Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fungování systému politických stran a hnutí Vymezení rámce existence a financování politických stran.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fungování systému politických stran a hnutí Vymezení rámce existence a financování politických stran."— Transkript prezentace:

1 Fungování systému politických stran a hnutí Vymezení rámce existence a financování politických stran

2 Teze přednášky

3 Politické strany a hnutí v ČR http://zboril.blog.idnes.cz/c/205550/Vyvoj-poctu-clenu-politickych-stran-v-CR.html

4 Politické strany a hnutí v ČR http://zboril.blog.idnes.cz/c/205550/Vyvoj-poctu-clenu-politickych-stran-v-CR.html

5 Politické strany a hnutí v ČR http://zboril.blog.idnes.cz/c/205550/Vyvoj-poctu-clenu-politickych-stran-v-CR.html KSČM: 56763, KDU-ČSL: 33500, ODS: 25892, TOP 09: 4125, SZ: 1500, VV: 813, LIDEM: vznikla v květnu, počty nejsou dostupné

6 Politické strany a hnutí v ČR http://zboril.blog.idnes.cz/c/205550/Vyvoj-poctu-clenu-politickych-stran-v-CR.html

7 Politické strany a hnutí v ČR http://zpravy.idnes.cz/politickym-stranam-utikaji-clenove-nejvic-vecem-verejnym-a-ods-pv9- /domaci.aspx?c=A120504_185856_domaci_hv

8 Politické strany a hnutí v ČR http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/volby_do_cnr_a_ps_pcr

9 Politické strany a hnutí v ČR http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/volby_do_cnr_a_ps_pcr

10 Politické strany a hnutí v ČR http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/volby_do_senatu_pcr

11 Politické strany a hnutí v ČR http://www.czso.cz/csu/redakce.n sf/i/volby_do_senatu_pcr

12 Politické strany a hnutí v ČR http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/volby_do_senatu_pcr

13 ZÁKLADNÍ POJMY Definice politických stran Principy existence politických stan a hnutí Principy financování politických stran a hnutí

14 DEFINICE POLITICKÝCH STRAN Základní pojmy

15 Definice politických stran Nemají veřejnoprávní statut Nejsou institucemi veřejné moci, ale jsou partnery státu Právnické korporace soukromého práva

16 Jsou tedy politické strany pouze soukromými spolky? Definice politických stran

17 Ne ! Existuje jistý statut veřejnosti Existuje jistý statut veřejnosti. Dochází k určitému „zveřejnoprávnění“ politických stran. Definice politických stran

18 Politické stany plní určité úkoly naplňující veřejný zájem. Slouží k zprostředkování účasti občanů na politickém životě společnosti Transformují vůli lidu ve vůli státní Definice politických stran

19 PRINCIPY EXISTENCE POLITICKÝCH STRAN Základní pojmy

20 Principy existence politických stran Zajištění svobodné soutěže politických stran, uznání veřejného významu a privilegovaného postavení (I.) Zajištění funkčnosti zákonodárného sboru (II.) Omezení nežádoucího vlivu politických stran na stát (III.)

21 Principy existence politických stran Zajištění svobodné soutěže politických stran (I.) a zajištění funkčnosti zákonodárného sboru (II.) je v praxi dosahováno prostřednictvím principů: a)účelné integrace b)přirozené diferenciace

22 Principy existence politických stran Dosažení účelné integrace nebo přirozené diferenciace na trhu politických stran a hnutí je dosahováno prostřednictvím: a)integračních stimulů b)diferenciačních (dezintegračních) stimulů.

23 Principy existence politických stran Integrační a diferenciační (dezintegrační) stimuly mohou být následující: a)volební kauce, b)omezovací (uzavírací) volební klauzule, c)omezení úhrady volebních nákladů, d)velikost volebních obvodů.

24 PRINCIPY FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN Základní pojmy

25 Principy financování politických stran Principrovnosti (I.) Princip rovnosti (I.) (ve vztahu k jednotlivým politickým subjektům navzájem) Principsvobody (II.) Princip svobody (II.) (ve vztahu politických subjektů a státu) Principtransparentnosti (III.) Princip /veřejnosti/ transparentnosti (III.) (ve vztahu politických subjektů ke společnosti).

