAcpXM:&imgrefurl=http://www.mineralfit.cz/clanek/kouzelne-mandaly&docid=ezrU- cmWryXIcM&imgurl=http://www.mineralfit.cz/system/files/posts/3287/images/original.jpg%253F1317737404&w=536&h=400&ei=8z6cT_r ZFomztAahxPmAAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=184&vpy=201&dur=3651&hovh=194&hovw=260&tx=168&ty=134&sig=10751562278664567 8847&page=2&tbnh=141&tbnw=188&start=21&ndsp=24&ved=1t:429,r:6,s:21,i:130 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Borobudur-perfect-buddha.jpg http://www.google.cz/imgres?q=hinduistick%C3%A9+symboly&hl=cs&safe=active&biw=1280&bih=661&gbv=2&tbm=isch&tbnid=SD9T0A SGp6O5yM:&imgrefurl=http://darkenedskye.blog.cz/0901/kultura-indie- starovek&docid=glMHQXXB7GcdtM&imgurl=http://nd01.jxs.cz/649/813/41918d66da_40633900_o2.gif&w=172&h=174&ei=SEWcT_7pBIa xtAaWxrll&zoom=1&iact=hc&vpx=1085&vpy=189&dur=4197&hovh=139&hovw=137&tx=55&ty=85&sig=107515622786645678847&page =1&tbnh=139&tbnw=137&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:6,s:0,i:78http://www.google.cz/imgres?q=hinduistick%C3%A9+symboly&hl=cs&safe=active&biw=1280&bih=661&gbv=2&tbm=isch&tbnid=SD9T0A SGp6O5yM:&imgrefurl=http://darkenedskye.blog.cz/0901/kultura-indie- starovek&docid=glMHQXXB7GcdtM&imgurl=http://nd01.jxs.cz/649/813/41918d66da_40633900_o2.gif&w=172&h=174&ei=SEWcT_7pBIa xtAaWxrll&zoom=1&iact=hc&vpx=1085&vpy=189&dur=4197&hovh=139&hovw=137&tx=55&ty=85&sig=107515622786645678847&page =1&tbnh=139&tbnw=137&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:6,s:0,i:78 http://www.google.cz/imgres?q=hinduistick%C3%BD+chr%C3%A1m&start=18&num=10&hl=cs&safe=active&gbv=2&biw=1280&bih=661 &tbm=isch&tbnid=0lUFY8P- 9grjwM:&imgrefurl=http://fotografiefotky.cz/obrazek/hinduistick%25C3%25BD%2Bchr%25C3%25A1m%2Bv%2Bkuala%2Blumpur%2Bma lajsie-000083778887&docid=WybubAvvJduafM&itg=1&imgurl=http://generic.pixmac.com/4/hindu-temple-at-kuala-lumpur-malaysia-icon- 83778887.jpg&w=267&h=400&ei=hEacT53wLYKWswbj_t1k&zoom=1&iact=rc&dur=344&sig=107515622786645678847&page=2&tbnh=1 58&tbnw=107&ndsp=24&ved=1t:429,r:18,s:18,i:44&tx=69&ty=65http://www.google.cz/imgres?q=hinduistick%C3%BD+chr%C3%A1m&start=18&num=10&hl=cs&safe=active&gbv=2&biw=1280&bih=661 &tbm=isch&tbnid=0lUFY8P- 9grjwM:&imgrefurl=http://fotografiefotky.cz/obrazek/hinduistick%25C3%25BD%2Bchr%25C3%25A1m%2Bv%2Bkuala%2Blumpur%2Bma lajsie-000083778887&docid=WybubAvvJduafM&itg=1&imgurl=http://generic.pixmac.com/4/hindu-temple-at-kuala-lumpur-malaysia-icon- 83778887.jpg&w=267&h=400&ei=hEacT53wLYKWswbj_t1k&zoom=1&iact=rc&dur=344&sig=107515622786645678847&page=2&tbnh=1 58&tbnw=107&ndsp=24&ved=1t:429,r:18,s:18,i:44&tx=69&ty=65 http://forum.mn66.com/t247312.html http://www.google.cz/imgres?q=hinduist%C3%A9&start=17&num=10&hl=cs&safe=active&gbv=2&biw=1280&bih=661&tbm=isch&tbnid=o JzNvlGOvWaAyM:&imgrefurl=http://abomariam2011.blogspot.com/2011/04/blog- post_12.html&docid=kijviCMCFm5JzM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/- RYOMsrU88Zs/TaTE6dekKFI/AAAAAAAAALg/92PUUtv0Xvc/s1600/2008-06-19T150801Z_01_NOOTR_RTRIDSP_2_OEGWD-INDIA- HINDU- MR6.jpg&w=450&h=290&ei=l0ecT4OaHsbhtQbMx9Bd&zoom=1&iact=hc&vpx=918&vpy=175&dur=707&hovh=180&hovw=280&tx=116&t