Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkvalitňování sociálních služeb na Hodonínsku podporou vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkvalitňování sociálních služeb na Hodonínsku podporou vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM."— Transkript prezentace:

1 Zkvalitňování sociálních služeb na Hodonínsku podporou vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.

2 Město Hodonín získalo v roce 2009 dotaci na projekt „Zkvalitňování sociálních služeb na Hodonínsku podporou vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb“ v rámci opatření 3.1 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu v celkové výši 815.734 Kč

3 Cílem projektu je zabezpečit pro poskytovatele sociálních služeb v ORP Hodonín akreditované vzdělávací kurzy, které budou zaměřeny na zlepšování přístupu pracovníků k uživatelům sociálních služeb, ale i k sobě navzájem. Prostřednictvím zvyšováním profesní, ale i osobní kvalifikace by mělo dojít i ke zkvalitnění registrovaných sociálních služeb na Hodonínsku. TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.

4 Příprava projektu Aktivity projektu, cíl projektu vycházel z potřeb poskytovatelů soc. služeb, které byly zkoumány v rámci KPSS v roce 2008. Byly zjištěny požadavky poskytovatelů na vzdělávání a přibližně stanoveny tématické náplně vzdělávacích bloků. Následně byl uskutečněn průzkum akreditovaných vzdělávacích kurzů, nabídek vzdělávacích organizací a předběžná kalkulace. TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.

5 Příprava projektu Byla zpracována žádost a podána na MPSV. Po schválení dotace byl sestaven realizační tým (zástupci poskytovatelů soc. služeb) a uskutečněno výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích kurzů. Bylo osloveno 19 akreditovaných vzdělávacích organizací, nabídky dodalo 10 z nich. TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.

6 Příprava projektu Hodnotící komise vybrala 3 vzdělávací agentury k zabezpečení 10 akreditovaných vzděl. kurzů. Sdružení podané ruce – I.E.S. – Týmová soudržnost a výkonnost, vztahy na pracovišti Slezská univerzita v Opavě – Základní metody práce s klientem, Komunikace s klientem, Prevence vyhoření Caritas – VOŠS Olomouc – Management a řízení v soc. službách, Zajišťování kvality v sociálních službách, Práva a povinnosti uživatelů soc. služeb, Individuální plánování, Jednání a komunikace s problémovými klienty, Zvládání agrese TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.

7 Rozpočet projektu Druh výdajeCelkem Kč Osobní náklady, supervize123.380,- Notebook (2ks) + příslušenství50.538,- Dataprojektor18.947,- Multifunkční zařízení (tiskárna, fax, kopírka)6.405,- Projekční plátno2.918,- Digitální kamera + příslušenství13.874,- Flipchart2.380,- Mobilní telefon (2ks) + příslušenství10.498,- Software (2 ks)20.098,- Nákup služeb – vzdělávací kurzy480.678,- Stravné18.663,- Nepřímé náklady – provoz, publicita, občerstvení, materiál67.354,- Celkové náklady projektu815.734,- TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.

8 Realizace projektu 1. Etapa (1.9.2009 – 28.2.2010) - zakoupení technického vybavení, setkávání realizačního týmu, zajištění propagačních materiálů, realizace 1.části vzdělávacích kurzů II. Etapa (1.3.2010 – 31.8.2010) - vyhodnocení I. části projektu, realizace II. části vzdělávacích projektů, zhodnocení celého projektu, zhotovování monitorovacích zpráv TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.

9 I. část projektu Vzdělávací kurzy: - Týmová práce a supervize - Základy managementu a strat. řízení - Individuální plánování soc. služeb - Zajišťování kvality soc. služeb - Základní metody soc. práce - Komunikace s klientem TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.

10 Týmová práce a supervize - 2 běhy dvoudenního kurzu - Lektor: Mgr. Kateřina Jičínská - Proškoleno osob: 29 od 8 poskytovatelů - Náplň kurzu: - Syndrom vyhoření – jak mu předcházet (individuální přístup), prevence syndromu vyhoření na úrovni organizace, popis potřeb pracovníků v soc. službách a volba dobrého přístupu, definice týmového přístupu, popis práce v týmu, definice supervize, cíle supervize, popis funkcí supervize, přiblížení forem supervize, popis metod užívaných při supervizi, praktická cvičení a úkoly TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.

11 Základy managementu a strategického řízení - 1 běh dvoudenního kurzu - Lektoři: PhDr. Ivo Gabrhelík, CSc., Mgr. Jana Paloušková - Proškoleno osob: 21 od 9 poskytovatelů - Náplň kurzu: - manažerské a osobnostní předpoklady, styly orientace, vlastnosti osobnosti, vymezení jednotlivých stylů vedení, motivace k výkonu a potřeby, hodnocení pracovníků, znaky a pravidla hodnotícího pohovoru, rysy úspěšných vedoucích, přínosy týmové práce, popis týmové práce, příklady a cvičení, popis špatných příkladů TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.

12 Individuální plánování soc. služeb - 3 běhy jednodenního kurzu - Lektor: PaedDr. Petr Matuška, PhD. - Proškoleno osob: 66 od 9 poskytovatelů - Náplň kurzu: - význam, právní úprava, podstata a principy IPSS, zásady při IPSS, provázanost poslání zařízení, osobních cílů a individuálních plánů uživatelů, možnosti plánování služby pro komunikující i nekomunikující uživatele, návod, jak identifikovat potřeby, osobní cíle, seznámení se strukturou individuálního plánu, požadavky na klíčového pracovníka. TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.

