Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daňová evidence Daň z přidané hodnoty. 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daňová evidence Daň z přidané hodnoty. 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228."— Transkript prezentace:

1 Daňová evidence Daň z přidané hodnoty

2 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název školy: Střední odborná škola Litovel, Komenského 677 Číslo materiálu: VI _Daňová evidence – Daň z přidané hodnoty Autor: Ing. Jana Csiková Tématický okruh: Ekonomika Ročník: III. Datum tvorby: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Csiková

3 Daňová evidence ? Klíčová slova Podstata DPH, plátce daně, sazby DPH, způsob výpočtu daně, nárok na odpočet daně, povinnost přiznat daň na výstupu, zapisování DPH do deníku a záznamní evidence

4 Podstata DPH  Nepřímá daň – neplatí se přímo, ale je obsažena v ceně majetku a služeb  Výrobce nebo prodejce daň připočítává k ceně výrobku nebo služby a zákazník ji zaplatí společně s cenou  Plátci daně mají nárok na odpočet daně, kterou zaplatili v nakoupeném majetku či službách  Neovlivňuje výsledek hospodaření – nezahrnuje se do daňových výdajů, neovlivňuje daňové příjmy

5 Plátce DPH Plátci daně se registrují u finančního úřadu, registrace může být:  Povinná – překročení obratu – za nejvýše 12 předcházejících po sobě jdoucích měsíců – 1 mil Kč  Dobrovolná – vlastní žádost podnikatele, který nakupuje od plátců a prodává plátcům

6 Sazby DPH Sazba daně má dvě základní úrovně:  Základní sazba – vztahuje se na zboží a služby, mimo zboží uvedeného v příloze č. 1 a služeb z přílohy č. 2 ZDPH (Zákon o DPH) – 21 %  Snížená sazba – vztahuje se pouze na vybrané zboží a služby, které jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2 ZDPH – např. většina potravin

7 Způsob výpočtu daně 2 způsoby výpočtu daně:  Základem daně je cena bez DPH (základ daně x sazba daně v %)  Základem daně je cena včetně DPH, tj. 115 % nebo 121 % - používá se např. u tržeb v maloobchodě nebo u zjednodušeného daňového dokladu (celková částka s daní x koeficient)  Koeficient = a) U sazby 15 %... 15/115 = koeficient 0,1304 b) U sazby 21 % … 21/121 = koeficient 0,1736

8 Daňové doklady Každý plátce je povinen vést záznamy o základu daně, správné výši daně a přesně určit den vzniku daňové povinnosti. Na základě vystaveného daňového dokladu dodavatelem vzniká daňová povinnost odvést DPH finančnímu úřadu, a naopak, odběratel může uplatnit nárok na odpočet daně.

9 Daňové doklady V praxi se nejčastěji používají:  Běžný daňový doklad – faktura - musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu  Zjednodušený daňový doklad - nemusí obsahovat některé náležitosti, ale pokud odběratel chce doklad uplatnit pro účely odpočtu daně na vstupu, musí doplnit údaje o vlastní firmě např. razítkem a údaje o samotné dani - pouze v případě nákupu za hotové, nebo pomocí platební karty, platby šekem do Kč včetně DPH

10 Nárok na odpočet daně Plátce daně (příjemce - odběratel) má možnost daň obsaženou v přijatých zdanitelných plněních odečíst (nákupy), prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který byl vystaven plátcem (dodavatelem).  Nárok na odpočet daně lze uplatnit nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění nebo byla provedena platba před uskutečněním zdanitelného plnění.

11 Nárok na odpočet daně Příklad Pan Novák nakoupil materiál na fakturu Daňový doklad obdržel Fakturu uhradil Ve kterém zdaňovacím období si může pan Novák uplatnit nárok na odpočet nejdříve? Řešení Nárok na odpočet lze uplatnit již v únorovém zdaňovacím období. Datum zaplacení faktury nemá žádný vliv na uplatnění nároku na odpočet daně.

