Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název předmětu : Rozpočtování staveb Identifikace předmětu : Bc./Oceňování majetku - PRA_OMP, PRA_OMK Cíle předmětu: Základní teorie a praktické postupy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název předmětu : Rozpočtování staveb Identifikace předmětu : Bc./Oceňování majetku - PRA_OMP, PRA_OMK Cíle předmětu: Základní teorie a praktické postupy."— Transkript prezentace:

1 Název předmětu : Rozpočtování staveb Identifikace předmětu : Bc./Oceňování majetku - PRA_OMP, PRA_OMK Cíle předmětu: Základní teorie a praktické postupy při rozpočtování staveb. Zpracovat propočet celkových nákladů stavby, základní orientace v položkovém rozpočtu. Vyučující: Ing. Iveta Střelcová, Ph.D.

2 Literatura: Schneiderová Heralová, R., Střelcová, I., Brožová, L., Strnad,M.: Oceňování v rámci výstavbového projektu (propočty, položkové rozpočty), ČVUT, 2013. Schneiderová Heralová, R., Kremlová, L., Střelcová, I.: Kalkulace a nabídky 2, ČVUT, 2008. Hanák,M..: Oceňování stavebních prací v kostce (aneb začínáme s rozpočty), ÚRS Praha, a.s., 2005.

3 CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY Ing. Iveta Střelcová, Ph.D.

4 Celkové náklady stavby Rozdělení celkových nákladů výstavby A. Stavební objekty B. Projektové a průzkumné práce C. Náklady na umístění stavby D. Rezerva E. Provozní soubory F. Stroje, zařízení a inventář investiční povahy G. Náklady hrazené z provozních prostředků H. Nehmotný investiční majetek I. Umělecká díla J. Ostatní náklady

5 Celkové náklady stavby A. Stavební objekty Stavba SO1 ZRN 1 SO2 ZRN 2 SOn ZRN n B. Projektové a průzkumné práce C. Náklady na umístění stavby D. Rezerva E. Provozní soubory F. Stroje, zařízení a inventář investiční povahy G. Náklady hrazené z provozních prostředků H. Nehmotný investiční majetek I. Umělecká díla J. Ostatní náklady PROPOČET POLOŽKOVÝ ROZPOČET

6 Celkové náklady stavby Rozdělení celkových nákladů výstavby A. Stavební objekty B. Projektové a průzkumné práce C. Náklady na umístění stavby D. Rezerva E. Provozní soubory Stavební objekt ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ Stavba Stavební objekt 1 SO1 (administrativní budova) ZRN1 Stavební objekt 2 SO2 (vodovodní přípojka) ZRN2 Stavební objekt 3 SO3 (kanalizační přípojka) ZRN3 Stavební objekt n SOn (parkovací stání) ZRN4 CELKOVÉ ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY STAVBY CZRN F. Stroje, zařízení a inventář investiční povahy G. Náklady hrazené z provozních prostředků H. Nehmotný investiční majetek I. Umělecká dila J. Ostatní náklady

7 Propočet Použití - Při stanovení předběžných nákladů z pohledu investora - Používá se v počáteční fázi rozhodování - Neexistuje podrobná projektová dokumentace Způsob výpočtu - Jedná se o předběžnou cenu stanovenou podle rozsahu a druhu objektu - Zpravidla se stanovuje pomocí Technicko hospodářských ukazatelů (THU) ZRN = cena za m.j. x počet m.j.

8 Propočet Ukázka RUSO

9 Propočet Ukázka THU

10 Propočet Stavební objekt PŘÍKLAD Vypočtěte celkové základní rozpočtové náklady stavby, která se skládá ze dvou stavebních objektů: SO1 budova pro tělovýchovu zděná z cihel o velikosti 3000 m3 SO2 vodovodní přípojka DN 300mm ocelová 10m SO1 ZRN so1 = 3000 m3 * 4700 = 14 100 000 Kč bez DPH SO2 ZRN so2 = 10 m * 9100 = 91 000 Kč bez DPH CZRN stavby = ZRNso1 + ZRNso2 = 14 100 000 + 91 000 = 14 191 000 Kč bez DPH