y=101&sig=107515622786645678847&page=2&tbnh=149&tbnw=235&ndsp=21&ved=1t:429,r:14,s:17,i:35http://www.google.cz/imgres?q=hinduist%C3%A9&start=17&num=10&hl=cs&safe=active&gbv=2&biw=1280&bih=661&tbm=isch&tbnid=o JzNvlGOvWaAyM:&imgrefurl=http://abomariam2011.blogspot.com/2011/04/blog- post_12.html&docid=kijviCMCFm5JzM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/- RYOMsrU88Zs/TaTE6dekKFI/AAAAAAAAALg/92PUUtv0Xvc/s1600/2008-06-19T150801Z_01_NOOTR_RTRIDSP_2_OEGWD-INDIA- HINDU- MR6.jpg&w=450&h=290&ei=l0ecT4OaHsbhtQbMx9Bd&zoom=1&iact=hc&vpx=918&vpy=175&dur=707&hovh=180&hovw=280&tx=116&t y=101&sig=107515622786645678847&page=2&tbnh=149&tbnw=235&ndsp=21&ved=1t:429,r:14,s:17,i:35 http://www.google.cz/imgres?q=TRIM%C3%9ARTI&hl=cs&safe=active&gbv=2&biw=1280&bih=661&tbm=isch&tbnid=p7EzhQWTqmc6w M:&imgrefurl=http://komilla.me/tag/trimurti/&docid=5aifqgE5AhV4LM&imgurl=http://komilladotme.files.wordpress.com/2012/01/trimurti1.jp g&w=317&h=397&ei=t0icT4jdCM3EswaauLFz&zoom=1&iact=hc&vpx=787&vpy=128&dur=7491&hovh=251&hovw=201&tx=110&ty=124& sig=107515622786645678847&page=1&tbnh=148&tbnw=118&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:4,s:0,i:72http://www.google.cz/imgres?q=TRIM%C3%9ARTI&hl=cs&safe=active&gbv=2&biw=1280&bih=661&tbm=isch&tbnid=p7EzhQWTqmc6w M:&imgrefurl=http://komilla.me/tag/trimurti/&docid=5aifqgE5AhV4LM&imgurl=http://komilladotme.files.wordpress.com/2012/01/trimurti1.jp g&w=317&h=397&ei=t0icT4jdCM3EswaauLFz&zoom=1&iact=hc&vpx=787&vpy=128&dur=7491&hovh=251&hovw=201&tx=110&ty=124& sig=107515622786645678847&page=1&tbnh=148&tbnw=118&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:4,s:0,i:72 http://www.google.cz/imgres?q=INDICK%C3%89+%C5%BDENY&hl=cs&safe=active&gbv=2&biw=1280&bih=661&tbm=isch&tbnid=GAla - _iV2etijM:&imgrefurl=http://www.volny.cz/j.volesky/indie/indie.html&docid=JZPrTYcbJidu4M&imgurl=http://www.volny.cz/j.volesky/indie/0 13.jpg&w=500&h=332&ei=3kmcT_u1EczIsgagmLSUDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=214&vpy=34&dur=1434&hovh=183&hovw=276&tx=164 &ty=91&sig=107515622786645678847&page=1&tbnh=134&tbnw=175&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:1,s:0,i:66http://www.google.cz/imgres?q=INDICK%C3%89+%C5%BDENY&hl=cs&safe=active&gbv=2&biw=1280&bih=661&tbm=isch&tbnid=GAla - _iV2etijM:&imgrefurl=http://www.volny.cz/j.volesky/indie/indie.html&docid=JZPrTYcbJidu4M&imgurl=http://www.volny.cz/j.volesky/indie/0 13.jpg&w=500&h=332&ei=3kmcT_u1EczIsgagmLSUDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=214&vpy=34&dur=1434&hovh=183&hovw=276&tx=164 &ty=91&sig=107515622786645678847&page=1&tbnh=134&tbnw=175&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:1,s:0,i:66

