Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Případová studie – analýza úspěšně realizovaného projektu z OP Zemědělství Bc. Lukáš Tymel Řídící orgán OP Zemědělství a OP Rybářství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Případová studie – analýza úspěšně realizovaného projektu z OP Zemědělství Bc. Lukáš Tymel Řídící orgán OP Zemědělství a OP Rybářství."— Transkript prezentace:

1 Případová studie – analýza úspěšně realizovaného projektu z OP Zemědělství Bc. Lukáš Tymel Řídící orgán OP Zemědělství a OP Rybářství

2 Členění oblastí dle NUTS 2 Region Jihovýchod (Vysočina, Jihomoravský kraj)

3 Srovnání programu SAPARD a OP Zemědělství SAPARD přijato 3 000 proj. schváleno 1 692 proplaceno 1 557 za více než 4,1 mld. Kč OP Zemědělství přijato 5 000 proj. schváleno 3 560 proplaceno 2 604 za více než 4,5 mld. Kč což představuje cca 65 % celkové alokace programu * Stav k 31. říjnu 2007, zdroj IS SAP *Zdroj ZZ z Ex post evaluace programu SAPARD

4 Přehled opatření OP Zemědělství Priorita I. 1.1 Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing 1.3. Lesní hospodářství Priorita II. 2.1. Podpora přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí 2.2. Odborné vzdělávání 2.3. Rybářství Priorita III. 3.1. Technická pomoc

5 Přehled zaregistrovaných žádostí v OP v letech 2004 -2006 Opatření REGIONÁLNÍ ODBOR SZIF PRAHA ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSTÍ NAD LABEM HRADEC KRÁLOVÉ BRNOOLOMOUCOPAVA 1.1. Investice do zemědělského majetku 347583156337 744 328194 1.2. Zpracování zeměděl. výrobků 18741228382113 1.3. Lesní hospodářství 2149262951336 2.1. Rozvoj venkova 25039472213 386 154107 2.2. Odborné vzdělávání 28000000 2.3. Rybářství 151131095207 3.1. Technická pomoc 56projekty z opatření 3.1. jsou přijímány na CP SZIF Celkem / 4 9747351 213276616 1 271 536327 * Stav k 31. říjnu 2007 Pozn.: příjem žádostí na op. 3.1. pokračuje i v roce 2007 (2008)

6 Grafické znázornění proplacených projektů dle jednotlivých opatření a podopatření OP Zemědělství Region Jihovýchod * Stav k 31. říjnu 2007 383 projektů Celkem proplaceno 669 projektů za 1,3 mld. Kč 71 projektů

7 Srovnání podopatření 1.1.1. OP Zemědělství v rámci jednotlivých regionů NUTS 2 * Stav k 31. říjnu 2007

8 Srovnání podopatření 2.1.1. OP Zemědělství v rámci jednotlivých regionů NUTS 2 * Stav k 31. říjnu 2007

9 Stavební úpravy stájí pro dojnice a mladý skot I. Realizátor projektu: ZD Krásná hora n. Vltavou, a. s. Zahájení a ukončení projektu: prosinec 2004 - listopadu 2005 Rozpočet projektu v Kč: Celkové náklady: 17 654 260,- Místo realizace: Celkové způsobilé výdaje: 14 325 513,- Středočeský kraj Příspěvek z EU: 3 760 447,- Petrovice u Sedlčan Příspěvek z národních zdrojů: 2 686 034,-

10 Cíle OP Zemědělství související s projektem modernizace technického a technol. vybavení zemědělských farem snížení výrobních nákladů a zlepšení prac. podmínek pracovníků činných v zemědělské výrobě snížení negativních vlivů na ŽP podpora konkurenceschpnosti zem. produkce soulad zemědělské produkce s požadavky legislativy ES na welfare zvářat v oblasti chovu a přepr. a zlepšení hygienických standardů

11 Zdůvodnění realizace stavebních úprav stájí celkové zlepšení úrovně živočišné výroby ve středisku Petrovice u Sedlčan; nutnost zajištění lepších podmínek pro život ustájených zvířat; zkvalitnění pracovního prostředí pro ošetřovatele; vylepšení vzhledu objektu pro zvýšení atraktivity okolí;

12 Přínosy projektu pro realizátora, region a životní prostředí - vytvoření kvalitních podmínek pro chov skotu dle norem ČR a EU (4 000 ks); - úprava prostor hnojných a krmných chodeb; - rekonstrukce původního objektu umožnila změnu užívání stávajícího skladu na stáj; - zlepšení poskytované péče ml. skotu přestavbou pův. haly do podoby teletníku;

13 Přínosy projektu pro realizátora, region a životní prostředí - zvýšení produktivity práce zaměstnanců snížení výrobních nákladů podniku; - pozitivní vliv stavebních úprav na ŽP; - zlepšení konkurenceschpnosti podniku zvýšení kvality a kvantity produkce; - zlepšení vzhledu objektu s pozitivním vlivem na estetiku celého okolí.

14 Malý projekt s významnými výsledky pro půdní fond i obec Realizátor projektu: MZe ČR – Pozemkový úřad Hodonín Zahájení a ukončení projektu: listopad 2004 - duben 2005 Rozpočet projektu v Kč: Celkové náklady: 738 376,- Místo realizace: Celkové způsobilé výdaje: 738 376,- Jihomoravský kraj Příspěvek z EU: 590 700,- Lipov – Nad Radostnou Příspěvek z národních zdrojů: 147 676,-

15 Cíle OP Zemědělství související s projektem zabezpečení přístupnosti pozemků vytváření podmínek k racionálnímu hospodaření ochrana a zúrodnění půdního fondu zvýšení ekologické stability krajiny

16 Zdůvodnění výstavby protierozního opatření nutnost řešení protierozní ochrany pozemků v lokalitě vinic; zlepšení přístupnosti k soukromým zemědělským pozemkům; ochrana zastavěné části obce před naplaveninami; zajištění realizace společných zařízení pozemkové úpravy, vyplývající ze skutečné potřeby území;

17 Přínosy projektu pro realizátora, region a životní prostředí - ochrana níže položených pozemků proti kumulaci povrchové vody v období dešťů; - eliminace vzniku eroz. rýh a následných škod na pozemcích; - zabránění znečišťování místní komunikace naplaveninami při větších deštích; - lepší ochrana soukromého vlastnictví, vytvoření podm. k přirozené obnově krajiny, zlepšení přístupu na pozemky a umožnění vytvoření podmínek pro trh s půdou.

18 Děkuji za pozornost internetové stránky MZe: www.mze.cz / sekce Podpora z EU a národní dotace/ Operační program Zemědělství nebo Evropský rybářský fond


Stáhnout ppt "Případová studie – analýza úspěšně realizovaného projektu z OP Zemědělství Bc. Lukáš Tymel Řídící orgán OP Zemědělství a OP Rybářství."

Podobné prezentace


Reklamy Google