26 MODELY FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN Část II

27 FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN A HNUTÍ „COST OF DEMOCRACY“ Modely financování Příspěvkový Dotační Smíšený Ex-post Grantový Alternativní USA, Velka Británie, Irsko, Nizozemí, Portugalsko Belgie Německo a Francie

28 ZDROJE FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN Část III

29 FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN A HNUTÍ „COST OF DEMOCRACY“ Zdroje financování Soukromé Veřejné PříméNepřímé Příspěvky Dary ostatní Podnikání Regionální Státní

30 FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN A HNUTÍ „COST OF DEMOCRACY“

31 FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN A HNUTÍ KLADY A ZÁPORY

32 FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN A HNUTÍ KLADY A ZÁPORY

33 FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN A HNUTÍ KLADY A ZÁPORY

34 FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN A HNUTÍ KLADY A ZÁPORY

35 Tendence ve financování politických stran Komercializace výdajů Etatizace příjmů Kapitalizace příjmové struktury

36 Metody obcházení regulace financování politických stran Rozdělní daru Darování peněz prostřednictvím think- thanks Darování peněz prostřednictvím nadací Darování peněz prostřednictvím poradenských služeb Půjčky politické straně Uhrazení propagačních a reklamních služeb

37 EXISTENCE A FINANCOVÁNÍ PSH V ČR Část IV

38 EXISTENCE A FINANCOVÁNÍ PSH V ČR Ústavní a zákonné zakotvení existence PSH Ústava ČR zak. č. 1/1993 Sb., čl.5 Listina základních práv a svobod; zákon č. 2/1993 Sb., Hlava II, čl.20,22 Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v pol. stranách a hnutích Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR

39 EXISTENCE A FINANCOVÁNÍ PSH V ČR Hospodaření politických stran a politických hnutí Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v pol. stranách a hnutích §17, 17a, 18, 19, 19a. Ručí celým svým majetkem Nesmí mít majetek v zahraničí Nesmí podnikat vlastním jménem Nesmí přijmout bezúplatné plnění od vymezeného okruhu osob Musí každoročně předkládat PS Parlamentu ČR Výroční finanční zprávu

40 EXISTENCE A FINANCOVÁNÍ PSH V ČR Financování politických stran a politických hnutí Zdroje financování Soukromé Veřejné PříméNepřímé Regionální Státní NE PříméNepřímé

41 EXISTENCE A FINANCOVÁNÍ PSH V ČR Soukromé zdroje financování Soukromé zdroje financování –Přímé –Nepřímé Veřejné zdroje financování Veřejné zdroje financování –Přímé –Nepřímé

42 EXISTENCE A FINANCOVÁNÍ PSH V ČR Soukromé zdroje financování Soukromé zdroje financování –Přímé a)členské příspěvky, b)dary a dědictví, c)příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku, d)úroky z vkladů, e)příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob, f)příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí, g)půjčky a úvěry. –Nepřímé a)nefinanční dary politickým stranám – např. skrytá reklama v médiích, poskytování služeb či hmotných statků za cenu nižší než obvyklou.

43 EXISTENCE A FINANCOVÁNÍ PSH V ČR Veřejné zdroje financování Veřejné zdroje financování –Přímé a)příspěvek na běžnou činnost politických stran b)Příspěvek na úhradu volebních nákladů –Nepřímé a)Úhrada výloh parlamentní činnosti b)Poskytnutí prostředků na pronájem prostor pro poslance a senátory c)Podpora při volební kampani d)Daňové zvýhodnění darů e)Daňové zvýhodnění kandidátů politických strana a hnutí

44 EXISTENCE A FINANCOVÁNÍ PSH V ČR Systém financování politických stran a volebních kampaní umožňuje přímé poskytování státních příspěvků, a to jak v souvislosti s volební kampaní, tak i na běžnou činnost politických stran. příspěvek na běžnou činnost politických stran Podle § 20 zákona o politických stranách a hnutích přímý státní příspěvek na běžnou činnost politických stran zahrnuje: a)stálý příspěvek - všechny politické strany a hnutí (nebo koalice politických stran/hnutí), které získaly ve volbách do Poslanecké sněmovny nejméně 3 % hlasů, mohou získat 6 milionů Kč6 milionů Kč (přibližně 240 000 EUR) ročně, a 200 000 Kč200 000 Kč (přibližně 8 000 EUR) ročně za každých dalších i započatých 0,1 % hlasů nad 5 % hlasů (až do maximální výše 1 milionu Kč – přibližně 40 520 EUR); b)příspěvek na mandát straně a hnutí, na jejichž kandidátní listině byl poslanec, senátor, člen zastupitelstva kraje nebo člen zastupitelstva hlavního města Prahy zvolen, náleží příspěvek ve výši: 900 000900 000 Kč (přibližně 36 000 EUR) ročně na mandát člena parlamentu (poslance nebo senátora) – v roce 2010 změna; 250 000250 000 Kč (přibližně 10 000 EUR) ročně na člena zastupitelstva kraje nebo zastupitelstva hlavního města Prahy – v roce 2010 změna.