32 http://www.google.cz/imgres?q=MAPA+N%C3%81BO%C5%BDENSTV%C3%8D&um=1&hl=cs&biw=1280&bih=705&tbm=isch&tbnid=f8 vdDVrM7NEV2M:&imgrefurl=http://www.zboriljosef.cz/Nabozenstvi.html&docid=geT- j1T_4e_LeM&imgurl=http://www.zboriljosef.cz/images/Mapa%252520nabozenstvi.jpg&w=1529&h=910&ei=69SaT7- RD47HtAbl0_G2Dg&zoom=1&iact=hc&vpx=395&vpy=80&dur=422&hovh=119&hovw=200&tx=111&ty=90&sig=107515622786645678847 &page=1&tbnh=119&tbnw=200&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:1,s:0,i:66http://www.google.cz/imgres?q=MAPA+N%C3%81BO%C5%BDENSTV%C3%8D&um=1&hl=cs&biw=1280&bih=705&tbm=isch&tbnid=f8 vdDVrM7NEV2M:&imgrefurl=http://www.zboriljosef.cz/Nabozenstvi.html&docid=geT- j1T_4e_LeM&imgurl=http://www.zboriljosef.cz/images/Mapa%252520nabozenstvi.jpg&w=1529&h=910&ei=69SaT7- RD47HtAbl0_G2Dg&zoom=1&iact=hc&vpx=395&vpy=80&dur=422&hovh=119&hovw=200&tx=111&ty=90&sig=107515622786645678847 &page=1&tbnh=119&tbnw=200&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:1,s:0,i:66 http://www.maturita.cz/referaty/referat.asp?id=4925 http://www.google.cz/imgres?q=bible&start=18&num=10&um=1&hl=cs&biw=1280&bih=705&tbm=isch&tbnid=KB2cTwHvMgSGuM:&imgr efurl=http://www.hamri.cz/knihy/bible_synopticka_155x215&docid=FOF4dijoFkBTPM&imgurl=http://www.hamri.cz/soubory/Bible_synoptic ka_155x215_1_450x618.jpg&w=450&h=618&ei=3NqaT5b9Hc7SsgbmqInGDg&zoom=1&iact=hc&vpx=577&vpy=314&dur=1954&hovh=2 63&hovw=191&tx=80&ty=157&sig=107515622786645678847&page=2&tbnh=159&tbnw=116&ndsp=21&ved=1t:429,r:7,s:18,i:20http://www.google.cz/imgres?q=bible&start=18&num=10&um=1&hl=cs&biw=1280&bih=705&tbm=isch&tbnid=KB2cTwHvMgSGuM:&imgr efurl=http://www.hamri.cz/knihy/bible_synopticka_155x215&docid=FOF4dijoFkBTPM&imgurl=http://www.hamri.cz/soubory/Bible_synoptic ka_155x215_1_450x618.jpg&w=450&h=618&ei=3NqaT5b9Hc7SsgbmqInGDg&zoom=1&iact=hc&vpx=577&vpy=314&dur=1954&hovh=2 63&hovw=191&tx=80&ty=157&sig=107515622786645678847&page=2&tbnh=159&tbnw=116&ndsp=21&ved=1t:429,r:7,s:18,i:20 http://www.google.cz/imgres?q=KOSTEL&start=156&hl=cs&biw=1280&bih=705&gbv=2&addh=36&tbm=isch&tbnid=otVi6BsaVpSMsM:&i mgrefurl=http://www.farnostdobris.cz/clanky_detail.php%3Fid%3D9&docid=JbuLFclPD- 5pDM&imgurl=http://www.farnostdobris.cz/files/dobris/dobris.jpg&w=224&h=300&ei=XNyaT4LQCMnHtAbK5vilDg&zoom=1&iact=hc&vpx =349&vpy=352&dur=1629&hovh=240&hovw=179&tx=100&ty=191&sig=107515622786645678847&page=7&tbnh=163&tbnw=130&ndsp= 24&ved=1t:429,r:1,s:156,i:186http://www.google.cz/imgres?q=KOSTEL&start=156&hl=cs&biw=1280&bih=705&gbv=2&addh=36&tbm=isch&tbnid=otVi6BsaVpSMsM:&i mgrefurl=http://www.farnostdobris.cz/clanky_detail.php%3Fid%3D9&docid=JbuLFclPD- 5pDM&imgurl=http://www.farnostdobris.cz/files/dobris/dobris.jpg&w=224&h=300&ei=XNyaT4LQCMnHtAbK5vilDg&zoom=1&iact=hc&vpx =349&vpy=352&dur=1629&hovh=240&hovw=179&tx=100&ty=191&sig=107515622786645678847&page=7&tbnh=163&tbnw=130&ndsp= 24&ved=1t:429,r:1,s:156,i:186 http://www.google.cz/imgres?q=chr%C3%A1m+sv.