11 Propočet Ukázka RUSO

12 Propočet Ukázka RUSO

13 Koordinační situace

14 Podklady http://www.stavebnistandardy.cz/

15 Celkové náklady stavby Rozdělení celkových nákladů výstavby A. Stavební objekty B. Projektové a průzkumné práce C. Náklady na umístění stavby D. Rezerva E. Provozní soubory Projektové a průzkumné práce ZAHRNUJE NÁKLADY - Studie - Všechny typy projektové dokumentace - Výběr dodavatele - Autorský a technický dozor - Dokončení stavby MOŽNOSTI VÝPOČTU - Hodinové sazby - Procentuální sazba - Podle Honorářového řádu - Podle sazebníku UNIKA - Jiným způsobem F. Stroje, zařízení a inventář investiční povahy G. Náklady hrazené z provozních prostředků H. Nehmotný investiční majetek I. Umělecká dila J. Ostatní náklady

16 Celkové náklady stavby Rozdělení celkových nákladů výstavby A. Stavební objekty B. Projektové a průzkumné práce C. Náklady na umístění stavby D. Rezerva E. Provozní soubory Projektové a průzkumné práce UKÁZKA HODINOVÝCH SAZEB F. Stroje, zařízení a inventář investiční povahy G. Náklady hrazené z provozních prostředků H. Nehmotný investiční majetek I. Umělecká dila J. Ostatní náklady

17 Celkové náklady stavby Rozdělení celkových nákladů výstavby A. Stavební objekty B. Projektové a průzkumné práce C. Náklady na umístění stavby D. Rezerva E. Provozní soubory Projektové a průzkumné práce UKÁZKA VÝPOČTU PODLE HONORÁŘOVÉHO ŘÁDU Rozdělení Pozemní stavby, Inženýrské stavby, Technologické stavby Princip jako % z CZRN Postup 1. Zatřídění do honorářových zón – podle složitosti stavby I–V HZ 2. Určení procenta – z tabulky 3. Výpočet výkonových fází – jako % z celkového honoráře F. Stroje, zařízení a inventář investiční povahy G. Náklady hrazené z provozních prostředků H. Nehmotný investiční majetek I. Umělecká dila J. Ostatní náklady

18 Celkové náklady stavby Rozdělení celkových nákladů výstavby A. Stavební objekty B. Projektové a průzkumné práce C. Náklady na umístění stavby D. Rezerva E. Provozní soubory Projektové a průzkumné práce HONORÁŘOVÉ ZÓNY Pozemní stavby F. Stroje, zařízení a inventář investiční povahy G. Náklady hrazené z provozních prostředků H. Nehmotný investiční majetek I. Umělecká dila J. Ostatní náklady

19 Celkové náklady stavby Rozdělení celkových nákladů výstavby A. Stavební objekty B. Projektové a průzkumné práce C. Náklady na umístění stavby D. Rezerva E. Provozní soubory Projektové a průzkumné práce TABULKA PRO URČENÍ PROCENTA F. Stroje, zařízení a inventář investiční povahy G. Náklady hrazené z provozních prostředků H. Nehmotný investiční majetek I. Umělecká dila J. Ostatní náklady

20 Celkové náklady stavby Rozdělení celkových nákladů výstavby A. Stavební objekty B. Projektové a průzkumné práce C. Náklady na umístění stavby D. Rezerva E. Provozní soubory Projektové a průzkumné práce VÝKONOVÉ FÁZE F. Stroje, zařízení a inventář investiční povahy G. Náklady hrazené z provozních prostředků H. Nehmotný investiční majetek I. Umělecká dila J. Ostatní náklady

21 Celkové náklady stavby Projektové a průzkumné práce PŘÍKLAD S jak velkými náklady je třeba počítat na autorský a technický dozor při výstavbě polikliniky, jejíž celkové základní rozpočtové náklady činí 30 mil. Kč. 1. Honorářová zóna III HZ 2. Určení procenta celkového honoráře 3. Určení výkonové fáze F. Stroje, zařízení a inventář investiční povahy G. Náklady hrazené z provozních prostředků H. Nehmotný investiční majetek I. Umělecká dila J. Ostatní náklady Rozdělení celkových nákladů výstavby A. Stavební objekty B. Projektové a průzkumné práce C. Náklady na umístění stavby D. Rezerva E. Provozní soubory 9,58% z 30 mil. = 2 874 000 Kč 11% z 2,874 mil. = 316 140 Kč

