Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PENÍZE A PLATEBNÍ STYK. Peníze Z hlediska ekonomické teorie jsou peníze takový statek, který v určité společnosti slouží jako všeobecně přijímaný prostředek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PENÍZE A PLATEBNÍ STYK. Peníze Z hlediska ekonomické teorie jsou peníze takový statek, který v určité společnosti slouží jako všeobecně přijímaný prostředek."— Transkript prezentace:

1 PENÍZE A PLATEBNÍ STYK

2 Peníze Z hlediska ekonomické teorie jsou peníze takový statek, který v určité společnosti slouží jako všeobecně přijímaný prostředek směny (platidlo), tedy statek, pro který platí, že velká většina nepřímých směn v nějakém společenství se realizuje jeho prostřednictvím.

3 Funkce peněz Prostředek směny (zprostředkovávají výměnu, jsou oběživem, platidlem) peníze zprostředkovávají výměnu zboží za zboží peníze umožňují oběh zboží (tuto funkci peníze plní tehdy, když za ně dostaneme ihned zboží) penězi platíme, ale v ten okamžik nedostáváme žádnou protihodnotu pohyb zboží a peněz probíhá v jiných časech (zaplacení účtu za telefon na poště) Míra hodnot a zúčtovací jednotka (jsou měřítkem cen) pomocí peněz naměříme hodnotu jinak nedoměřitelných věcí pomocí peněz se vyjadřuje cena zboží Prostředek akumulace (funkce pokladu - peníze se dají hromadit, schraňovat, ukládat) peníze je možné dočasně stáhnout z oběhu, uložit je a po určité době je zase použít peníze, které pak znovu použijeme, téměř neztrácí svou hodnotu

4 Formy peněz Hotovostní fyzické (bankovky = papírové peníze, mince) Bezhotovostní uměle vytvořené peníze (používají se v mezistátním styku) plastové (elektronické) peníze (platební a předplatní karty)

5 Bankovní soustava Rozumíme souhrn všech bankovních institucí v určitém státě a souhrn všech vazeb mezi nimi. Bankovní systém je základem finančního trhu a bankovnictví je klíčovou oblastí ekonomiky. V ČR je dvoustupňová bankovní soustava První stupeň tvoří Centrální banka Druhý stupeň tvoří komerční (obchodní) banky

6 Centrální banka Je ČNB se sídlem v Praze Je zřízena na základě zákona a v jejím čele stojí guvernér, jmenovaná prezidentem ČR Nejvyšším orgánem je bankovní rada Jejím cílem není vytvářet zisk (nepodniká), ale udržet nízkou míru inflace a tím zabezpečit stabilitu měny. Zlatá iniciativa www.zlatainiciativa.cz

7 Funkce centrální banky Měnová politika Ovlivňuje oběh a množství peněz Emise hotových peněz Má výhradní právo emitovat (vydávat) peníze, stahovat opotřebené a neplatné bankovky a mince Řízení peněžního oběhu, platebního styku a zúčtování bank Zajišťuje mezibankovní styk v domácí měně na území ČR Každá banka má zde otevřen účet, prostřednictvím kterého se uskutečňují platby. V rámci hotovostního platebního styku sleduje množství bankovek a mincí v oběhu Bankovní dohled Uděluje a odebírá bankovní licence komerčním bankám Chrání zájmy vkladatelů a zabraňuje poruchám bankovním systému Ostatní činnosti Je bankou státu Vydává cenné papíry a obchoduje s nimi Vyhlašuje kurz české koruny a spravuje devizové rezervy ČR Fanděte s námi 2% inflaci Zpracování peněz

8 Obchodní banky Jsou PO, převážně v podobě akciových společností, kterým byla centrální bankou udělena licence (povolení provádět bankovní operace). Jejich cílem je zisk – podnikatelské subjekty Liší se velikostí a rozsahem nabízených služeb

9 Členění obchodních bank Univerzální Nabízí širokou škálu služeb všem zákazníkům ČS, KB, Unicredit Bank Specializované Specializují se na určitou klientelu, případně na určitý produkt Stavební spořitelny, Hypotéční banka Vkladové Poskytují klientům výhody za vložení peněz do banky ve formě úroků Spořící účty – ING Úvěrové Poskytují služby zákazníkům ve formě úvěrových produktů, za tuto službu banka inkasuje úrok Všeobecná úvěrová banka, hypotéční banky Ostatní – poskytovatelé bankovních služeb Zprostředkování hotovostního a bezhotovostního platebního styku FIO, Peněžní dům Operace se směnkami Deutsche Fortfait bank Gmbh Směnárenská činnost Poskytování bankovník záruk Českomoravská záruční a rozvojová banka

10 Služby obchodních bank obchodní banky jsou podnikatelské subjekty =) vyvíjejí činnost za účelem dosažení zisku. zisk těchto bankovních institucí je dán: poplatky za vedení služeb, úrokovým rozpětím.

11 Služby obchodních bank založení a vedení účtu (běžné, termínované, devizové účty) při založení se klient prokáže občanským průkazem a doloží živnostenské oprávnění nebo výpis z OR. Následuje podpis smlouvy o běžném účtu, její součást je podpisový vzor osob oprávněných s penězi na účtu manipulovat.