+v%C3%ADta&start=67&num=10&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=705&addh=36&tbm= isch&tbnid=pZiVFh9Nlqm4aM:&imgrefurl=http://www.panoramio.com/photo/38218157&docid=MY4O7NKMVN64MM&imgurl=http://mw2.g oogle.com/mw- panoramio/photos/medium/38218157.jpg&w=333&h=500&ei=ztyaT7a4NZCPswaa4bXTDg&zoom=1&iact=rc&dur=6&sig=107515622786 645678847&page=4&tbnh=169&tbnw=127&ndsp=22&ved=1t:429,r:16,s:67,i:147&tx=44&ty=129http://www.google.cz/imgres?q=chr%C3%A1m+sv.+v%C3%ADta&start=67&num=10&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=705&addh=36&tbm= isch&tbnid=pZiVFh9Nlqm4aM:&imgrefurl=http://www.panoramio.com/photo/38218157&docid=MY4O7NKMVN64MM&imgurl=http://mw2.g oogle.com/mw- panoramio/photos/medium/38218157.jpg&w=333&h=500&ei=ztyaT7a4NZCPswaa4bXTDg&zoom=1&iact=rc&dur=6&sig=107515622786 645678847&page=4&tbnh=169&tbnw=127&ndsp=22&ved=1t:429,r:16,s:67,i:147&tx=44&ty=129 http://www.google.cz/imgres?q=k%C5%99%C3%AD%C5%BE&num=10&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=705&tbm=isch&tbnid=p1AO1m_ Rbg2pWM:&imgrefurl=http://www.ceske-tradice.cz/tradice/jaro/velikonoce/symboly- velikonoc/kriz&docid=UVR6kzPox_Xe2M&imgurl=http://www.ceske- tradice.cz/deploy/img/fck/Image/tradice/jaro/kriz01.jpg&w=159&h=217&ei=wd2aT6erOo_Gswbx- e2WDg&zoom=1&iact=hc&vpx=197&vpy=144&dur=4538&hovh=173&hovw=127&tx=85&ty=117&sig=107515622786645678847&sqi=2&p age=1&tbnh=150&tbnw=113&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:7,s:0,i:145http://www.google.cz/imgres?q=k%C5%99%C3%AD%C5%BE&num=10&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=705&tbm=isch&tbnid=p1AO1m_ Rbg2pWM:&imgrefurl=http://www.ceske-tradice.cz/tradice/jaro/velikonoce/symboly- velikonoc/kriz&docid=UVR6kzPox_Xe2M&imgurl=http://www.ceske- tradice.cz/deploy/img/fck/Image/tradice/jaro/kriz01.jpg&w=159&h=217&ei=wd2aT6erOo_Gswbx- e2WDg&zoom=1&iact=hc&vpx=197&vpy=144&dur=4538&hovh=173&hovw=127&tx=85&ty=117&sig=107515622786645678847&sqi=2&p age=1&tbnh=150&tbnw=113&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:7,s:0,i:145 http://www.google.cz/imgres?q=pape%C5%BE+benedikt+xvi&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=705&tbm=isch&tbnid=qIwS4ZTVVtJ5aM:&im grefurl=http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml%3Fid%3D397126&docid=LGNhzLwZlrhmDM&imgurl=http://img.aktualn e.centrum.cz/74/1/740137-pape-benedikt- xvi.jpg&w=201&h=150&ei=_96aT7GoM8z5sgafse2WDg&zoom=1&iact=hc&vpx=863&vpy=195&dur=109&hovh=120&hovw=160&tx=91&t y=76&sig=107515622786645678847&page=2&tbnh=120&tbnw=160&start=17&ndsp=21&ved=1t:429,r:19,s:17,i:147http://www.google.cz/imgres?q=pape%C5%BE+benedikt+xvi&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=705&tbm=isch&tbnid=qIwS4ZTVVtJ5aM:&im grefurl=http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml%3Fid%3D397126&docid=LGNhzLwZlrhmDM&imgurl=http://img.aktualn e.centrum.cz/74/1/740137-pape-benedikt- xvi.jpg&w=201&h=150&ei=_96aT7GoM8z5sgafse2WDg&zoom=1&iact=hc&vpx=863&vpy=195&dur=109&hovh=120&hovw=160&tx=91&t y=76&sig=107515622786645678847&page=2&tbnh=120&tbnw=160&start=17&ndsp=21&ved=1t:429,r:19,s:17,i:147 