12 Povinnost přiznat daň na výstupu Při prodeji výrobků, zboží a služeb má plátce DPH povinnost připočítat k ceně svých výkonů DPH, kterou zaznamenává jako závazek vůči finančnímu úřadu. Tuto povinnost má ke dni uskutečnění zdanitelného plnění:  Den dodání zboží jinému podnikateli  Den prodeje zboží nepodnikateli při převzetí  Den poskytnutí služeb

13 Zapisování DPH do deníku a záznamní evidence  O DPH se v deníku příjmů a výdajů (peněžní deník) zapisuje až v okamžiku proběhnutí platby.  Z hlediska evidence DPH je rozhodující datum uskutečnění zdanitelného plnění. = o DPH se musí vést evidence v tzv. pomocných knihách (kniha evidence DPH)

14 Příklad na stanovení daňové povinnosti DPH Plátce daně v dubnu 2014 uskutečnil tyto účetní případy: 1. FAP – nákup materiálu Kč (cena bez DPH Kč , DPH Kč 2.100) – zaplaceno v dubnu 2014 převodním příkazem 2. VPD – nákup odborných publikací Kč (cena včetně DPH, sazba DPH 15 %) 3. FAV – prodej výrobků Kč (cena bez DPH Kč , DPH Kč ) – odběratel do konce roku nezaplatil 4. PPD – tržby z prodeje výrobků v hotovosti Kč (cena včetně DPH, sazba 21 %)

15 Pořadové číslo Přijatá zdanitelná plnění (nákupy) Snížená sazba (15 %)Základní sazba (21 %) Bez daněDPHBez daněDPH 1.FAP – materiál VPD – odborné publikace Celkem Kniha evidence DPH

16 Pořadové číslo Uskutečněná zdanitelná plnění (prodeje) Snížená sazba (15 %)Základní sazba (21 %) Bez daněDPHBez daněDPH 1FAV – prodej výrobků PPD - Tržby v hotovosti Celkem Kniha evidence DPH

17 Daňová povinnost = daň na výstupu (prodeje) – daň na vstupu (nákupy) tj – = Kč Na výslednou daňovou povinnost neměla vliv skutečnost, že odběratel podnikateli nezaplatil.

18 Zapsání do deníku příjmů a výdajů  DPH na vstupu (nákupy) ve výdajích nezahrnovaných do základu daně  DPH na výstupu (prodeje) do příjmů nezahrnovaných do základu daně  Odvod DPH finančnímu úřadu jako výdaj nezahrnovaný do základu daně  Vrácení nadměrného odpočtu DPH jako příjem nezahrnovaný do základu daně DPH neovlivňuje základ daně z příjmů!

19 Pořadové číslo Text Peněžní prostředkyPlatby s vlivem na ziskPlatby bez vlivu na zisk PříjmyVýdajePříjmyVýdajePříjmyVýdaje 1FAP – materiál VPD – odborné publikace PPD - Tržby v hotovosti VBÚ – odvod DPH finančnímu úřadu Deník příjmů a výdajů – zapsání DPH

20 Zapsání do deníku příjmů a výdajů Odvod DPH nelze provádět na základě rozdílu sloupců DPH v deníku příjmů a výdajů, ale musí se provádět na základě evidence DPH.

21 Anotace: Prezentace obsahuje výklad o způsobech vedení evidence podnikatelské činnosti, o zjišťování nároku na odpočet DPH a povinnosti přiznat daň na vstupu. Taktéž se naučíme zapisovat DPH do deníku příjmů a výdajů a záznamní evidenci v Knize evidence DPH. Vše je doplněno praktickými příklady evidence. Použité zdroje: ŠTOHL, Ing. Pavel. Učebnice účetnictví díl. 14. vyd. Znojmo: Ing. Pavel Štohl s.r.o., Znojmo, ISBN ŠTOHL, Ing. Pavel a Ing. Vladislav KLIČKA. Maturitní okruhy z účetnictví upravené vydání. Znojmo: Ing. Pavel Štohl s.r.o., Znojmo, ISBN ŠTOHL, Pavel. Daňová evidence 2011: praktický průvodce. 2., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2011, 133 s. ISBN Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.


Stáhnout ppt "Daňová evidence Daň z přidané hodnoty. 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228."

Podobné prezentace


Reklamy Google