12 Služby obchodních bank Hotovostní platební styk Je platba v hotovosti, která se provádí prostřednictvím banky: Skládáním hotovosti na běžný účet (pokladní složenkou) Výběr hotovosti z pokladny banky (výběrním lístkem, šekem, platební kartou)

13 Služby obchodních bank Bezhotovostní platební styk v tuzemsku příkaz k úhradě vystavuje dlužník a přikazuje tak své bance, aby z jeho účtu převedla peníze na účet věřitele. trvalý příkaz k úhradě dlužník dá své bance dlouhodobý příkaz, aby platila pravidelně určité částky věřiteli. příkaz k inkasu vystavuje věřitel, který má písemné povolení od dlužníka, že si smí z dlužníkova účtu sám převést dlužnou částku. trvalý příkaz k inkasu věřitel dá dlouhodobý pokyn bance, ať mu z dlužníkova účtu pravidelně posílá určitou částku.

14 Služby obchodních bank homebanking klient je napojen svým firemním nebo domácím Pc na Pc banky a prostřednictvím internetu může sám kontrolovat stav účtu a zadávat příkazy, aniž by musel jít osobně do pobočky banky. Klient může ovládat svůj účet prostřednictvím telefonu, sms.

15 Služby obchodních bank směnárenská činnost občane i podniky mohou nakupovat a prodávat cizí měnu volně směnitelnou měnu dle kurzovního lístku platného po určitý den když klient nakupuje nakupuje za kurz prodej (z pohledu banky) když klient prodává prodává za kurz nákupu (opět z pohledu banky) valuty cizí peníze (bankovky a mince) v hotovosti devizy cizí měna na účtech, šekách, směnkách

16 Služby obchodních bank Poskytování půjček a úvěrů Úvěr půjčené peníze nejčastěji od banky na základě úvěrové smlouvy, přičemž vypůjčena částka se musí splatit v určité době i s úrokem. Rozdělení: dle splatnosti: krátkodobé (splatné do 1 roku) střednědobé (splatné do 5 let) dlouhodobé (splatné nad 5 let) dle zajištěni: nezajištěné (poskytovány pouze bonitním klientům, nevyžaduje se zástava) zajištěné (obvyklejší, zástava nemovitosti, zástava movitosti, ručitel, bankovní záruka) dle účelu: účelové (předmět financovaní je v úvěrové smlouvě stanoven) neúčelové (předmět financovaní není v uvěrové smlouvě určen)

17 Poskytování půjček a úvěrů Výnosnost úvěrů Banka musí stanovit takový úrok, aby vydělala, přitom nesmí být vysoký, aby jej zákazníci mohli zaplatit. Úrok je peněžitá odměna za půjčení peněz, může být stanoven pevný či pohyblivý, velikost úroku se obvykle vyjadřuje pomocí úrokové míry(sazby), která je procentním vyjádřením zvýšení půjčené částky za určité časové období. RPSN je číslo, které má umožnit spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru. RPSN udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru

18 Poskytování půjček a úvěrů Návratnost úvěrů Banka se musí zajistit proti případnému nesplácení závazku dlužníka. Pro zajištění návratnosti úvěrů banka: prověřuje klienta zkoumá jeho bonitu (schopnost dostát svým závazkům), nejčastěji prostřednictvím majetkových poměrů (výše mzdy), nahlížením do registrů klientských informací (SOLUS, BRKI – bankovní registr klientských informací) pro zjištění, zda klient není předlužen a zda v minulosti neměl problémy se splácením. požaduje záruky zástavy nemovitostí, ručitelský závazek, zástavy movitých věcí, postoupení pohledávek (pro případ nesplácení požaduje soupis rozhodčích doložek, exekutorských zápisů, apod.)

19 Druhy úvěrů kontokorentní krátkodobý, je umožněno čerpat finanční prostředky do minusu, vyznačuje se vyšším úrokem. kontokorentní úvěr lze získat jen k bankovnímu účtu revolvingový krátkodobý, banka umožňuje klientovi opakované čerpaní úvěru, poskytuje se na zvláštní úvěrový učet, kdy banka doplňuje vyčerpaný limit, jestliže klient část půjčky splatí, obnovuje se možnost znovu čerpat (úvěr, kdy je na dané období sjednaný finanční limit a klient může při jeho splaceni opakovaně čerpat prostředky až do výše limitu).

20 Druhy úvěrů hypotéční dlouhodobý, poskytuje se na nakup nemovitosti na základě jejich zástavy, nižší úrok. spotřební (spotřebitelský) úvěr půjčka občanům poskytuje čerpání finančních prostředků – účelově (na nákup zboží, služeb), bez účelu určení, může být poskytován krátkodobě (do 1 roku), střednědobě, či dlouhodobě.

21 Kontrolní otázky: 1. Popište funkci peněz. 2. Jaké jsou cíle centrální banky? 3. Vyjmenujte služby, které poskytují obchodní banky. 4. Co je podstatou hotovostního a bezhotovostního platebního styku? 5. Jaký je rozdíl mezi úrokem a RPSN? 6. Jaké typy úvěrů poskytují obchodní banky?

22 Použitá literatura KOČÍ, Jana a Lenka ŠAMŠOVÁ. Základy ekonomiky: pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2009, 143 s. ISBN 978-80- 7373-059-8. ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie stručný přehled: Teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. 1. vyd. Zlín: CEED nakladatelství, 2002, 279 s. ISBN 80- 902-5526-4. Ekonomie on-line [online]. Dostupné z: http://www.ceed.cz/ekonomie.html http://www.ceed.cz/ekonomie.html


Stáhnout ppt "PENÍZE A PLATEBNÍ STYK. Peníze Z hlediska ekonomické teorie jsou peníze takový statek, který v určité společnosti slouží jako všeobecně přijímaný prostředek."

Podobné prezentace


Reklamy Google