http://www.google.cz/imgres?q=Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1+a+marie&start=119&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=705&tbm=isch&tbnid =Z11gI0nt9b66LM:&imgrefurl=http://paralelni-svety.bluefile.cz/panna-maria.php&docid=yFgCjRhgpkN19M&imgurl=http://paralelni- svety.bluefile.cz/img/panna-maria2.jpg&w=400&h=480&ei=Q- KaT5LDAonTsgb71NWnDg&zoom=1&iact=hc&vpx=322&vpy=128&dur=4473&hovh=246&hovw=205&tx=86&ty=151&sig=107515622786 645678847&page=6&tbnh=174&tbnw=177&ndsp=23&ved=1t:429,r:18,s:119,i:99http://www.google.cz/imgres?q=Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1+a+marie&start=119&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=705&tbm=isch&tbnid =Z11gI0nt9b66LM:&imgrefurl=http://paralelni-svety.bluefile.cz/panna-maria.php&docid=yFgCjRhgpkN19M&imgurl=http://paralelni- svety.bluefile.cz/img/panna-maria2.jpg&w=400&h=480&ei=Q- KaT5LDAonTsgb71NWnDg&zoom=1&iact=hc&vpx=322&vpy=128&dur=4473&hovh=246&hovw=205&tx=86&ty=151&sig=107515622786 645678847&page=6&tbnh=174&tbnw=177&ndsp=23&ved=1t:429,r:18,s:119,i:99 http://www.google.cz/imgres?q=Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=705&tbm=isch&tbnid=gr6KaYpbQFnD1M :&imgrefurl=http://bandzone.cz/fan/jeziskristus&docid=NubPEd7dc1NVeM&imgurl=http://usr.bandzone.cz/fan/je/jeziskristus/gallery/profile. default/55257_p.jpg&w=250&h=274&ei=m- KaT7QtitGyBqWb9L0O&zoom=1&iact=hc&vpx=441&vpy=375&dur=5964&hovh=219&hovw=200&tx=70&ty=131&sig=1075156227866456 78847&page=3&tbnh=161&tbnw=148&start=47&ndsp=28&ved=1t:429,r:23,s:47,i:260http://www.google.cz/imgres?q=Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=705&tbm=isch&tbnid=gr6KaYpbQFnD1M :&imgrefurl=http://bandzone.cz/fan/jeziskristus&docid=NubPEd7dc1NVeM&imgurl=http://usr.bandzone.cz/fan/je/jeziskristus/gallery/profile. default/55257_p.jpg&w=250&h=274&ei=m- KaT7QtitGyBqWb9L0O&zoom=1&iact=hc&vpx=441&vpy=375&dur=5964&hovh=219&hovw=200&tx=70&ty=131&sig=1075156227866456 78847&page=3&tbnh=161&tbnw=148&start=47&ndsp=28&ved=1t:429,r:23,s:47,i:260 http://www.google.cz/imgres?q=narozen%C3%AD+je%C5%BE%C3%AD%C5%A1e+krista&hl=cs&safe=active&gbv=2&biw=1280&bih=7 05&tbm=isch&tbnid=4rOW_1fhCiEojM:&imgrefurl=http://www.jogin.cz/Narozeni-Jezise-Krista-skutecny-pribeh-dle-popisu-Jakoba- Lorbera/&docid=S5V8I5LC6ohO_M&imgurl=http://www.jogin.cz/images/stories/narozeni-jezise/narozeni- jezise5.jpg&w=318&h=360&ei=juSaT_ODEM_Kswa8hfHnDg&zoom=1&iact=hc&vpx=501&vpy=144&dur=2675&hovh=239&hovw=211&tx =123&ty=152&sig=107515622786645678847&page=1&tbnh=168&tbnw=131&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:2,s:0,i:68http://www.google.cz/imgres?q=narozen%C3%AD+je%C5%BE%C3%AD%C5%A1e+krista&hl=cs&safe=active&gbv=2&biw=1280&bih=7 05&tbm=isch&tbnid=4rOW_1fhCiEojM:&imgrefurl=http://www.jogin.cz/Narozeni-Jezise-Krista-skutecny-pribeh-dle-popisu-Jakoba- Lorbera/&docid=S5V8I5LC6ohO_M&imgurl=http://www.jogin.cz/images/stories/narozeni-jezise/narozeni- jezise5.jpg&w=318&h=360&ei=juSaT_ODEM_Kswa8hfHnDg&zoom=1&iact=hc&vpx=501&vpy=144&dur=2675&hovh=239&hovw=211&tx =123&ty=152&sig=107515622786645678847&page=1&tbnh=168&tbnw=131&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:2,s:0,i:68