22 Celkové náklady stavby Rozdělení celkových nákladů výstavby A. Stavební objekty B. Projektové a průzkumné práce C. Náklady na umístění stavby D. Rezerva E. Provozní soubory Náklady na umístění stavby - NUS (Vedlejší rozpočtové náklady – VRN) ZAHRNUJE NÁKLADY - provozní a sociální zařízení staveniště - územní vlivy - mimořádně ztížené pracovní prostředí - ostatní VÝPOČET - jako % z CZRN stavby - % je závislé na velikosti stavby - pohybuje se okolo 5% (čím větší stavba tím menší %) F. Stroje, zařízení a inventář investiční povahy G. Náklady hrazené z provozních prostředků H. Nehmotný investiční majetek I. Umělecká dila J. Ostatní náklady

23 Celkové náklady stavby Rozdělení celkových nákladů výstavby A. Stavební objekty B. Projektové a průzkumné práce C. Náklady na umístění stavby D. Rezerva E. Provozní soubory Rezerva - Zahrnuje nepředvídané náklady, má charakter jisté pojistky VÝPOČET - jako % z CZRN stavby - 4 – 7 % pro novostavby - 5 – 10 % pro rekonstrukce - 13 – 18 % při obnově kulturních památek - do 20 % pro podzemní objekty F. Stroje, zařízení a inventář investiční povahy G. Náklady hrazené z provozních prostředků H. Nehmotný investiční majetek I. Umělecká dila J. Ostatní náklady

24 Celkové náklady stavby Rozdělení celkových nákladů výstavby A. Stavební objekty B. Projektové a průzkumné práce C. Náklady na umístění stavby D. Rezerva E. Provozní soubory Provozní soubory - Zahrnuje náklady na stroje, zařízení, nářadí a inventář, jestliže odpovídají pojmu technologické zařízení a jestliže představují provozní soubor, dále náklady na jejich montáž včetně mimostaveništní dopravy. - Např. montážní a stáčecí linky F. Stroje, zařízení a inventář investiční povahy G. Náklady hrazené z provozních prostředků H. Nehmotný investiční majetek I. Umělecká dila J. Ostatní náklady

25 Celkové náklady stavby Rozdělení celkových nákladů výstavby A. Stavební objekty B. Projektové a průzkumné práce C. Náklady na umístění stavby D. Rezerva E. Provozní soubory Stroje, zařízení a inventář investiční povahy - Zahrnuje náklady na stroje, zařízení, nářadí a inventář, jestliže mají charakter investičního majetku a jestliže nejsou součástí provozních souborů nebo stavebních objektů. Do celkových nákladů se zahrnují náklady na jejich dopravu, na jejich osazení a umístění. - Stroje a zařízení jehož cena pořízení je nad 40 000 Kč a doba užívání je delší než 1 rok. F. Stroje, zařízení a inventář investiční povahy G. Náklady hrazené z provozních prostředků H. Nehmotný investiční majetek I. Umělecká dila J. Ostatní náklady

26 Celkové náklady stavby Rozdělení celkových nákladů výstavby A. Stavební objekty B. Projektové a průzkumné práce C. Náklady na umístění stavby D. Rezerva E. Provozní soubory Náklady hrazené z provozních prostředků - Do této skupiny se zahrnují všechny náklady uhrazené z provozních prostředků, které je třeba vynaložit s budovanou investicí. Jsou to zejména náklady na vybavení budovy pro konečný provoz. - Např. nábytek, počítače, vybavení tělocvičen, hotelů apod. F. Stroje, zařízení a inventář investiční povahy G. Náklady hrazené z provozních prostředků H. Nehmotný investiční majetek I. Umělecká dila J. Ostatní náklady

27 Celkové náklady stavby Rozdělení celkových nákladů výstavby A. Stavební objekty B. Projektové a průzkumné práce C. Náklady na umístění stavby D. Rezerva E. Provozní soubory Nehmotný investiční majetek - Náklady na nákup pozemku a budovy Umělecká díla - Zahrnuje náklady na umělecká díla a muzejní předměty, pokud jsou neoddělitelnou součástí staveb. Ostatní náklady - Odvody, daně, poplatky, vytýčení stavby, náklady na patenty a licence, náklady za vynětí ze zemědělského půdního fondu apod. F. Stroje, zařízení a inventář investiční povahy G. Náklady hrazené z provozních prostředků H. Nehmotný investiční majetek I. Umělecká díla J. Ostatní náklady


Stáhnout ppt "Název předmětu : Rozpočtování staveb Identifikace předmětu : Bc./Oceňování majetku - PRA_OMP, PRA_OMK Cíle předmětu: Základní teorie a praktické postupy."

Podobné prezentace


Reklamy Google