Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROJEKT ŠABLONY CZ.1.07/1.5.00/34.0279 Zpracovala: RNDr. Dagmar Fialová SŠP, Brno, Jílová 36g

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROJEKT ŠABLONY CZ.1.07/1.5.00/34.0279 Zpracovala: RNDr. Dagmar Fialová SŠP, Brno, Jílová 36g"— Transkript prezentace:

1 PROJEKT ŠABLONY CZ.1.07/1.5.00/34.0279 Zpracovala: RNDr. Dagmar Fialová SŠP, Brno, Jílová 36g fialova@jilova.cz

2 Obsah Základní údaje Klíčové aktivity Klíčové aktivity Individualizace Klíčové aktivity Inovace Klíčové aktivity zaměřené na další vzdělávání pedagogických pracovníků

3 Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g Adresa: Jílová 36g, 639 00 Brno Zřizovatel: Jihomoravský kraj se sídlem v Brně Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

4 EU peníze středním školám Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

5 Rozpočet projektu Způsobilé náklady celkem 2 639 644,00 Kč

6 Klíčové aktivity I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

7 Klíčové aktivity II/1 Individualizace výuky cizích jazyků II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách II/3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků

8 Klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

9 Klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků středních škol IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol

10 Klíčové aktivity V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol V/3 Podpora stáží pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů

11 Klíčové aktivity VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti VI/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti žáků středních škol

12 Klíčové aktivity VII/1 Zlepšování sociálního klimatu ve škole. Vytváření otevřeného a podporujícího školního prostředí

13 Klíčové aktivity VIII/2 Podpora kvality výuky ve třídě prostřednictvím vzájemné podpory učitelů - mentoring VIII/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu

14 Klíčové aktivity Individualizace Zapojeno 11 pedagogických pracovníků Počet podpořených žáků SŠP, Brno, Jílová 36g –I/1 86 žáků –II/136 žáků –IV/195 žáků

15 Klíčové aktivity Individualizace Klíčová aktivita I/1 Jedna hodina českého jazyka týdně rozdělena na skupiny podle úrovně znalostí – třídy TZB4, DV4, MZB4 Jedna hodina českého jazyka týdně rozdělena podle oboru studia – třída SD2

16 Klíčové aktivity Individualizace Klíčová aktivita II/1 Zavedení předmětu Konverzace v cizím jazyce ve třídách SP1 a DN1

17 Klíčové aktivity Individualizace Klíčová aktivita IV/1 Jedna hodina matematiky týdně rozdělena na skupiny podle úrovně znalostí – třídy TZB4, DV4, MZB4 Jedna hodina matematiky týdně rozdělena podle oboru studia – třída SD2

18 Klíčové aktivity Inovace Zapojeno 33 pedagogických pracovníků Vytvořeno celkem 45 sad výukových materiálů, které jsou zveřejněny na intranetu školy

19 Klíčové aktivity Inovace Klíčová aktivita I/2 Vytvořeny dvě sady výukových materiálů –Český jazyk a literatura – příprava k maturitní zkoušce –Osobnostní a sociální výchova

20 Ukázka výukového materiálu Český jazyk :

21 Ukázka výukového materiálu: Ukázka výukového materiálu Osobnostní a sociální výchova:

22 Klíčové aktivity Inovace Klíčová aktivita II/2 Vytvořeny dvě sady výukových materiálů –Konverzační témata z anglického jazyka –Konverzace v angličtině

23 Ukázka výukového materiálu Konverzační témata z anglického jazyka:

24 Ukázka výukového materiálu Konverzace v angličtině:

25 Klíčové aktivity Inovace Klíčová aktivita III/2 Vytvořeno 15 sad výukových prezentací –Např: Ekologie Fyzika Sport a zdraví Stroje ve dřevozpracujícím průmyslu Lehká opláštění budov

26 Ukázka z výukové prezentace Ekologie:

27 Ukázka z výukové prezentace Fyzika:

28 Ukázka z výukové prezentace Lehká opláštění budov - profilovaný plech:

29

30 Klíčové aktivity Inovace Klíčová aktivita IV/2 Vytvořeny čtyři sady výukových materiálů –Matematiky pro 1. ročník SOU –Matematika pro 2. ročník SOU –Matematika pro 3. ročník SOU –Planimetrie a stereometrie (SOŠ)