33 ://artemisniki.blog.cz/0903/islam-v-ceske- republice&docid=ECjFwa4evCrG3M&imgurl=http://nd01.jxs.cz/705/643/efbd0b0e6e_43050647_o2.gif&w=240&h= 240&ei=9OiaT4z_CpCl-gbu- KXmDg&zoom=1&iact=hc&vpx=205&vpy=163&dur=2775&hovh=192&hovw=192&tx=101&ty=129&sig=107515622 786645678847&page=1&tbnh=159&tbnw=159&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:66://artemisniki.blog.cz/0903/islam-v-ceske- republice&docid=ECjFwa4evCrG3M&imgurl=http://nd01.jxs.cz/705/643/efbd0b0e6e_43050647_o2.gif&w=240&h= 240&ei=9OiaT4z_CpCl-gbu- KXmDg&zoom=1&iact=hc&vpx=205&vpy=163&dur=2775&hovh=192&hovw=192&tx=101&ty=129&sig=107515622 786645678847&page=1&tbnh=159&tbnw=159&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:66 http://www.google.cz/imgres?q=me%C5%A1ita&um=1&hl=cs&safe=active&gbv=2&biw=1280&bih=705&tbm=isch &tbnid=RArzZDsAKtSnuM:&imgrefurl=http://www.greenholidays.cz/istanbul- turecko&docid=v0FvkoWVplHyFM&imgurl=http://www.greenholidays.cz/pictures/T144032.jpg&w=734&h=480&ei= RuqaT7HiJ8jHsgaEuunhDg&zoom=1&iact=hc&vpx=179&vpy=343&dur=1403&hovh=181&hovw=278&tx=176&ty= 100&sig=107515622786645678847&page=3&tbnh=149&tbnw=196&start=35&ndsp=20&ved=1t:429,r:10,s:35,i:16 9http://www.google.cz/imgres?q=me%C5%A1ita&um=1&hl=cs&safe=active&gbv=2&biw=1280&bih=705&tbm=isch &tbnid=RArzZDsAKtSnuM:&imgrefurl=http://www.greenholidays.cz/istanbul- turecko&docid=v0FvkoWVplHyFM&imgurl=http://www.greenholidays.cz/pictures/T144032.jpg&w=734&h=480&ei= RuqaT7HiJ8jHsgaEuunhDg&zoom=1&iact=hc&vpx=179&vpy=343&dur=1403&hovh=181&hovw=278&tx=176&ty= 100&sig=107515622786645678847&page=3&tbnh=149&tbnw=196&start=35&ndsp=20&ved=1t:429,r:10,s:35,i:16 9 http://www.google.cz/imgres?q=muslimsk%C3%A9+%C5%BEeny&um=1&hl=cs&safe=active&gbv=2&biw=1280& bih=705&tbm=isch&tbnid=OlK0l2AV3bYyZM:&imgrefurl=http://cz.altermedia.info/ze-zahranici/noseni-muslimske- burky-muze-byt-zdravi- skodlive_5532.html&docid=zYILJYpayAOF_M&imgurl=http://cz.altermedia.info/images/burka.jpg&w=220&h=320& ei=8OqaT6HCDMrGtAamhKHTDg&zoom=1&iact=rc&dur=381&sig=107515622786645678847&page=1&tbnh=164 &tbnw=113&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:13,s:0,i:92&tx=23&ty=49http://www.google.cz/imgres?q=muslimsk%C3%A9+%C5%BEeny&um=1&hl=cs&safe=active&gbv=2&biw=1280& bih=705&tbm=isch&tbnid=OlK0l2AV3bYyZM:&imgrefurl=http://cz.altermedia.info/ze-zahranici/noseni-muslimske- burky-muze-byt-zdravi- skodlive_5532.html&docid=zYILJYpayAOF_M&imgurl=http://cz.altermedia.info/images/burka.jpg&w=220&h=320& ei=8OqaT6HCDMrGtAamhKHTDg&zoom=1&iact=rc&dur=381&sig=107515622786645678847&page=1&tbnh=164 &tbnw=113&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:13,s:0,i:92&tx=23&ty=49 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/158900-nigerijsti-islamiste-dali-krestanum-ultimatum/?mobileRedirect=off