Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tříprvkové sloučeniny. 1.) Hydroxidy Patří mezi zásady Jejich vodné roztoky nazýváme louhy Obsahují hydroxidový aniont (OH) - a kationt kovu (nebo amonný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tříprvkové sloučeniny. 1.) Hydroxidy Patří mezi zásady Jejich vodné roztoky nazýváme louhy Obsahují hydroxidový aniont (OH) - a kationt kovu (nebo amonný."— Transkript prezentace:

1 Tříprvkové sloučeniny

2 1.) Hydroxidy Patří mezi zásady Jejich vodné roztoky nazýváme louhy Obsahují hydroxidový aniont (OH) - a kationt kovu (nebo amonný kationt NH 4 + ) Poznámka: Zásada je látka, která ve vodném prostředí odštěpuje hydroxidový aniont OH -

3 Názvosloví hydroxidů Jak píšeme vzorce hydroxidů? Př.: hydroxid sodný NaOH Postup. 1.) na první místo zapíšeme kationt kovu a na druhé hydroxidovou skupinu (OH) - 2.) z koncovky v názvu určíme kladné oxidační číslo na kationtu kovu: sodný = +I 3.) křížovým pravidlem (nebo nejmenším společným násobkem) doplníme počty OH - skupin. Pokud je jich víc než jedna, píšeme je do závorky a jejich počet dopíšeme za závorku

4 Jak čteme názvy hydroxidů? Př.: Ca (OH) 2 Postup: 1.) Zpětným křížovým pravidlem doplníme oxidační čísla: na (OH) -I a na Ca +II 2.) Vytvoříme název: hydroxid vápenatý

5 Významné hydroxidy 1.) Hydroxid sodný NaOH hydroxid draselný KOH Vlastnosti: pevné bílé látky dobře rozpustné ve vodě pohlcují H 2 O a CO 2 leptají sklo – uchovávají se v plastu jsou to žíraviny – leptají pokožku a sliznice

6 Využití: výroba mýdla, papíru zpracování kůží čištění vratných lahví, odpadů

7 2.) Hydroxid vápenatý Ca(OH) 2 Vlastnosti: bílá pevná látka málo rozpustný ve vodě Příprava: reakcí oxidu vápenatého (páleného vápna) s vodou (tzv. hašením) CaO + H 2 O Ca(OH) 2 (exotermická reakce)

8 Využití: stavebnictví (malta) vápnění překyselených půd Výroba cukru dezinfekce a nátěry stěn

9 3.) Hydroxid amonný NH 4 OH Vlastnosti: bezbarvá, nestálá kapalina čpavý zápach = čpavek dráždí dýchací cesty Příprava: rozpouštění plynného amoniaku NH 3 ve vodě NH 3 + H 2 O NH 4 OH

10 Využití: výroba hnojiv chladicí systémy

11 Amoniaková fontána https://www.youtube.com/watch?v=InJ_vmW 9dr0 https://www.youtube.com/watch?v=InJ_vmW 9dr0

12 2.) Kyseliny Kyselina je látka, která ve vodě odštěpuje vodíkový kationt H + (jeden nebo více). Ve vodě se štěpí na ionty (ionizuje = disociuje) Př.: Zapiš disociaci (ionizaci) kyseliny chlorovodíkové HCl H + + Cl - vodíkový kationt chloridový aniont

13 Dělení kyselin: A) Bezkyslíkaté kyseliny obsahují vodík (H) a kyselinotvorný prvek (nekov – často halogen) v názvu mají koncovku –VODÍKOVÁ

14 Jak tvoříme vzorce bezkyslíkatých kyselin? Název kyseliny obsahuje slovo KYSELINA a přídavné jméno (jaká kyselina) Př.: kyselina chlorovodíková Postup: 1.) na první místo píšeme vždy vodík H 2.) na druhé místo značku kyselinotvorného prvku 3.) doplníme ox. čísla:

15 Na vodíku je vždy +I Na kyselinotvorném prvku je záporné ox.č. Jeho hodnota vychází z postavení prvku v tabulce. (číslo skupiny = počet val. el. a zjistím, kolik elektronů schází do počtu 8. Výsledek = hodnota ox.č.)