13 Zajišťování kvality v soc. službách - Jeden běh jednodenního kurzu - Lektor: Mgr. Martin Bednář, PhD. - Proškoleno osob: 24 od 10 poskytovatelů - Náplň kurzu: - vývoj sociální péče, specifika ústavní péče, změny v systému sociálních služeb, pojem kvalita a jeho zjišťování, sebehodnocení, kvalita v soc. službách, standardy kvality soc. služeb – vývoj, definice, členění, praktické cvičení a úkoly. TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.

14 Uplatnění základních metod soc. práce v praxi - 2 běhy jednodenního kurzu - Lektor: Mgr. Monika Chrenková - Proškoleno osob: 41 od 9 poskytovatelů - Náplň kurzu: - role sociálního pracovníka, osobnostní a profesní předpoklady pro výkon této profese, metody sociální práce – soc. práce s jednotlivcem, se skupinou, s komunitou, komunitní plánování, strategické plánování. Poptávka a nabídka sociální práce – sociální služby, dohoda v sociální práci – smlouva o poskytnutní služby, náležitosti, etapy sociální práce, soc. anamnéza, intervence. TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.

15 Komunikace s klientem - 3 běhy jednodenního kurzu - Lektor: PhDr. Nora Gavendová - Proškoleno osob: 62 od 9 poskytovatelů - Náplň kurzu: - význam a druhy komunikace, asertivita a asertivní komunikace, aktivní naslouchání, vyjadřování kritiky, neefektivní komunikace a bariéry v komunikaci, specifika komunikace s dětmi, komunikace se seniory, komunikace s klienty vyžadujícími psychosociální pomoc. Praktická část: nácvik empatického rozhovoru ve skupinách, nácvik asertivních technik. TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.

16 II. část projektu - Jak klienty správně odhadnout a přesvědčit - Řízení konfliktů s klientem - Prevence syndromu vyhoření - Práva uživatelů sociálních služeb a jejich ochrana TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.

17 Jak klienty správně odhadnout a přesvědčit - 3 běhy jednodenního kurzu - Lektoři: PhDr. Ivo Gabrhelík, CSc., Mgr. Jana Paloušková - Proškoleno osob: 90 od 9 poskytovatelů - Náplň kurzu: usnadnění kontaktu s klienty či pacienty, orientace v různých způsobech komunikace a v základní typologii osob. Schopnost správné argumentace, předcházení nedorozumění, nácvik reakcí na tradiční i netradiční námitky. Posílení schopnosti prezentovat sebe sama jako představitele organizace. TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.

18 Řízení konfliktů s klientem - 3 běhy jednodenního kurzu - Lektor: Mgr. Milena Rosová - Proškoleno osob: 60 od 10 poskytovatelů - Náplň kurzu: Praktický výcvik řízení komunikace při konfliktu s klienty. Seznámení se strategiemi předcházení konfliktům, s jejich přerámcováním a řešením. Zaměření na strategie průlomového jednání, obranu proti nátlakovému jednání, zvládání tzv. psychologických her. Učí hledat zájmy všech stran a volit vhodné strategie řešení konfliktu (důraz na kooperativní strategie) TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.

19 Prevence syndromu vyhoření - 3 běhy jednodenního kurzu - Lektor: Mgr. Věra Holubová - Proškoleno osob: 78 od 9 poskytovatelů - Náplň kurzu: Definice syndromu vyhoření a příčiny jeho vzniku u pracovníků v pomáhajících profesích, vývoj syndromu vyhoření; projevy a obraz syndromu vyhoření; Postoj k zátěžovým situacím, metody ochrany před vyhořením, prevence syndromu vyhoření TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.

20 Práva uživatelů soc. služeb a jejich ochrana - 2 běhy jednodenního kurzu - Lektor: PaedDr. Petr Matuška, PhD. - Proškoleno osob: - Náplň kurzu: porozumění významu ochrany práv uživatelů sociálních služeb jako nástroje garantujícího jejich kvalitu. Identifikace potenciálních zdrojů porušení práv uživatelů a vytvoření funkčních pravidel zamezujících jejich porušování. Rozpoznání potenciálních oblastí střetů zájmů zařízení či jeho pracovníků se zájmy uživatelů, jakož i možností jejich předcházení. Osvojení metodického a organizačního postupu naplňování standardu v zařízení. TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.

21 Shrnutí informací - V rámci projektu bylo proškoleno celkem 199 osob, z toho 180 žen a 19 mužů. - Celkový počet vydaných certifikátů (počet účastí) je 504 kusů. TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.

22 Shrnutí informací Přehled účastí za jednotlivé poskytovatele: S-centrum94Centrum pro rodinu46 Domov na Jarošce88Oblastní charita41 Zelený dům Pohody66Psychocentrum Domeček36 DPS Bažantnice58Linka důvěry15 PS Homedica52Nemocnice T.G.M.8 TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.


Stáhnout ppt "Zkvalitňování sociálních služeb na Hodonínsku podporou vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM."

Podobné prezentace


Reklamy Google