http://www.google.cz/imgres?q=mekka&um=1&hl=cs&safe=active&gbv=2&biw=1280&bih=705&tbm=isch&tbnid=C oqPHs0B6eKgdM:&imgrefurl=http://zahranicni.ihned.cz/c1-31301180-financni-krize-postihla-i-islam-pout-do- mekky-je-prilis- draha&docid=MErcWQIyQpKtsM&imgurl=http://img.ihned.cz/attachment.php/450/18440450/FHDNgrjSicGLWbmB OAIJw8Vqts4kxnMo/965106344_mekka05_550x367_.jpg&w=550&h=367&ei=1OyaT_yEDIPmtQbXuaS4Dg&zoo m=1&iact=rc&dur=334&sig=107515622786645678847&page=2&tbnh=153&tbnw=204&start=15&ndsp=20&ved=1t :429,r:1,s:15,i:104&tx=167&ty=109http://www.google.cz/imgres?q=mekka&um=1&hl=cs&safe=active&gbv=2&biw=1280&bih=705&tbm=isch&tbnid=C oqPHs0B6eKgdM:&imgrefurl=http://zahranicni.ihned.cz/c1-31301180-financni-krize-postihla-i-islam-pout-do- mekky-je-prilis- draha&docid=MErcWQIyQpKtsM&imgurl=http://img.ihned.cz/attachment.php/450/18440450/FHDNgrjSicGLWbmB OAIJw8Vqts4kxnMo/965106344_mekka05_550x367_.jpg&w=550&h=367&ei=1OyaT_yEDIPmtQbXuaS4Dg&zoo m=1&iact=rc&dur=334&sig=107515622786645678847&page=2&tbnh=153&tbnw=204&start=15&ndsp=20&ved=1t :429,r:1,s:15,i:104&tx=167&ty=109

34 http://www.google.cz/imgres?q=symbol+isl%C3%A1mu&um=1&hl=cs&safe=active&sa=N&gbv=2&biw=1280&bih=705&tbm=isch&tbnid= oUr7hraYVlm7DM:&imgrefurl=httphttp://www.google.cz/imgres?q=symbol+isl%C3%A1mu&um=1&hl=cs&safe=active&sa=N&gbv=2&biw=1280&bih=705&tbm=isch&tbnid= oUr7hraYVlm7DM:&imgrefurl=http http://www.google.cz/imgres?q=nanebevstoupen%C3%AD+Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1e&hl=cs&safe=active&sa=X&gbv=2&biw=12 80&bih=705&tbm=isch&tbnid=V_VCyBBPzujKmM:&imgrefurl=http://ilusoria- yhwh.webovka.eu/misterio_jes.html&docid=BdGFyE5UYd6ukM&imgurl=http://ilusoria- yhwh.webovka.eu/estampas/jezisnebo.jpg&w=394&h=495&ei=DuWaT- mxI4zasga1qZzRDg&zoom=1&iact=hc&vpx=1037&vpy=342&dur=1742&hovh=252&hovw=200&tx=112&ty=199&sig=1075156227866456 78847&page=2&tbnh=163&tbnw=125&start=20&ndsp=26&ved=1t:429,r:19,s:20,i:152http://www.google.cz/imgres?q=nanebevstoupen%C3%AD+Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1e&hl=cs&safe=active&sa=X&gbv=2&biw=12 80&bih=705&tbm=isch&tbnid=V_VCyBBPzujKmM:&imgrefurl=http://ilusoria- yhwh.webovka.eu/misterio_jes.html&docid=BdGFyE5UYd6ukM&imgurl=http://ilusoria- yhwh.webovka.eu/estampas/jezisnebo.jpg&w=394&h=495&ei=DuWaT- mxI4zasga1qZzRDg&zoom=1&iact=hc&vpx=1037&vpy=342&dur=1742&hovh=252&hovw=200&tx=112&ty=199&sig=1075156227866456 78847&page=2&tbnh=163&tbnw=125&start=20&ndsp=26&ved=1t:429,r:19,s:20,i:152 http://www.google.cz/imgres?q=mapa+sv%C4%9Bta&um=1&hl=cs&safe=active&biw=1041&bih=668&tbm=isch&tbnid=aXOzGmg6Wknp GM:&imgrefurl=http://mapasveta.info/svet/mapa_sveta_slepa_mapa_hranice.html&docid=Z0QRYfxFoc4qrM&imgurl=http://mapasveta.inf o/svet/images/svet_slepa_mapa2_hranice.gif&w=1600&h=798&ei=wf- cT5y9D8PvsgbvzMSDAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=289&vpy=174&dur=1424&hovh=158&hovw=318&tx=132&ty=104&sig=1075156227866 