16 Zapiš vzorce bezkyslíkatých kyselin: Kyselina chlorovodíková Kyselina jodovodíková Kyselina fluorovodíková Kyselina bromovodíková Kyselina sirovodíková

17 Významné bezkyslíkaté kyseliny Kyselina chlorovodíková HCl Příprava: rozpouštění plynného chlorovodíku ve vodě Vlastnosti: nestálá, těkavá, bezbarvá kapalina (technická HCl = kyselina solná a je nažloutlá) silná žíravina koncentrovaná je 37% součást žaludečních šťáv (0,3 – 0,4 %)

18 Využití: výroba plastů čištění kovů odstraňování vodního kamene

19 Úkol: Zjisti, co je to lučavka královská a jaké jsou její vlastnosti?

20 B) Kyslíkaté kyseliny obsahují vodík, kyselinotvorný prvek (X) a kyslík v tomto pořadí: H X O

21 Oxidační čísla v kyselině: Vodík ….. vždy +I Kyslík ….. vždy –II Kyselinotvorný prvek (X) …… podle koncovky (+I…..+VIII)

22 Jak píšeme vzorce kyslíkatých kyselin? Postup: 1.) Z názvu kyseliny zapíšeme značky prvků ve správném pořadí. 2.) Doplníme oxidační čísla atomů všech prvků. 3.) Určíme počet atomů vodíku. 4.) Určíme počet atomů kyslíku. 5.) Zapíšeme vzorec kyseliny 6.) Přesvědčíme se, že součet všech ox. čísel v kyselině je roven 0.

23 Zapiš vzorce kyselin: Kyselina dusičná Kyselina sírová Kyselina uhličitá Kyselina chlorná Kyselina manganistá Kyselina bromičná Kyselina siřičitá Kyselina dusitá

24 Jak tvoříme názvy kyselin? Postup: 1.) Doplníme do vzorce známá ox. čísla (H +I, O -II ) 2.) Určíme ox.číslo kyselinotvorného prvku. (Musí platit: součet ox.čísel v kyselině musí být roven 0) 3.) Přiřadíme koncovku k ox.číslu kyselinotvorného prvku. (koncovky jsou v ženském rodě: ná, natá, itá, ičitá….ta kyselina 4.) Vytvoříme název kyseliny.

25 Vytvořte názvy kyselin: HIO 4 HPO 3 H 2 SO 3 HMnO 4 H 2 SeO 3

26 Disociace kyselin na ionty (ionizace): Zapiš štěpení kyselin na ionty a ionty pojmenuj Disociace kyseliny sírové (síranový aniont) Disociace kyseliny dusičné (dusičnanový aniont) Disociace kyseliny uhličité (uhličitanový aniont)

27 Významné kyslíkaté kyseliny Kyselina sírová H 2 SO 4 Vlastnosti: bezbarvá olejovitá kapalina vyrábí se o koncentraci 96% odebírá látkám vodu (hygroskopická) při ředění uvolňuje teplo!!! silná žíravina zředěná reaguje s neušlechtilými kovy (koncentrovaná se přepravuje v ocelových cisternách)

28 Využití: významná surovina pro chem. průmysl (výroba hnojiv, barviv, umělých vláken, náplň autobaterií, vysoušení ropných výrobků)

29 Úkol: Zjisti, co je to vitriol a k čemu byl často „využíván“.

30 Kyselina dusičná HNO 3 Vlastnosti: bezbarvá kapalina nestálá - těkavá (rozkládá se světlem - uchovává se v tmavých lahvích) vyrábí se o koncentraci 67%

31 Využití: výroba dusíkatých hnojiv (ledků), léčiv, výbušnin, plastů

32 Kyselina uhličitá H 2 CO 3 Využití: velmi slabá kyselina(rozpouštění CO 2 ve vodě) součást perlivých nápojů Kyselina trihydrogenfosforečná H 3 PO 4 Využití: výroba hnojiv výroba sycených nápojů (Coca-cola) Pozn.: používá se pod názvem kyselina fosforečná- nepřesné (zapiš vzorec a porovnej)

33 Bezpečnost při práci s kyselinami: 1.) používáme ochranné pomůcky (rukavice, brýle, oděv…) 2.) při ředění kyselin přiléváme KYSELINU DO VODY!!! (uvolňuje se hodně tepla – var!!!) 3.) při polití kyselinou omýváme proudem tekoucí vody a neutralizujeme roztokem jedlé sody (je to zásada)


Stáhnout ppt "Tříprvkové sloučeniny. 1.) Hydroxidy Patří mezi zásady Jejich vodné roztoky nazýváme louhy Obsahují hydroxidový aniont (OH) - a kationt kovu (nebo amonný."

Podobné prezentace


Reklamy Google