45 EXISTENCE A FINANCOVÁNÍ PSH V ČR Kromě příspěvku na financování běžné činnosti politických stran je poskytován přímý státní příspěvek na výdaje spojené s volební kampaní do Poslanecké sněmovny (nikoliv do Senátu) a do Evropského parlamentu. Politickým stranám, hnutím a koalicím, které získaly nejméně 1,5 procenta z celkového počtu platných hlasů do Poslanecké sněmovny, je za každý odevzdaný hlas ze státního rozpočtu uhrazeno 100 Kč, tj. přibližně 4 EUR (§ 85 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky). Co se týče voleb do Evropského parlamentu, pak politické straně, politickému hnutí nebo koalici, která ve volbách získala nejméně 1 % z celkového počtu platných hlasů, je za každý odevzdaný hlas uhrazeno ze státního rozpočtu 30 Kč, což je přibližně 1,2 EUR.

46 EXISTENCE A FINANCOVÁNÍ PSH V ČR Úhrada výloh parlamentní činnosti

47 EXISTENCE A FINANCOVÁNÍ PSH V ČR Aktuální stav a tendence v systému PSH Neprůhlednost systému Hrozba zadlužení stran a hnutí Neexistence sankcí pří nedodržení legislativních povinností Vzrůstající nedůvěra v politický systém jako celek – pokles možnosti soukromých zdrojů

48 EXISTENCE A FINANCOVÁNÍ PSH V ČR Srovnání příjmů a výdajů vybraných PSH

49 EXISTENCE A FINANCOVÁNÍ PSH V ČR

50

51

52

53 Příspěvky politickým stranám a hnutím rok 2010

54 EXISTENCE A FINANCOVÁNÍ PSH V ČR Příspěvky politickým stranám a hnutím rok 2010

55 EXISTENCE A FINANCOVÁNÍ PSH V ČR Volební výdaje politických stran a hnutí rok 2009 a 2010

56

57 Aféry politických stran? Svět USA – „Watergate“ Nixon (1972-1973) Německo – CDU - Helmut Kohl – „Černá jízda“ (2000) Velká Británie - Labouristé a Tony Blair – Formula One (1997) Velká Británie – poslanecké náhrady (2009) Doma Poslanecké náhrady (2009) Černé duše (2005 – 2008) Stranické „daně“ KSČM „Sarajevský atentát“ ODS (1997-2000) Sponzoring nadací, Bamberská aféra, Benzínové čerpací karty (1996 -1998) ČSSD Panenské ostrovy ODA (1998).. to se nám tu stalo poprvé za 10 let!!!

58 Aféry politických stran? 8. května - List The Daily Telegraph otiskl článek s politicky citlivými detaily o poslaneckých náhradách, které v posledních letech uplatňovali členové labouristického kabinetu, včetně premiéra Gordona Browna. 12. května - Vůdce konzervativců Cameron řekl, že přední konzervativní poslanci vrátí tisíce liber sporných nákladů a napříště budou moci předkládat pouze účty za bydlení a provoz druhého bydliště, ale ne například za nábytek. 18. května - Vůdce konzervativců David Cameron vyzval k okamžitému vypsání předčasných voleb. Skupina poslanců připravila návrh na vyslovení nedůvěry labouristickému předsedovi Dolní sněmovny Michaelu Martinovi, který podle nich krizi špatně zvládl. Martin při vystoupení ve sněmovně vyjádřil nad aférou "hluboké politování". 19. května - Zpravodajská stanice BBC oznámila, že Michael Martin kvůli skandálu s náhradami odstoupí... to se nám tu stalo poprvé za 10 let!!!

59 Aféry politických stran?.. to se nám tu stalo poprvé za 10 let!!!

60 Aféry politických stran?.. to se nám tu stalo poprvé za 10 let!!!

61 Místo závěru P. Mair, W. Müller a F. Platzer popisují stav krize politických stran. Jde o stav, kdy ve společnosti začíná převládat mínění, že „všichni politici jsou darebáci. Vytrácí se tak smysl voleb: vystřídat jednu vládní skupinu druhou.” V důsledku toho dramaticky klesá volební účast. Ti, kteří se voleb přece jen účastní, se vymezují negativně, neboť tu či onu stranu volí jako menší zlo. Největším nebezpečím pro demokracii nejen v Česku jsou zkorumpované politické elity zorganizované v disciplinovaných stranách, jímž sekunduje všeobecná apatie většinové konzumně orientované společnosti.

62


Stáhnout ppt "Fungování systému politických stran a hnutí Vymezení rámce existence a financování politických stran."

Podobné prezentace


Reklamy Google