31 Ukázka z pracovního list Matematika pro 1. ročník SOU:

32 Ukázka z výukové prezentace Planimetrie a stereometrie:

33 Klíčové aktivity Inovace Klíčová aktivita V/2 Vytvořeno 20 sad výukových materiálů pro výuku odborných předmětů –Např: Měření v laboratorních cvičeních Stavební konstrukce Dimenzování konstrukcí Projektování dřevostaveb Vytápění – zkušební testy

34 Ukázka z výukové prezentace Měření v laboratorních cvičeních:

35 Ukázka z výukové prezentace Stavební konstrukce:

36 Ukázka z výukové pracovního listu Dimenzování konstrukcí:

37 Klíčové aktivity Inovace Klíčová aktivita VI/2 Vytvořeny dvě sady výukových materiálů –Peníze a daně –Půjčky a úvěry

38 Ukázka z výukové prezentace Peníze a daně:

39 Ukázka z výukového materiálu Půjčky a úvěry:

40 Klíčové aktivity zaměřené na další vzdělávání pedagogických pracovníků Podpořeno celkem 32 pedagogických pracovníků SŠP, Brno, Jílová 36g

41 Klíčové aktivity zaměřené na další vzdělávání pedagogických pracovníků Klíčová aktivita II/3 – 8 učitelů cizích jazyků se zúčastnilo celkem 14 kurzů zaměřených na zlepšení metod a forem výuky Klíčová aktivita V/3 – 8 učitelů odborných předmětů vykonalo stáž u zaměstnavatelů Klíčová aktivita VI/3 – 10 učitelů matematiky, občanské nauky a ICT se zúčastnilo 12 kurzů zaměřených na rozvoj výuky finanční gramotnosti v jednotlivých předmětech

42 Klíčové aktivity zaměřené na další vzdělávání pedagogických pracovníků Klíčová aktivita VII/1 – 15 pedagogických pracovníků se zúčastnilo série školení změřených na zlepšování sociálního klimatu ve škole: –Komunikace a konflikt –Asertivita s vlídnou tváří –Zvládání problémových žáků I. –Zvládání problémových žáků II. –Efektivní učení žáka se speciálními potřebami

43 Klíčové aktivity zaměřené na další vzdělávání pedagogických pracovníků Klíčová aktivita VIII/3 – 5 pedagogických pracovníků se zúčastnilo školení v mentoringu Klíčová aktivita VIII/2 – podpora kvality výuky ve třídě – dvě začínající učitelky byly podpořeny formou mentoringu

44 V prezentaci byly použity ukázky vzdělávacích materiálů vytvořených v rámci projektu Šablony, CZ.1.07/1.5.00/34.0279, zveřejněných na intranetu SŠP, Brno, Jílová 36g Hulák Vítězslav, Mgr.: Český jazyk a literatura – příprava k maturitní zkoušce Pokorná Lenka, Mgr.: Osobnostní a sociální výchova Pavelková Blanka, PhDr.: Konverzační témata z anglického jazyka Studýnková Petra, Mgr.: Konverzace v angličtině Obelczová Věra, Mgr.: Ekologie Orságová Jitka, RNDr.: Fyzika Pekařík Vladimír, Mgr.: Lehká opláštění budov - profilovaný plech Vašicová Eva, Mgr.: Matematika pro 1. ročník SOU Kolmanová Vlastislava, Mgr.: Planimetrie a stereometrie Kašpárek Bohumil, Ing.: Měření v laboratorních cvičeních Sýkorová Libuše, Ing.: Stavební konstrukce Čechová Miroslava, Ing.: Dimenzování konstrukcí Pavlík Zdeněk, Ing.: Peníze a daně Bušková Milena, Mgr., Pastrnková Alžběta, Mgr.: Půjčky a úvěry

45 Děkuji za pozornost.

46 Dotazy


Stáhnout ppt "PROJEKT ŠABLONY CZ.1.07/1.5.00/34.0279 Zpracovala: RNDr. Dagmar Fialová SŠP, Brno, Jílová 36g"

Podobné prezentace


Reklamy Google