45678847&page=1&tbnh=98&tbnw=197&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:1,s:0,i:66http://www.google.cz/imgres?q=mapa+sv%C4%9Bta&um=1&hl=cs&safe=active&biw=1041&bih=668&tbm=isch&tbnid=aXOzGmg6Wknp GM:&imgrefurl=http://mapasveta.info/svet/mapa_sveta_slepa_mapa_hranice.html&docid=Z0QRYfxFoc4qrM&imgurl=http://mapasveta.inf o/svet/images/svet_slepa_mapa2_hranice.gif&w=1600&h=798&ei=wf- cT5y9D8PvsgbvzMSDAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=289&vpy=174&dur=1424&hovh=158&hovw=318&tx=132&ty=104&sig=1075156227866 45678847&page=1&tbnh=98&tbnw=197&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:1,s:0,i:66 http://www.google.cz/imgres?q=krucifix&num=10&um=1&hl=cs&safe=active&biw=1280&bih=705&tbs=ic:gray&tbm=isch&tbnid=rudo7zH BjpF4WM:&imgrefurl=http://cofrades.pasionensevilla.tv/profiles/blogs/a-los-crucifijos-como-a-los&docid=owGubY- ALZGufM&imgurl=http://api.ning.com/files/eQSYZdniAsx5nujsEt6dMn5t7z6Y5u2B9rOf9WvjrVAbprmzBpGI- kRtv4MaBiisqrtXrjWl8E8FR39RJ0lGWBpKKDCtZzvW/crucifijoennegro2.bmp&w=317&h=448&ei=VgCdT_z3HoiP- wbbhPDkDg&zoom=1&iact=hc&vpx=314&vpy=325&dur=0&hovh=267&hovw=189&tx=76&ty=233&sig=107515622786645678847&sqi=2& page=1&tbnh=143&tbnw=94&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:16,s:0,i:101http://www.google.cz/imgres?q=krucifix&num=10&um=1&hl=cs&safe=active&biw=1280&bih=705&tbs=ic:gray&tbm=isch&tbnid=rudo7zH BjpF4WM:&imgrefurl=http://cofrades.pasionensevilla.tv/profiles/blogs/a-los-crucifijos-como-a-los&docid=owGubY- ALZGufM&imgurl=http://api.ning.com/files/eQSYZdniAsx5nujsEt6dMn5t7z6Y5u2B9rOf9WvjrVAbprmzBpGI- kRtv4MaBiisqrtXrjWl8E8FR39RJ0lGWBpKKDCtZzvW/crucifijoennegro2.bmp&w=317&h=448&ei=VgCdT_z3HoiP- wbbhPDkDg&zoom=1&iact=hc&vpx=314&vpy=325&dur=0&hovh=267&hovw=189&tx=76&ty=233&sig=107515622786645678847&sqi=2& page=1&tbnh=143&tbnw=94&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:16,s:0,i:101 http://www.google.cz/imgres?q=buddha&num=10&um=1&hl=cs&safe=active&biw=1280&bih=705&tbs=ic:gray&tbm=isch&tbnid=lS_oILqo nPFaVM:&imgrefurl=http://www.greatlifequotes.org/2011/07/famous-buddha-and-buddhist- quotes/&docid=NLzksi3nMITMbM&imgurl=http://www.greatlifequotes.org/wp-content/uploads/2011/07/Lord- Buddha.jpg&w=313&h=400&ei=lACdT9-zE4yA- wb15anvDg&zoom=1&iact=rc&dur=5&sig=107515622786645678847&sqi=2&page=1&tbnh=158&tbnw=124&start=0&ndsp=22&ved=1t:42 9,r:1,s:0,i:69&tx=58&ty=98http://www.google.cz/imgres?q=buddha&num=10&um=1&hl=cs&safe=active&biw=1280&bih=705&tbs=ic:gray&tbm=isch&tbnid=lS_oILqo nPFaVM:&imgrefurl=http://www.greatlifequotes.org/2011/07/famous-buddha-and-buddhist- quotes/&docid=NLzksi3nMITMbM&imgurl=http://www.greatlifequotes.org/wp-content/uploads/2011/07/Lord- Buddha.jpg&w=313&h=400&ei=lACdT9-zE4yA- wb15anvDg&zoom=1&iact=rc&dur=5&sig=107515622786645678847&sqi=2&page=1&tbnh=158&tbnw=124&start=0&ndsp=22&ved=1t:42 9,r:1,s:0,i:69&tx=58&ty=98


Stáhnout ppt "Výchova k občanství – SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ Anotace: Powerpointová prezentace Světová náboženství obsahuje stručný popis základních světových náboženských."